Blog

Vellykket opdræt af kalve fortsæt

Mere effektiv kalvefodring takket være moderne drikketeknologi fortsæt

Familieforvaltning med MælkeTaxa fortsæt

Fodring med sødmælk - på den rigtige måde! fortsæt

Mælkeautomaten CalfExpert revolutionerer en mælkekvægbedrift i Ukraine. fortsæt

Holm & Laue MælkeTaxaen bliver til tværmedialt udstyr. fortsæt

Ad libitum-fodring og parhold i økologisk kalveopdræt fortsæt

Hos køer er varmestress et stort problem. På grund af kropsstørrelsen og den højde metabolske energiomsætning er køer meget følsomme om sommeren, særligt når laktationen topper. Det er almindeligt kendt. Men hvordan ser det ud hos kalvene? fortsæt

Der er mange muligheder for at fastsætte kolostrumkvaliteten. For øjeblikket er ingen dog mere præcis end fastsættelsen med digitale refraktometre. I den forbindelse er anvendelsesmulighederne meget større. Dette indlæg fortæller, hvad du ellers kan måle med Holm & Laue refraktometret. fortsæt

Er antallet af kalvehytter begrænset, holder mange bedrifter to kalve i en kalveiglo. Virkeligheden bekræfter videnskabelige iagttagelser om, at kalvene udvikler sig bedre end i enkelthold. I større grupper udviser kalve, der tidligere har gået i parhold, bedre social adfærd. fortsæt