Vårt team

Teamet på Holm & Laue GmbH & Co. KG består av mycket motiverade medarbetare som strävar efter våra kunders mål med sin expertis och stort engagemang. Genom det praktiska servicearbetet direkt på gårdarna i vår region och genom kontakten till kunder och återförsäljare hemma och utomlands känner varje anställd till praxiskraven. Det dagliga arbetet är mycket inriktat på våra kunders behov. Det är detta som utmärker var och en av våra kollegor!

Vår framgång mäts av våra kunders tillfredsställelse. Alla våra anställdas personliga prestationer ligger till grund för våra produkters framgång, vilket är något vi är mycket tacksamma för.

Orderbehandling, redovisning och housekeeping

I varje företag är sekretariatet företagets kontrollcenter. Även på Holm & Laue skulle ingenting fungera utan våra kollegor. Här accepteras och vidarebefordras inte bara telefonsamtal, utan framför allt behandlas beställningar, fraktdokument förbereds och fakturor skrivs. Särskilt internationella affärer kräver goda kunskaper i främmande språk, lyhördhet vad gäller hanteringen av olika kulturer och flexibilitet i leveransplaneringen. Naturligtvis får alla kunder vänlig och kompetent information om sina frågor.

Löneredovisning och personalplanering blir allt viktigare för interna företagsprocesser i ett växande team. Och utan redovisning och bokföring skulle det naturligtvis inte fungera alls.

Våra kollegor från "Hushållning" ansvarar för våra gäster: Med stor uppmärksamhet på detaljer förbereder de våra mötesrum för besökare, utbildningar och evenemang. Dessutom har de åtagit sig att ta hand om allt som rör renlighet, hygien och ordning på våra kontor samt utbildnings- och mötesrum.

Det är vad jag gör för dig!

"Jag heter Kerstin Möller. Jag är utbildad administrativ assistent och har ansvarat för leveransen av våra varor i Europa på Holm & Laue sedan 2018. För detta ändamål skapar jag fraktsedlar och registrerar försändelsen hos våra kunder och speditionsföretag.

Jag uppskattar särskilt att varje dag är annorlunda. Många dagsaktuella händelser som att t.ex. hitta varor som försvunnit eller förändrade kundönskningar gör mitt arbete mycket varierat. Det finns också små kriser att övervinna, som vi sedan alltid löser tillsammans i teamet. Mitt ansvar är att se till att du får dina varor i tid och utan problem."

Lagerlogistik och frakt

Våra kollegor inom logistik och frakt gör de produkter vi producerar redo för leverans. De tar hand om lagring och kommissionering av de produkter som produceras och köps av oss. De lastar lastbilar med utgående transporter och ansvarar för lastsäkerhet. De tar emot fraktförsändelser och varor, där de inkommande leveranserna kontrolleras för kvalitet och fullständighet. De viktigaste verktygen här är gaffeltruckar, "myror", pallyftar och varuförvaltning. Som tillverkningsföretag får vi dussintals paket varje dag, som tas emot och omfördelas här.

När det gäller frakt av våra produkter över hela världen tar våra förpackningsexperter hand om att packa ned varorna på ett säkert sätt, vilket är särskilt viktigt för större vikter som ska transporteras halvvägs runt jorden. Vår logistik strävar alltid efter att hitta det optimala och billigaste transportsättet för kunderna. Därför är det alltid viktigt att hålla ett öga på lastmätarna, vikterna och därmed kostnaderna till förmån för våra kunder.

Särskilt i tider av stark tillväxt måste de befintliga processerna på detta område anpassas om och om igen.

Det är vad jag gör för dig!

"Jag heter Rainer Schirrmacher och har arbetat med logistik på Holm & Laue sedan 2010. Jag tar hand om de stora beställningarna med kalviglos, verandor och andra kalvstall. Dessutom ansvarar jag för att lasta på och av lastbilarna samt säkerställa att allt är organiserat på vår förgård. Att arbeta självständigt utomhus är det jag tycker mest om. Och när det blir stressigt kan vi alltid lita på varandra som ett team, för i speciella situationer hjälper vi naturligtvis varandra.

