Dataskyddspolicy

1. Datasskydd i korthet

Allmän information

Följande hänvisningar ger en enkel översikt över vad som händer med dina personuppgifter när du besöker vår webbplats. Personuppgifter är alla data som du personligen kan identifieras med. Detaljerad information om dataskydd finns i vår dataskyddspolicy som anges i denna text.

Insamling av data på vår webbplats

Vem ansvarar för insamlingen av data på denna webbplats?

Behandlingen av data på denna webbplats utförs av webbplatsoperatören. Deras kontaktuppgifter finns i informationen på denna webbplats.

Hur samlar vi in dina uppgifter?

Å ena sidan samlas dina uppgifter in genom att du tillhandahålla dem till oss. Det kan till exempel vara uppgifter som du anger i ett kontaktformulär.

Övriga uppgifter samlas automatiskt in av våra IT-system när du besöker webbplatsen. Dessa är huvudsakligen tekniska data (t.ex. webbläsare, operativsystem eller tid för sidvisning). Dessa uppgifter samlas in automatiskt så snart du kommer in på vår webbplats.

Vad använder vi dina uppgifter till?

En del av uppgifterna samlas in för att säkerställa felfritt tillhandahållande av webbplatsen. Andra uppgifter kan användas för att analysera ditt användarbeteende.

Vilka rättigheter har du när det gäller dina uppgifter?

Du har rätt att när som helst få kostnadsfri information om härkomsten, mottagaren och syftet med dina sparade personuppgifter. Du har även rätt att begära rättelse eller radering av dessa uppgifter. Om du har gett ditt samtycke till databehandling kan du i framtiden återkalla detta samtycke när som helst. Du har också rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter under vissa omständigheter. Dessutom har du rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten.
Du kan när som helst kontakta oss på den adress som anges i informationen om du har ytterligare frågor om dataskydd.

Analysverktyg och verktyg från tredje part

När du besöker vår webbplats kan ditt surfbeteende utvärderas statistiskt. Detta görs främst med cookies och med så kallade analysprogram. Analysen av ditt surfbeteende är vanligtvis anonym. Surfbeteendet kan inte spåras tillbaka till dig. Du kan invända mot den här analysen eller förhindra den genom att inte använda vissa verktyg. Detaljerad information finns i följande dataskyddspolicy.

Du kan invända mot den här analysen. Vi kommer att informera dig om möjligheterna till invändningar i denna dataskyddspolicy.

Analysverktyg och verktyg från tredje part

När du besöker denna webbplats kan ditt surfbeteende utvärderas statistiskt. Detta görs främst med så kallade analysprogram.
Detaljerad information om dessa analysprogram finns i följande
dataskyddspolicy.

2. Hosting

Extern hosting

En extern tjänsteleverantör är värd för denna webbplats (Hoster). Personuppgifterna som samlas in på denna webbplats sparas på Hosterns servrar. Detta kan inkludera IP-adresser, kontaktförfrågningar, metadata och kommunikationsdata, kontraktsdata, kontaktdata, namn, webbplatsåtkomster och andra data som genereras via en webbplats.
Hostern används för att uppfylla avtalet med våra potentiella och befintliga kunder (artikel 6, avsnitt 1 lit. b i DSGVO, allmänna datakyddsförordningen) och för ett säkert, snabbt och effektivt tillhandahållande av vårt onlineerbjudande av en professionell leverantör (artikel 6, avsnitt 1 lit. f i DSGVO, allmänna dataskyddsförordningen).
Vår Hoster kommer endast att behandla dina uppgifter i den utsträckning som krävs för att uppfylla sina skyldigheter och följa våra instruktioner i samband med dessa uppgifter.
Vi använder följande Hoster:

1&1 IONOS SE
Elgendorfer Str. 57
56410 Montabaur

Ingående av avtal om orderbehandling

Vi låter vårt Hosting-erbjudande hanteras av en extern tjänsteleverantör. För att säkerställa dataskyddsanpassad behandling har vi ingått ett avtal om orderbehandling med denna tjänsteleverantör.

