Hashtag — THI

Värmestress är ett stort problem för kor. På grund av sin kroppsstorlek och höga metaboliska energiomsättning är korna mycket känsliga på sommaren, särskilt när laktationen är som störst. Detta är allmänt känt. Men hur ser det ut med kalvar? fortsätt

Kontakt

Holm & Laue Handbok kalv