Om jag utför mitt jobb ordentligt kommer du att få dina varor hela och rena. Då kommer du inte att ha några problem senare med att montera kalvstallet. Detta är ett incitament för mig att göra rätt. Jag kan produkterna utan och innan. Jag märker omedelbart när något saknas. "

Produktion

I över 30 år har Holm & Laue utvecklat vattningsautomater och andra produkter som MjölkTaxis på sin anläggning i Westerrönfeld i Schleswig-Holstein. Kraven på vår tekniska personal har ständigt förändrats.

I början var de nordtyska bönderna våra enda kunder. Men nu anpassar sig våra kollegor adgligen till vår globala kundkrets. Till exempel måste olika elnät, olika språkversioner eller juridiska frågor beaktas. Varje enhet tillverkas individuellt enligt kundens krav. Det breda utbudet av alternativ som erbjuds av vattningsautomat CalfExpert och MjölkTaxi gör "lagerproduktion" nästan omöjlig. Så det är viktigt för våra pojkar att kunna uppfylla kundönskemål "just in time" varje dag. Ibland är även det omöjliga möjligt, men alltid med ett leende.

Det är vad jag gör för dig!

"Jag heter Ihab Shaban. Jag har varit anställd av Holm & Laue sedan början av 2020 och installerar vattningsautomaten CalfExpert. Men jag hjälper också till på andra områden, t.ex. i reservdelslagret. Att jobba med kollegorna här känns som att vara en del av en familj. Jag får mycket hjälp av alla mina kollegor och det gillar jag väldigt mycket.

Jag gillar att vi producerar bra kvalitet. Alla här i teamet uppmärksammar detta och jag vill också göra ett bra jobb. Och i slutet kontrolleras maskinerna ännu en gång. Det tycker jag är viktigt. "

Det är vad jag gör för dig!

"Jag heter Christopher Lewerenz. Jag jobbar sedan 2020 på Holm & Laue och leder vårt produktionsteam.

Jag planerar produktionen av inkommande ordrar och samordnar arbetsflödena. I grund och botten handlar det om att hålla mina team nöjda. Vi har två team, som var och en tar hand om monteringen av en produktgrupp. Jag tycker verkligen om det goda samarbetet på min avdelning. Vi tar hand om varandra och hjälper varandra.

Som våra kunder kan du se om jag gör ett bra jobb genom att du får din utrustning till gården i tid.Dessutom är produktkvaliteten särskilt viktig för mig. Vi utför en 100-procentig kontroll före leverans, vilket innebär att alla funktioner hos MjölkTaxis och CalfExperts kontrolleras. Jag garanterar att ingen enhet lämnar vårt företag okontrollerat. "

Organisation, ERP, IT och controlling

Om många människor ska kunna arbeta effektivt måste vissa krav uppfyllas: Det kräver smidiga processer, effektiv varuförvaltning (ERP) och uppmärksam kontroll och övervakning. Med vår företagsstorlek är detta endast möjligt med en genomtänkt IT-infrastruktur med ganska många datorer och servrar i ett snabbt nätverk. Detta tillhandahålls av kollegorna från IT, som också tar hand om användarnas frågor om hård- och programvara med tålamod och expertis.

Med hjälp av ERP-programvara skapas databasen för företagets processer och deras övervakning. Med de resulterande utvärderingarna ges objektiva grunder för beslutsfattandet i företagsledningen. Förutom de dagliga rutinerna omfattar de organisatoriska uppgifterna projekt med ett brett utbud: från platsutveckling till onlinebutiken för våra handelspartners, från produktion av officiella rapporter till administration av våra patent- och varumärkesrättigheter. Här krävs bred allsidig kunskap och multitaskingegenskaper.

Heino Hansen, organisationschef, ERP och Controlling på Holm & Laue

Det är vad jag gör för dig!

"Jag heter Heino Hansen. Jag har varit en del av familjen Holm & Laue sedan 2014 och ansvarar nu för organisation, ERP, controlling och ett stort urval projekt. Ibland även för de projekt som ingen annan vill göra, för på något sätt är allt "en organisationsfråga" och faller därmed inom mitt ansvarsområde.

