Holm & Laue Iglo

Sociala gruppboenden i utomhusklimat: Upp till 15 kalvar växer upp friska i den stora iglon med ett innovativt ventilationssystem.

Sunda gruppboenden i utomhusklimat. Kalven bestämmer var det känns mest bekvämt: I den skyddade iglon eller i den övertäckta hagen.

I den mobila IgluVeranda, som ny byggnad i IgluSystemet eller som tillbyggnad av gamla kalvstall. Iglon är alltid ett billigt alternativ.

Taket skyddar inte bara kalvarna och utfodringen, utan skapar också en trevlig och skyddad arbetsplats.

Hälsosam klimatkontroll utomhus i gruppiglon

Holm & Laues stora iglo möjliggör hälsosam kalvuppfödning, vilket också ger låga byggkostnader för stall. Kalvar som växer upp i frisk luft är friska och livskraftiga. I Holm & Laues iglo växer de också upp i sociala grupper på upp till 15 djur. Oavsett om det är med den mobila verandan, i IgluSystem (en stationär kalvby) eller som en förlängning av ett befintligt kalvstall, visar iglo sin flexibilitet om och om igen.
Således är iglon grunden för framgångsrik kalvhållning. På grund av den högkvalitativa bearbetade glasfiberplasten är iglon extremt hållbar. Så både du och dina kalvar kommer att njuta av det länge.
Ett innovativt ventilationssystem i den sfäriska iglon ger alltid frisk luft. Detta minskar risken för andningssjukdomar hos dina kalvar. Dessutom rekommenderar vi att du skapar en övertäckt hage - till exempel IgluVeranda - så att dina kalvar har valet mellan den skyddade iglon och en luftig liggyta framför den.

Ett område där dina kalvar kan dra sig tillbaka

Alla vet detta: Drag i liggområdet belastar kalvarna och gör dem sjuka. Konventionella kalvstall behöver en hög luftomsättning för att byta ut förbrukad och bakteriemättad luft. Kalvar under sina första veckor i livet kan inte jämna ut denna negativa inverkan genom sin egen produktion av kroppsvärme. I H&L:s stora iglo får upp till 15 kalvar ett dragfritt och på samma gång välventilerat rekreationsområde.

Unikt ventilationssystem och perfekt temperatur

Iglons halvrunda form ger en idealisk avluftning: Vinden som blåser över iglon skapar ett undertryck vid den högsta punkten (Bernoulli-effekten). Den förbrukade luften sugs ut ur iglon aktivt. I och med att ingångsöppningen är 12 gånger högre än frånluftsöppningarna är luftens hastighet extremt låg i liggområdet. I kalvarnas liggområde uppstår det således inte något oönskat luftdrag.

En speciell beläggning på iglon ser till att solenergin reflekteras maximalt. Tack vare detta värms iglon inte upp onödigt mycket ens under heta sommardagar utan den erbjuder kalvarna ett svalt liggområde. På vintern skiljer sig temperaturen i iglon knappt från utetemperaturen. Tack vare detta börjar djuren inte svettas vilket skulle leda till betydande problem.

Det går snabbt att ställa upp den

Två personer behöver 30 minuter för att montera en iglo. Förborrade element som passar exakt, utförandet av hög kvalitet och en monteringsanvisning som är lätt att förstå bidrar till detta.

Mobilt eller fast stall

Oberoende av om du föredrar en IgluVeranda eller ett fast kalvstall enligt IgloSystemets mönster erbjuder konceptet med iglouppfödning en idealisk placering av dina kalvar.

Lösningar med äldre hus

Har du inga lämpliga utomhusytor för ett IgluSystem? Vill du hellre använda ett äldre hus? Öppna byggnaden för att garantera en maximal ventilation och iglon ser till att det nödvändiga mikroklimatet invändigt uppnås. Tack vare detta kan du använda gamla tillgångar utan dyra ombyggnader och kan använda lokalen alternativt som maskinhall, halmlager etc.

Strölucka

Den nya öppningen i den mellersta Iglu-delen förenklar spridningen av ströet enormt: för hand eller maskinellt - ströet kan enkelt läggas in utifrån och man störs inte av de livliga kalvarna.

Mått och utrustning

Detaljer och teknisk information

  • Rekommenderat antal kalvar: 15
  • Liggande yta: ca 14 kvm
  • Mått (LxBxH): 390 x 440 x 220 cm
  • Ingångshöjd: 140 cm
  • Volym: ca 20 m³
  • Vikt: 220 kg
  • Material: handlaminerad glasfiberplast
  • Grundutrustning: 4 frånluftshuvar, transportkrokar
  • Tillval: Sidogardiner i ingången för bättre väderskydd vid extrema förhållanden
* Med förbehåll för tekniska ändringar!
Kontakt
Handbok kalv

Holm & Laue Handbok kalv