HygiejneStation

Hygiejnisk kalvefodring ved hjælp af sutrengøring og spuling af spytkummen. Dyrevægt, styringssystem, display og meget andet inkluderet.

Sunde kalve gennem optimale hygiejnestandarder. Sutrengøring og kummespuling sikrer lavt bakterietryk.

Spar tid med nyttige features. Indlæringsfunktionen og sutlynkoblingen letter dit arbejde.

Dyrevægten sparer foderomkostninger ved hjælp af vægtstyret nedtrapning og letter kontrollen af dine kalve.

Ny hygiejnestandard ved mælkeautomater

I forbindelse med automatfodring frygter mange dyrlæger en sygdomsoverførsel ved sutten. Her sætter HygiejneStationen fra Holm & Laue DEN nye standard: Ved rengøringen af sutten og skylning af spytkarret sikres det til stadighed, at mælkestationen er ren. Omfattende udstyr og muligheder for tilbehør sikrer desuden kalvene en god udvikling og letter arbejdet for den, der er ansvarlig for kalvene: Dyrevægten, der som et ekstra plus indsamler vigtige oplysninger, displayet, hvor man på lang afstand kan aflæse kalvens nummer, ammoniaksensoren og ventilen til mælkeaftapning er kun nogle af dem.

Optimal kalvesundhed

Det største bakterietryk i kalveboksen opstår dér, hvor alle kalve drikker mælk flere gange hver dag. Her sikrer HygiejneStationen mere renlighed.

Altid en ren sut

På den nye HygiejneStation rengøres sutten udefra efter hvert besøg med tryk og ferskvand. Bakteriebelastningen på sutten falder i den forbindelse med op til 80 %!

Vores nye PinkTeat-sut skaber de bedste forudsætninger for en sund fordøjelse med den lille åbning på 3 mm (i stedet for 4 mm tidligere). Med en drikkehastighed på kun 600 ml pr. minut drikker kalvene langsommere og producerer mere spyt. Det fremmer fordøjelsen og minimerer gensidig diegivning, da sugerefleksen her opfyldes ved sutten.

Naturlig drikkeholdning

På samme måde som ved patterne på moderkoens yver peger sutten på stationen også skråt nedad. Det understøtter kalvens naturlige drikkeholdning. På grund af det strakte hoved fremmes den naturlige svælgrefleks, og risikoen for vomdrikning hos kalven reduceres.

LED-sutbelysning

Praksis har vist, at kalvene bedre kan orientere sig efter en belyst sut. Mælkeoptaget stiger om natten, og udfodringsforløbene fordeles ensartet ud over 24 timer.

Fjern spyt og mælkerester automatisk

Alle kalve producerer spyt, når de drikker. I år 2023 har vi forbedret vores HygiejneStation betydeligt, ved at erstatte den tidligere spytbakke med en skråtstillet plade. Ved dette QuickDrain system sprøjter en fladstråledyse den neddryppede spyt fra pladen efter hver drikkeproces, og mælkerester og rengøringsvand ledes direkte i afløb over spytrenden. Hygiejnen ved kalves indtagelse af væske øges samtidig med en reduktion af rengøringsarbejdet.

Arbejdsbesparelse

Arbejdsbesparelse er et argument for mælkeautomaten for mange landmænd. HygiejneStationen tilbyder desuden nogle lettelser i arbejdet.

Kalve lærer det selv

Så snart en kalv løfter sutten, strømmer en lille mængde mælk ind i munden på kalven. Derved stimuleres den første drikkeimpuls, og manuel indlæring er kun påkrævet i undtagelsestilfælde. Hvis en manuel indlæring alligevel er påkrævet, kan der pumpes mælk ind i sutten via en tast.

Sammenklappelig i forbindelse med udmugning

Mange stationer står direkte i kalvebåsen. Med henblik på udmugning kan den nye HygiejneStation derfor vippes 90° fremad, så hele fladen kan rengøres nemt og bekvemt.

Sutlynkobling: Sutten kan skiftes legende let på få sekunder med et håndgreb.

Styring efter vægt

Alle ønsker sig kraftig vækst for deres kalve. Men vejning af dyrene er besværligt og kræver disciplin. En dyrevægt ved HygiejneStationen indsamler vigtige informationer lige ved siden af.

Individuel fravænning af mælken

Med forfodsvægten registrerer CalfExpert kalvenes daglige vækst. Hurtigtvoksende kalve kan optage megen kraftfoder og hø tidligt og kan derfor fravænnes mælken tidligere på baggrund af deres individuelle vægtudvikling. Det understøtter udviklingen frem mod drøvtygger og sparer penge!

