I den andra delen i denna annorlunda reseberättelse får vi lära känna flera spännande människor som föder upp mjölkkor och oxar. För oss var det intressant att se hur olika man kan bedriva detta med samma utrustning.

I den andra delen i denna annorlunda reseberättelse får vi lära känna flera spännande människor som föder upp mjölkkor och oxar. För oss var det intressant att se hur olika man kan bedriva detta med samma utrustning. Men det som kännetecknar bra stallbyggnader är den ideala kombinationen av flexibilieät, arbetsamhet och djurens välbefinnande för att få hjorden att växa sig stor!

Ha det så kul när ni läser del 2!

Risens Lantbruk: En angenäm arbetsplats som också kalvarna gillar

Henrik Einarsson driver Rinsens Lantbruk med 380 kor att mjölka. Han har MultiMax och Pro II enskilda bås sedan några år tillbaka. Först ställde han upp dem under bar himmel dock fick medarbetarna en del besvär vid dåligt väder. Då kunde han även se på hur de även ansträngde sig att vara mer än nödvändigt noggranna vid utfodringen av kalvarna varje dag.

Därför har Henrik nu byggt en övertäckning av boxarna för att kunna erbjuda sina medarbetare en bättre arbetsplats. Och det visade sig redan efter 8 månader och en hård vinter att kalvarna som skyddades på tre sidor var som allra friskast.

För Henrik var det viktigt att ge kalvarna mer utrymme. Därför har han bestämt sig för en lång utbyggnad med totalt åtta MultiMax-boxar om 5 x 3 m. Man kan faktiskt se att kalvarna mår förträffligt och att de utnyttjar hela utrymmet.

För bättre hygien har golv och väggar i utbyggnaden belagts med kalklager så att ytan inte längre sprider bakterier. Ett enkelt och billigt alternativ till andra desinficeringsåtgärder.

3 x dagligen pastöriserad helmjölk

Henrik utfodrar dem 3 gånger per dag med 3 l pastöriserad helmjölk. Med MilchTaxi får de också en extra måltid snabbt så det tar inte någon längre tid för hans arbetslag. Avvänjningsfasen sker i 6:e. levnadsveckan långsamt tills de är cirka 9-10 veckor gamla. Som festfoder erbjuds torrvara-TMR som tas mycket väl emot av djuren.

Mattias Börjesson, Varberg: Ett fint kalvstall

Denna ungtjursfabrik köpte Mattias Börjesson i Varberg för att föda upp tjurkalvar av alla åldrar från två veckor från fem mjölkgårdar i närheten. Med sin egen lastbil hämtar han hem grupper om 20–25 kalvar i taget. 

Inblick i MultiMaxVerandas

Tidigare hölls kalvarna i enskilda boxar. Det var mycket arbetsintensivt och även rengöringen av boxarna var mycket komplicerad. Därför har man beslutat sig för att ställa in dem i 8 igloo-verandor i 16 MultiMax-boxar om vardera 7 kalvar. Verandan är 5 m lång som erbjuder cirka 16 m² för alla kalvar vilket är god plats. På detta sätt kunde ett kalvstall bli verklighet som tydligt ligger under de sedvanliga byggkostnaderna.

Karin Kvellgren
Karin Kvellgren
Effektivt arbete och optimal hygien

Karin Kvellgren bekymrar sig vid driften om kalvaveln. Hon utfodrar med 2 × 3,5 l mjölkersättning. Kalvarma som är cirka 10 veckor gamla är avvanda. Detta sker under en tidsperiod om 2 veckor. Karin uppskattar MilchTaxi, vilket ger henne full visuell kontroll över kalvarna.

För att utfodra alla 100 kalvarna räcker det med 20 minuter! Dessutom rengörs hinkarna varje dag. MilchTaxi med integrierad FlushMaster hjälper till så att hinkarna direkt efter utfodringen kan rengöras. Dessutom används en industridiskmaskin för att regelbundet rengöra alla handtag och ventiler.

Totalt behöver Karin endast 5 timmar per dag för allt arbete med fler än 100 kalvar.

Labbarps Gård, Bankeryd: Helmjölk är nyckeln till framgång

På Labbarps Gård i Bankeryd mjölkas 280–300 kor vid fem Lely-robotar. Separerad mjölk för kalvarna pumpas till kyltanken och förvaras där. Denna mjölk pastöriserad sedan i MilchTaxi och ges till kalvarna. Endast helmjölk används här. Därtill används även ej marknadsmässig mjölk och vanlig mjölk. Till och med goda mjölkpriser är detta meningsfullt eftersom kalvarna helt enkelt mår bättre då.

