Hållbarhet hos Holm & Laue

Minska koldioxidavtrycket och ta socialt ansvar? Ett viktigt ämne även hos Holm & Laue!

Effektiv lagringskapacitet och ett grönt värmesystem

Hållbarhet och miljövänliga åtgärder spelar en grundläggande roll för företagen i dag. Hur kan vi agera bättre i detta avseende? Vilka processer kan anpassas och var kan vi spara utsläpp?

Som företag Holm & Laue står vi också inför dessa frågor och vissa planerade förändringar har redan genomförts.

Hösten 2021 byggdes en ny lagerhall för komponenter och framför allt för ett flisvärmesystem i företagets lokaler i Westerrönfeld. Detta är en hall med ett skjutbart hyllsystem. Detta innebär att det bara finns en gång i hallen som kan "flyttas" individuellt - utrymmet för fler breda gångar sparas. "En normal hall av den här storleken skulle ha cirka 324 pallplatser, men tack vare det mobila systemet har vår hall 594 pallplatser. Du kan alltså nästan fördubbla lagringskapaciteten med samma storlek på hallen", förklarar verkställande direktör Achim Holm. Framför allt är vårt produktionsteam nöjt med att hallen byggdes direkt framför dem, vilket avsevärt förkortade deras väg till de nödvändiga komponenterna.

Förutom hyllsystemet är det nya flisvärmesystemet med en effekt på 160 kW en specialitet för oss. "Hittills har alla företagets byggnader uppvärmts med oljeeldade värmesystem. Med flisvärmesystemet kommer vi att kunna ersätta fyra gamla värmesystem i framtiden och på så sätt spara cirka 25 000 liter eldningsolja per år", säger Achim Holm. I den nya hallen ligger flisbunkern på 75 m³ direkt framför värmesystemet. På så sätt förses värmesystemet ständigt med flis genom en öppning. Inga ytterligare arbetsmoment eller maskinoperationer är nödvändiga. Hela företagets lokaler kopplades till detta värmesystem.

Värmesystemet är idealiskt för vår region eftersom bränslet produceras årligen när häckarna i grannskapet böjs. Detta gör det också möjligt att transportera över korta sträckor. Vårt bränsle kommer från en entreprenör här i Westerrönfeld.

Vi vill tacka våra partner som har byggt den nya hallen och tagit den i bruk:

Vi har också investerat i att minska företagets miljöpåverkan tidigare. Det första solcellssystemet installerades till exempel på ett av företagets tak 2011. Vi producerar nu 135 kW grön el på Holms & Laues tak.

Ett annat projekt som planeras inom en snar framtid är att konvertera en del av företagets bilar till e-mobilitet. Framför allt ska fältbilarna bytas ut inom kort.

Vi förlitar oss också på mobila och flexibla modeller för våra produkter. Detta stärker den multifunktionella användningen av våra utfodringssystem. Vi förespråkar utfodring med helmjölk. Det är en mycket hållbar foderkälla för kalvarna i förhållande till mjölkersättning och produceras direkt på gården. Långa transportvägar, torkningskostnader och importerade råvaror försvinner helt och hållet.

Vi fokuserar också på att hålla kalvarna utomhus i långvariga kalvhyddor. Därför kräver våra utomhusstallar lite byggnadsmaterial och mindre ytor täcks. Dessutom främjar utomhusklimatet djurens hälsa.

Detta är naturligtvis inte slutet på historien. Vi arbetar ständigt för att göra våra handelsvägar, vår produktion och våra produkter effektivare, hållbarare och därmed mer miljövänliga. "Dessa frågor kommer att bli allt viktigare i framtiden och det är mycket viktigt för oss att bidra som företag", avslutar Achim Holm.

Hur viktiga är ämnena hållbarhet och klimatvänlig förvaltning på din gård? Hur måste den framtida kalvuppfödningen ställa sig till ämnet "miljö"? Vilka åtgärder kommer ni att vidta eller har ni redan vidtagit för att bedriva en mer hållbar verksamhet? Du är välkommen att skicka oss ett e-postmeddelande.

Kontakt
Handbok kalv

Holm & Laue Handbok kalv