3. Allmän information och obligatorisk information

Dataskydd

Operatörerna som driver dessa sidor tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med de lagstadgade dataskyddsbestämmelserna och denna dataskyddspolicy.

När du använder denna webbplats samlas olika personuppgifter in. Personuppgifter är data som du personligen kan identifieras med. Denna dataskyddspolicy förklarar vilka uppgifter vi samlar in och vad vi använder dem till. Det förklarar även hur och i vilket syfte detta görs.

Vi vill påpeka att dataöverföring på internet (t.ex. när du kommunicerar via e-post) kan ha säkerhetsbrister. Ett fullkomligt dataskydd mot åtkomst från tredje part är inte möjligt.

Anmärkning till ansvarigt organ

Ansvarigt organ för databehandling på denna webbplats är:

Holm&Laue GmbH & Co. KG
Moorweg 6
24784 Westerrönfeld

Telefon: 04331-201740
E-post: info@holm-laue.de

Ansvarigt organ är den fysiska eller juridiska person som ensamt eller tillsammans med andra beslutar om ändamålen och sättet att behandla personuppgifter (t.ex. namn, e-post-adresser etc.).

Återkallande av ditt samtycke till databehandling

Många databehandlingsåtgärder är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst. För detta ändamål är det tillräckigt med ett informellt meddelande via e-post till oss. Lagligheten i den databehandling som utförs tills återkallelsen förblir opåverkad av återkallandet.

Rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten

I händelse av brott mot dataskyddslagen har den berörda personen rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten. Den behöriga tillsynsmyndigheten för frågor som rör dataskyddslagstiftningen är den statliga dataskyddsansvarige för den federala stat där vårt företag är baserat. En förteckning över dataskyddsombud och deras kontaktuppgifter finns på följande länk (på tyska): https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att erhålla uppgifter som vi behandlar automatiskt på grundval av ditt samtycke, för att fullgöra ett avtal som överlämnas till dig eller till en tredje part i ett vanligt, maskinläsbart format. Om du begär direktöverföring av uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig kommer detta endast att ske i den utsträckning det är tekniskt genomförbart.

SSL- eller TLS-kryptering

Denna webbplats använder SSL- eller TLS-kryptering av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, till exempel beställningar eller förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att adressraden i webbläsaren ändras från "https://" till "https://" och av låssymbolen på din webbläsarrad.

Om SSL- eller TLS-kryptering är aktiverad kan de data du överför till oss inte läsas av tredje part.

Information, blockering, radering

Inom ramen för tillämpliga rättsliga bestämmelser har du när som helst rätt till kostnadsfri upplysning om dina sparade personuppgifter, deras härkomst och mottagare samt syftet med databehandlingen och, vid behov, rätt till behörighet, blockering eller radering av dessa uppgifter. Du kan när som helst kontakta oss på den adress som anges i informationen om du har ytterligare frågor om personuppgifter.

Invändning mot reklammeddelanden

Användningen av kontaktuppgifter som offentliggjorts inom ramen för informationsskyldigheten i syfte att skicka oönskad reklam och informationsmaterial avvisas härmed. Operatörerna av sidorna förbehåller sig uttryckligen rätten att vidta rättsliga åtgärder i händelse av oönskad utsändelse av reklaminformation, såsom skräppost.

4. Dataskyddsansvarig

Juridiskt nödvändig dataskyddsansvarig

Vi har utsett en dataskyddsansvarig för vårt företag.

Holm&Laue GmbH & Co. KG
Herr Marc Niesewendt
Moorweg 6
24784 Westerrönfeld

E-post: datenschutz@holm-laue.de

Anmärkning om dataöverföring till USA

Bland annat integreras verktyg på vår hemsida från företag med säte i USA. Om dessa verktyg är aktiva kan dina personuppgifter delas med respektive företags amerikanska servrar. Vi vill påpeka att USA inte är ett säkert tredjeland i den mening som avses i EU:s dataskyddslagstiftning. Amerikanska företag är skyldiga att lämna ut personuppgifter till säkerhetsmyndigheter utan att du som berörd person kan vidta rättsliga åtgärder mot detta.
Det kan därför inte uteslutas att amerikanska myndigheter (t.ex. säkerhetspolisen) behandlar, utvärderar och permanent sparar dina data på amerikanska servrar för övervakningsändamål. Vi har inget inflytande över denna behandlingsverksamhet.

