TwinHutch

Moderne kalveopdræt med smågruppe- og parhold. Ikke kun fornuftigt set ud fra dyrebeskyttelsesaspekter, men også med hensyn til investeringsomkostninger.

For at sikre en sund udvikling har kalvene behov for social kontakt til andre kalve.

Tilstrækkelig plads til 2 – 3 kalve, og samtidig mindre pladsbehov end i enkelthold.

Med tilfredse kalve er opdrættet også sjovere.

Kalvehytten til minigrupper på to til tre kalve

Smågruppehold og paropdræt i kalveholdet foretrækker ikke kun biobedrifter. Også til konventionelle mælkekvægbedrifter opfylder TwinHutch kravene fra kalveholdsforordningen (den tyske TierSchNutztV) for gruppeholdet. Kvaliteten og den lange levetid for Calf-Tel i kombination med fordelene ved Holm & Laue FlexyFence sikrer optimale standarder hvad angår dyrevelfærd.
Med kalveholdet i TwinHutch kræves der mindre plads, og du sparer investeringsomkostninger sammenlignet med enkelthytter. Et godt image inden for dyrebeskyttelse behøver altså ikke at være dyrt. Desuden giver kalve, som er blevet opdrættet socialt, bedre ydelser.
Samtidig overføres sygdomme ikke så nemt mellem de små grupper. Derved forbliver dine dyr sunde, og kalveopdrættet bliver endnu sjovere for dig og dit team!

Bedre ydelse

Undersøgelser viser, at kalvene fra minigrupper også viser bedre social adfærd efter fravænningen fra mælken, ligesom de har et højere foderoptag og øget vækst. Det fører til tidligere førstekælvningsalder og højere mælkeydelser.

Drikning og fodring af to dyr samtidig

I FlexyFence er der plads til to separate sutspandholdere samt en ekstra plads til en tredje udfodringsspand. To yderligere spandholdere til kraftfoder og vand supplerer fodringsområdet. Som en ekstra mulighed kan der monteres en beskyttet høhæk i TwinHutch. Derved opnår du maksimal fleksibilitet ved fodring af dine kalve.

Kompatibel med bioretningslinjer

I biobedrifter er gruppehold af kalve obligatorisk. Men ofte er det vanskeligt at sammenstille homogene grupper i perioder med få kælvninger. Med et stort areal på 3,5 m² til rådighed i hytten og 2,3 m² i udløbet opfylder TwinHutch retningslinjerne fra bioforbundene om anbringelse af to kalve.

Den første minigruppehytte, der opfylde reglerne

Traditionelle hytter har et maksimalt areal på 3 til 4 m². I Tyskland skal en gruppehytte til kalve som minimum tilbyde et areal på 4,5 m², og hver kalv skal have et areal på minimum 1,5 m² til rådighed. I forbindelse med en modificeret FlexyFence tilbyder TwinHutch et samlet areal på 5,8 m². Tilstrækkelig plads til minigrupper på to til tre kalve.

Mindre pladsbehov

Derudover er plads- og omkostningsbesparelser argumenter, som ikke kun biobedrifter synes godt om. For ved samme antal kalve halveres pladsbehovet, og du kan nøjes med færre hytter! Så er der også færre kalvehytter at rengøre.

Længere levetid

I hele EU er der en begrænsning på maksimalt 8 uger for dyrehold i enkeltbokse. I TwinHutch-minigruppen kan kalvene også holdes længere, da begrænsningen for enkeltbokse ikke gælder i dette tilfælde. Du kan afvænne kalvene fra mælken i ro og mag og vente med at omstalde dem til den næste gruppehytte efter 10 til 12 uger.

Calf-Tel

Se her for yderligere oplysninger om Calf-Tel-produkterne.

Transporthjælp

Grundet vægtstangsvirkningen letter vores transporthjælp transporten af TwinHutch ved rengøring og til et andet sted.

Tekniske data

På dette billede ses TwinHutch inklusive FlexyFence.

Mål

udvendigt*250 x 154 x 151 cm
indvendigt*243 x 146 x 136 cm
med FlexyFence og spande*432 x 156 x 105 cm
Arealca. 5,8 m²
TwinHutch, vægt43kg
* Længde x Bredde x Højde
Kontakt
Håndbog kalv

Holm & Laue Håndbog kalv