Den ”ekonomiska musiken” spelar i kalvstallet

16. Februar 2024 — Allmänt, Kalvammor#IgluSystem #Praxisrapport #Kalvamma #Ökningar
Hur en frisk och resultatorienterad kalvuppfödning bär upp hela mjölkgården.

Mjölkgården i lantbruksföretaget Ziltendorfer Niederung ligger i östra Brandenburg. Gårdsinnehavare Roman Reincke och uppfödningsansvarig Christopher Braatz skildrar i en intervju med Holm & Laue sina erfarenheter med kalvuppfödning efter flytten till en ny plats år 2015 samt en utökning av besättningen från 1250 till 2800 kor.

Startsvårigheter i det gamla kalvstallet

På den tidigare platsen placerades kalvarna i K0-området (K0 = direkt efter födseln fram till ca 2 veckor) i enkel-iglor. I K1-området (i anslutning till K0 fram till avvänjning från mjölken) hölls kalvarna i små grupper i stallet. Det uppstod ofta klimatproblem i och med växlande väderlek. Ett mikroklimat kunde inte skapas, och den höga ammoniakkoncentrationen gjorde att kalvarna ofta fick sjukdomar i andningsvägarna.

Förutom dessa sjukdomar var det också problem med kryptosporider i K0-området på den tidigare platsen. Därför stod det klart att enkelhyddor inte skulle användas på den nya platsen. I stället installerades högre belägna kalvboxar. Det blir då enkelt att rengöra och desinficera boxarna.

Det nya iglostallet

Redan på den tidigare gården användes de första iglo-verandorna eftersom stallkapaciteten blev för liten p.g.a. utökningen. Det fungerade mycket bra. När det nu gällde att planera in ett kalvstall på den nya platsen började gårdsinnehavaren Reincke och hans team söka efter det ”perfekta” kalvstallet med automatdryck. Sökningen gav inga resultat, så man beslöt att försöka med de välbeprövade storrums-iglorna. Det fanns en viss skepsis i början om storrums-iglo-lösningen skulle kunna realiseras i stor stil, så man byggde ett släptak och installerade 16 storrums-iglor med 4 H&L 100 dryckesautomater. ”Iglo-stallet var inte särskilt dyrt. Vi hade ju kunnat tänka om och hitta en annan lösning!” säger Roman Reinke.

Kalvarna föddes upp i det nya iglostallet med mycket frisk luft. Men anläggningens storlek hade även en negativ påverkan. Kalvarna hade inte tillräckligt med skydd vid dåligt och blåsigt väder. Teamet på gården har förbättrat stallet löpande. Galleravdelarna försågs med plastplattor fram till iglo-öppningen. Det gav kalvarna skydd i liggområdet framför iglon. Dessutom monterade man vindskyddsjalusier som ger extra skydd i dåligt väder. Även vid boxrengöring med högtryckstvätt ser plastplattorna till att spraydimma inte kommer in i de andra upptagna boxarna.

”Jag kan inte säga att vi inte har några lungproblem alls längre, men vi kan hantera det”, säger en mycket nöjd herr Reincke.

Det centrala läget för kalvuppfödningsområdena K0 och K1 på gården har den stora fördelen att personer går förbi kalvarna hela tiden och kan titta på dem ”i farten”.

Uppfödningsprogrammet

I den gamla anläggningen vandes kalvarna av vid 8 veckors ålder. ”På den tiden var det en hajp från USA, så att kalvarna skulle börja med kraftfoder tidigt. Men idag vill vi uppnå dagliga viktökningar på mycket mer än 1000 gram per dag. Det var inte möjligt för oss med de 8 veckorna”, sade Reincke.

Dessutom placerades de nyligen avvanda kalvarna direkt i det gamla ungdjursstallet, detta av utrymmesskäl. Där är förhållandena inte bra och de 8 veckor unga kalvarna tappar ofte i utvecklingen.

”Därför beslöt vi att föda upp endast de kalvar som vi behöver för återväxten. Vi har då större utrymme att hålla kalvarna längre i K1-området. I snitt har vi haft en reproduktionstakt på ca 25% de senaste tre åren. Kalvarna kan nu hållas i och utfodras i upp till 12 veckor i iglostallet.”

Kalvarna får en god start

Vid födseln får kalvarna 4 liter råmjölk. Råmjölken testas, och används bara om den är av god kvalitet. De genomsnittliga Brix-värdena ligger här på 25-27%.

Efter att ha fått modersmjölk torkas kalvarna i värmeboxar. De är kvar där tills att de är helt torra. Beroende på temperaturen (fr.o.m. hösten) förses kvigkalvarna med jackor.

I reproduktionsområdet är personalen ansvarig både för kontrollen av kalvningarna och också för kolostrumutfodringen, för vägningen av kalvarna och för kontrollen av dem i värmeboxarna. Efter ca 12 timmar överlämnas kalvarna till kalvskötarna i K0-området.