5. Insamling av data på vår webbplats

Cookies

Våra internetsidor använder så kallade "cookies". Cookies är små textfiler och orsakar inga skador på din enhet. De sparas antingen tillfälligt på din enhet under en session (session cookies) eller permanent (permanenta cookies). Sessionscookies raderas automatiskt i slutet av ditt besök. Permanenta cookies sparas på din enhet tills du tar bort dem själv eller genom automatisk radering av din webbläsare.
I vissa fall kan cookies från tredjepartsföretag även sparas på din enhet när du går in på vår webbplats (tredjepartscookies). Dessa gör det möjligt för oss eller dig att använda vissa tjänster från tredjepartsföretaget (t.ex. cookies för behandling av betaltjänster).
Cookies har olika funktioner. Många cookies är tekniskt sett nödvändiga eftersom vissa webbplatsfunktioner inte skulle fungera utan dem (t.ex. kundvagnsfunktionen eller att visa videor). Andra cookies används för att utvärdera användarbeteende eller för att visa annonser.
Cookies som är nödvändiga för att utföra den elektroniska kommunikationsprocessen (nödvändiga cookies) eller för att tillhandahålla vissa funktioner som du vill ha (funktionella cookies, t.ex. kundvagnsfunktionen) eller för att optimera webbplatsen (t.ex. cookies för att mäta webbpubliken) lagras på grundval av artikel 6 avsnitt 1 lit. f i allmänna dataskyddsförordningen, såvida inte en annan rättslig grund anges. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att spara
cookies för tekniskt felfritt och optimerat tillhandahållande av sina tjänster. Om samtycke till att spara cookies har begärts sker lagringen av cookies i fråga uteslutande på grundval av detta samtycke (artikel 6 avsnitt 1 lit. i allmänna dataskyddsförordningen). Samtycket kan återkallas när som helst.

Du kan ställa in din webbläsare så att du informeras om inställningen av cookies och endast tillåta cookies i enskilda fall, utesluta godkännande av cookies för vissa fall eller i allmänhet samt aktivera automatisk radering av cookies när du stänger webbläsaren. Att inaktivera cookies kan begränsa funktionaliteten på denna webbplats.
I den mån cookies används av tredjepartsföretag eller för analysändamål kommer vi att informera dig separat om detta i samband med denna dataskyddsdeklaration och vid behov begära ditt samtycke.

Cookie-samtycke med Usercentrics

Denna webbplats använder Cookie-Consent-teknik från Usercentrics för att få ditt samtycke till lagring av vissa cookies på din enhet, eller till användning av viss teknik samt för att dokumentera dem i enlighet med dataskyddsbestämmelser. Leverantören av denna teknik är Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 München, hemsida: https://usercentrics.com/de/ (hädanefter ”Usercentrics”).

När du går in på vår webbplats överförs följande personuppgifter till Usercentrics:

 • Dina samtycken eller återkallandet av dina samtycken
 • Din IP-adress
 • Information om din webbläsare
 • Information om din enhet
 • Tidpunkten för ditt besök på webbplatsen

Dessutom lagrar Usercentrics en cookie i din webbläsare för att kunna tilldela samtycket, eller återkallelsen, till dig. De uppgifter som samlas in på detta sätt kommer att lagras tills du begär att vi ska radera dem, när Usercentrics-cookien raderar sig själv eller när syftet med datalagringen inte längre gäller. Obligatoriska lagstadgade lagringsskyldigheter påverkas inte.