I grund och botten handlar det om att sammanföra avdelningar, medarbetare och uppgifter för att uppnå särskilda mål tillsammans. Ett verktyg för detta är ERP, med hjälp av vilket vi utvecklar effektiva processer från smarta idéer. Mitt mål är att medarbetarnas arbetsprocesser är sammanhängande och optimalt sammanlänkade. Då kommer det alltid att finnas nöjda medarbetare och kunder när vi är klara med jobbet.

Jag motiveras varje dag av det faktum att jag har många kreativa alternativ som auktoriserad representant. Variationen på grund av alla olika uppgifter tycker jag mycket om – jag tar gärna på mig ansvaret. "

Det är vad jag gör för dig!

Jag heter Kristian Wieck. På Holm & Laue ansvarar jag för företagets IT-utrustning. Som ett resultat hanterar jag nästan alla anställda och är generalist: När någon har ett IT-problem vänder de sig till mig och mitt team.

Det som verkligen gör mig glad och stolt är att se hur vårt företag växer och hur olika projekt ständigt uppstår. Genom IT kan jag följa dessa och ofta göra dem möjliga.

Om IT inte körs fungerar nästan inget annat. Men om allt fungerar felfritt, det vill säga om du upplever smidiga processer på Holm & Laue, så har mitt team och jag lagt den tekniska grunden för det."

Köp

Varje handlare vet vikten av inköpsavdelningen: Det säkerställer att det alltid finns tillräckligt med varor i lager för produktion och letar ständigt efter bra leverantörer – både för nya produkter och för befintliga varor. Från det överflöd av leverantörer som finns på marknaden är det alltid viktigt att hitta exakt den leverantör som erbjuder den kvalitet som krävs, och till rimliga villkor.

Särskilt nyligen har andra viktiga kriterier lagts när vi väljer leverantörer: Leveranssäkerhet och produkttillgänglighet! Våra kollegor på inköp har en hög grad av flexibilitet och engagemang och anpassar sig därmed ständigt till nya förutsättningar.

Det är vad jag gör för dig!

Jag heter Carina Dannhausen. Jag är utbildad språkkorrespopndent och har arbetat med internationella inköp på Holm & Laue sedan 2015. Här hos oss är det mycket kollegialt och inte särskilt hierarkiskt. Vi diskuterar allt inom laget och är på det hela taget ett glatt gäng.För närvarande lockas jag av samarbetet med de andra avdelningarna och det faktum att jag har en större överblick.

Huvuduppgiften för vårt inköpsteam är att se till att vi får varorna i god kvalitet och i tid. Då får du som vår kund dina varor i tid och i enlighet med dina förväntningar.”

Utveckling programvara/elektronik

Vi lever alla i en värld som blir alltmer digital. Många funktioner och möjligheter med våra produkter är otänkbara utan ett intelligent kontrollsystem. Innovationer sker i allt högre grad på digital nivå. Dessutom blir data och information allt viktigare.

Vi är mycket stolta över att vi har komplett mjukvaruprogrammering internt. Detta ger oss – och i slutändan även du, vår kund – enorma fördelar: Korta kommunikationskanaler från idé till implementering samt det goda utbytet mellan vår utvecklingsavdelning och gårdarna som samarbetar med oss optimerar enhetsutvecklingen från prototyp till slutprodukt.

Men inte bara styrningen av våra produkter kommer från Holm & Laue. Vi tar även kommunikationen inom vårt företag, med våra försäljnings- och servicepartners samt med dig, direkt via digitala kanaler, i egna händer för att alltid kunna reagera flexibelt och snabbt på respektive behov.

Det är vad jag gör för dig!

"Jag heter Nadine Wudtke. Jag har varit på Holm & Laue sedan 2018 och utvecklat användargränssnitt för webbapplikationer, appar och vår hemsida. Det var alltså jag som såg till att du kan läsa den här texten.

Jag värdesätter användarvänlighet och föredrar en minimalistisk design och tydliga strukturer för att göra det enklare för dig att använda våra digitala produkter.

