Databeskyttelseserklæring

1. Oversigt over databeskyttelse

Generelle henvisninger

Nedennævnte oplysninger giver et overordnet overblik over det, der sker med dine personoplysninger, når du besøger vores website. Personoplysninger er alle data, som kan bruges til at identificere dig personligt. Nærmere oplysninger om emnet databeskyttelse finder du i vores databeskyttelseserklæring, som er anført under denne tekst.

Dataregistrering på vores website

Hvem er ansvarlig for dataregistreringen på dette website?

Databehandling på dette website udføres af websiteejeren. Du finder dennes kontaktdata i kolofonen til dette website.

Hvordan indsamler vi dine data?

For det første indsamles dine data ved, at du meddeler os disse data. I den forbindelse kan det fx dreje sig om data, som du indtaster i en kontaktformular.

Andre data registreres automatisk af vores IT-systemer ved besøg på websitet. Det er først og fremmest tekniske data (fx internetbrowser, operativsystem eller tidspunkt for besøg på siden). Registreringen af disse data sker automatisk, så snart du besøger vores website.

Hvad bruger vi dine data til?

En del af dataene indsamles med henblik på at sikre, at websitet kan stilles til rådighed uden fejl. Andre data kan anvendes til analyse af din brugeradfærd.

Hvilke rettigheder har du i forbindelse med dine data?

Du har altid ret til vederlagsfrit at få oplysninger om modtager af og formål med dine gemte personoplysninger, samt hvor oplysningerne stammer fra. Du har desuden ret til at kræve berigtigelse eller sletning af disse data. Hvis du har meddelt dit samtykke til databearbejdning, kan du altid tilbagekalde dette samtykke med virkning for fremtiden. Desuden har du under visse omstændigheder ret til at kræve begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger. Desuden har du ret til at indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed.
Til dette formål samt i forbindelse med andre spørgsmål om emnet databeskyttelse kan du altid rette henvendelse til os på den adresse, der er angivet i kolofonen.

Analyseværktøjer og værktøjer fra tredjeparter

Ved besøg på vores website kan din surfingadfærd vurderes statistisk. Det sker først og fremmest ved hjælp af cookies og såkaldte analyseprogrammer. Analysen af din surfingadfærd sker som regel anonymt; surfingadfærden kan ikke spores tilbage til dig. Du kan altid gøre indsigelse mod denne analyse eller forhindre den ved at undlade at benytte visse værktøjer. Detaljerede oplysninger om dette finder du i nedennævnte databeskyttelseserklæring.

Du kan gøre indsigelse mod denne analyse. Vi informerer dig om dine muligheder for at gøre indsigelse i denne databeskyttelseserklæring.

Analyseværktøjer og værktøjer fra tredjeparter

Ved besøg på dette website kan din surfingadfærd vurderes statistisk. Det sker først og fremmest ved hjælp af såkaldte analyseprogrammer.
Detaljerede oplysninger om disse analyseprogrammer finder du i nedennævnte
databeskyttelseserklæring.

2. Hosting

Ekstern Hosting

Dette website hostes hos en ekstern tjenesteyder (Hoster). De personoplysninger, som registreres på dette website, gemmes på hosterens servere. I den forbindelse kan det bl.a. dreje sig om IP-adresser, kontaktforespørgsler, meta- og kommunikationsdata, aftaledata, kontaktdata, navn, websiteadgang og øvrige data, som genereres via et website.
Hosterens arbejde udføres med henblik på at opfylde aftalen i forhold til vores potentielle og eksisterende kunder (art. 6, stk. 1, lit. b i DSGVO) og for at sikre en sikker, hurtig og effektiv tilvejebringelse af vores online-tilbud gennem en professionel udbyder (art. 6, stk. 1, lit. f i DSGVO).
Vores hoster behandler kun dine data i det omfang, hvor dette er påkrævet for at opfylde dennes ydelsesforpligtelser, og følger vores instrukser vedrørende håndteringen af disse data.
Vi anvender følgende hoster:

1&1 IONOS SE
Elgendorfer Str. 57
56410 Montabaur

Indgåelse af en aftale om ordrebehandling

Vi overlader administrationen af vores Hosting-tilbud til en ekstern tjenesteudbyder. For at sikre behandling, der overholder databeskyttelsen, har vi indgået en aftale om ordrebehandlingen med denne tjenesteudbyder.