Usercentrics används för att erhålla de lagstadgade samtyckena för användning av viss teknik. Den rättsliga grunden för detta är artikel 6 avsnitt 1 S 1 lit. C i DSGVO, allmänna dataskyddsförordningen.

Serverloggfiler

Leverantören av sidorna samlar automatiskt in och lagrar information i så kallade serverloggfiler som din webbläsare automatiskt överför till oss. Dessa är:

 • Webbläsartyp och webbläsarversion
  •    Operativsystem som används
  •    Referens-URL
  •    Hostname för åtkomstdatorn
  •    Tid för serverbegäran
  •    IP-adress

Dessa data slås inte samman med andra datakällor.
Grunden för databehandling är artikel 6 avsnitt 1 i DSGVO, allmänna dataskyddsförordningen, som gör det möjligt att behandla uppgifter för att utföra ett avtal eller åtgärder före avtal.

Kontaktformulär

Om du skickar förfrågningar via kontaktformuläret kommer dina uppgifter, inklusive de kontaktuppgifter du lämnat där, att lagras av oss i syfte att behandla förfrågan och för eventuella följdfrågor. Med ditt samtycke (anmärkningar och bekräftelse i kontaktformuläret) kan vi också vidarebefordra dessa uppgifter till vår försäljningspartner i din region. Dessutom kommer det inte att ske någon ytterligare överföring av dina uppgifter till tredje part.

Behandlingen av de uppgifter som anges i kontaktformuläret sker därför uteslutande på grundval av ditt samtycke (artikel 6 avsnitt 1 lit. a i DSGVO, allmänna dataskyddsförordningen). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. För detta ändamål är det tillräckigt med ett informellt meddelande via e-post till oss. Lagligheten i de databehandlingsåtgärder som utförs tills återkallelsen förblir opåverkad av återkallandet.

De uppgifter du anger i kontaktformuläret kommer att stanna hos oss tills du begär att vi ska radera dem, återkallar ditt samtycke till lagring eller syftet med datalagring inte längre gäller (t.ex. efter att din begäran har behandlats). Obligatoriska lagbestämmelser – särskilt lagringsperioder – påverkas inte.

6. Analysverktyg och annonsering

Google Analytics

Denna webbplats använder funktioner från webbanalystjänsten Google Analytics. Leverantören är Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.
Google Analytics gör det möjligt för webbplatsoperatören att analysera beteendet hos webbplatsbesökare.
Här erhåller webbplatsoperatören olika användningsdata, till exempel sidvisningar, vistelsens längd, operativsystem som används och användarens härkomst. Dessa data kan sammanfattas av Google i en profil som tilldelas respektive användare eller dess enhet.
Google Analytics använder teknik som gör det möjligt att identifiera användaren i syfte att analysera användarbeteende (t.ex. cookies eller Device-Fingerprinting). Den information som Google samlat in om användningen av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där.
Användningen av detta analysverktyg är baserad på artikel 6 avsnitt 1 lit. f i DSGVO, allmänna dataskyddsförordningen. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att analysera användarbeteende för att optimera både sin webbplats och sin annonsering. Om ett motsvarande samtycke har begärts (t.ex. samtycke till lagring av cookies) sker behandlingen uteslutande på grundval av artikel 6 avsnitt 1 lit. a i DSGVO, allmänna dataskyddsförordningen. Samtycket kan återkallas när som helst.
Dataöverföringen till USA grundar sig på EU-kommissionens standardavtalsklausuler.
Information hittar du här:
https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

IP-anonymisering

Vi har aktiverat IP-anonymiseringsfunktionen på denna webbplats. Som ett resultat kommer din IP-adress att förkortas av Google inom EU:s medlemsstater, eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om europeiska ekonomiska samarbetsområdet, innan den skickas till USA. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att överföras till en Google-server i USA och förkortas där. På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och för att tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning till webbplatsoperatören. IP-adressen som överförs av din webbläsare som en del av Google Analytics kommer inte att kopplas med andra Google-data.

