Nigel Fawdry: "utvecklaren av CalfExpert vet hur man föder upp kalvar!"

29. März 2024 — Vikt, Praxisrapport, Kalvammor#CalfExpert #Storbritannien #Kalvuppfödning #Ledning #Djurvåg #Ökningar

Nigel Fawdry från Salford, Chipping Norton, England, har en CalfExpert dryckesautomat sedan tre år tillbaka. Under vårt besök berättar Nigel om sina erfarenheter med dryckestekniken.

90 % av kalvarna lär sig använda drycksautomaten på 12 timmar

"Vår dryckesautomat har fyra hygieneStationer och utfodrar 20 kalvar i varje box. Det blir 80 kalvar i en omgång

Jag vet att maskinen kan klara fler kalvar, och hos vissa lantbrukare är det också fallet. Men för oss fungerar de 80 kalvarna bäst. Vi har 3 till 4 leveranser per år. Det är 250-300 kalvar per år.

Kalvarna kommer från 4-5 olika gårdar vid en ålder på ca tre veckor. Inom de första 12 timmarna lär sig 90 % av kalvarna att använda automaten. Det går verkligen snabbt! De övriga 10 % behöver max. 2 till 3 dagar.

Drickhastigheten är en bra hälsoindikator

Vi var tvungna att lära oss nya saker; i början hade vi vissa bakterieproblem eftersom vi köpte kalvar från olika gårdar. Men nu är det mycket bättre; vi försöker köpa kalvar från ett färre antal gårdar, och efter samråd med vår foderkonsult har vi ändrat mjölkpulvret. CalfExpert hjälpte oss att snabbt identifiera sjuka kalvar: vi kontrollerar den mjölkmängd som kalvarna inte får i sig. Men drickhastigheten är en ännu bättre faktor när det gäller att identifiera sjuka kalvar på ett tidigt stadium.

Vågarna är jättebra!

Vågen vid HygieneStation bekräftar för mig att min hantering är på rätt väg. Bara ett exempel: vi har alltid använt skummjölkspulver. Efter en rekommendation testade vi med vasslepulver under en viss tid. Men de vikter som vi noterade visade oss att det inge fungerar. Så vi gick tillbaka till skummjölkspulver igen. Vågen ger oss rätt information och gör det möjligt för oss bättre styra avvänjningen.

Till en början använde vi inte den automatiska avvänjningsfunktionen eftersom en inte fungerade, men vågen visar oss trots det när kalvarna inte har nått rätt vikt vid avvänjningen. Då utfodrar vi helt enkelt lite längre, medan andra kalvar avvänjs tidigare. Nu har vår tekniker lagt in ny programvara som gör det möjligt för oss att avvänja automatiskt med nästa omgång. Ja, jag är mycket nöjd med vågen!

Utfodringsprogrram och ytterligare hygien

Utfodringsprogrammet är inställt till sex liter per dag och 135 g mjölkersättning/liter. När kalvarna kommer fram får de bara tre liter den första dagen. Den andra dagen får de sin fulla ranson på sex liter. De första 10 dagarna tillsätter vi 10 g probiotiskt pulver per liter, för att hjälpa dem att klara transportstressen och stödja kalvarnas utveckling. Sedan har de en mycket god tillväxt.

Efter dryckesfasen håller vi en del av kalvarna upp till 12 månader i ett annat stall, ibland har vi dem i upp till 18 månader och säljer dem sedan som gödkalvar till andra gårdar. Förädlingen av djuren är en helt annan verksamhetsdel, och vi koncentrerar oss hellre på uppfödning av de yngre djuren.

En gång i veckan rengör vi dryckesstationerna manuellt med hett vatten och högtryckstvätt. Med detta antal kalvar blir stationen smutsig då och då, och vi vill minska bakterietrycket. Av samma anledning byter vi nappar varje vecka och desinficerar dem.

Bra hopkoppling i stallet tack vare W-LAN och CalfGuide-appen

Mobilappen CalfGuide gör det möjligt för oss att kontrollera kalvarnas utveckling regelbundet över hela dagen, utan att behöva gå fysiskt till stallet – en riktig bonus, särskilt klockan 11 på kvällen.

När vi köpte maskinen beslutade vi oss för att installera W-LAN i stallet. Det möjliggör även fjärråtkomst genom serviceteknikern i Storbritannien och Holm & Laue i Tyskland. Det var helt ovärderligt under den första tiden.

Alla på Holm & Laue vet hur man utfodrar kalvar

Det som gillar särskilt bra med CalfExpert är det intryck man får att denna maskin har utvecklats av någon som själv har fött upp kalvar för hand. Den uppfyller verkligen alla kriterier. CalfExpert är så användarvänlig, och den är till storartad hjälp i uppfödningen av våra kalvar!"

Kontakt
Handbok kalv

Holm & Laue Handbok kalv