Jag har glömt bort allting vad gäller kalvuppfödning ...

15. März 2024 — Kalvskötsel, Praxisrapport, Kalvammor#Arbetsvetenskap #Storbritannien #IgluSystem #Ventilation #Tillväxt
… och det var något bra!

Rob Collins och hans fru Hanna Moule föder upp gödkalvar på Cobblers Farm i Worcester, England, tillsammans med personalen. Jag köpte gården 2013, och 2017 började vi bygga ett kalvstall med Holm & Laue Iglus. De första kalvarna flyttade in i mars 2018. Rob berättar om erfarenheterna med detta stallkoncept, som då var nytt för honom.

”Vid planeringen av vår kalvuppfödning var det tre viktiga områden som vi fokuserade på:

  • Omgivning och klimatförhållanden,
  • uppfödningsadministration,
  • näring.

Och runt dessa punkter orienterar vi oss även idag i det dagliga arbetet med kalvarna.

En fullständig omstart

I min ungdom födde jag upp kalvar tillsammans med min familj, fram tills att jag var 17. Sedan dess har jag inte haft med kalvar att göra, och jag har glömt allt. Och jag tror att det var bra!

Jag ville delta i ett kalvuppfödningsprogram från företaget Meadow Quality. För detta behövde jag denna gård, där det inte fanns någonting förutom ett gammalt skjul. Därför tittade vi på många olika kalvuppfödningssystem. Men vi kom alltid tillbaka till konceptet från Holm & Laue, det som vi såg hos Joff och Emma Roberts (redaktionens anmärkning: företaget CalfIgloo, H&L säljpartner i Storbritannien).

I en Meadow Quality-rådgivningsgrupp för kalvuppfödning har man jämfört data från 10 olika gårdar. Fyra av dessa gårdar har köpt storrums-iglor från Holm & Laue. Och dessa iglo-gårdar har de bästa resultaten överlag. Vi hade redan bestämt oss: det blir iglor!

Vinden är din vän!

Vid planeringen var inriktningen av iglo-byggnaden viktig. Joff rådde oss att bygga den i öst-västlig riktning. Det fungerade perfekt. Dessutom rådde han oss att bygga extraboxar invid själva kalvgrupperna. Kalvarna får då bättre skydd, och vi har ändå den luftväxling som krävs.

Det är mycket blåsigt här hos oss. Till en början var jag orolig; dragluft är ju inte bra för kalvarna. Och iglo-systemet är maximalt öppnat. Man tänker att kalvarna blåser ikull som flugor. Men idag vet jag att ”vinden är din vän!”. Den friska luften tar med sig smittämnen och skadliga gaser ut ur stallet. Och om vinden blir för hård skyddas kalvarna från dragluft med de stängda gallren. Vi lyckades åstadkomma bådadera: god luftväxling och maximalt skydd för kalvarna.

I England ökar sommartemperaturerna ständigt. Det var aldrig över 30 °C i den här trakten. Idag har vi dessa temperaturer under många sommardagar, och det finns en risk för att vi får upp till 40 °C. Under taket har vi monterat stora fläktar. De har redan visat vad de går för. När det är vindstilla kan dessa fläktar blåsa bort bakteriebelastad luft ur stallet.

Förluster på under 0,5 %

Alla boxar är utrustade med fånggaller. Vi utfodrar kalvarna med H&L 100 automat och behöver inte gallren egentligen vid utfodringen. Men för att vi skall kunna kontrollera och behandla kalvarna är gallren mycket väl lämpade. Och våra kalvar är mycket friska. Förlustsiffran ligger relativt stabilt på 0,44 % i hela uppfödningsfasen!

Självklart har vi också sjukdomsfall men vi kan kontrollera dem väl. Med det aktuella vaccinationsprogrammet kunde vi minska ned behandlingsfallen till under 20 %. För vissa omgångar ligger de under 10 %. Väder och vind spelar en stor roll.

Dagar med mycket blåst och ständig luftväxling är det inga problem. Men fuktiga dagar med dimma eller mycket varma dagar innebär problem. Jag vet inte varför men även under heta dagar ligger kalvarna gärna i iglon. Jag tänkte montera in ytterligare fläktar för att förbättra ventilationen där. (redaktionens anmärkning: här har Holm & Laue redan åtgärdat detta med den nya inströnings- och ventilationsluckan.)

Från 300 kalvar per år till 1300

I början födde vi upp 280 till 300 kalvar per år i det första stallet. Men ytterligare ett stall tillkom snabbt, och vi kunde öka antalet kalvar. Med Meadow Quality pågår nu ett nytt projekt med 900-1000 kalvar per år, där djurens genetiska data kontrolleras. Efter vår kalvuppfödning läggs mycket data in i gödboskapsdriften. Via DNA-tester skall man kunna se vilken faderslinje som uppnår de bästa gödningsresultaten.

Men det slutar inte där: vårt mål är 1300 kalvar per år. Idag har vi boxar med 15-16 kalvar per grupp. Nu skall vi utöka det befintliga stallet genom att vi placerar ytterligare iglos i ändarna. Därigenom kan vi öka gruppstorleken till ca 20 kalvar, och faktiskt föda upp de önskade 1200 till 1300 kalvarna om året. I samma stall!

Rob Collins i intervjun

Jobbet måste kunna skötas av en person!

Kalvarna kommer till oss vid 3 veckors ålder och ca 75 kg kroppsvikt. De är kvar hos oss i ca 9-10 veckor. Vid en ålder på 13 veckor uppnår vi minst 140 kg kroppsvikt. Det innebär att vi har 1000 till 1100 g dagsökningar. Det är toppen!

Vi har en regel här på gården: allt arbete måste kunna utföras av en person ensam! Och eftersom jobbet är organiserat, trivs vi så bra. Över huvud taget är stallet en riktigt trevlig arbetsplats.

Vi utfodrar med två H&L 100 dryckesautomater. De fungerar mycket bra. Vi köpte vår första H&L 100 begagnad. Nu är den ca 13 år gammal. Och den andra H&L 100 är i drift sedan 2020.

Vi placerade dryckesstationerna nära automaten. De står så att vi enkelt kan leda in kalvarna i stationerna.

När vi byggde iglo-stallet tänkte vi inte på anslutningar och vattentillopp, tyvärr. Därför ser det mycket rörigt ut där just nu. Vi blev tvungna att improvisera en hel del. Men vi kunde säkerställa att vi har ett frostskyddat vattentillopp till automaten. Frostskyddsprogrammet fungerar utmärkt. Automaterna har aldrig frusit för oss.

När kalvarna kommer, får de en vaccination och lärs upp vid dryckesstationerna. Redan från början var vi imponerade över hur snabbt kalvarna vänjer sig vid stationerna.

Jag älskar dessa iglos!

Jag säger bara: ”Jag älskar dessa iglos från Holm & Laue!”

Jag har sett många ställ som är helt klimatkontrollerade, och alla har problem. Och de är också fyra gånger dyrare än vårt stall.”

Kontakt
Handbok kalv

Holm & Laue Handbok kalv