Förberedelse inför höga mjölkmängder i K0-området

Under det första dygnet får kalvarna 3 liter transitmjölk vid den andra dryckestidpunkten. Alltså 7 liter den första dagen! 3 gånger 4 liter från och med den andra dagen.

I K0-fasen får kalvarna fortsatt transitmjölk med MjölkTaxi, som det finns tre stycken av på gården. Även här får kalvarna transitmjölk 3 gånger 4 liter eller mjölkersättningsdryck per dag. Särskilt vintertid är det tredje måltiden till stor fördel. Med dagens personalstyrka kan det skötas på ett enkelt sätt.

De sista dagarna före omstallning i K1 vänjs de vid mjölkersättning i enkelboxarna så att omstallningsstressen lindras något.

Automatdryck i iglo-systemstall

Efter 14 dagar vänjs de i K1-området vid en av de fyra H&L 100-automaterna och får där 12 liter mjölkersättningsdryck. Till en början får kalvarna en mjölkersättning med 60% skummjölksandel. Den känner de redan till från K0-området.

I varje automat utfodras 56 kalvar i 2 grupper med 4 stationer (14 kalvar per HygieneStation, 2 stationer per grupp). Kalvarna stallas om vartefter. Och när den sista kalven stallas in, utfodrar man med 60%-mjölkersättning i ytterligare 2 veckor. Sedan sker en omstallning till en billigare mjölkersättning med 40% skummjölksandel.

En stor fördel med H&L 100 är den goda djurkontrollen. Till skillnad för mjölkbarerna i K0-området där man inte kan se hur mycket varje kalv har fått i sig, är det dokumenterat här för varje kalv hur mycket den har konsumerat.

Avvänjning och torrfoderintag

Redan i enkelboxarna får kalvarna torr-TMR. Den fortsätter naturligtvis att ges även i gruppen.

Foderkurvan reduceras långsamt vid 6 veckor för avvänjning under ytterligare 6 veckor. Idag överväger teamet att ge de 12 litrarna upp till 8 veckor och sedan vänja av kalvarna snabbare.

Avvänjningen inleds vid 8 veckor. Sedan får kalvarna också en silageportion från de färskmjölkande korna. Mjölkutfodringen är avslutad efter 12 veckor. ”Genom den långsamma avvänjningen är det bara en liten slurk kvar och kalvarna växer nästan uteslutande på råfodret”, säger uppfödningsansvarig Christopher Braatz.

Om det finns färre kalvar i stallet hålls kalvarna kvar 1-2 veckor längre i iglorna. De är klart robustare i ungdjursstallet eftersom de kan vänja sig lite vid utfodringen av enbart rå- och kraftfoder. Detta är dock inte alltid möjligt och man märker av dubbelbelastningen med avvänjning och omstallning på kalvarna.

Resultatkontroll genom djurvikter

Födelsevikten fastställs direkt efter födseln. Vid omstallning från K0- till K1-området görs en andra vägning. Och efter utstallning från K1-området vägs kalvarna en tredje gång.

Vikterna övertygar. I K0-området ligger ökningen på över 1 100 g per dag! Senare i K1-området är det just nu i snitt 1 050 g. Vintertid är ökningarna ca 100 g lägre, men det är helt tillfredsställande på denna nivå.

Dessa goda tillväxttal tillskriver herr Braatz bl.a. den goda modersmjölksförsörjningen och den förstklassiga mjölkersättningen med 60% skummjölksandel. Även senare, i ungdjursstadiet, vägs djuren varannan månad tills att de insemineras.

Utmaning 28-dagars transportförordning

Genom skyldigheten att behålla alla djur, som lämnar gården, i 28 dagar måste K0-området planeras noggrant. Här har gårdsföretaget köpt in 4 iglo-verandor som en mellanlösning, vilket fungerar bra även för tjurkalvarna.

Påverkan på det samlade besättningsresultatet

Mjölkavkastningen och förstakalvningsåldern var mycket bra på gården Ziltendorfer Niederung redan tidigare. ”Jag vet inte om vår kalvuppfödning är ansvarig för det. Kanske det vore en positiv magkänsla som kan bekräfta det. Men vi kunde sänka t.ex. avgångarna kraftigt i den första laktationen. Säkert har det en del att göra med den förbättrade kalvuppfödningen. Och en långlivad hjord med låg remontering sparar uppfödningskostnader och ökar avkastningen. Idag har vi en reproduktionstakt på 18,1 % (jan.–okt. 2023) och en avkastning på drygt 44 000 liter. Här finns mycket ekonomisk ”musik” och det hjälper många gårdar”, säger en mycket nöjd gårdsinnehavare Roman Reincke!

Kontakt
Handbok kalv

Holm & Laue Handbok kalv