CalfExpert

Den moderna vattningsautomaten med individuell kalvutfodring, helmjölkssystem, intuitiv kontroll av den grafiska displayen och många andra funktioner.

Frihet uppnås genom mer arbetsflexibilitet. Dataanalys med app underlättar professionell hantering.

Bättre uppfödningsprestanda tack vare vägnings med våg. Minska veterinärkostnaderna med automatisk djurkontroll och tidiga varningar.

Främja naturligt drickande: Många individuella måltider stöder en hälsosam kalvutveckling.

En modern vattningsautomat för kalvar

CalfExpert är en kalvdryckesautomat som har utvecklats enligt de senaste kraven på kalvutfodring. Den senaste utfodringstekniken säkerställer att mjölken till kalvarna alltid är nyblandad. Det spelar ingen roll om mjölkersättning eller pastöriserad helmjölk används. CalfExpert förbereder mjölken automatiskt och individuellt.
Medan kalvarna utfodras 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan är ditt schema som lantbrukare flexibelt. På detta sätt tar vattningsautomaten din hantering i kalvuppfödningen till en ny nivå.
Den intuitiva driften på den grafiska displayen och anslutningen till den mobila CalfGuide-appen gör djurkontrollen enklare för dig och ditt team. All information om dina kalvar, statusrapporter och larmmeddelanden visas alltid i appen och direkt vid automaten.
Olika foderprogram utgör grunden för framgångsrik och prestationsorienterad kalvuppfödning vid automatisk kalvutfodring. Arbetstidsbesparingar och fullständig kontroll ingår!

En enhet – många fördelar

Vad kan CalfExpert göra? Hur förbättrar den kalvens välbefinnande samt arbetsförhållandena? Vilka är dess viktigaste funktioner? Här har du allt i ett nötskal:

Individuell utfodring av djuren

Utfodring av många kalvar med en färsk blandning och anpassat till den enskilda kalven är en stor utmaning. Med CalfExpert blir det barnlek.

Alltid nyblandat

Vattningsautomaten CalfExpert blandar mjölken färsk för varje kalv. Eventuella mjölkrester hålls varma och spolas ut ur systemet under längre vattnnigspauser. Andra vattningsautomater arbetar med en central mjölkförsörjning. I mjölken som kan lagras vid 40 °C fördubblas bakterierna var 20:e minut. Med CalfExpert, å andra sidan, garanteras maximal hygien och djurspecifik utfodring.

Individuell anpassning

Den centrala mjölkförsörjningen har en annan avgörande nackdel: Moderna foderprogram (t.ex. metabolisk programmering) kräver högre Mjölkers.dryck-koncentration (t.ex. 160 g/l) i början av uppfödningen för att ge en energikick. Under fasen för avvänjning av utfodring med dryck behövs lägre mjölkpulverkoncentration (130 g/l). Denna djurspecifika utfodring kan endast genomföras om varje kalv får en individuell blandning, som med CalfExpert!

QuickChange-logik för mer prestanda

Med CalfExpert har vi påskyndat blandningsprocessen och kalvbytet och därmed optimerat användningen av HygieneStationerna.

Mjölken blandas snabbt och kan utfodras efter 3 sekunder på vattningsstationen. Efter avslutad mjölkmåltid byts genast till den andra vattningsstationen. Här kan en andra kalv utfodras omedelbart, medan den första fortfarande uppfyller sitt behov av att suga.

Dessutom kan prioriteringar fastställas i menyn för CalfExpert, så att unga eller sjuka kalvar prioriteras. Det beprövade flextidsprogrammet säkerställer att måltiderna fördelas mycket jämnt under dagen, utan att det blir för täta besök på stationerna. Resultatet är kortare väntetider vid hög djurbeläggning och en positiv "besöksupplevelse" för kalvarna!

Lugna och tillitsfulla kalvar

Eftersom det inte finns några fasta utfodringstider med CalfExpert, kan dina kalvar hämta mjölk när som helst. Eftersom de inte längre ser dig som en amma, håller sig kalvarna lugna när personer kommer in i kalvstallet. Yngre och svagare kalvar har tillräckligt med tid att begära sin mjölk.

