Den ”Finansielle musik” spiller i kalvestalden

16. Februar 2024 — Generelt, Automatiske drikkemaskiner#IglooSystem #Rapport fra hverdagslivet #Mælkeautomat #Vægtforøgelser
Hvordan en sund, ydelsesorienteret kalveopdræt bærer den samlede mælkebedrift.

Malkekvægsbedriften i samarbejdet i Ziltendorfer Niederung ligger østligt i Brandenburg. Driftsleder Roman Reincke og opdrætter Christopher Braatz skildrer i et interview med Holm & Laue erfaringerne med kalveopdræt efter flytning til ny lokalitet i året 2015 og en driftsudvidelse fra 1250 til 2800 køer.

Startbesvær i den gamle kalvestald

På den gamle lokalitet var kalvene i K0-område (K0= direkte efter fødslen og frem til 2 uger) anbragt i enkelt-igloer. I K2-område (efter K0 frem til afbrydelse af mælk) blev kalve holdt i små grupper i stald. Her var der altid klimaproblemer ved skiftende vejr. Et mikroklima kunne ikke etableres og den høje ammoniakkoncentration medførte altid åndedrætssygdomme hos kalvene.

For udover åndedrætssygdomme kom der også problemer med kryptosprider i K0-området på den gamle lokalitet. Herved var det klat, at enkelthytter ikke kunne anvendes på den nye lokalitet. I stedet blev der installeret højt anlagte kalvebokse. Herved kunne rengøring og desinfektion af bokse ske lettere.

Den nye iglo-stald

Allerede på den gamle lokalitet blev de første Iglu-verandaer anvendt, da stalskapaciteten blev for knap med den begyndende udvidelse. Det har fungeret godt. Da det gjaldt om planlægning af en kalvestald på den nye lokalitet, søgte driftsleder Reincke og hans team efter den ”perfekte” kalvestald med drikkeautomater. Men søgningen gav intet resultat og man besluttede sig for at forsøge med de anerkendte storrums-igloer. Først var man skeptisk, om storrumsløsningen kunne omsættes i større stil, og der blev opført et skydetag og 16 storrums igloer med 4 H&L 100 drikkeautomater. ”Iglo stalden var ikke særligt dyr. Der kunne vi sagtens have tænkt os anderledes om, for at finde en anden løsning!” mener Roman Reincke i et tilbageblik.

Med masser af frisk luft blev kalvene nu opdrættet i den nye iglo stald. Men størrelsen på anlægget havde også negative effekter. Specielt ved dårligt, blæsende vejr havde kalvene ikke tilstrækkelig beskyttelse. Herved har teamet fra fællesskabet kontinuerligt forbedret stalden. Herved blev gitteradskillelser forsynet med kunststofplader frem til iglo-åbninger. Det gav kalvene en beskyttelse i liggeområdet foran iglo. Yderligere blev der monteret jalousier som beskyttelse mod vinden, for bedre beskyttelse i dårligt vejr. Kunststofpladerne undgår også ved rengøring af bugte med højtryksrenser, at sprøjtetåge trænger ind i andre bokse.

”Jeg kan ikke sige, at vi nu ikke har l ungeproblemer mere, men det er godt for os at administrere” siger Hr. Reincke tilfreds.

Det centrale kalveopdrætsområde K0 og K1 på bedriften har den store fordel, at der hele tiden kommer personer forbi kalvene og herved kan observere dyrene i forbifarten.

Opdrætsprogrammet

I det gamle anlæg blev kalvene taget af mælken ved 8 uger. ”Det var dengang en hype fra USA, om at kalve skulle have kraftfoder tidligere. Men nu vil vi som målsætning have en daglig tilvækst på langt over 1000 gram. Det var ikke muligt med de 8 uger”, sagde Reincke.

Hertil kom, at de frisk fodrede kalve af pladsmæssige årsager skulle bringes til den gamle ungkvægsstald. Her er betingelserne ikke gode og de 8 uger unge kalve blev påvirket i deres udvikling.

”Derfor har vi besluttet, kun at opdrætte kalve, vi behøver for vores bedrift. Så har vi mere plads, til, at holde kalvene længere i K1 området. Vi har i gennemsnit i de seneste tre år haft en reproduktionsrate på ca. 25 %. Herved kan kalve nu holdes og fodres i op til 12 uger i iglo stald.”

At give kalvene en god start

Ved fødslen får kalvene 4 liter colostrum. Colostrum testes og benyttes kun ved god kvalitet. Den gennemsnitlige Brix-værdi ligger her i området 25-27 %.

Efter råmælksfodring tørres kalvene i varmebokse. I disse bokse bliver de indtil de er virkelig tørre. Afhængig af temperaturen (fra efteråret) får hunkalve et tæppe omkring sig.