Jag är mycket glad över att jag nästan har fria handen när jag arbetar. Det nära samarbetet i vårt team, samt korta officiella kanaler gör att jag kan arbeta effektivt. Komplexiteten i hård- och mjukvaran vi utvecklar utmanar och motiverar mig varje dag. "

Utveckling av mekanik/el

Man känner till det från Q:s labb i James Bond-filmerna: När nya saker utvecklas måste många behov uppfyllas: Funktionalitet, design och kvalitet är bara några av dem. Våra ingenjörer och tekniska hantverkare är inte bara engagerade i utvecklingen av nya produkter, utan också av optimering av befintliga varor. Och naturligtvis är de fullt medvetna om: Det funkar inte utan att prova det!

Vi har turen att ha vårt huvudkontor mitt i en intensiv mjölkproduktionsregion (Holstein). Många mjölkbönder i regionen är överens om att testa prototyper och förserieprodukter åt oss. Med den ärliga feedbacken från praktiken blir våra produkter bättre och bättre tills vi äntligen kan sälja dem över hela världen.

Och då kan du vara säker på att våra produkter inte kommer att svika dig i din vardag, precis som Q:s uppfinningar när James Bond jagar skurkar.

Det är vad jag gör för dig!

Jag heter Stefan Balzer och arbetar på utvecklingsavdelningen på Holm & Laue sedan oktober 2020. Jag tycker särskilt om variationen i mina uppgifter – från konceptskapande med designarbete i 3D till prototypkonstruktion i verkstaden, där man ibland blir smutsig och svettig och lyssnar på radion med hög volym. Det jag uppskattar mer med vårt team är att vi hjälper varandra att gå framåt tillsammans.

Genom mitt arbete kan vi alltid ge dig något nytt. Du kan vara säker på att Holm & Laue-produkterna är robust byggda och fungerar tillförlitligt. Även om det kan finnas avvikelser i komponenter kontrollerar vi detta och löser dem omedelbart. Och i slutändan gör våra produkter ditt arbete enklare och optimerar processerna på din mjölkgård.”

Det är vad jag gör för dig!

"Jag heter Hans Ehlers. Jag började på Holm & Laue 2009 som vikarie, avslutade sedan det dubbla studieprogrammet här och har nu arbetat på utvecklingsavdelningen sedan 2017.

Mina uppgifter är mycket mångsidiga. De inkluderar klassisk produktutveckling, från konceptskapande till planering, kommunikation med leverantörer till prototypkonstruktion och serieintroduktion av nya produkter. Jag gillar också att svetsa prototyper själv eller omsätta saker i praktiken.

Jag försöker avlasta dig på jobbet med våra produkter. Jag är särskilt uppmärksam på detaljer som vi optimerar tills vi och du är nöjda. Och det finns alltid saker att optimera, eftersom vi ser alltfler användningsområden där vi vill förbättra våra produkter ytterligare. "

Service

Även de bästa apparaterna kräver regelbundet underhåll. Våra servicepartners på plats sörjer för att din drift löper på friktionsfritt. Alla serviceanställda i världen som tar hand om din H&L-enhet utbildas av våra tekniker och vidareutbildas kontinuerligt.

Våra partners kan också komma åt ett flerspråkigt expertsystem via webbtjänstportalen som hjälper dem att diagnostisera fel och tillhandahåller alla nödvändiga dokument. Naturligtvis har alla servicepartners nära kontakt med oss och stöds av vårt eget internationella serviceteam med anställda på olika platser runt om i världen – till exempel under den första installationen av vår vattningsautomat.

Våra servicekollegor i Westerrönfeld tar över det tekniska stödet från våra lantbrukare i Schleswig-Holstein och har nära kontakt med vår utvecklingsavdelning. Tillsammans löser vi alla problem!

Det är vad jag gör för dig!

"Jag heter Matthias Mahler. Jag har arbetat på service på Holm & Laue sedan slutet av 2014. Jag tar hand om den tekniska jouren och delar in det lokala serviceteamet. På mina affärsresor hjälper jag våra återförsäljare med utbildning, lokala problem eller med installationen av vattningsautomaten CalfExpert.