Den ansvariga kalvskötaren Tura Kempe utfodrar dem med 2 x 4,5 l mjölk per dag. Respektive mängder för den enskilde kalven markeras upp med färgsystem på boxarna. Enligt henne kan kalvarna då tidigare avvänjas (vid cirka. 8–10 veckor), eftersom det inte finns tiilräckligt med kalvrboxar (f.n. 66 stycken). Men detta ska snart ändras på.

Stora problem kan enkelt lösas!

Tidigare fanns det tre små kalvboxar för nyfödda kalvar. Så fort dessa var upptagna flyttade man på kalvarna och gjorde grupper i stallet. På grund av avsaknad av tomma utrymmen och dålig hygien tappade man mer än 30 % av kalvarna!

Vid Labbarps Gård tillser man noga att det finns en klar cirkulation mellan boxarna med rengöring och tomma utrymmen. Dessutom byts regelbundet sanden i boxarna ut.

Genom bättre hantering är nu kalvarna sedan 2 år tillbaka återigen mycket mer robusta. Och till och med boskapshandlarna lovprisar dessa tjurkalvar, som är så utomordentligt friska och starka.

Torsjö Säterie, Eksjö: Klar arbetsstruktur ger goda resultat

På Torsjö Säteri i Eksjö (480 kor) är Julia Källner ansvarig för kalvarna. Redan vid födelsen läggs det vikt vid ett klart arbetsförlopp och gott handhavande. För detta försörjer DörDaher de nyfödda kalvarna med kontrollerad råmjölk via ColoQuick-systemet.

Under sina första två levnadsveckor får kalvarna övergångsmjölk och rester av kolostrum. För detta står en extra liten 100 l-MilchTaxi till förfogande. Samtidigt får kalvarna 2 × 4,5 l mjölkersättniing (35 % skummjölkspulver), som tillreds i en ytterligare MilchTaxi 260 l. Avvänjningen sker från 8–10 veckors ålder i små steg.

Klara arbetsanvisningar finns också i vår ”Milchbar“. En noggrann blandningsanvisning för aktuell nödvändig mjölkmängd finns nedskriven på vår Whiteboard-tavla. Dessutom finns det en våg framställd så att man ska kunna kontrollera mängderna mer exakt.

I Pro Ii-kalvboxarna får kalvarna i de uppskurna kanistrarna kraftfoderpellets. Det man lägger märke till här är att av alla åtta besökta gårdarna får de 10-veckor gamla kalvarna vid avvänjningen inte något hö eller strukturfoder. Detta får de först i ungdjursstallet. Alltså inte någon ”amerikanisk“ utfodringsmodell.

En intressant detalj är en egenbyggd ställning för två Pro II-boxar med FlexyFence-stalet med tvättplats som kan transporteras. Upptagningen passar noga i den första boxen, så att den lätt kan förflyttas.

Enskilda boxar fungerar också på vintern, men det vore bra med ett tak

Här finns Pro Ii-boxar med både delvis och helöppen front. Båda har sina för- och nackdelar. Julia uppskattar den stora öppningen så att det är lättare för kalvarna än med en mindre öppning men på vintern ger den bättre skydd. För nyfödda kalvar stängs ingångarna till boxarna helt. Sedan värmer man upp dem med mobil uppvärmning i några timma, tills kalvarna torkat helt.

Boxar utan tak och väderskydd är inte något stort problem på vintern. Med skydd med övertäckning klarar de också av en längre köldperiod. I alla fall blir boxarna riktigt varma på sommaren. Ni överväger Julia och Hendrik Källner att bygga övertäckning av boxarna.

I varje fall är båda förtjusta i klaffen för att lyfta in fodret i bakre omfånget eftersom de gör efterstö mycket lättare. Därför är boxarna också uppställda med ryggarna mot varandra för ha en kortare väg att gå vid dessa tillfällen.

Framgångsrik kalvuppfödning i Sverige på Gårdsby Igloo

Denna intrycksrika resa till svenska toppföretag vad det gäller kalvuppfödning var endast möjlig med stöd av Dan Rudelöv på Gårdsby Igloo, den lokala företagspartnern av Holm & Laue i Sverige. Stort tack till Danne föt ditt kul företag!

Den som vill veta mer om Gårdsby Igloo och de andra företagen och erbjudandena kan besöka vår hemsida.

Stort tack för att Ni läser detta långa inlägg. Vi hoppas att Ni kan hitta en massa intressanta tips här.

Kontakt
Handbok kalv

Holm & Laue Handbok kalv