Eftersom CalfExpert också arbetar med en intelligent rättighetslogik har alla kalvar rätt att utfodras vid en annan tidpunkt. Som ett resultat trängs färre djur på stationen. Råmjölksventilen förhindrar mjölkstöld av starkare kalvar. Resultat: Mycket jämna och avspända kalvgrupper!

QuadroFlex: Samtidig och ändå flexibel vattning

Med det nya QuadroFlex-systemet kan fyra kalvar dricka på två PowerMixers samtidigt. CalfExpert blandar mjölken färsk när kalvar kommer för att dricka. Det kräver inget lagersystem. Dryckesmängden registreras exakt för varje kalv via underhållsfria sensorer. Om en kalv behöver en speciell blandning, t.ex. medicin eller elektrolyter, stängs bara systerstationen av på samma PowerMixer. Den andra Power Mixer fortsätter utfodringen på båda stationerna. Således kan 120 kalvar utfodras på 4 HygieneStationer. Detta ökar kapaciteten hos CalfExpert med cirka 20 – 30 % jämfört med föregångaren H&L 100.

Flexibelt utfodringsprogram

Moderna utfodringsprogram ska alltid anpassas till kalvarnas ålder, ras, personligt uppsatta uppfödningsmål och hälsotillståndet. Du kan optimalt implementera allt detta på CalfExpert.

Metod för avvänjning av utfodring med dryck

CalfExpert förbereder kalvarna mycket skonsamt för intag av kraft- och grovfoder. Den reducerar mängden dryck i slutet av uppfödningen i små steg på 0,1 l per dag och stimulerar på detta sätt utvecklingen av bladmagen.

8 foderkurvor

Med CalfExpert kan alla foderprogram förverkligas. I var och en av de åtta grupperna kan foderkurvorna anpassas mycket flexibelt. Upp till 16 "vändpunkter" ger dig en bra finjustering av ditt eget personliga foderkoncept. Eller så kan du välja ett av de beprövade och förinställda matningsprogram i CalfExpert.

Metabolisk programmering

Med intensiv utfodring under de första veckorna av livet kan en betydligt högre mjölkavkastning förväntas senare. Men att kalvarna dricker rätt, till exempel efter en ad-libitum-fas, är en speciell utmaning för varje kalvägare. Vid CalfExpert vänjs varje kalv av långsamt från ett högt mjölkintag , både i volym men även i koncentration.

Foderkurva
Foderkurva

Effektiv blandning av mjölkpulver

Flexibilitet i utfodring innebär också att ett brett utbud av Mjölkers.dryck och tillsatser framställs optimalt och klumpfritt. Den steglöst reglerbara PowerMixer säkerställer en mjuk start för att undvika stänk och rör sedan om mjölkpulvret intensivt. Tack vare detta får kalven sin färskblandade mjölk direkt i nappen redan efter 3 sekunder.

Hos unga eller svagare kalvar kan vattningsprocessen ta längre tid. Genom att röra om långsamt förhindrar vi att mjölkpulvret separeras. Och när det blir kallare säkerställer värmaren i mixern att utfodringen alltid en konstant temperatur, oavsett hur lång tid kalven tar på sig.

Extra mjölkpulverförråd

Sekundärt mjölkpulverförråd

Med detta nya tillval kan man utfodra med två olika sorters mjölkersättning med CalfExpert.

Mjölkpulverkammaren står i 90° vinkel mot CalfExpert och transporterar mjölkpulver till automatens PowerMixer via en doseringsskruv. Volymen om 50 kg mjölkersättning kan kompletteras med ytterligare 25 kg via pulverkammarutökningen. På detta sätt har CalfExpert den största mjölkpulverförvaringen bland kalvammorna på marknaden: maximal pulverförrådskapacitet om 150 kg (2 x (50 + 25 kg)). I idealfallet sker detta på ett sådant sätt att en sorts mjölkersättning långsamt ersätter en annan. Det kan vara till hjälp t.ex. om man vill använda en högvärdig skummjölksersättning under de första levnadsveckorna för att stimulera kalvarnas tidiga utveckling med en hög smältbarhet för ersättningen. Senare kan man använda mer prisvärda mjölkersättningar med beståndsdelar (t.ex. vissa andelar högvärdiga växtproteiner) som skall stödja övergången till idisslande.

