CalfGuide

Med CalfGuide får du en hanteringsprogramvara: Modern kalvuppfödning genom digital styrning och kontroll –f finns även som app.

Missa inte något tack vare smart datahantering för alla mobila enheter.

Friska djur genom nätverk av alla enheter och tidig varning.

En omfattande datapool möjliggör prestandaövervakning och tillhandahåller analysalternativ.

Alla kalvdata på en plats

Skulle det inte vara trevligt om du kunde hämta all information om alla dina kalvar när som helst på din dator eller mobila enheter? Hur skulle det vara om alla enheter, till exempel CalfExperts vattningsautomater, MjölkTaxis och WeightControl-djurvågar som du använder vid kalvuppfödning, sammankopplas med varandra och automatiskt utbyter och kompletterar data? Om dina medarbetare dessutom kunde se larmlistorna och arbeta sig igenom uppgifterna på sina egna smartphones eller surfplattor skulle alla arbetsförlopp i kalvstallet vara tydligt definierade. Hur skulle det vara för dig?

Allt detta är möjligt med CalfGuide, det centrala data- och hanteringssystemet för kalvuppfödning. Den centrala CalfGuide-servern samlar in all data från alla dina automater, MjölkTaxis eller WeightControl-djurvågar och gör dem tillgängliga för dig på ett tydligt och strukturerat sätt.

Med den nya CalfGuide kan du också styra och konfigurera alla enheter centralt. Och ett bekvämt exportgränssnitt ger andra flockhanteringsprogram den viktigaste informationen efter att uppfödningen har slutförts.

Således är CalfGuide-gränssnittet från uppfödningshanteringen av dina kalvar till den fortsatta utvecklingen till en högpresterande ko.

Aktuella kalvdata

CalfGuide ger dig en komplett översikt över all utrustning och alla kalvar på din gård. Samtidigt låter CalfGuide dig hålla reda på alla arbetssteg när som helst och brådskande uppgifter visas omedelbart.

Kalvhantering och hälsoindex

Navigera direkt till drick- och tillväxtkurvan för olika kalvar från överskådliga listor. Med en kalenderfunktion kan du också spåra tidigare händelser och planera framtida arbetsuppgifter. Det är alltså lätt att få en bra överblick och att analysera enskilda djur mycket exakt.

Med hjälp av olika data som förtäring av dryck, drickhastighet, besöksfrekvens, viktutvecklihng etc. beräknar CalfGuide ett larmindex. I och med detta kan du och dina medarbetare se direkt vilka kalvar ni behöver bekymra er för. Dessutom kan du håll kvar anmärkningsvärda händelser i en ”event-dagbok” och kan således dokumentera på ett sätt som går att följa upp.

Arkiv

CalfGuide glömmer inget. Alla data, t.ex. dryckesmängder, viktutveckling, behandlingar osv., sparas permanent för alla dina kalvar i ett arkiv efter avyttringen. I och med detta ger CalfGuide dig en möjlighet att se hur dina bästa kor har utfodrats tidigare som kalvar även efter flera år. På detta sätt kan du optimera dina foderprogram långsiktigt.

Arbetshjälpmedel

Dubbelriktad kontrollUppgiftshanterareTekniska felmeddelandenPastörprotokoll
I CalfGuide-programmet kan viktiga kalvdata anpassas och konfigureras direkt. Dessa är t.ex. ålder, gruppmedlemskap, foderkurvor, individuella ändringar i utfodringsschemat och mycket mer. Konfigurationerna som görs antas automatiskt på CalfExpert eller MjölkTaxi.CalfGuide organiserar ditt arbete och påminner dig om vad som ska göras. Flytta till annat stall efter xxx dagar? Skilja tjurkalvarna efter xxx dagar? Allt du behöver göra är att registrera återkommande arbeten i form av händelser eller to dos och CalfGuide kommer att påminna dig och dina anställda dagligen om vad ni ska göra.CalfGuide visar dig alla tekniska felmeddelanden från dina maskiner, även de som CalfExpert själv har korrigerat. Även tommeddelanden för rengöringsmedel eller ett förvarningssystem för sinande helmjölk eller Mjölkers.dryck på CalfExpert rapporteras också via CalfGuide-systemet.Pastöriseringen är en mycket känslig process i och med att mjölkens kvalitet kan bli lidande vid temperaturproblem i processen. Med CalfGuide är du på den säkra sidan för den registrerar alltid det exakta temperaturförloppet och visar om det har förekommit diskrepanser.

Systemöverskridande nätverk

Hålla en översikt: CalfGuide förbereder tydligt den resulterande strömmen av data, så att du har den viktigaste informationen klar omedelbart.

LAN/WLAN – Surfplatta eller dator

Data från automaterna överförs centralt till en server och administreras där. CalfGuide-systemet har ett WLAN i kalvstallet så att du alltid kan använda alla funktioner med t.ex. en PC-surfplattor. Naturligtvis kan du också integrera CalfGuide i ditt gårdsnätverk och därmed använda alla CalfGuide-funktioner bekvämt från ditt kontor. Med en valfri anslutning av CalfGuide-systemet till internet är åtkomst via CalfGuide-molnet också möjlig utifrån.

CalfGuide-app

Via CalfGuide-appen kan ett begränsat urval av information hämtas direkt på mobiltelefonen. Dessa är till exempel boxlistan med detaljer på MjölkTaxi eller detaljer om kalvlistor på CalfExpert. Dessutom kan meddelanden tas emot och arbetsuppgifter kan hämtas från automathändelserna eller to dos. Med CalfExpert fungerar detta även utan CalfGuide, direkt via automatens WLAN-gränssnitt.

CalfGuide-Cloud

Med CalfGuide-molnet kan du komma åt din CalfGuide-server via internet. På så sätt kan du hämta dina data och information över hela världen eller låta externa servicetekniker ta en titt på tekniken i händelse av fel.

Kommunikation med externa flockhanteringssystem

Vikten av kalvuppfödning på djurens senare livslängd är välkänd och beskrivs även i detalj i handboken. Det är vettigt att exportera den viktigaste informationen om dina kalvar till ditt flockhanteringsprogram för kor efter uppfödning. För detta ändamål erbjuder CalfGuide en mängd olika exportprotokoll.

Kontakt
Handbok kalv

Holm & Laue Handbok kalv