3. Generelle henvisninger og obligatorisk information

Databeskyttelse

Ejerne af disse sider tager beskyttelsen af dine personoplysninger meget alvorligt. Vi håndterer dine personoplysninger fortroligt og i overensstemmelse med de lovmæssige databeskyttelsesbestemmelser samt denne databeskyttelseserklæring.

Når du benytter dette website, indsamles forskellige personoplysninger. Personoplysninger er data, som kan bruges til at identificere dig personligt. Denne databeskyttelseserklæring uddyber, hvilke data vi indsamler, og hvilke(t) formål vi anvender dem til. Den forklarer også, hvordan og til hvilket formål dette sker.

Vi gør opmærksom på, at dataoverførslen på internettet (fx ved kommunikation via e-mail) kan være forbundet med sikkerhedsbrister. Det er ikke muligt at sikre en fejlfri beskyttelse af dataene mod tredjeparters adgang hertil.

Oplysning om registeransvarlig

Den registeransvarlige for databehandlingen på dette website er:

Holm&Laue GmbH & Co. KG
Moorweg 6
24784 Westerrönfeld

Telefon: 04331-201740
E-mail: info@holm-laue.de

Den registeransvarlige er den fysiske eller juridiske person, som alene eller sammen med andre træffer afgørelse om formålet med og midlerne til behandlingen af personoplysninger (fx navn, e-mailadresser og lignende).

Tilbagekaldelse af dit samtykke til databehandling

Mange databehandlingsprocesser kan kun gennemføres med dit udtrykkelige samtykke. Du kan altid tilbagekalde et allerede meddelt samtykke. I den forbindelse kræves blot en uformel meddelelse til os per e-mail. Lovligheden af den databehandling, der er sket frem til tilbagekaldelsen, forbliver uberørt af tilbagekaldelsen.

Ret til at indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed

I tilfælde af databeskyttelsesretlige overtrædelser har den berørte ret til at indgive en klage hos den kompetente tilsynsmyndighed. Den kompetente tilsynsmyndighed inden for databeskyttelsesretlige spørgsmål er den tilsynsførende for databeskyttelse i den delstat, hvor vores virksomhed har sit hjemsted. En liste over tilsynsførende for databeskyttelse samt deres kontaktdata fremgår af dette link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Ret til dataportabilitet

Du eller en af dig udpeget tredjepart har ret til at få udleveret data, som vi behandler i automatiseret form på grundlag af dit samtykke eller med henblik på opfyldelse af en aftale, i et almindeligt anvendt, maskinlæsbart format. Såfremt du kræver direkte overførsel af dataene til en anden registeransvarlig, sker dette kun, såfremt dette er teknisk muligt.

SSL- eller TLS-kodning

Af sikkerhedsmæssige årsager samt for at beskytte overførslen af fortroligt indhold, såsom bestillinger eller forespørgsler, som du sender til os som ejer af siden, benytter denne side SSL- eller TLS-kodning. Du kan identificere en kodet forbindelse ved, at adresselinjen i browseren skifter fra “https://” til “https://” samt på låsesymbolet i din browserlinje.

Hvis SSL- eller TLS-kodningen er aktiveret, kan de data, som du overfører til os, ikke læses af nogen tredjepart.

Oplysning, spærring, sletning

Inden for rammerne af de gældende lovmæssige bestemmelser har du altid ret til vederlagsfri oplysning om dine gemte personoplysninger, deres oprindelse og modtager samt formålet med databehandlingen og eventuelt en ret til berigtigelse, spærring eller sletning af disse data. Til dette formål samt i forbindelse med andre spørgsmål om emnet personoplysninger kan du altid rette henvendelse til os på den adresse, der er angivet i kolofonen.

Indsigelse mod reklamemails

Brugen af kontaktdata, der er offentliggjort inden for rammerne af kolofonpligten, til fremsendelse af reklame, som der ikke udtrykkeligt er anmodet om, samt informationsmateriale, gøres der hermed indsigelse imod. Ejerne af siderne forbeholder sig udtrykkeligt ret til at tage retlige skridt i tilfælde af uanmodet tilsendelse af reklameinformation, som eventuelt sker ved tilsendelse af spammails.

4. Databeskyttelsesansvarlig

Lovpligtigt foreskrevet databeskyttelsesansvarlig

Vi har udpeget en databeskyttelsesansvarlig for vores virksomhed.