Utfodring av valda tillsatser

För att stabilisera matsmältningssystemet kan du dosera fodertillsatser i de minsta mängderna i mjölken. Sjuka kalvar kan få sin medicin i mjölken. Du kan använda två pulverdoserare och två vätskedoserare. Som med mjölkprogrammet kan du också programmera olika foderkurvor för dessa tillsatser. Detta innebär maximal flexibilitet för den bästa kalvhälsan!

EvenMilk: Intelligent helmjölksutfodring

Kalvar kan smälta helmjölk idealiskt och leder till högsta prestanda. Med CalfExperts helmjölksprogram kan du flexibelt justera andelen helmjölk eller flexibelt ställa in en förstärkning av helmjölk i utfodringsprogrammet. Vad händer med din automat när helmjölkslagret är förbrukat? Utfodrar den sedan med mjölkpulver? Det orsakar konverteringsstress i dina kalvar och matsmältningsproblem är sannolikt. "EvenMilk", vårt intelligenta helmjölkkontroll, vet hur mycket helmjölk som finns tillgänglig och hur mycket som ska utfodras. Det säkerställer att även med dagligt varierande mängder helmjölk, blandas helmjölk och Mjölkers.dryck i balanserade proportioner.

Ren och pålitlig

En dryckesautomat ska underlätta ditt arbete och utföra sitt arbete kontinuerligt under 24 timmar. För att göra detta måste det fungera tillförlitligt även under de hårda förhållandena i ett kalvstall, precis som CalfExpert.

Slangrengöring fram till nappen

Tidigare visade sig vissa slangsystem innehålla avlagringar av bakterieinfekterad mjölk, eftersom de rengjorts för sällan eller inte ordentligt. HygieneStation spolar hela mjölkslangen till nappen under längre drickpauser. Dessutom rengörs hela mjölksystemet flera gånger om dagen. Om DoubleJug-mjölktanken används rengörs även tilluftsledningen till CalfExpert automatiskt. Det minskar kalvens exponering för mikroorganismer, förbättrar dess hälsa och sparar in manuella rengöringsarbeten.

Två rengöringsmedel

För att ytterligare optimera rengöringen kan CalfExpert använda två olika rengöringsmedel: Antingen växelvis för varje rengöringscykel eller kombinerad i en rengöringsprocess (alkalisk, skölj, sur, skölj). Pumparna för rengöringsmedlet sitter monterade på utsidan. Således kan de suga direkt från behållarna. Detta är säkert och bekvämt. Dessutom genererar CalfExpert automatiska meddelanden så snart en behållare är tom.

Flugskydd som standard

Två stora luckor tillsluter det känsliga blandningsområdet. Tack vare detta kan inga flugor hamna i mjölken och störningar i mjölksystemet undviks. Luckorna går att låsa så att det inte finns någon risk för barn att skadas.

Integrerad användarhandbok

I den sju tum grafiska displayen kan inte bara alla kalvdata läsas bekvämt. Via knappen med boken kan hjälptexter och information från bruksanvisningen hämtas på varje programnivå.

Redo för användning i alla väder

Kalvar tycker om utomhusklimatet och det gör CalfExpert också! Den har ett frostskyddsprogram som aktiveras automatiskt så snart det är risk för frost. Sensorer i varje HygieneStation och i blandningsrummet på CalfExpert mäter omgivningstemperaturen och justerar sedan blandningstemperaturen och intensiteten i frostskyddsprogrammet. Du kan rengöra automaten utifrån med vatten utan problem eftersom alla känsliga delar är tätade mot stänkvatten.

