CalfGarden

Denne fleksible, beskyttede overdækning til enkeltbokse sikrer en behagelig arbejdsplads, tørt strøelse og et sundt udendørs klima.

Fordelagtig enkelthytte-overdækning. Mobilt staldkoncept med kun få pålæg.

Sundt udendørs kalvehold: Her forbliver strøelse, foder og kalve tørre.

En behagelig, tør arbejdsplads. Let udmugning og nem flytning til et andet sted.

Mobilt enkelthold med stor overdækning

CalfGarden er det ideelle supplement til Calf-Tel kalvehytterne med FlexyFence. Taget holder foder og strøelse tørt, og du har en behagelig arbejdsplads. Den mobile tagdækning kan flyttes på fleksibel vis i forbindelse med udmugning.
På grund af områdeskift placerer du hele tiden dine kalve på et nyt bakteriefattigt underlag. Dermed vokser de op under et lavt bakterietryk.
CalfGarden kan opstilles på få timer og kræver for det meste ingen særlige byggetilladelser. Så kan du reagere hurtigt på lige præcis de tidspunkter, hvor din bedrift vækster.
Alt dette gør CalfGarden til den perfekte løsning for dine kalve i deres første leveuger!

Beskyttelse mod vejret og tørt strøelse

En overdækket hytte skaber et optimalt klima og er godt for kalven. Kalvene opholder sig oftere i udløbet i den friske luft, hvor de er beskyttet mod regn og solens varme af et stort tag. Desuden forbliver strøelset tørt i længere tid, hvilket forsinker ammoniakdannelse. Det styrker alt sammen kalvenes modstandskraft og reducerer luftvejssygdomme.

Tørt foder

Kraftfoder, kalvemüsli eller tør-TMR er værdifulde fodermidler. De bør altid være friske og tørre, når de tilbydes kalven. Overdækningen holder alle fodermidler tørre og fremmer således foderoptaget.

Beskyttet arbejdsplads

Også den person, som arbejder med kalvene, opnår en beskyttet arbejdsplads på grund af taget og tager sig mere tid til kalvene. Derved øges arbejdskvaliteten, og sygdomstegn registreres tidligere.

Nem flytning til et andet sted

Med CalfGarden kan du blot skifte sted, hver gang du skal muge ud. Både taget og hytterne er nemme at flytte. Så vokser kalvene altid op på et rent underlag, som ikke er bakteriepåvirket på forhånd. UV-stråler, frisk luft og regn sørger for en naturlig desinfektion på det ”gamle areal” indtil næste flytning.

Mulighed for udvidelse med moduler

Hvem ved, hvad fremtiden bringer? Med CalfGarden reagerer du hurtigt og fleksibelt på ændrede krav. Som alternativ til en dyr, konventionel kalvestald med et fast antal kalvepladser anbefaler vi i stedet CalfGarden. Du sparer mange penge og kan fremadrettet ganske enkelt udvide med 10 kalvepladser ad gangen, når det er påkrævet.

Tekniske data

Mål CalfGarden

Basisramme2,5 x 5 x 2,5 m*
Tagflade6 x 7,85 m*
* Længde x Bredde x Højde

Basisudstyr CalfGarden

  • Basisramme med 5 x 2,5 m pæleafstand
  • To gummihjul
  • Frontlæsserholder

Ekstraudstyr

  • Tagflade 6 x 7,85 m
  • Mobil med hjul eller stationær variant med gulvforankring
  • Stormsikringssæt til den mobile CalfGarden
  • Regnslange
Kontakt
Håndbog kalv

Holm & Laue Håndbog kalv