Holm&Laue GmbH & Co. KG
Hr. Marc Niesewendt
Moorweg 6
24784 Westerrönfeld

E-mail: datenschutz@holm-laue.de

Oplysning om datavideregivelse til USA

På vores website er der blandt andet tilknyttet værktøjer fra virksomheder med hjemsted i USA. Når disse værktøjer er aktive, kan dine personoplysninger videregives til de pågældende virksomheders servere i USA. Vi gør opmærksom på, at USA ikke er en sikker tredjestat for så vidt angår EU-databeskyttelsesretten. Amerikanske virksomheder er forpligtet til at udlevere personoplysninger til sikkerhedsmyndigheder, uden at du som berørt person kan indbringe dette for domstolene.
Det kan derfor ikke udelukkes, at amerikanske myndigheder (fx efterretningstjenester) behandler, analyserer og permanent gemmer dine data, som befinder sig på servere i USA, i overvågningsøjemed. Vi har ingen indflydelse på disse behandlingsaktiviteter.

5. Dataregistrering på vores website

Cookies

Vores internetsider anvender såkaldte „cookies“. Cookies er små tekstfiler, som ikke forårsager nogen skader på din slutenhed. De er enten gemt midlertidigt under sessionen (sessionscookies) eller permanent (permanente cookies) på din slutenhed. Sessionscookies slettes automatisk, når dit besøg på websitet er slut. Permanente cookies forbliver gemt på din slutenhed, indtil du selv sletter disse, eller din webbrowser sletter disse automatisk.
Cookies fra tredjeparter kan også i et vist omfang være gemt på din slutenhed, når du besøger vores side (Third-Party-Cookies). Disse gør det muligt for os eller dig at bruge bestemte tjenesteydelser fra tredjeparter (fx cookies til afvikling af betalingstjenesteydelser).
Cookies har forskellige funktioner. Mange cookies er teknisk nødvendige, da visse websitefunktioner ikke ville virke uden disse (fx varekurvfunktion eller visning af videoer). Andre cookies har til formål at vurdere brugeradfærd eller at vise reklame.
Cookies, som kræves til gennemførelse af det elektroniske kommunikationsforløb (nødvendige cookies) eller til tilvejebringelse af visse funktioner, som du ønsker (funktionelle cookies, fx til varekurvfunktionen) eller til optimering af websitet (fx cookies til måling af webpublikummet), gemmes i medfør af art. 6, stk. 1, lit. f i DSGVO, hvis intet andet retsgrundlag angives. Websiteejeren har en berettiget interesse i at gemme
cookies med henblik på teknisk fejlfri og optimeret tilvejebringelse af vedkommendes tjeneste. Hvis brugeren har fået en forespørgsel om samtykke til lagring af cookies, sker lagringen af de pågældende cookies kun på grundlag af dette samtykke (art. 6, stk. 1, lit. a i DSGVO); samtykket kan altid tilbagekaldes.

Du kan indstille din browser således, at du informeres om anbringelse af cookies og kun tillader cookies i hvert enkelt tilfælde, udelukker accept af cookies i visse tilfælde eller generelt, ligesom du kan aktivere, at cookies automatisk slettes, når browseren lukkes. Ved deaktivering af cookies kan dette websites funktionalitet være begrænset.
For så vidt cookies anvendes af tredjeparter eller til analyseformål, informerer vi dig særskilt herom og indhenter eventuelt et samtykke fra dig inden for rammerne af denne databeskyttelseserklæring.

Samtykke til cookies med Usercentrics

Dette website anvender Cookie-Consent-teknologien fra Usercentrics til at indhente dit samtykke til lagring af visse cookies på din slutenhed eller til anvendelse af visse teknologier samt til at dokumentere, at disse teknologier overholder bestemmelserne om databeskyttelse. Udbyderen af denne teknologi er Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 München, website: https://usercentrics.com/de/ (nedenfor benævnt „Usercentrics“).

Når du går ind på vores website, overføres nedenstående personoplysinger til Usercentrics:

 • Dit/dine samtykke(r) eller tilbagekaldelse af dit/dine samtykke(r)
 • Din IP-adresse
 • Informationer om din browser
 • Informationer om din slutenhed
 • Tidspunkt for dit besøg på websitet

Desuden gemmer Usercentrics en cookie i din browser for at kunne henføre de meddelte samtykker eller tilbagekaldelse af disse til dig. De data, der registreres på denne måde, gemmes, indtil du anmoder os om sletning, Usercentrics-cookien sletter sig selv eller formålet med datalagringen bortfalder. Obligatoriske forpligtelser til opbevaring i medfør af lovgivningen forbliver uberørt heraf.

