CalfGuide

Med CalfGuide får du en styringssoftware: Moderne kalveopdræt gennem digital kontrol og styring - kan også fås som app.

Du overser ikke noget mere takket være den intelligente datastyring for alle mobile slutenheder.

Sunde dyr ved hjælp af sammenkobling af alle apparater og alarmering i rette tid.

En omfattende datasamkøring tillader kontrol af ydelse og giver analysemuligheder.

Overblik over alle kalvedata

Ville det ikke være dejligt, hvis du altid kunne hente alle informationer om alle dine kalve på din pc eller mobile slutenheder? Ville det ikke være smart, hvis alle apparater såsom CalfExpert mælkeautomater, MælkeTaxaer og WeightControl dyrevægte som du anvender i forbindelse med kalveopdrættet, også var indbyrdes forbundne og automatisk udvekslede data og supplerede hinanden? Hvis så dine medarbejdere også kunne se alarmlister og udføre opgaver via deres egne smartphones eller tablet-pc’er, ville alle arbejdsprocesser i kalvestalden være klart defineret. Ville det være attraktivt for dig?

Det er alt sammen muligt med CalfGuide, det centrale data- og styringssystem til dit kalveopdræt. Den centrale CalfGuide-server samler samtlige data fra alle dine automater, MælkeTaxaer eller WeightControl dyrevægte og stiller dem til rådighed for dig på en overskuelig og struktureret måde.

Med den nye CalfGuide kan du også styre og konfigurere alle apparater centralt. Og et praktisk eksportinterface stiller alle de vigtigste informationer til rådighed for andre styringsprogrammer til besætninger efter afsluttet opdræt.

Således er CalfGuide interfacet fra opdrætsstyring af dine kalve til yderligere udvikling frem mod at være højtydende køer.

Aktuelle kalvedata

CalfGuide giver dig et samlet overblik over alle apparater og kalve i din bedrift. Samtidig giver CalfGuide dig altid et overblik over alle arbejdstrin, og hastende opgaver vises straks.

Kalvestyring og sundhedsindeks

Med udgangspunkt i overskuelige lister navigerer du direkte videre til mælke- og vækstkurver for de enkelte kalve. En kalenderfunktion giver dig desuden mulighed for at følge op på tidligere hændelser og planlægge fremtidige arbejdsopgaver. Dermed er det nemt at få et godt overblik eller analysere enkelte dyr helt præcist.

På baggrund af mange forskellige data såsom mælkeindtag, drikkehastighed, besøgshyppighed, vægtudvikling etc. beregner CalfGuide et alarmindeks. Dermed kan du og dine medarbejdere straks se, hvilke kalve I skal rette fokus mod først. Desuden kan du notere uregelmæssigheder såsom sygdomme i en ”Event-dagbog” og dermed dokumentere dem på en forståelig måde.

Arkiv

CalfGuide glemmer ikke. Alle data såsom mælkemængder, vægtudvikling, behandlinger osv. gemmes permanent i et arkiv for alle dine kalve efter fravænningen. Således tilbyder CalfGuide dig også muligheden for at se efter flere år, hvordan du tidligere har fodret dine bedste køer, da de var kalve. Således kan du optimere dine fodringsprogrammer på lang sigt.

Hjælpemidler

TovejsstyringOpgavestyringTekniske fejlmeldingerPasteurprotokol
I CalfGuide-programmet kan vigtige kalvedata tilpasses og konfigureres direkte. Det er fx alder, gruppetilhørsforhold, foderkurver, individuelle ændringer af foderplan og meget andet. De udførte konfigurationer overføres automatisk til CalfExpert eller MælkeTaxa.CalfGuide organiserer dit arbejde og minder dig om det, der skal gøres. Omstaldning efter xxx dage? Separering af tyrekalve efter xxx dage? Du fastsætter alle gentagne arbejdsopgaver i form af hændelser eller opgaver, hvorefter CalfGuide dagligt minder dig og dine medarbejdere om, hvad der skal gøres.CalfGuide viser dig alle tekniske fejlmeldinger på dine automater; endda også dem, som CalfExpert selv har afhjulpet igen. Også tom-meldinger for rengøringsmiddel eller et advarselssystem om sødmælk, der er ved at løbe tør, eller MAT på CalfExpert meldes via CalfGuide-systemet.Pasteurisering er en særligt følsom proces, for kvaliteten af mælken kan tage skade ved temperaturproblemer under processen. Med CalfGuide er du på den sikre side, for det optegner altid det præcise temperaturforløb for dig og viser, om der forekommer uregelmæssigheder.

Opkoblet på tværs af systemer

Bevar overblikket: CalfGuide klargør den opståede datastrøm på en overskuelig måde, så du straks har de vigtigste informationer parat.

LAN/WLAN - tablet eller pc

Dataene fra dine automater registreres og administreres centralt på en server. CalfGuide-systemet stiller så et WLAN til rådighed i kalvestalden, som du altid kan bruge til alle funktioner – fx med en tablet-pc. Du kan selvfølgelig også integrere CalfGuide i dit landbrugs netværk og dermed nemt og bekvemt bruge alle CalfGuide-funktioner fra dit kontor. Ved optionel tilknytning af CalfGuide-systemet til internettet er ekstern adgang også muligt via CalfGuide-Cloud.

Sammenkobling af flere MælkeTaxaer og CalfExpert mælkeautomater

CalfGuide er det centrale interface i kalvestalden. Når først en kalv er registreret i systemet med et elektronisk, officielt øremærke, fx efter fødslen på WeightControl dyrevægten, bliver dataene overført til alle apparater, som kalven er tilmeldt. Også ved skift fra en CalfExpert-automat til en anden bliver kalven fortsat fodret på det helt rigtige punkt på foderkurven ved næste CalfExpert, og alle data, som allerede er registreret, overføres.

CalfGuide-app

Via CalfGuide-appen kan et begrænset udvalg af informationer hentes direkte på mobiltelefonen. Eksempler på dette er boksliste med nærmere oplysninger om MælkeTaxa eller oplysninger om kalvelister på CalfExpert. Desuden kan der modtages meddelelser og arbejdsopgaver kan hentes fra automathændelserne eller ToDo-listerne. I forbindelse med CalfExpert fungerer dette også uden CalfGuide direkte via WLAN-interfacet i automaten.

CalfGuide-Cloud

Med CalfGuide-Cloud kan du også tilgå din CalfGuide-server via internettet. Derved kan du hente dine data og informationer over hele verden eller tillade, at eksterne serviceteknikere får indblik i teknikken, hvis der skulle være opstået fejl.

Kommunikation med eksterne styringsprogrammer til besætninger

Vigtigheden af kalveopdrættet for dyrets senere ydelse i løbet af dets levetid er velkendt og også udførligt beskrevet her i håndbogen. Så giver det helt sikkert mening at eksportere de vigtigste informationer om dine kalve til dit styringsprogram til besætninger efter opdrættet. I den forbindelse tilbyder CalfGuide mange forskellige eksportprotokoller.