Blogg

Lyckad kalvuppfödning fortsätt

Större kapacitet i kalvutfodringen tack vare modern dryckesteknik fortsätt

Livspusslet klaras av med MjölkTaxi fortsätt

Helmjölksutfodring – på rätt sätt! fortsätt

Kalvamman CalfExpert revolutionerar en mjölkgård i Ukraina. fortsätt

Holm & Laue MjölkTaxi blir en tvärmedial tillämpningsenhet. fortsätt

Ad-libitumutfodring och parhållning i ekologisk kalvuppfödning fortsätt

Värmestress är ett stort problem för kor. På grund av sin kroppsstorlek och höga metaboliska energiomsättning är korna mycket känsliga på sommaren, särskilt när laktationen är som störst. Detta är allmänt känt. Men hur ser det ut med kalvar? fortsätt

Det finns många sätt att fastställa råmjölkskvaliteten. Ingen av dem är dock för närvarande mer exakt än fastställning med digitala refraktometrar. Men de möjliga tillämpningarna är mycket större. I den här artikeln får du reda på vad du mer kan mäta med refraktormetern från Holm & Laue. fortsätt

Om det är ont om kalvstugor håller många gårdar två kalvar i en kalvhydda. Denna praxis bekräftar vetenskapliga observationer om att kalvarna utvecklas bättre än i individuella boxar. I större grupper uppvisar kalvar som tidigare hållits i par ett bättre socialt beteende. fortsätt