Browser Plugin

Du kan förhindra insamling och behandling av dina data via Google genom att ladda ned och installera insticksprogrammet som finns tillgänglig under följande länk:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Mer information om Google Analytics-hantering av användardata finns i Googles dataskyddspolicy:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Behandling av orderdata

Vi har ingått ett avtal om databehandling med Google och fullt ut implementerat de strikta kraven från de svenska dataskyddsmyndigheterna när vi använder Google Analytics.

Lagringsperiod

Användar- och händelsedata som lagras av Google och som är kopplade till cookies, användar-ID (t.ex. User ID) eller annonserings-ID (t.ex. DoubleClick-cookies, Android annonserings-ID) kommer att anonymiseras eller raderas efter 14 månader. Information finns under följande länk:
https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

Google Ads

Webbplatsoperatören använder Google Ads. Google Ads är ett onlineannonseringsprogram för Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.
Google Ads gör det möjligt för oss att visa annonser i Googles sökmotor eller på webbplatser från tredje part när användaren anger vissa söktermer i Google (Keyword-Targeting). Dessutom kan riktade annonser visas på grundval av Googles befintliga användardata (t.ex. platsdata och intressen) (målgruppsinriktning). Som webbplatsoperatör kan vi utvärdera dessa data kvantitativt, till exempel genom att analysera vilka söktermer som har lett till visningen av våra annonser och hur många annonser som har lett till motsvarande klick.
Google Ads används på grundval av artikel 6 avsnitt 1 lit. f i DSGVO, allmänna dataskyddsförordningen. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att marknadsföra sina produkter så effektivt som möjligt.

Dataöverföringen till USA grundar sig på EU-kommissionens standardavtalsklausuler.
Information hittar du här:
https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

6. Nyhetsbrev

Uppgifter om nyhetsbrev

Om du vill få nyhetsbrevet som erbjuds på webbplatsen behöver vi din e-post-adress samt information som gör att vi kan verifiera att du är ägare till den angivna e-postadressen, samt att du samtycker till att få nyhetsbrevet.

För att säkerställa att nyhetsbrevet skickas med samtycke använder vi det så kallade Double Opt-in-förfarandet. I detta fall kan den potentiella mottagaren inkluderas i en e-post-lista. Därefter får användaren möjlighet att bekräfta registreringen på ett rättssäkert sätt genom ett bekräftelsemail. Endast efter bekräftelse kommer adressen att inkluderas aktivt i e-post-listan.

Vi använder dessa uppgifter uteslutande för att skicka begärd information och erbjudanden.

Newsletter2Go används som nyhetsbrevsprogram. Dina uppgifter kommer att överföras till Newsletter2Go GmbH. Newsletter2Go är förbjudet att sälja dina uppgifter och använda dem för andra ändamål än att skicka nyhetsbrev. Newsletter2Go är en tysk, certifierad leverantör, som valdes enligt kraven i DSGVO, den allmänna dataskyddsförordningen, och den federala dataskyddslagen.

Mer information finns här: https://www.newsletter2go.de/informationen-newsletter-empfaenger/

Du kan återkalla ditt samtycke till lagring av uppgifterna, e-post-adressen och deras användning för att skicka nyhetsbrevet när som helst. Till exempel via länken "avsluta prenumeration" i nyhetsbrevet.

Dataskyddsåtgärderna är alltid föremål för tekniska förnyelser av denna anledning. Vi ber dig att hålla dig uppdaterad om våra dataskyddsåtgärder med jämna mellanrum genom att läsa vår dataskyddspolicy.

7. Instickningsprogram och verktyg

Google Web Fonts

Denna webbplats använder så kallade webbteckensnitt, som tillhandahålls av Google, för enhetlig teckensnittspresentation. När du laddar en sida läser webbläsaren in de nödvändiga webbteckensnitten i webbläsarens cacheminne för att visa texter och teckensnitt korrekt.

