Bæredygtighed hos Holm & Laue

Vil du reducere CO2-fodaftrykket, og tage ansvar for samfundet? Også et vigtigt emne hos Holm & Laue!

Effektive lagerkapaciteter og et grønt varmeanlæg

Bæredygtighed og miljøvenlig handling spiller i dag en afgørende rolle for virksomheder. Hvordan kan vi handle bedre i den forbindelse? Hvilke processer kan tilpasses, og hvor kan vi spare udledninger?

Også som firma Holm & Laue stiller vi os disse spørgsmål, og nogle planlagte ændringer er også allerede realiseret.

På fabriksområdet i Westenrönfeld er der i efteråret 2021 bygget en ny lagerhal for komponenter og især for en flisvarme. Her er der tale om en hal med skydereolsystem. Det betyder, at der i hallen kun findes en gang, som kan "forskydes" individuelt - pladsen for yderligere brede gange er sparet. "En normal hal af denne størrelse ville have ca. 324 pallepladser, Takket være vores forskyde-reolsystem har vore hal 594 pladser. Vi har derfor næsten fordoblet lagerkapaciteten ved samme halstørrelse", forklarer admin. direktør Achim Holm. Især vores produktionsteam glæder sig, da hallen ligger lige foran døren hos dem, og deres veje til de nødvendige komponenter er blevet betydelig kortere.

Ud over reolsystemet er for os det nye flisvarmeanlæg med en effekt på 160 kW noget særligt. "Hidtil er alle driftsbygninger blevet opvarmet med oliefyr. Med flisvarmen kan vi i fremtiden erstatte fire gamle varmeanlæg og dermed spare 25.000 liter fyringsolie pr. år. I den ny hal befinder sig det nye 75 m³ store flissilo direkte foran varmeanlægget. Således forsynes varmeanlægget permanent med flis gennem en åbning. Der kræves ingen yderligere arbejdsskridt eller brug af maskiner. Hele vores driftsområde er tilsluttet dette varmeanlæg.

Varmeanlægget er perfekt til vores region, fordi brændstoffet nærmest opstår automatisk hvert år, når hækkene i nabolaget slås. Dette tillader også korte transportstrækninger. Vi får vores brændstof fra en leverandør her fra Westerrønfeld.

Vi takker vores partnere, som har oprettet og ibrugtaget den nye hal:

Vi har allerede tidligere investeret i at reducere virksomhedens fodaftryk. Så er der i 2011 bygget det første solcelleanlæg på firmaets tag. I dag producerer vi 135 kW grøn strøm på Holm & Lause tage.

Som et yderligere projekt her der i nær fremtid planlagt at omstille en del af firmabilerne til el-mobilitet. Især de eksterne sælgers boler skal udskiftes snart.

Også ved vores produkter satser vi på mobile og fleksible modeller. Dette styrke ren multifunktionelle brug af vores fodringssystemer. Vi går ind for fordring med sødmælk. Den er en meget bæredygtig foderkilde for kalvene i forhold til erstatningsprodukter, og så produceres den direkte på bedriften. Lange transportveje, omkostninger til tørring og importerede råstoffer bortfalder komplet.

Desuden retter vi vores fokus på udendørs opdræt af kalvene i holdbare kalvehytter. Dermed bruge vores udendørsklimastalde mindre byggematerialer og forsegler mindre areal. Desuden fremmer udendørsklimaet dyrenes sundhed.

Det er dog ikke alt. Vi arbejder hele tiden på at gøre vores handelsveje, produktion og produkter mere effektiv, bæredygtig og dermed miljøvenlig. "Disse punkter vil få mere og mere betydning i fremtiden, og det er meget vigtigt for os at yde et bidrag som virksomhed", slutter Achim Holm.

Hvor vigtigt er emnerne bæredygtighed og klimavenlig økonomi for jeres virksomhed? Hvordan skal kalveopdræt i fremtiden positionere sig til emnet "Miljø"? Hvilke tiltag er planlagt eller allerede realiseret for at arbejde mere bæredygtigt? Send os venligst en mail.

Kontakt
Håndbog kalv

Holm & Laue Håndbog kalv