Brugen af Usercentrics sker til at indhente de lovmæssigt foreskrevne samtykker til anvendelsen af visse teknologier. Retsgrundlaget herfor er art. 6, stk. 1, s. 1, lit. c i DSGVO.

Serverlogfiler

Udbyderen af siderne indsamler og gemmer automatisk informationer i såkaldte serverlogfiler, som din browser automatisk videresender til os. Der er tale om følgende:

 • Browsertype og browserversion
  •    anvendt operativsystem
  •    Referrer URL
  •    værtsnavn på den computer, der ønsker adgang
  •    tidspunkt for serverforespørgslen
  •    IP-adresse

En sammenføring af disse data med andre datakilder udføres ikke.
Grundlaget for databearbejdningen er art. 6, stk. 1, lit. f i DSGVO, som tillader behandlingen af data med henblik på opfyldelse af en aftale eller foranstaltninger forud for indgåelse af en aftale.

Kontaktformular

Hvis du sender forespørgsler til os via kontaktformularen, gemmer vi dine angivelser fra forespørgselsformularen inklusive de kontaktdata, du angiver i denne formular, med henblik på bearbejdning af forespørgslen og besvarelse af opfølgende spørgsmål. Disse data videregiver vi eventuelt også til vores salgspartner i din region med dit samtykke (oplysning og bekræftelse i kontaktformularen). Derudover sker der ingen yderligere videregivelse af dine data til tredjemand.

Bearbejdningen af de i kontaktformularen indtastede data sker således kun på grundlag af dit samtykke (art. 6, stk. 1, lit. a i DSGVO). Du kan altid tilbagekalde dette samtykke. I den forbindelse kræves blot en uformel meddelelse til os per e-mail. Lovligheden af de databehandlingsforløb, der er sket frem til tilbagekaldelsen, forbliver uberørt af tilbagekaldelsen.

De data, som du har indtastet i kontaktformularen, opbevares af os, indtil du anmoder os om sletning, tilbagekalder dit samtykke til lagring eller formålet med datalagringen bortfalder (fx efter afsluttet bearbejdning af din forespørgsel). Obligatoriske lovmæssige bestemmelser – i særlig grad opbevaringsfrister – forbliver uberørt heraf.

6. Analyseværktøjer og reklame

Google Analytics

Dette website benytter funktioner fra webanalysetjenesten Google Analytics. Udbyderen er Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.
Google Analytics gør det muligt for websiteejeren at analysere adfærden hos den person, der besøger websitet.
I den forbindelse modtager websiteejeren forskellige brugsdata, såsom besøg på en side, varighed, anvendte operativsystemer og brugerens oprindelse. Disse data sammenfatter Google om nødvendigt i en profil, som henføres til den pågældende bruger eller dennes slutenhed.
Google Analytics anvender teknologier, som muliggør genkendelse af brugeren med henblik på analyse af brugeradfærden (fx cookies eller Device-Fingerprinting). De informationer, som Google indsamler om brugen af dette website, overføres som regel til en server hos Google i USA, hvor de gemmes.
Brugen af dette analyseværktøj sker på grundlag af art. 6, stk. 1, lit. f i DSGVO. Websiteejeren har en berettiget interesse i at analysere brugeradfærden for at kunne optimere såvel sit webtilbud som sin markedsføring. Hvis brugeren har fået en tilsvarende forespørgsel om samtykke (fx et samtykke om lagring af cookies), sker bearbejdningen kun på grundlag af art. 6, stk. 1, lit. a i DSGVO; samtykket kan altid tilbagekaldes.
Dataoverførslen til USA sker på grundlag af standardaftalebestemmelserne fra EU-kommissionen.
Nærmere oplysninger herom finder du her:
https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

IP-anonymisering

På dette website har vi aktiveret funktionen IP-anonymisering. Således forkortes din IP-adresse af Google inden for medlemslandene i EU eller i andre lande, der er med i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde før videresendelsen til USA. Kun i undtagelsestilfælde overføres den fulde IP-adresse til en Google-server i USA, hvor den forkortes. På vegne af ejeren af dette website benytter Google disse informationer til at vurdere din brug af websitet, sammenstille rapporter om websiteaktiviteter og til at tilbyde yderligere tjenesteydelser over for websiteejeren, der knytter sig til brugen af websitet og internettet. Den IP-adresse, som din browser videresender inden for rammerne af Google Analytics, sammenfører Google ikke med andre data.

