Varför Holm & Laue

Vår grund är vår kompetens i kombination med passionen för kalvuppfödning.

Vår motivation är vår strävan efter innovation och viljan att ständigt bli bättre.

Att arbeta tillsammans i partnerskap är en förutsättning för vår framgång.

Strävar du efter en hälsosam och effektiv kalvuppfödning och vill bli ännu bättre? Då vill vi utbyta idéer med dig.

"Jag heter Hans Joachim Holm, delägare och vd för Holm & Laue.

Min passion är kalvar. Friska kalvar, från födseln till avvänjning från mjölk!

Därför fokuserar vi på Holm & Laue på varje kalvs individuella och naturliga behov. Resultatet av våra ansträngningar: Dina kalvar växer upp friska och starka.

Det gör mig stolt när vi utses till kalvexperter och teknikledare. Därför bjuder vi in dig att använda vår kunskap för att optimera kalvskötsel och utfodring på din gård. Vårt påstående är att du kan hantera dina djurs prestanda och hälsa med hjälp av den senaste tekniken. Vi vill också att du ska kunna fatta affärsbeslut baserat på data och nyckeltal.

Fem skäl till varför du ska arbeta med oss?

Du lägger stor vikt vid samarbete baserat på partnerskap!

Tillsammans med dig utvecklar vi och våra säljpartners den individuellt lämpliga utfodrings- eller djurhållningslösningen för dina kalvar. Om individuella råd och kompetent service på plats är lika viktiga för dig som för oss är vi en perfekt match.

Du letar efter en individuell lösning som är rätt för dig!

Oavsett om du letar efter avlastning i arbetet för din hinkutfodring och en MjölkTaxi skulle vara precis rätt för dig, eller om du är intresserad av automatisk utfodring med vattningsautomaten eller av användningen av pastöriserad helmjölk: Tillsammans hittar vi rätt lösning. Vi lovar!

Du vill ha ett helhetskoncept för din kalvuppfödning?

Förutom kalvutfodring erbjuder vi även djurhållningssystem och kalvstallslösningar som passar dig. I ett hälsosamt utomhusklimat med rymliga kalvhyddor, iglos och verandor växer dina kalvar upp till friska kvigor. Förutom utfodringstekniken säkerställer ett genomtänkt djurhållningssystem din framgång i kalvstallet.

Du vill leda ditt företag in i framtiden?

’Det du kan mäta kan du också styra’

Vår teknik är intuitiv att använda och ger dig viktiga nyckeltal på olika medier. Utvärderingsverktygen ger dig grunden för dina affärsbeslut.

Kvalitet och tillförlitlighet är viktigt för dig?

För oss med! Eftersom du borde kunna lita på din utfodringsteknik varje dag. Därför lägger vi stor vikt vid kvaliteten på våra produkter. På grund av deras livslängd och den enorma förbättringen av dina kalvuppfödningsresultat kommer din investering snabbt att betala av sig själv. Och om det finns ett tekniskt problem kommer våra servicepartners omedelbart att tillhandahålla en lösning. Du kan lita på det."

Milstenar hos Holm & Laue

1991Företagets grundande och utveckling av vattningsautomaterna HL 2000 och HL 25
1994Viktberoende vattningskontroll på automaten
1996Vattningsautomat HL Joker
1998Stor iglo för 15 kalvar
2000Vattningautomat H&L 100 är den första maskinen som levererar fyra stationer
2002Klimatstallskoncept för utomhusbruk IgluSystem
2004IgluVeranda, första mobila stall för kalvar
2005Presentation av MjölkTaxi
2006Pastöriseringsfunktionen kompletterar MjölkTaxi-alternativen
2009Samarbete med CalfTel och utveckling av kalvträdgårdar och MultiMax Veranda
2010Samarbete med ColoQuick och presentation av det första holistiska råmjölkskonceptet
2011Tillägg av FlexyFence-staketet till CalfTel-hyddan
2013Introduktion av det första webbaserade hanteringsprogrammet CalfGuide
2015Presentation av HygieneStation för H&L 100
2016MjölkTaxi 4.0 med SmartMix och Smart-ID
2016TwinHutch: första hyddan för minigrupper på två till tre kalvar
2018Presentation av DoubleJug
2019Introduktion av den innovativa vattningsautomaten CalfExpert
2020Utveckling av ConceptBarn
2021Brix-TS sensorn för registrering av den exakta torrsubstanshalten i CalfExpert erövrar silvermedalj från DLG
2022FlexyFence Duo tillåter parhållning även med två enskilda iglor
2023WeightControls vågsystem kompletterar produktsortimentet
2023VollmilchSmart i CalfExpert - optimerad helmjölkslagring och -utfodring

Från segelbåtar, bordtennisspelare och små källardörrar

Prof. dr Hans-Joachim Laue

De första åren vid Holm & Laue – av prof. Hans-Joachim Laue

Företaget grundades år 1991. Då arbetade jag som professor vid fackhögskolan i Kiel. Studenten Achim Holm besökte mig i juni 1991 på mitt kontor, och var på jakt efter ett ämne för sitt diplomarbete. Jag tänkte att kalvarnas tillväxt skulle kunna vara en styrande faktor för mjölktillförseln. Tillsammans funderade vi över hur den tekniska lösningen på en våg skulle kunna se ut, som mäter kalvarnas kroppsvikt medan de äter.