Enkelt underhåll

En regelbunden kontroll av tekniken är mycket lätt: I underhållsmenyn kan du snabbt och enkelt testa alla viktiga komponenter i CalfExpert. Kalibreringen är också snabb att göra själv, eftersom programvaran alltid talar om exakt vad du ska göra. Vi rekommenderar att du låter en servicetekniker med specialutbildning underhålla CalfExpert en gång om året. Detta ger dig visshet om att maskinen kommer att starta den nya kalvsäsongen på ett tillförlitligt sätt.

CalfExpert med 2 HygieneStation

Automatisk kalibrering

CalfExpert kontrollerar genomströmningsmängden av mjölk och vatten med jämna mellanrum. Därigenom säkerställs en konstant dryckesmängd för kalvarna utan att man behöver oroa sig för det särskilt. Även om detta tyvärr inte gäller för pulvermängden skickar automaten en påminnelse så snart som en kalibrering krävs. Med tillvalet Brix-TS utjämnar CalfExpert avvikelserna i blandningskoncentrationen, så att man alltid kan vara säker på att kalvarna har utfodrats korrekt.

Smartare arbete – Mer produktion

Två flugor i en smäll: Med CalfExpert kommer du inte bara att få avlastning vad gäller irriterande och ansträngande arbete. Dessutom ökar intelligent programvara och smart drift även utfodringskvaliteten.

SmartKeys

Genom att medvetet undvika Touch-teknik förlitar vi oss på användningen av så kallade SmartKeys: Således kan CalfExpert drivas tillförlitligt även i frost, regn, med handskar eller till och med med smutsiga fingrar. Lysande SmartKeys visar dig vägen genom programmet.

Den helt nya kontrollprogramvaran ger maximal klarhet och enkel drift av CalfExpert. Alla kalvdata med individuell foderkurva, larmlistor, tekniska parametrar och mycket mer kan ses på den 7 tum stora grafikdisplayen. Via WLAN-anslutningen kan du också hämta enskilda data via mobila enheter eller ta emot push-meddelanden i händelse av felmeddelanden.

Högre inkomst genom bättre produktion

Kalvar som får mycket energi börjar tidigare med laktationen och ger senare mer mjölk! Med CalfExpert har du dessutom de bästa tänkbara förutsättningarna för optimal djurhälsa. Detta innebär lägre förluster och att det föds fler djur i det egna lantbruksföretaget. Detta i sin tur ger dig en möjlighet att selektera återväxten målinriktat och att sälja överflödiga kvigor med vinst. Och last but not least: Tack vare arbetsbesparingarna får du fri kapacitet inom ditt företag som du kan använda på ett vinstgivande sätt.

CalfGuide-app

CalfExpert har ett standardgränssnitt för WLAN. Med CalfGuide-appen kan du se viktig information direkt på din mobiltelefon. Dessa är de allmänna automatdata och information om kalvlistorna med hela kalvhistoriken. I appen kan du enkelt ändra information om kalvarna och även foderkurvorna. Dessutom skickar CalfExpert meddelanden om nivån på Mjölkers.dryck eller tomma rengöringsbehållare. En hälsokontroll är särskilt praktisk, som du objektivt kan bedöma dina kalvars hälsotillstånd med.

AmmoniaDetect

Ammoniak irriterar, även i små doser, slemhinnorna hos kalvar. På lång sikt kan detta leda till bronkit, som snabbt leder till lunginflammation. Ammoniak uppfattas bara som en lukt när den redan finns i det skadliga området. AmmoniaDetect är en elektrokemisk sensor som permanent mäter ammoniakhalten i stalluften. Som skydd för kalvarna installeras ett rör direkt ovanför liggområdet. CalfExpert analyserar kontinuerligt de uppmätta värdena och dokumenterar dem i en grafisk utvärdering. Detta gör att du kan optimera ventilationen i kalvstallet och bestämma den bästa tiden för att mocka.