Browser-plugin

Du kan forhindre Googles indsamling og bearbejdning af dine data ved at downloade og installere den browser-plugin, som er tilgængelig under dette link:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Yderligere oplysninger om håndtering af brugerdata hos Google Analytics finder du i Googles databeskyttelseserklæring:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Behandling af aftaledata

Vi har indgået en aftale om behandling af aftaledata med Google og vi implementerer de skrappe bestemmelser fra de tyske databeskyttelsesmyndigheder ved brugen af Google Analytics i fuldt omfang.

Lagringsvarighed

Data på bruger- og hændelsesniveau, som gemmes hos Google, og som har tilknytning til cookies, brugerregistreringer (fx bruger-ID) eller reklame-ID'er (fx DoubleClick-cookies, Android-reklame-ID), anonymiseres eller slettes efter 14 måneder. Nærmere oplysninger herom kan læses under dette link:
https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

Google Ads

Websiteejeren anvender Google Ads. Google Ads er et online-reklameprogram fra Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.
Google Ads gør det muligt for os at vise annoncer i Google-søgemaskinen eller på tredjepartswebsites, når brugeren indtaster bestemte søgebegreber hos Google (Keyword-Targeting). Desuden kan der vises målrettede annoncer på baggrund af de brugerdata (fx lokaliseringsdata og interesser), som foreligger hos Google (Målgruppe-Targeting). Som websiteejer kan vi vurdere disse data kvantitativt ved eksempelvis at analysere, hvilke søgebegreber, der har ført til visning af vores annoncer og hvor mange annoncer, der har ført til tilsvarende klik på disse.
Brugen af Google Ads sker på grundlag af art. 6, stk. 1, lit. f i DSGVO. Websiteejeren har en berettiget interesse i en så effektiv markedsføring af sine produkter som muligt.

Dataoverførslen til USA sker på grundlag af standardaftalebestemmelserne fra EU-kommissionen.
Nærmere oplysninger herom finder du her:
https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

6. Nyhedsbrev

Nyhedsbrevsdata

Hvis du ønsker at modtage det nyhedsbrev, som tilbydes på websitet, har vi brug for oplysninger fra dig om din e-mailadresse samt informationer, som giver os mulighed for at kontrollere, at du er indehaver af den angivne e-mailadresse og er indforstået med at modtage nyhedsbrevet.

For at sikre en frivillig tilsendelse af nyhedsbrevet benytter vi den såkaldte Double-Opt-in-proces. Som følge heraf kan den potentielle modtager registreres på en distributionsliste. Derefter giver en e-mailbekræftelse brugeren mulighed for at bekræfte tilmeldingen retssikkert. Adressen registreres kun aktivt på distributionslisten, når denne bekræftelse er gennemført.

Disse data anvender vi kun til fremsendelse af de informationer, der anmodes om, samt tilbud.

Som software til nyhedsbrevet anvender vi Newsletter2Go. Dine data videresendes i den forbindelse til Newsletter2Go GmbH. Newsletter2Go må i den forbindelse ikke sælge dine data eller bruge dem til andre formål end tilsendelse af nyhedsbreve. Newsletter2Go er en tysk, certificeret udbyder, som er udvalgt i overensstemmelse med kravene i den generelle forordning om databeskyttelse og den føderale lov om beskyttelse af privatlivets fred.

Yderligere oplysninger finder du her: https://www.newsletter2go.de/informationen-newsletter-empfaenger/

Du kan altid tilbagekalde det meddelte samtykke til lagring af dataene, e-mailadressen samt brugen af denne til forsendelse af nyhedsbrevet ved at bruge ”Frameldings”-linket i nyhedsbrevet.

De databeskyttelsesretlige foranstaltninger er hele tiden underlagt tekniske fornyelser, og derfor beder vi dig om regelmæssigt at holde dig informeret om vores databeskyttelsesforanstaltninger ved at læse vores databeskyttelseserklæring.