I reproduktionsområdet er repro-teamet ansvarlig for både kontrol af kælvinger, men også for fodring med colostrum, vejning af kalve og kontrol i varmebokse. Efter ca. 12 timer overføres kalvene nu til kalvepassere i K0-området.

Forberedelse af høje mælkeydelser i K0-området

Indenfor den første dag for kalvene ved anden fodring 3 liter transitmælk. Alså 7 liter på den første dag! Fra den anden dag 3 gange 4 liter.

I K0-fase får kalvene stadig transitmælk med MælkeTaxa, som der er tre af på bedriften. Her får kalvene også 3 gange 4 liter transitmælk eller mælkeerstatning pr. dag. Specielt om vinteren er det tredje måltid en fordel. Med det aktuelle personale er det let at udføre.

I de seneste dage inden omstaldning til K1 tilvænnes de til enkeltbokse på mælkeerstatning, for at styre stress ved forandringen.

Drikkeautomat i iglu-systemstald

Efter 14 dage bliver de tilvænnet til K1-område på en af de fire H&L 100 automater og modtager herefter 12 liter mælkeerstatning. Fra starten modtager kalvene en mælkeerstatning med 60 % magermælksandel (MM). Den kender de allerede fra K0-området.

På hver automat fodres 56 kalve i 2 grupper med 4 stationer (14 kalve pr. HygiejneStation, 2 stationer pr. gruppe). Kalvene omstaldes løbende. Og når den sidste kalv er opstaldet, fores endnu 2 uger med 60 % mælkeerstatning. Efterfølgende omstilles til en gunstigere mælkeerstatning med 40 % MM.

En stor fordel ved H&L 100 er den gode kontrol med dyrene. I modsætning til Milk Bars i K0-området, hvor man ikke kan se hvor meget hver kalv har drukket, er det her dokumenteret for hver kalv hvad der er indtaget.

Fodring og tørfoderoptagelse

Allerede i enkeltbokse får kalvene tør-TBR. Dette videreføres naturligvis i gruppen.

Foderkurven reduceres aktuelt langsomt med 6 uger, for afvænning over endnu 6 uger. Aktuelt overvejer teamet at fodre med de 12 liter til 8 uger og herefter afvænne hurtigere.

Affodring starter ved 8 uger. Her får kalvene allerede silagerationer for malkekøer. Mælkefodring er afsluttet efter 12 uger. ”Ved den langsomme afvænning findes kun et lille hul ved afslutningen og kalvene vokser næsten udelukkende på råfoder”, siger opdrætsleder Christoper Braatz.

Når der er færre kalve i stalden, bliver kalvene også 1-2 uger længere i igloer. De er herved betydeligt mere robuste i ungkviestalden, da de allerede har tilvænnet sig noget til ernæring udelukkende med råfoder og kraftfoder. Det er desværre ikke altid muligt og dobbeltbelastning fra afvænning og omstaldning mærkes også på kalvene.

Succeskontrol ved dyrevægte

Direkte efter fødslen fastlægges fødselsvægten. Ved omstaldning fra K0-område til K1-område sker den anden vejning. En tredje vejning sker efter udstaldning fra K1-område.

Vægtene overbeviser. I K0-området ligger væksten på mere end 1.100 g pr. dag! Senere i K1-området er det aktuellle gennemsnit 1.050 g. Om vinteren er væksten ca. 100 g lavere, men på dette niveau er det yderst tilfredsstillende.

Den høje vækst tilskriver hr. Braatz bl.a. til den gode råmælksforsyning og den højkvalitets 60 % MM-mælkeerstatning. Også senere, i ungkvieområdet, vejes dyrene hver 2 måneder, indtil de befrugtes.

Udfordring 28-dages transportforordning

Med forligtelsen til at holde alle dyr der forlader bedriften i 28 dage, skal K0-området grundliggende være under tag. Her har fællesskabet som mellemløsning anskaffet endnu 4 iglo-verandaer, der også fungerer godt for tyrekalve.

Indflydelse på det samlede resultat

Mælkeydelse og alder for første kalv var allerede rigtigt gode hos Bauerngesellschaft Ziltendorfer Niederung. ”Jeg kan ikke sige om vores kalveopdræt er ansvarlig for dette. Det er måske en positiv mavefornemmelse, der bekræfter det. Men hos os kunne vi f.eks. reducere udledning i den første laktation kraftigt. Det har sikkert noget at gøre med den bedre kalveopdræt. Og en langlivet bestand med lav udskiftning sparer opdrætsomkostninger og øger livsydelsen. Vi er aktuelt ved en reprorate på 18,1 % (jan.-okt. 2023) og en livsydelse på mere end 44.000 liter. Der er meget økonomisk ”musik” i dette og mange bedrifter er langt bagude”, siger driftsleder Roman Reincke som et yderst tilfredsstillende facit!

Kontakt
Håndbog kalv

Holm & Laue Håndbog kalv