Holm & Laue iglo

Socialt gruppehold i udendørs klima: Op til 15 kalve vokser op på en sund måde her i storrumsigloen med innovativt ventilationssystem.

Sundt gruppehold i udendørs klima. Kalven afgør selv, hvor den har det bedst: I den beskyttede iglo eller i udløbet med overdækning.

I den mobile IglooVeranda, som nybyggeri i IglooSystemet eller som en udvidelse af eksisterende kalvestalde. Igloen er altid et gunstigt alternativ.

Taget beskytter ikke kun kalvene og foderet, men skaber også en behagelig og beskyttet arbejdsplads.

Sundt udendørs klimahold i gruppeigloen

Holm & Laue storrumsigloen muliggør et sundt kalveopdræt, som desuden også kun medfører lave omkostninger til staldbygning. Kalve, som vokser op i den friske luft, er sunde og ydedygtige. I Holm & Laue igloen vokser de desuden op i sociale grupper på op til 15 dyr. Uanset om det drejer sig om den mobile Veranda, IglooSystemet (en stationær kalvelandsby) eller en eksisterende kalvestald, viser igloen hele tiden sin fleksibilitet.
Dermed er igloen grundlaget for dit vellykkede kalvehold. Glasfiberkunststoffet af meget høj kvalitet sikrer, at igloen er ekstremt holdbar og dermed har en lang levetid. Så har du og dine kalve glæde af den i lang tid.
Et innovativt ventilationssystem i den kuglerunde iglo sikrer altid frisk luft. Det reducerer forekomsten af sygdomme i luftvejene hos dine kalve. Desuden anbefaler vi anskaffelse af et overdækket udløbsområde – såsom IglooVerandaen, så dine kalve kan vælge mellem den beskyttede iglo og et ventileret liggeområde.

Et område, som dine kalve kan trække sig tilbage til

En ting er sikkert: Træk i liggeområdet belaster kalvene og gør dem syge. Men traditionelle kalvestalde behøver en høj luftgennemstrømning for at udskifte forbrugt og bakteriefyldt luft. Lige netop kalve kan i deres første leveuger endnu ikke udligne disse negative påvirkninger med deres egenproduktion af kropsvarme. I H&L storrumsigloen kan op til 15 kalve trække sig tilbage til et område, der er beskyttet mod træk, men samtidig godt ventileret.

Enestående ventilationssystem og perfekt temperatur

Igloens halvrunde form sikrer ideel udluftning: Vind, der strømmer hen over igloen udenfor, skaber et undertryk på det højeste punkt af igloen (Bernoulli-effekt). Den forbrugte luft suges aktivt ud af igloen. Da indgangsåbningen er 12 gange større end udluftningsåbningerne, er lufthastigheden i liggeområdet ekstremt lav. I kalvenes liggeområde opstår der således ikke noget uønsket gennemtræk.

En speciel coating af igloen sikrer, at solenergien reflekteres maksimalt. Derved opvarmes igloen heller ikke unødigt på varme sommerdage, men tilbyder kalvene et køligt liggeområde. Selv om vinteren er temperaturen i igloen næsten ikke forskellig fra udetemperaturen. Så begynder dyrene ikke at svede, hvilket ville medføre store problemer.

Hurtig opstilling

To personer skal kun bruge 30 minutter på at montere en iglo. Nøjagtigt forborede elementer, den høje kvalitet ved forarbejdningen af skålene og en let forståelig monteringsvejledning letter i den forbindelse arbejdet.

Mobil eller fast stald

Uanset om du foretrækker den mobile IglooVeranda eller en fast kalvestald ud fra iglosystemets forbillede, tilbyder igloholdets koncept den ideelle anbringelse af kalvene i din bedrift.

Løsninger med eksisterende bygning

Har du ingen egnede udendørs arealer til et iglo-system? Vil du hellere bruge en eksisterende bygning? Så skal du åbne bygningen for at sikre maksimal ventilation, hvorefter igloen sikrer det påkrævede mikroklima indenfor. Derved bruger du en eksisterende bygning uden dyre ombygninger og kan som alternativ også bruge bygningen som maskinhal, halmlager etc.

Mål og udstyr

Nærmere oplysninger og tekniske oplysninger

  • Anbefalet antal kalve: 15
  • Liggeflade: ca. 14 kvm
  • Mål (LxBxH): 390 x 440 x 220 cm
  • Indgangshøjde: 140cm
  • Volumen: ca. 20 m³
  • Vægt: 220kg
  • Materiale: håndlamineret glasfiberkunststof
  • Basisudstyr: 4 udluftningsklapper, transportkrog
  • Optioner: Sideforhæng i indgangen for bedre beskyttelse mod vejret ved ekstreme betingelser
* Tekniske ændringer forbeholdes!