7. Plugins og værktøjer

Google Web Fonts

Med henblik på ensartet visning af skrifttyper benytter denne side såkaldte Web Fonts, som Google stiller til rådighed. Når du går ind på en side, indlæser din browser de nødvendige Web Fonts i din browsercache for at kunne viser tekster og skrifttyper korrekt.

Med henblik på dette skal den browser, du anvender, oprette forbindelse til Googles servere. Herved får Google viden om, at du er gået ind på vores website via din IP-adresse. Brugen af Google Web Fonts sker for at sikre en ensartet og attraktiv visning af vores online-tilbud. Dette udgør en berettiget interesse i medfør af art. 6, stk. 1, lit. f i DSGVO.

Hvis din browser ikke understøtter Web Fonts, benyttes en standardskrifttype på din computer.

Yderligere oplysninger om Google Web Fonts finder du på https://developers.google.com/fonts/faq og i databeskyttelseserklæringen fra Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

YouTube med udvidet databeskyttelse

Dette website integrerer videoer fra YouTube. Udbyderen af siderne er Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Vi bruger YouTube i udvidet databeskyttelsestilstand. Denne tilstand medfører ifølge YouTube, at YouTube ikke gemmer informationer om de besøgende på dette website, før disse ser videoen. Videregivelsen af data til YouTube-partnere udelukkes derimod ikke obligatorisk af den udvidede databeskyttelsestilstand. Således etablerer YouTube – uafhængigt af, om du ser en video – en forbindelse til Google DoubleClick-netværket.
Så snart du starter en YouTube-video på dette website, etableres en forbindelse til YouTubes servere. I den forbindelse får YouTube-serveren meddelelse om, hvilke af vores sider du har besøgt. Når du er logget på din YouTube-konto, giver YouTube dig mulighed for at knytte din søgeadfærd direkte til din personlige profil. Dette kan du forhindre ved at logge ud af din YouTube-konto.
YouTube kan desuden gemme forskellige cookies på din slutenhed, når en video er startet, eller anvende lignende genkendelsesteknologier (fx Device-Fingerprinting). På denne måde kan YouTube få informationer om besøgende på dette website. Disse informationer anvendes bl.a. til at indsamle videostatistikker, forbedre brugervenligheden og forebygge bedrageriforsøg.
Eventuelt kan der aktiveres yderligere databehandlingsprocesser efter start af en YouTube-video, hvilket vi ikke har nogen indflydelse på.
Brugen af YouTube sker for at sikre en attraktiv visning af vores online-tilbud. Dette udgør en berettiget interesse i medfør af art. 6, stk. 1, lit. f i DSGVO. Hvis brugeren har fået en tilsvarende forespørgsel om samtykke, sker bearbejdningen kun på grundlag af art. 6, stk. 1, lit. a i DSGVO; samtykket kan altid tilbagekaldes.
Yderligere informationer om databeskyttelse hos YouTube finder du i deres databeskyttelseserklæring på:
https://policies.google.com/privacy?hl=de.