Jag försöker begränsa felmeddelandena på telefonen på ett sådant sätt att många problem redan kan lösas av dig på plats – så att servicesamtal ofta inte är nödvändiga. Det är viktigt för mig att dina enheter går bra och att vi tillsammans med våra servicepartners alltid hittar en lösning som tillfredsställer dig. "

Rådgivning och försäljning

"Vi vill att du ska lyckas!" Plattityd? Nej, det är just detta som driver vårt säljteam: Vi känner oss ansvariga för våra kunders framgång och utvecklar ofta mycket individuella lösningar för boskaps- och kalvuppfödning tillsammans med dem.

Vi har samma passion för hälsosam kalvuppfödning och vill använda vår kunskap för att förbättra kalvarnas uppfödningsförhållanden över hela världen. På Holm & Laue talar vi över 10 olika språk och anställer säljpersonal på olika platser runt om i världen, eftersom vi alltid vill lyssna noga på våra kunder. I samarbete med våra lokala servicepartners kan vi anpassa oss perfekt till de lokala förutsättningarna.

Det är vad jag gör för dig!

"Jag heter Miguel Sa. Jag bor i Portugal och har varit ansvarig för distributionen av våra produkter i Portugal, Spanien, Israel och Sydamerika sedan 2014.

Mitt jobb handlar mycket om personliga kontakter med kunder och återförsäljare. Jag gillar att lyssna och förklara de möjligheter som våra produkter erbjuder.

Jag tycker verkligen om att se bönder prestera bra efter att de börjat arbeta med våra produkter. Och jag gillar när bönder har det roligare att arbeta med sina kalvar.

För att uppnå dessa resultat krävs det mycket teamwork. Så det är inte bara jag utan även resten av Holm & Laue-teamet, och våra återförsäljare, som gör det möjligt. Och om du som min kund tycker att allt fungerar smidigt och stressfritt, och du får de resultat du vill ha, kommer du att inse att du har en av de bästa maskinerna på marknaden – ja, den bästa faktiskt! "

Marknadsföring

Kommunikation är nyckeln till framgång! För endast när viktig information hittar fram till rätt adress kan de dra nytta av den. Därför ser vårt marknadsteam sig inte bara som en ren reklamavdelning, utan framför allt som en informationsförmedlare: Här buntas och bearbetas information om hälsosam kalvhållning, våra produkter och nyheter från boskapsuppfödning. På så sätt förbereds föreläsningar och specialartiklar eller annonser för tryckta medier på många olika språk.

Extrem flexibilitet krävs alltid: Under mässor känns vår marknadsavdelning som en eventbyrå. När vi utformar en ny Kalv-manual arbetar våra kollegor fokuserat som författare, i sociala medier tar de på sig rollen som filmregissörer och YouTubers och som lärare förbereder de alltid nästa användar- och kundutbildning.

Man kan redan gissa: Det blir aldrig tråkigt här, och det är just därför våra kollegor inom marknadsföring alltid har kul!

Stefanie Kurzbein på kontoret

Det är vad jag gör för dig!

"Jag heter Stefanie Kurzbein. Sedan 2016 har jag arbetat på Holm & Laue på marknadsavdelningen. Mina uppgifter inkluderar utveckling av reklammaterial av alla slag, mäss- och eventorganisation, handledning åt våra säljpartners inom marknadsföring samt stöd till vårt internationella säljteam.

Det bästa med mitt jobb är att ha kreativa möjligheter. Efter brainstorming, möten och koncentrerat mentalt arbete får i bästa fall en snygg och informativ output – till exempel den här hemsidan eller en särskilt framgångsrik monter. Det viktigaste här är teamwork, för utan utbyte utvecklas inte den bästa idén. Och utan att alla hjälpte till innan evenemangets början så skulle inget event någonsin börja.

Om jag gör ett bra jobb kommer du att uppleva Holm & Laue som ett starkt varumärke och koppla oss till omfattande expertis för alla ämnen som rör kalvskötsel. "