Tack vare att jag har båtbygge som hobby så har jag en mycket välutrustad verkstad i min källare. Där byggde vi den första dryckesautomaten, eller kanske jag skall säga ”knåpade ihop”.

Automaten fungerade utan el! Den bestod av tre kärl. I ett kärl fanns det mjölk, i den andra vatten. Ovanför dessa båda behållare hängde det två nivåpåverkande flottörer. En tredje behållare ledde direkt till dricknappen för kalvarna. Framför nappen var det en fjädrad stegplatta monterad som kalvarna klev upp på för att dricka. När kalven steg upp på plattan, tryckte flottören in mjölken via det första kärlet till det tredje. Den här tekniken gav endast små portioner, vilket begränsade mjölkförbrukningen. Om nu en kalv med högre kroppsvikt steg upp på plattan matades dels mjölk, dels vatten fram i den tredje behållaren, eftersom den andra flottören tryckte in i den andra ”vattenbehållaren”. Därigenom fick de tunga kalvarna tunnare mjölk.

Vid utvecklingen stötte vi på problem och återvändsgränder hela tiden. Men när vi körde fast spelade vi en omgång bordtennis i rummet bredvid, tills att nya idéer kläcktes.

I maj 1992 användes dryckesautomaten för första gången i ett diplomarbete. I studien jämfördes en ad-libitum-grupp och en utspädningsgrupp. Resultaten var mycket goda, eftersom förbrukningen var ca 30% mindre, medan tillväxten var nästan identisk.

Vi fick emellertid en avgörande upplevelse: Vid ett besök i försöksladugården berättade studenten att hon inte visste vilken kalv som hade ätit och vilken som inte hade gjort det. Och det stod nu klart för oss: Vi hade nått besparingsmålet men saknade fullständigt djurkontroll! På vågen från gården tillbaka till verkstaden i källaren dog den första automaten för oss!

Så vi gick tillbaka till ritbordet och gjorde ett utkast till nästa automat med detektering. Men så kom nästa bakslag: Vi gjorde den så stor och tung att den inte kom igenom källardörren, även om den i princip fungerade! Denna automat har alltså praktiskt taget aldrig använts.

Till nästa automat satsade vi på elektronik. Ett dubbelbås med mjölk från en förrådsbehållare med djurdetektering och mätning av mjölkmängden. Denna gång med en lättare design av plastkåpor, något som vi hade tittat på i båtbyggandet.

Hösten 1992 kunde Achim Holm till sist skriva sitt eget diplomarbete på temat ”Uppträdande och utveckling hos kalvar vid en datorstödd dryckesautomat med integrerad registrering av djurvikten“.

Vid denna tidpunkt stod Achim Holm inför ett viktigt beslut: Skulle han hoppa på ett bra jobberbjudande i ett storbolag efter studierna, eller våga språnget med mig, in i ett osäkert egenföretagande? Den 4 maj 1992 grundade vi företaget Holm & Laue officiellt.

Med hjälp av en kredit från min familj kunde vi ta de första spadtagen för kontor och verkstad på familjen Holms f.d. mjölkgård, i den gamla kalvladugården. Vi fick också ett stort finansiellt stöd från näringslivsministeriet men det räckte naturligtvis inte.

Vid den tidpunkten tänkte vi inte på hur vi skulle sälja vår automat. Vi ville helt enkelt lösa problemet med att utfodra kalvar viktbaserat med en dryckesautomat.

Nästa dryckesautomat bestod av en blandarenhet som rymde och rörde om mer än 100 kg mjölkpulver. Två kalvar kunde dricka samtidigt i ett dubbelbås, och bara det var ju något unikt.

Den 26 februari 1994 invigde vi våra nya lokaler i på Moorweg, och i maj 1994 var vi med på NORLA-mässan för första gången. Den gången gav vi våra potentiella kunder en chock: vi ville inte sälja något till dem, utan var bara på jakt efter testgårdar. Det var en galen tid, och det var inte mycket som funkade. Det var mycket som behövde förbättras, men efter det att testerna var avslutade hade 5 av de 6 testgårdarna faktiskt behållt och köpt automaterna. Det var alltså starten för det unga företaget Holm & Laue.

Det tog inte lång tid förrän vi hade våra första anställda. Vår kollega Ina Fey arbetade först i verkstaden och efter ganska kort tid övergick hon till kontoret. Hon arbetar fortfarande kvar hos oss. Och Volker Biss, som arbetat hos oss i många år som säljare. Som student lånade han pappans Mercedes, körde ut de första dryckesautomaterna till gårdarna och monterade ihop dem där.

År 1995/96 utvecklade vi H&L Joker som kunde försörja upp till 4 dryckesstationer med två blandarbehållare. Denna produkt ledde också till att återförsäljare av lantbruksteknik fick upp ögonen för oss.

Sedan dess har vi vidareutvecklats kontinuerligt, vi har upplevt mycket stöd och glada tillrop, vi har stått pall för bakslag och vi har firat framgångar. Och idag levererar vi över hela världen. Tack vare stödet från vår duktiga personal och trogna säljpartners kan vi göra kalvuppfödningen lite bättre, varje dag, över hela klotet. Jag och alla kollegor inom Holm & Laue är självklart mycket stolta över det.

Kontakt
Handbok kalv

Holm & Laue Handbok kalv