Blog

Vores lille maskot Hollis rejsebeskrivelse fra den grønne ø i Stillehavet. fortsæt

Der findes mange anbefalinger for fodring af kalve. Men tager de også højde for de udviklingsmålsætninger, du har fastlagt for den nye generation? fortsæt

Den rigtige strategi for fravænning efter intensiv kalvefodring. fortsæt

I den anden del af denne noget anderledes rejsebeskrivelse stifter vi kendskab til flere spændende mennesker på svenske bedrifter med mælkekvæg- og tyreopdræt. fortsæt

En rejse til de mest succesfulde kalveopdrættere i Sverige fortsæt

... eller: Dette skal du være opmærksom på i forbindelse med osmolalitet for kalvemælk. fortsæt

ConceptBarn med CalfExpert hos familien Bock i Nübbel, Schleswig-Holstein fortsæt

...findes ikke! Men tør-TMR til kalve kommer op i nærheden! fortsæt

Hvad udgør godt foder til kalvene? fortsæt

Hvad er virkelig vigtigt ved drøvtyggernes udvikling? fortsæt

Leonie Dörr tager sig af dyrene og PR-arbejdet på Karlshof fortsæt

Luicella's Ice Cream er et hit i Hamborg og MælkeTaxaen hjælpe i iskøkkenet fortsæt

Sunde kalve gennem innovativ ventilation og moderne fodringsteknik fortsæt

Fra patten til sutten: Hygiejnisk sødmælksfodring, fuldautomatiseret uden personkontakt! fortsæt

Planlægning og idriftsættelse af CalfExpert drikkeautomaten fortsæt

Praktiske anvisninger til kalveopdræt om vinteren fortsæt

Kalvenes behov om vinteren fortsæt

Vellykket opdræt af kalve fortsæt

Mere effektiv kalvefodring takket være moderne drikketeknologi fortsæt

Familieforvaltning med MælkeTaxa fortsæt

Fodring med sødmælk - på den rigtige måde! fortsæt

Mælkeautomaten CalfExpert revolutionerer en mælkekvægbedrift i Ukraine. fortsæt

Holm & Laue MælkeTaxaen bliver til tværmedialt udstyr. fortsæt

Ad libitum-fodring og parhold i økologisk kalveopdræt fortsæt

Hos køer er varmestress et stort problem. På grund af kropsstørrelsen og den højde metabolske energiomsætning er køer meget følsomme om sommeren, særligt når laktationen topper. Det er almindeligt kendt. Men hvordan ser det ud hos kalvene? fortsæt

Der er mange muligheder for at fastsætte kolostrumkvaliteten. For øjeblikket er ingen dog mere præcis end fastsættelsen med digitale refraktometre. I den forbindelse er anvendelsesmulighederne meget større. Dette indlæg fortæller, hvad du ellers kan måle med Holm & Laue refraktometret. fortsæt

Er antallet af kalvehytter begrænset, holder mange bedrifter to kalve i en kalveiglo. Virkeligheden bekræfter videnskabelige iagttagelser om, at kalvene udvikler sig bedre end i enkelthold. I større grupper udviser kalve, der tidligere har gået i parhold, bedre social adfærd. fortsæt

Succes inden for kalveopdræt er lig med opnåelse af opdrætsmålene! Disse mål skal kunne måles. Også inden for moderne kalvehold spiller data en vigtig rolle. I denne artikel handler det om måling og vurdering af dataene i kalvestalden med henblik på optimal administration. fortsæt