Kategori — Kalvskötsel

Det finns många dryckesrekommendationer för kalvar. Men tar man hänsyn till de utvecklingsmål som du har bestämt för din återväxt? fortsätt

I den andra delen i denna annorlunda reseberättelse får vi lära känna flera spännande människor som föder upp mjölkkor och oxar. För oss var det intressant att se hur olika man kan bedriva detta med samma utrustning. fortsätt

En resa om framgångsrik kalvuppfödning i Sverige fortsätt

... existerar inte! Men torr TMR för kalvar kommer nära! fortsätt

Leonie Dörr administrerar besättningen och det publika arbetet på Karlshof fortsätt

Praktiska hänvisningar för kalvuppfödning vintertid fortsätt

Kalvarnas behov under den kalla årstiden fortsätt

Kalvamman CalfExpert revolutionerar en mjölkgård i Ukraina. fortsätt

Holm & Laue MjölkTaxi blir en tvärmedial tillämpningsenhet. fortsätt

Ad-libitumutfodring och parhållning i ekologisk kalvuppfödning fortsätt

Värmestress är ett stort problem för kor. På grund av sin kroppsstorlek och höga metaboliska energiomsättning är korna mycket känsliga på sommaren, särskilt när laktationen är som störst. Detta är allmänt känt. Men hur ser det ut med kalvar? fortsätt

En framgångsrik kalvuppfödning är att uppnå uppfödningsmålen! Dessa mål bör vara mätbara. Data spelar också en viktig roll i modern kalvuppfödning. Den här artikeln handlar om att mäta och utvärdera data i kalvboxarna för optimal förvaltning. fortsätt