8. Deltagelse i konkurrencer på Holm & Laues social media-kanaler

 1. Holm&Laue GmbH & Co. KG arrangerer konkurrencen.
 2. Gevinsten beskrives nøjagtigt i hver enkelt social media-post
 3. Det er gratis at deltage i konkurrencen. Gevinsten sendes portofrit til vinderen.
 4. Fysiske personer, der er fyldt 18 år, kan deltage konkurrencerne. Deltagelse er ikke begrænset til Holm & Laue GmbH & Co. KGs kunder og afhænger ikke køb af en vare eller tjenesteydelse.
 5. Vinderen udtrækkes blandt alle deltagerne på den angivne dato. Vinderen får besked via en meddelelse på samme medium. Hvis vinderen ikke melder tilbage inden for 24 timer, kan der udtrækkes en ny vinder.
 6. Konkurrencen starter med offentliggørelse af oplysningen. Deadline for deltagelse oplyses præcist i meddelelsen. Retlig prøvelse er udelukket. Kontant udbetaling af gevinsten er ikke muligt.
 7. Deltagelse i konkurrencen sker kun online på den respektive platform (Facebook, Instagram, Twitter etc.) ved at brugeren følger instruktionerne i meddelelsen (fx nævner navnet på personer, skriver en kommentar eller lignende).
 8. Med deltagelsen erklærer brugeren sig indforstået med, at
  1. hun/han må kontaktes med henblik på at sende en meddelelse til vedkommende om dennes gevinst,
  2. og at hendes/hans navn må offentliggøres på sociale kanaler samt på websitet i form af hele fornavnet og de første bogstaver af efternavnet. Vinderen kan altid gøre indsigelse mod offentliggørelse af vedkommendes navn, uden at dette får betydning for gevinsten.
 9. Oplysninger om databeskyttelse: Arrangøren behandler kun personoplysninger med tilknytning til denne konkurrence på grundlag af hver enkelt deltagers samtykke. Yderligere oplysninger om databeskyttelse kan altid læses øverst på vores website.
 10. Enhver brug af personoplysninger, der rækker ud over formålet med denne konkurrence, foretager arrangøren kun, hvis deltageren har afgivet en separat skriftlig samtykkeerklæring hertil. Afgivelsen af en sådan samtykkeerklæring til en videregående brug af hendes/hans personoplysninger er frivillig og ikke en forudsætning for deltagelse i konkurrencen.
 11. Arrangøren er ikke ansvarlig for tilgængeligheden af sin egen social media-internetside. Arrangøren er heller ikke ansvarlig for eventuelle overførselsfejl. Arrangøren forbeholder sig ret til på et hvilket som helst tidspunkt helt eller delvist at afslutte konkurrencen eller ændre dens forløb, også uden overholdelse af frister, såfremt det af tekniske årsager (fx computervirus, manipulation af eller fejl ved software og hardware) eller af retlige årsager ikke er muligt af gennemføre konkurrencen forsvarligt.
 12. Denne konkurrence har ingen forbindelse til social media-platforme såsom Facebook, Instagram eller Twitter og sponseres, understøttes eller organiseres på ingen måde af disse virksomheder. Modtageren af de data, som deltageren stiller til rådighed, er ikke den pågældende social media-platform, men derimod arrangøren. Deltagerne fritager den respektive social media-platform for ethvert ansvar, som udspringer af krav i tilknytning til gennemførelsen af konkurrencen (særligt publikation og organisation af denne). Samtlige spørgsmål om, kommentarer til og klager over konkurrencen skal rettes direkte til arrangøren og ikke til social media-platformen.

9. Brug af Facebook Pixel (Facebook Custom Audiences)

 1. Dette websted bruger den såkaldte "Facebook Pixel" fra Meta Platforms Inc. (tidligere Facebook Inc.). Dette gør det muligt at vise interessebaserede reklamer ("Facebook-annoncer") til brugere af vores websted, når de besøger det sociale netværk Facebook eller andre websteder, der også bruger denne metode. Via Facebook-pixelen etablerer din browser automatisk en direkte forbindelse med Facebook-serveren. Vi har ingen indflydelse på omfanget og den videre anvendelse af de data, som Facebook indsamler ved brug af dette værktøj, og informerer dig derfor i henhold til vores viden: Gennem integrationen af Facebook-pixelen modtager Facebook oplysninger om, at du har klikket på en annonce fra os eller har opsøgt den tilsvarende hjemmeside på vores internettilstedeværelse. Hvis du er registreret på en Facebook-tjeneste, kan Facebook tildele besøget til din konto. Selv om du ikke er registreret hos Facebook eller ikke har logget ind, er det muligt, at udbyderen får kendskab til og gemmer din IP-adresse og andre identifikationselementer.
 2. Ved hjælp af Facebook-pixelen forfølger vi det formål at vise Facebook-annoncer, som vi har placeret, kun til de Facebook-brugere, som også har vist interesse for vores internettilbud. Ved hjælp af Facebook-pixelen ønsker vi derfor at sikre, at vores Facebook-annoncer svarer til brugernes potentielle interesse og ikke har en chikanerende virkning. Desuden giver Facebook-pixelen os mulighed for at spore effektiviteten af Facebook-annoncer til statistiske formål ved at se, om brugerne blev omdirigeret til vores websted efter at have klikket på en Facebook-annonce. Retsgrundlaget for brugen af Facebook-pixelen er art. 6, stk. 1, litra f, i DSGVO.
 3. Du kan gøre indsigelse mod brugen af Facebook-pixel ved at nægte brugen af cookies til markedsføring, når du besøger webstedet første gang.
 4. Tredjepartsoplysninger: Meta Platforms Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA; https://www.facebook.com/policy.php; yderligere information om dataindsamling: https://www.facebook.com/help/186325668085084, https://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications samt https://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo.
Kontakt
Håndbog kalv

Holm & Laue Håndbog kalv