TwinHutch

Modern kalvuppfödning med liten grupp och parhållning. Det är inte bara logiskt ur djurskyddssynpunkt, utan också när det gäller investeringskostnader.

För en hälsosam utveckling behöver kalvar social kontakt med andra kalvar.

Tillräckligt med utrymme för två, tre kalvar. Samtidigt krävs mindre utrymme än i enskild hållning.

Med nöjda kalvar är uppfödning ännu roligare.

Kalvhyddan för minigrupper på två till tre kalvar

Kalvskötselhållning i smågrupper och paruppfödning är inte bara populära på ekologiska gårdar. TwinHutch uppfyller också kraven för tyska kalvhållningsförordningen (TierSchNutztV) för grupphållning för konventionella mjölkgårdar. Den långlivade CalfTel-kvaliteten i kombination med fördelarna med Holm & Laues FlexyFence säkerställer djurvälfärd till högsta standard.
Med kalvhållning i TwinHutch behöver du mindre utrymme och sparar investeringskostnader i förhållande till enskilda hyddor. En bra image vad gäller djurens välbefinnande behöver inte vara dyr. Dessutom ger kalvar som har det bättre socialt större avkastning senare.
Samtidigt förs sjukdomar mellan de små grupperna inte lika enkelt vidare. Detta kommer att hålla dina kalvar friska och kommer göra arbetet med att uppföda dem roligare för dig och ditt team!

Högre effektivitet

Studier visar att kalvar från minigrupper uppvisar ett bättre socialt beteende, ett högre intag av foder och ökad tillväxt även när kalvarna har slutat med mjölk. Detta leder till en tidigare ålder för den första kalvningen och högre mjölkproduktion.

Äta och dricka två och två

I FlexyFence finns det plats för två fullvärdiga napphinkhållare samt en extra plats för en tredje dryckeshink. Två ytterligare hinkfästen för kraftfoder och vatten kompletterar utfodringsområdet. Som tillval kan en skyddad höhäck användas på baksidan av TwinHutch. Detta ger dig maximal flexibilitet när du utfodrar dina kalvar.

Kompatibel med ekologiska riktlinjer

I ekologiska lantbruk är det en skyldighet att ha kalvarna i grupp. Under tider med få kalvningar är det ofta svårt att sätta ihop homogena grupper. TwinHutch uppfyller direktiven för placering av två kalvar med en väl tilltagen plats på 3,5 m² i hyddan och 2,3 m² i utloppet.

Den första regelenliga minigruppshyddan

Konventionella hyddor har en maximal yta på 3 till 4 m². I Tyskland måste en gruppfålla för kalvar minst ha en yta på 4,5 m² och varje kalv måste ha en yta på minst 1,5 m². TwinHutch erbjuder, tillsammans med ett modifierat FlexyFence, en total yta på 5,8 m². Tillräckligt med plats för minigrupper på två till tre kalvar.

Mindre platsbehov

Dessutom är plats- och kostnadsbesparingarna argument som inte bara tilltalar ekologiska lantbruk. Vid samma antal kalvar halveras platsbehovet och du behöver färre hyddor! Då har du således färre kalvhyddor att rengöra.

Längre användningstid

För hållning i enskilda boxar finns det en EU-omfattande gräns på högst åtta veckor. I TwinHutch-minigrupper kan kalvarna dessutom hållas längre eftersom begränsningen för enkelboxar inte längre gäller. Du kan vänja av kalvarna från mjölken och behöver inte stalla om dem förrän efter 10 till 12 veckor.

CalfTel

Klicka här för mer information om CalfTel-produkterna.

Transporthjälp

Tack vare armeffekten underlättar vårt transporthjälpmedel förflyttningen av TwinHutch för rening och för flytt till annan plats.

Tekniska uppgifter

På den här bilden kan du se TwinHutch inklusive FlexyFence.

Mått

utanför *250 x 154 x 151 cm
innanför *243 x 146 x 136 cm
Med FlexyFence och hinkar*432 x 156 x 105 cm
Platscirka 5,8 m²
TwinHutchs vikt43 kg
* Längd x bredd x höjd
Kontakt
Handbok kalv

Holm & Laue Handbok kalv