Mer än 1 000 g dagstillväxt tack vare CalfExpert

1. März 2024 — Allmänt, Utfodring av kalvar, Praxisrapport, Kalvammor#CalfExpert #IgluSystem #MjölkTaxi #WeightControl #Ökningar
Laura Bühring i lantbruksföretaget Starbach-Sachsen gläds åt detta faktum sedan hon började föda upp sina kalvar med CalfExpert-dryckesautomat.

På gården Starbach-Sachsen eG i Bodenbach, i närheten av Nossen, en dryg halvtimmes bilresa västerut från Dresden, berättar företagsledaren Laura Bühring om det dagliga arbetet med kalvuppfödningen; hon är mycket imponerad över automatutfodringen i CalfExpert.

För 8 år sedan byggdes ett nytt kalvstall med 16 H&L-stor-iglor. Sedan början av året använder man fyra CalfExpert-dryckesautomater.

Det stora antalet födslar plus det faktum att tjur- och kvigkalvar föds upp gemensamt gör att gruppstorlekarna är mycket homogena. 30 kalvar föds upp vid två HygieneStationer per grupp med två stor-iglor. Åldersskillnaden är sällan mer än en vecka.

Fasta arbetsrutiner

I teamet med 30 medarbetare på gården finns det två fasta kalvskötare som stöds av personal från reproduktionsavdelningen i kalvstallet. På morgonskiftet arbetar två personer med djuren. Eftermiddag och natt övervakas kalvområdet endast av uppfödningspersonalen.

Det första som kalvskötarna gör på morgonen är att se till kalvarna i grupphållningen. Här gäller det i första hand att leda fram de nytillkomna kalvarna, plus de djur som inte har druckit under natten, till avropsstationerna. Man tittar då allra först på dryckesautomatens larmlista där informationen är tillgänglig direkt. Även en hälsokontroll ingår i processen.

Nästa sträcka leder uppfödarna till de mycket unga kalvarna som hålls i enkelboxar. Fyra avdelningar à 18 enkelboxar skall tas om hand. Alla nyfödda kalvar får fyra liter komjölk i sin första måltid. Den andra och tredje måltiden är blandråmjölk, och från den fjärde måltiden får kalvarna 60%-ig skummjölksersättning. De utfordras då två gånger om dagen med vardera fyra liter genom två MjölkTaxi.

Omstallningsprocessen är noggrant planerad

Redan från en ålder om 7 till 10 dagar går kalvarna i grupp och får 40%-skummjölkspulver i dryckesautomaten. På omstallningsdagen får de två liter dryck tidigt på morgonen i enkelboxarna, placeras i gruppen på förmiddagen och leds till HygieneStationen där. Vid behov leds de nya kalvarna nästa morgon och vid lunchtid till avropsstationen, så att de får utfodringshjälp totalt upp till tre gånger. För ca 60% av kalvarna är detta inte alls nödvändigt. Avropslistorna visar redan den andra dagen att kalvarna har besökt stationen på egen hand. Det fungerar bra även för mycket små kalvar, att vänja dem vid automatutfodringen.

 

Vikterna ökar direkt

Kalvarna vägs direkt efter födseln. En andra vägning görs vid omstallningen från K0 till iglostallet och sedan en gång efter avvänjningen, när kalvarna har flyttat in i ungdjursstallet. Tjurkalvarna placeras i uppfödningsanläggningen och vägs där i en gruppvägning. Vid tre till fyra månader byter kvigkalvarna till ungdjursstallet på en annan plats i företaget, och kommer sedan till Nossen som högavkastande.

Holm & Laue-partnern AUL eG, Melktechnik Lauterbach har installerade de första CalfExpert-dryckesautomaterna på gården i Nossen i slutet av förra året. Direkt vid idrifttagningen ökade dagstillväxten: omedelbart efter omställningen från 850 g till 950 g och strax därefter till drygt 1 000 g per dag.

Laura Bühring har redan många års erfarenheter med automatutfodring, men nu, med den nya CalfExpert-automaten har kalvarna möjlighet att dricka 14 liter om dagen och få i sig fyra liter per besök. Genom att kalvarna alltid får mjölk, tack vare QuadroFlex, leder till den mycket goda tillväxten. Tillredningen av kalvmjölken är inställd med 150 g mjölkersättning/liter dryck.

Den automatiserade avvänjningsprocessen börjar den 50:e levnadsdagen och slutar vid 70 dagar. För avvänjningen ger Laura Bühring sina djur alltid egenblandat torrfoder (melass, hö, mineral samt majs- och rapsgröpe). Hon börjar med det direkt efter omstallningen i gruppstallet. I och med avvänjningen börjar kalvarna äta mycket torrfoder, äventrots de stora dryckesvolymerna.

Lauras topp-11 fördelar med CalfExpert-dryckesautomaten

 • QuadroFlex möjliggör samtidig utfodring av upp till fyra kalvar per automat och underlättar inlärningen av större grupper väsentligt. Lösningen med Holm & Laue CalfExpert kräver ingen omfattande teknik.
 • Alla kalvar kan alltid äta och påverkas inte negativt.
 • Hög flexibilitet: varje kalv kan utfodras individuellt.
 • Enkel kontroll: vilken kalv som har ätit hur mycket går alltid att läsa av på ett enkelt sätt.
 • LED-nappbelysningen visar kalvarna vägen till drycken, även nattetid.
 • Högre arbetslönsamhet jämfört med hinkdrycker.
 • Eftersom iglo-byn är mycket luftig är det inbyggda frostskyddet vintertid en mycket stor fördel.
 • Framtagningen av kalvlistor och hanteringen av dryckesautomaten är mycket användarvänlig.
 • Den avgörande informationen måste snabbt registreras visuellt.
 • Att automaten är ansluten till internet har många fördelar:
  • Om en medarbetare inte vet nästa steg, kan Laura gripa in och hjälpa till med automaten från sin dator hemma.
  • Även dryckeskurvorna kan anpassas bekvämt.

Laura, vill du tillägga något?

I slutet av vårt besök har Laura Bühring lite information för andra användare av CalfExpert, plus beröm och förslag till oss:

För att en hög hygienstatus skall kunna garanteras bör stationen rengöras utifrån varannan dag. På mjölkgården i Nossen använder man juverdusch och ibland även skumrengöring.

Det nya systemet QuickDrain, där vi utrustar dryckesstationen med en snedplåt av rostfritt stål, är en stor förbättring – saliv och mjölkrester sköljs bort och hygiensituationen är så gott som perfekt.

Hon anser att det vore mycket bra om de aktuella genomströmningsmängderna i QuadroFlex-sensorerna kunde visas på displayen. Då kan personalen snabbare se ev. blockerade ledningar, man kan bedöma kalvarnas drickbeteende mycket bättre, och sjuka kalvar kan identifieras tidigt.

Vi är alltid mycket glada över återkopplingar från praxis! Det är bara så som vi kan säkerställa att våra produkter vidareutvecklas på ett effektivt sätt, och komma kalv, människa och gård till godo. Tack, Laura!

Kontakt
Handbok kalv

Holm & Laue Handbok kalv