För detta ändamål måste webbläsaren du använder ansluta till Googles servrar. Som ett resultat blir Google medvetna om att vår webbplats har använts via din IP-adress. Användningen av Googles webbteckensnitt är förmånligt för en enhetlig och tilltalande presentation av våra onlineerbjudanden. Detta utgör ett berättigat intresse i den mening som avses i artikel 6 avsnitt 1 lit. f i DSGVO, allmänna dataskyddsförordningen.

Om webbläsaren inte stöder webbteckensnitt används ett standardteckensnitt av datorn.

Mer information om Google webbteckensnitt finns på https://developers.google.com/fonts/faq och i Googles dataskyddspolicy: https://www.google.com/policies/privacy/.

YouTube med förbättrat dataskydd

Denna webbplats integrerar videor från YouTube. Operatören av sidorna är Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Vi använder YouTube i förbättrat dataskyddsläge. Enligt YouTube innebär detta läge att YouTube inte lagrar någon information om besökare på denna webbplats innan de tittar på videon. Överföringen av data till YouTube-partners är dock inte nödvändigtvis utesluten av det förbättrade dataskyddsläget. Så här ansluter YouTube till Google DoubleClick-nätverket, oavsett om du tittar på en video eller ej.
När du startar en YouTube-video på den här webbplatsen upprättas en anslutning till YouTubes servrar. YouTube-servern informeras om vilka av våra sidor du har besökt. Om du är inloggad på ditt YouTube-konto aktiverar du att YouTube tilldelar ditt surfbeteende direkt till din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube-konto.
Dessutom kan YouTube lagra olika cookies på din enhet efter att ha startat en video eller använda jämförbar igenkänningsteknik (t.ex. Device-Fingerprinting). På så sätt kan YouTube få information om besökare på denna webbplats. Denna information används bland annat för att samla in videostatistik, förbättra användarupplevelsen och förhindra bedrägeriförsök.
Vid behov kan ytterligare databehandlingsåtgärder utlösas efter uppspelningen av en YouTube-video, men vi har inget inflytande över de.
Användningen av YouTube är förmånligt för en tilltalande presentation av våra onlineerbjudanden. Detta utgör ett berättigat intresse i den mening som avses i artikel 6 avsnitt 1 lit. f i DSGVO, allmänna dataskyddsförordningen. Om ett motsvarande samtycke har begärts sker behandlingen uteslutande på grundval av artikel 6 avsnitt 1 lit. a i DSGVO, allmänna dataskyddsförordningen. Samtycket kan återkallas när som helst.
Mer information om dataskydd på YouTube finns i deras dataskyddspolicy på:
https://policies.google.com/privacy?hl=de.

