DoubleJug

Mælketank, der er særligt udviklet til mælkeautomater. Dens to beholdere sikrer en forsyning af sødmælk uden afbrydelser.

Sunde, tilfredse kalve på grund af ubegrænset adgang til frisk sødmælk.

Spar energi og arbejdstid: Ved hjælp af automatisk rengøring og automatisk tankskift.

Automatisk udnyttelse af sødmælksressourcer takket være intelligent styring.

Dilemmaet ved opbevaring af sødmælk

Fodring med sødmælk bliver konstant vigtigere inden for kalveopdræt. I forbindelse med fodringen ved mælkeautomaten er der dog et par tekniske forhindringer. Således skal der eksempelvis altid være mælk i lagertanken, for kalvene drikker mælk ved automaten hele dagen. Men hvis kalvene drikker mere end normalt, er tanken tom for tidligt, og dyrene får ingen mælk i et vist tidsrum.

På den anden side forekommer det ofte, at der er restmængder i tanken, når den skal fyldes op og rengøres. Disse restmængder hældes så ofte ud. Da dette er omkostningstungt, bliver den friske mælk ofte ganske enkelt hældt ned oven i den gamle mælk i tanken, og fodringen fortsættes uden en forsvarlig rengøring af lagertanken.

Almindelige mælketanke har desuden det problem, at de begynder at tilise, når level i tanken er meget lavt. Det skader mælken og belaster teknikken. Derfor har vi udviklet den ultimative løsning til dig til opbevaring af sødmælk i mælkeautomater såsom CalfExpert. Her kan du læse, hvordan DoubleJug løser alle de nævnte problemer.

Fodring med sødmælk 24 timer i døgnet - påfyldning, når det passer dig!

CalfExpert mælkeautomat pumper mælken ud af én af tankene. Hvis denne tank er tom, skifter DoubleJug automatisk til den anden beholder, og CalfExpert kan fortsætte fodringen uden afbrydelse. Derfor er der ingen ventetider eller drikkeafbrydelser, og CalfExperts høje impulsstyrke udnyttes optimalt.

Efter rengøringen af en beholder er DoubleJug allerede klar til påfyldning. Som regel påfylder man begge kamre for at udnytte DoubleJugs’ maksimale kapacitet. Fordelen ved to-kammer-systemet er, at påfyldningen af DoubleJug kan ske på et hvilket som helst tidspunkt, uden at man skal afvente det præcise tidspunkt, hvor mælketanken er tom. Der er hverken restmængder eller tidspunkter, hvor CalfExpert indstiller fodringen på grund af manglende mælk.

Styring ved hjælp af CalfExpert

DoubleJug styres via CalfExpert og programmeres på automatdisplayet. Således kan oplysninger om tankens tilstand både indhentes direkte på automaten og i CalfGuide. Som ekstraudstyr er der anbragt en informationsenhed på DoubleJug, som viser de vigtigste informationer såsom temperatur, påfyldningsmængde etc. direkte i stalden.

Herunder også den automatiske rengøring: Så snart den første beholder er tom, rengøres denne automatisk. Det er ensbetydende med maksimal hygiejne og optimal mælkekvalitet. Rengøringscyklusserne afstemmes gennem den direkte kommunikation med CalfExpert. Således sker den daglige rengøring af mælkeledningen mellem DoubleJug og CalfExpert først, når selve mælketanken også rengøres. Derigennem minimeres mulige ventetider for kalvene.

Plads i alle hytter til cool redskaber

På grund af den kantede konstruktion kræver tanken ikke megen plads i kalvestalden. Derfor kan den placeres tæt på mælkeautomaten.

DoubleJug er udstyret med et køleaggregat til begge tanke. Selv små mængder mælk afkøles effektivt uden at fryse til is.

Egenskaber ved dobbelttanksystemet

  • AutoFill-funktion: Når en tank er tom og ren efter en automatisk rengøring, kan den påfyldes igen automatisk gennem en egnet gennemløbspasteur.
  • AutoEmpty-funktion: Når en tank er tom, skifter DoubleJug automatisk til den fulde tank. Den tomme tank rengøres så sammen med CalfExperts’ rengøringscyklus.
  • Hurtig køling til reduktion af bakterievækst i isoleret tank.
  • Ideel til CalfExpert, men også til andre mælkeautomater.
  • Automatisk vaskeprogram efter CIP-system.
  • Digital styring af tanken via CalfExpert inklusive kombineret rengøring af CalfExpert og DoubleJug.

Tekniske data

DoubleJug med nyt logo
Strømforsyning400 V, 16 A
VandforsyningVarmt og koldt vand påkrævet
AfløbGulvafløb påkrævet
Påkrævet lufttryk5,5 - 7,5 bar
Mål 2 x 190 l163 cm x 87 cm x 116 cm
Mål 2 x 380 l163 cm x 87 cm x 155 cm
Pladsbehov200 cm x 100 cm
* Tekniske ændringer forbeholdes!
Kontakt
Håndbog kalv

Holm & Laue Håndbog kalv