Blogg

Främjandet av kvigkalvars motståndskraft är viktigt för deras sunda utveckling, deras överlevnadsförmåga och den framtida mjölkavkastningen. fortsätt

Det är alltid en bra idé att ta hand om naturen. fortsätt

... står det skrivet på webbplatsen för LPC-mjölkgårdarna. Och ett besök på gården i Australien visar att det stämmer, i alla avseenden! fortsätt

På Rosehill Farm i Wales möter vi Lucy Allison, som är mycket nöjd med sin 260 l MjölkTaxi från Holm & Laue! fortsätt

... kalvarna känner inte av stressen längre! fortsätt

… tack vare ett genomtänkt uppfödningskoncept och professionell skötsel! fortsätt

… och det var något bra! fortsätt

Laura Bühring i lantbruksföretaget Starbach-Sachsen gläds åt detta faktum sedan hon började föda upp sina kalvar med CalfExpert-dryckesautomat. fortsätt

Hur en frisk och resultatorienterad kalvuppfödning bär upp hela mjölkgården. fortsätt

Med en blinkning till naturen - optimerat i praxis! fortsätt

”Detaljerna i kalvuppfödningen är viktiga”, säger gårdsinnehavaren från Südeifel. fortsätt

Valet är ditt! fortsätt

Modern kalvuppfödning hos Prehn Brook Farms i Kanada fortsätt

Gården Fischerhütte i Steenfeld använder ett mycket välfungerande system med två MultiMaxVerandor, för att behålla tjurkalvarna på gården längre. fortsätt

Modern helautomatisk helmjölksutfodring i kalvstall fortsätt

Parhållning i TwinHutches erbjuder kalvarna en god start på ett socialt liv. Familjen Magens gör den perfekt med egna idéer. fortsätt

En reserapport från vår maskot Holli från den gröna ön i Stilla havet. fortsätt

Det finns många dryckesrekommendationer för kalvar. Men tar man hänsyn till de utvecklingsmål som du har bestämt för din återväxt? fortsätt

Rätt avvänjningsstrategi efter intensiv kalvutfodring. fortsätt

I den andra delen i denna annorlunda reseberättelse får vi lära känna flera spännande människor som föder upp mjölkkor och oxar. För oss var det intressant att se hur olika man kan bedriva detta med samma utrustning. fortsätt

En resa om framgångsrik kalvuppfödning i Sverige fortsätt

... eller: Vad man bör beakta vid osmolalitet i mjölk till kalvar. fortsätt

ConceptBarn med CalfExpert hos familjen Bock i Nübbel, Schleswig-Holstein fortsätt

... existerar inte! Men torr TMR för kalvar kommer nära! fortsätt

Vad är egentligen bra utfodring för kalvarna? fortsätt

Vad är egentligen viktigt i utvecklingen till idisslare? fortsätt

Leonie Dörr administrerar besättningen och det publika arbetet på Karlshof fortsätt

Luicella's Ice Cream är en hit i Hamburg, och MjölkTaxin hjälper till i glassköket fortsätt

Friska kalvar tack vare innovativ ventilation och modern utfodringsteknik fortsätt

Från spene till napp: Hygienisk helmjölksutfodring, helt automatiserad utan personkontakt! fortsätt

Planering och idrifttagning av dryckesautomat CalfExpert fortsätt

Praktiska hänvisningar för kalvuppfödning vintertid fortsätt

Kalvarnas behov under den kalla årstiden fortsätt

Lyckad kalvuppfödning fortsätt

Större kapacitet i kalvutfodringen tack vare modern dryckesteknik fortsätt

Livspusslet klaras av med MjölkTaxi fortsätt

Helmjölksutfodring – på rätt sätt! fortsätt

Kalvamman CalfExpert revolutionerar en mjölkgård i Ukraina. fortsätt

Holm & Laue MjölkTaxi blir en tvärmedial tillämpningsenhet. fortsätt

Ad-libitumutfodring och parhållning i ekologisk kalvuppfödning fortsätt

Värmestress är ett stort problem för kor. På grund av sin kroppsstorlek och höga metaboliska energiomsättning är korna mycket känsliga på sommaren, särskilt när laktationen är som störst. Detta är allmänt känt. Men hur ser det ut med kalvar? fortsätt

Det finns många sätt att fastställa råmjölkskvaliteten. Ingen av dem är dock för närvarande mer exakt än fastställning med digitala refraktometrar. Men de möjliga tillämpningarna är mycket större. I den här artikeln får du reda på vad du mer kan mäta med refraktormetern från Holm & Laue. fortsätt

Om det är ont om kalvstugor håller många gårdar två kalvar i en kalvhydda. Denna praxis bekräftar vetenskapliga observationer om att kalvarna utvecklas bättre än i individuella boxar. I större grupper uppvisar kalvar som tidigare hållits i par ett bättre socialt beteende. fortsätt

En framgångsrik kalvuppfödning är att uppnå uppfödningsmålen! Dessa mål bör vara mätbara. Data spelar också en viktig roll i modern kalvuppfödning. Den här artikeln handlar om att mäta och utvärdera data i kalvboxarna för optimal förvaltning. fortsätt

Kontakt
Handbok kalv

Holm & Laue Handbok kalv