Kalvgård

Detta flexibla, skyddade yttertag för enskilda boxar erbjuder en trevlig arbetsplats och torra ströbäddar i ett hälsosamt utomhusklimat.

Prisvärd övertäckning av enskilda bås. Mobilt stallkoncept utan större investeringar.

Hälsosam utomhushållning för kalvar: Här förblir ströbäddar, foder och kalvar torra.

En trevlig, torr arbetsplats. Enkel mockning och enkelt platsbyte.

Mobil enskild hållning med generöst yttertag

KalvTrädgården är det perfekta komplementet till CalfTel kalvhyddorna med FlexyFence. Taket håller fodret och ströbäddarna torra och människan har en trevlig arbetsplats. Det mobila yttertaket kan enkelt flyttas när man måste mocka.
Genom att byta plats kan du alltid ta med dina kalvar till ett nytt underlag med låg bakterienivå. Som ett resultat av lågt bakterietryck växer de upp friska.
KalvTrädgården sätts upp på ett par timmar och kräver vanligtvis inga särskilda bygglov. Detta gör att du kan reagera snabbt, särskilt under affärstillväxt.
Allt detta gör Kalvgården till den perfekta lösningen för de första veckorna av dina kalvars liv!

Väderskydd och torrt strö

Ett skjul med tak skapar ett optimalt klimat och är bra för kalven. Kalvarna vistas ofta i utloppet i den friska luften när de är skyddade mot regn eller varm solinstrålning med ett stort tak. Dessutom håller sig ströet torrt längre vilket fördröjer bildningen av ammoniak. Allt detta stärker kalvarnas motståndskraft och minskar sjukdomar i andningsvägarna.

Torrt foder

Kraftfoder, kalvmüsli eller torr-TMR är värdefulla fodermedel. Foder ska alltid vara färskt och torrt. Taket håller alla fodermedel torra och gynnar på detta sätt foderupptaget.

Skyddad arbetsplats

Även den person som arbetar med kalvarna får en skyddad arbetsplats och tar sig mer tid för kalvarna. Tack vare detta ökar arbetskvaliteten och tecken på sjukdom upptäcks tidigare.

Lätt att flytta

Med Kalvgården kan du flytta stallet enkelt vid varje mockning. Både taket och hyddor är lätta att flytta. Då får kalvarna alltid växa upp på rent underlag som inte är belastat med bakterier i förväg. UV-strålar, frisk luft och regn ger en naturlig desinfektion på "den gamla ytan" fram till nästa flyttning.

Kan kompletteras med moduler

Vem kan sia om framtiden? Med Kalvgården reagerar du snabbt och flexibelt på ändrade krav. Som ett alternativ till ett dyrt konventionellt kalvstall med ett fast antal kalvplatser rekommenderar vi istället Kalvgården. Du sparar mycket pengar och kompletterar enkelt med upp till 10 kalvplatser vid behov i framtiden.

Tekniska uppgifter

Mått kalvträdgård

Grundram2,5 x 5 x 2,5 m*
Takyta6 x 7,85 m*
* Längd x bredd x höjd

Grundläggande utrustning Kalvgård

  • Grundram med 5 x 2,5 m stolpavstånd
  • Två påsättbara hjul med luftfyllda däck
  • Fäste för frontlastare

Utrustning som tillval

  • Takyta 6 x 7,85 m
  • Mobil med påsättbara hjul eller stationär version med markförankring
  • Stormskyddssats för den mobila Kalvgården
  • Regnslang
Kontakt
Handbok kalv

Holm & Laue Handbok kalv