Vinna tid och flexibilitet

Bry dig om dina kalvar när DU vill, och låt inte kalvarna ange dagordningen. Framför allt på morgonen och kvällen har man ofta annat arbete och andra plikter: mjölkning och utfodring av korna, ställa fram frukost till familjen eller få barnen till skolan ... CalfExpert utfodrar dina kalvar. Du behöver bara kontrollera tekniken och djuren. Inlärningen reduceras till ett minimum med den nya HygieneStation.

Automatiserade arbetsförlopp

Med CalfExpert vet varje medarbetare när han eller hon ska göra vad. Vid regelbundna tidpunkter gör de kontrollarbete, byter ut nappar etc. CalfExpert visar tommeddelanden för mjölkpulver, helmjölk och rengöringsmedel i rätt tid. Och för att undvika jäkt rapporterar inte CalfExpert inte att "mjölkpulvertank tom", utan påminner om det några timmar i förväg.

En automat som kan växa

Med CalfExpert utfodrar du upp till 100 kalvar vid fyra stationer och QuadroFlex med upp till 120 kalvar! Om du utfodrar färre djur idag kan du när som helst bygga ut automaten med alla tillval som erbjuds tack vara byggsatssystemet. Detta gör att du först sparar pengar men senare ändå har alla möjligheter.

Utrustning och alternativ

CalfExpert med 4 stationer

Grundläggande utrustning CalfExpert

 • 1 PowerMixer med SoftStart-logik och uppvärmning
 • Färsk tillredning av mjölken individuell för varje djur
 • CalfExpert utfodringsprogramvara med integrerade bruksanvisningar och hjälpfunktioner
 • 7-tums grafisk skärm med SmartKey-tangentbord
 • Åtta förinställda foderkurvor (inkl. metabolisk foderkurva)
 • Sköljning av blandningsbehållare och sugledning
 • Två pumpar för rengöringsmedel för automatisk rengöring av alla mjölkledande delar med automatiskt tommeddelande
 • Rengöringstemperatur på upp till 65 °C
 • Ytor av rostfritt stål och plast som är lätta att rengöra
 • Pulverlager för 50 kg Mjölkers.dryck vid endast 112 cm påfyllningshöjd
 • Stark pulverskruv som är lämplig för olika Mjölkers.drycker
 • Automatisk registrering av nya kalvar
 • Inga stressiga utfodringstider på grund av individuellt flextidsprogram
 • QuickChange-logik för snabbare ändring av rättighetsväxel mellan kalvarna
 • Lagringskapacitet för 250 kalvar
 • Frostskyddsprogram som aktiveras automatiskt
 • Flugskydd som standard
 • Standard WLAN i automaten
 • Gratis CalfGuide-app: all viktig information i din smartphone
 • Automatisk kalibrering av flytande fodermedel

Extrautrustning CalfExpert

 • En andra PowerMixer
 • QuadroFlex (parallell drickning av fyra kalvar)
 • upp till fyra doserare för fasta och flytande tillsatser
 • Utbyggnad av pulverrum + 25 kg Mjölkers.dryck
 • Helmjölkssystem
 • MilkBoy-lagertank
 • DoubleJug mjölkkyltank
 • Hanteringssystem för CalfGuide
 • HygieneStation (tillval inkl. napprengöring, display, djurvåg) (se alternativen HygieneStation)
 • Larmljus
 • AmmoniaDetect
 • Sekundärt mjölkpulverförråd

Tekniska data CalfExpert

Strömförsörjning och värmeeffekt400 V 16 A (6 kW) eller 230 V 16 A (3 kW)
Kapacitet för fyra stationerupp till 100 kalvar (under vissa förhållanden max. 150 kalvar)
IdentifikationssystemMultireader HDX och FDX
Magasin för mjölkpulver90 l / 50 kg
Höjd för pulverpåfyllning112 cm
Boilervolym12 l
Mått60 cm x 70 cm x 121 cm
Golvyta100 cm x 100 cm
* Med förbehåll för tekniska ändringar!
Kontakt
Handbok kalv

Holm & Laue Handbok kalv