8. Villkor för deltagande i tävlingar på Holm & Laues sociala medier

 1. Tävlingen arrangeras av Holm&Laue GmbH & Co. KG.
 2. Priset beskrivs i detalj i varje inlägg i sociala medier
 3. Det är gratis att delta i tävlingen. Priset skickas fraktfritt till vinnaren.
 4. Fysiska personer som har fyllt 18 år är berättigade att delta. Deltagandet är inte begränsat till kunder hos Holm & Laue GmbH & Co. KG och är inte beroende av köp av varor eller tjänster.
 5. Vinnaren kommer att dras bland alla deltagare på det angivna datumet. Vinnaren kommer att meddelas via ett meddelande på samma medium. Om vinnaren inte hör av sig inom 24 timmar kan vinnaren dras om.
 6. Tävlingen börjar när inlägget publiceras. Det exakta slutdatumet kommer att meddelas i meddelandet. Den rättsliga processen är utesluten. Det är inte möjligt att betala ut priset kontant.
 7. Deltagandet i tävlingen sker uteslutande online på respektive plattform (Facebook, Instagram, Twitter osv.) genom att användaren följer instruktionerna i inlägget (t.ex. namnge personer, lämna kommentarer eller liknande).
 8. Genom att delta godkänner användaren att
  1. han/hon kan bli kontaktad för att bli informerad om sin vinst.
  2. Om de vinner kan deras namn publiceras på de sociala kanalerna och på webbplatsen i form av det fullständiga förnamnet och första bokstaven i efternamnet. Vinnaren kan när som helst motsätta sig att hans/hennes namn publiceras utan att det påverkar priset.
 9. Information om sekretess: Arrangören kommer endast att behandla personuppgifter för denna tävling på grundval av varje deltagares samtycke. Mer information om sekretess kan när som helst läsas här högst upp på vår webbplats.
 10. Arrangören kommer endast att använda personuppgifter utöver tävlingens syfte om deltagaren har lämnat in en separat skriftlig samtyckesförklaring. Det är frivilligt att lämna in en sådan samtyckesförklaring till fortsatt användning av personuppgifter och det är inte ett krav för att delta i tävlingen.
 11. Arrangören ansvarar inte för tillgängligheten på sin egen webbplats för sociala medier. Arrangören är inte heller ansvarig för eventuella överföringsfel. Arrangören förbehåller sig rätten att när som helst, även utan förvarning, avbryta tävlingen i förtid, helt eller delvis, eller att ändra dess förlopp om det inte är möjligt att genomföra tävlingen på ett korrekt sätt av tekniska skäl (t.ex. datavirus, manipulering av eller fel i mjukvara och hårdvara) eller av rättsliga skäl.
 12. Den här tävlingen är inte kopplad till några sociala medieplattformar som Facebook, Instagram eller Twitter och sponsras, stöds eller organiseras inte på något sätt av dessa företag. Mottagaren av de uppgifter som deltagaren lämnar är inte den motsvarande sociala medieplattformen, utan arrangören. Deltagarna befriar den motsvarande sociala medieplattformen från allt ansvar som kan uppstå till följd av anspråk i samband med genomförandet av tävlingen (särskilt dess publicering och organisation). Frågor, kommentarer eller klagomål om tävlingen ska ställas direkt till arrangören och inte till den sociala medieplattformen.

9. Användning av Facebook-pixeln (Facebook Custom Audiences)

 1. Denna webbplats använder den s.k. Facebook-pixeln från Meta Platforms Inc. (f.d. Facebook Inc.). Därigenom kan intressebaserade reklamannonser (”Facebook-Ads”) visas för användarna av vår webbplats inom ramen för besöket i det sociala nätverket Facebook eller andra webbplatser som också använder metoden. Genom Facebook-pixeln skapar din webbläsare automatiskt en direktförbindelse med Facebook-servern. Vi kan inte påverka omfattningen och den fortsatta användningen av de data som samlas in av Facebook genom användningen av detta verktyg, och vill därför informera dig om vår kunskapsstatus: genom integrationen av Facebook-pixeln får Facebook information om att du har klickat på en annons från oss eller anropat vår webbplats. Om du är registrerad för en tjänst från Facebook kan Facebook allokera ditt besök till ditt konto. Även om du inte är registrerad på Facebook eller inte har loggat in där, finns det möjlighet att operatören tar del av din IP-adress och andra identifieringskriterier och lagrar dessa uppgifter.
 2. I och med användning av Facebook-pixeln arbetar vi med ändamålet att Facebook-annonser som presenteras av oss visas endast för sådana Facebook-användare som också har intresse av vår webbplats. Med hjälp av Facebook-pixeln vill vi också säkerställa att våra Facebook-annonser motsvarar användarnas potentiella intresse och inte utgör en belastning. Med hjälp av Facebook-pixeln kan vi dessutom kontrollera effektiviteten hos Facebook-annonser i statistiksyfte, genom att vi ser om användarna länkas vidare till vår webbplats efter att de har klickat på en Facebook-annons. Rättslig grund för användningen av Facebook-pixeln är art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR.
 3. Du kan invända mot användningen av Facebook-pixeln genom att du avvisar användningen av cookies för marknadsföring vid det första besöket på webbplatsen.
 4. Information om tredjepartsleverantören: Meta Platforms Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA; https://www.facebook.com/policy.php; mer information om datainsamling: https://www.facebook.com/help/186325668085084, https://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications samt https://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo.
Kontakt
Handbok kalv

Holm & Laue Handbok kalv