Bedre kontrol

Dyrevægten registrerer både kalvenes tilvækst og væksttilbagegang. Med disse informationer føres særskilte alarmlister, og syge kalve identificeres meget tidligt. En behandling kan ofte indledes, inden sygdommen har nået et alvorligt stadium.

På dette billede ses en smartphone med CalfGuide-app. Appen viser kalvedata.

Vægtinformation muliggør selektion

Ved afslutningen af opdrættet får du værdifulde oplysninger om udviklingen af hver enkelt kalv. På den måde kan du træffe vigtige afgørelser om, hvilke kviekalve der skal supplere din mælkekvægbesætning, og hvilke dyr det er bedre at sælge på grund af dårlig vækst.

Nyttige features

Uanset om det drejer sig om et nemt aflæseligt display, mælketappeventil eller ammoniaksensor: HygiejneStationen tilbyder nogle tekniske hjælpemidler, som letter arbejdsdagen og bidrager til et sundt kalveopdræt.

HygieneStation display

Displayet kan sidde direkte på HygiejneStationen eller monteres på væggen og viser relevante oplysninger om kalven i kalvegruppen. Kalvenumrene vises med meget store tal og kan også ses meget tydeligt på lang afstand. Desuden kan en ekstra blanding også blandes og udfodres eller pumpes op i en spand direkte på displayet.

Rettigheds- og alarmstatus

Du kan også få vist kalvenumrene fra rettigheds- og alarmlisten fortløbende med et tryk på en knap. Dermed er den evige vandring mellem kalvebås og CalfExpert display nu ikke længere påkrævet. Den resterende restmængde kan aflæses nemt og bekvemt, og du kan vurdere, hvor længe det aktuelle besøg sandsynligvis vil vare endnu. Også alarmstatussen kan meget nemt registreres ved hjælp af en skala.

Mælketappeventil

Muligheden for at aktivere ekstrablandinger ved CalfExpert er især en fordel, når man straks lader mælken løbe nemt og bekvemt ned i en spand. Ved mælketappeventilen kan du afgøre, om en kalv skal fodres i stationen, eller om mælken straks skal pumpes op i en udfodringsspand.

Udstyr og optioner

Sammenligning af HygiejneStation standard og HeavyDuty

Dette billede viser HygiejneStationen med display og dyrevægt. Gennem den gennemsigtige sidevæg ses spytkummen og RFID-antennen.
På dette billede ses HeavyDuty-varianten af HygiejneStationen, som er nyttig til de kraftigere fedekalve.
HygiejneStation standardHygiejneStation HeavyDuty
Typisk anvendelsesområdeOpdræt af mælkekalveOpdræt af fedekalve
Dimensioner (LxBxH)1,31 x 0,47 x 1,00-1,15 m1,54 x 0,60 x 1,10-1,25 m
Bredde indvendigt27-36 cm37-50 cm
Antal stationer for hver CalfExpertfirefire
Dyreregistrering via H&L-halsbånd eller ISO-øremærkerHalv- og fuld-duplexHalv- og fuld-duplex
Råmælkventil mod mælketyverijaja
Sutlynkoblingjaja
Tilførsel af mælken til suttenjaja
Hjælpeanordning (mælk ind i munden)automatisk og manueltkun manuelt
Afstandop til 7 mop til 7 m
Højdeindstilleligjaja
LED-sutbelysningjanej
Temperatursensor til frostbeskyttelsejaja
SutskylningEkstraudstyr, optioneltStandard
QuadroFlex (4 kalve drikker)Ekstraudstyr, optioneltEkstraudstyr, optionelt
HygiejneStation displayEkstraudstyr, optioneltEkstraudstyr, optionelt
Spytkummejanej
Sammenklappelig i forbindelse med udmugningjanej
VippesikringEkstraudstyr, optioneltnej
DyrevægtEkstraudstyr, optioneltnej
Aflukkelig stationEkstraudstyr, optioneltnej
MælketappeventilEkstraudstyr, optioneltnej
Vægt fuldt udstyretca. 50 kgca. 90 kg
Strømforsyning (VDC)24 V24 V
Vandtilførsel (ved sutspuling)1/2 tomme1/2 tomme
Tilladt vandtryk (ved sutspuling)1,4 - 8,2 bar1,4 - 8,2 bar
Kontinuerligt lydtrykniveau< 70 dB< 70 dB
Kontakt
Håndbog kalv

Holm & Laue Håndbog kalv