MælkeTaxa

Bekvem spandfodring: Den mobile mælketank muliggør en individuel kalvefodring ved hjælp af boksregistrering, fleksible foderkurver og TS-beregning.

Nem spandfodring: Komfortabel og hurtig fodring af kalve, hvor arbejdet er sjovt.

Spar foderomkostninger takket være pasteurisering af sødmælk og anvendelse af individuelle foderkurver.

Sunde kalve på grund af nøjagtigt afbalanceret fodertilberedning og tank- samt spandrengøring.

Mobil kalvefodring – gennemtænkt helt ned i detaljerne

MilchTaxaen har revolutioneret spandfodringen af kalve. Uanset om kalvene holdes i kalveigloer eller gruppevis i kalvestald, fodrer MælkeTaxaen dine kalve, uanset hvor de opholder sig. Du kan oprøre mælkepulver pålideligt og opvarme eller pasteurisere sødmælk skånsomt.
Endelig skal du ikke længere slæbe tunge spande. Det manøvredygtige understel overtager transporten til kalveboksene for dig. Men MælkeTaxaen letter ikke kun dit arbejde. Den gør fodringen mere præcis, fordi den altid fodrer dine kalve med den korrekte mængde med den rigtige temperatur.
MælkeTaxaen har i løbet af tiden fået stadigt nye funktioner. Nu kan du f.eks. også gemme foderkurver (Smart-ID), med hvilke kalvene kan fravænnes langsomt og skånsomt. Integrationen i styringssystemet CalfGuide giver dig fuld kontrol over arbejdsforløbene i kalvestalden og muliggør en detaljeret dokumentation af tilberedningen og udfodringen af kalvemælken.
Og for øvrigt er det også sjovt at fodre med MælkeTaxaen!

Vores seks modeller

MælkeTaxa 100 l

For op til 20 kalve eller 200 liter mælk/dag, optionelt med Pasteur

MælkeTaxa 150 l

For op til 30 kalve eller 300 liter mælk/dag, optionelt med Pasteur

MælkeTaxa 260 l

For op til 50 kalve eller 500 liter mælk/dag, optionelt med Pasteur

MælkeTaxa 260 l anhænger

For op til 50 kalve eller 500 liter mælk/dag som anhængerudstyr, optionelt med Pasteur

MælkeTaxa 400 l anhænger

For op til 80 kalve eller 800 liter mælk/dag som anhængerudstyr, optionelt med Pasteur

Doseringsenhed til MælkeTaxa XXL

Pumpe- og styringsenhed til monteringen i forbindelse med ændring af andre tanke til MælkeTaxa XXL.

Hovedfunktioner

Mange af MælkeTaxaens styrker ligger i det skjulte: Hvordan den omrører mælkepulver på få sekunder eller skånsomt opvarmer sødmælk, uden at den brænder på, overrasker alle, som ser MælkeTaxaen for første gang.

Kraftfuldt røreværk i bunden

Røreværket på 250 watt blander alle mælkeerstatninger uden klumper på få sekunder. Desuden understøtter røreværket opvarmningen på grund af korte blandingsintervaller. Vigtigt: Intervallerne er tilpasset i forhold til mælkemængden. Monteringen i bunden sikrer maksimal arbejdssikkerhed, og intet forstyrrer under rengøringen af tanken.

Skånsom opvarmning

MælkeTaxaen arbejder med en fladeopvarmning over hele bundfladen. Til forskel fra spiralopvarmninger opstår der således ingen ”hotspots”, hvor mælken kan brænde på. Således opvarmes mælken hurtigt, og kvaliteten bibeholdes alligevel. Displayet informerer dig altid om den aktuelle mælketemperatur.

Nem uddosering

Med 9 frit programmérbare doseringstrin kan du næsten uddosere hvilken som helst fodermængde – uden irriterende efterdryp. Desuden er grebet ergonomisk tilpasset og dejligt letgående. Takket være det integrerede batteri er du uafhængig af strømforsyningen, når du er ude ved kalvene. Dermed kan du især ved enkeltiglohold vælge område meget fleksibelt, og du kan også fodre kalvene på forskellige steder.

Let transport

Den lette transport af mælken er en afgørende arbejdslettelse. Fire stabile hjul og det elektriske køredrev sikrer altid problemfri kørsel.

E-drive

E-drive

På alle modeller kan det elektrisk køredrev køre trinløst fremad og bagud med to hastigheder. Således bliver kalvefodringen ikke kun sjov, men også skånsom for din ryg.

På dette billede kører en MælkeTaxa hen over sne og is.

Stabilt understel med 4 hjul

MælkeTaxaen er ekstremt stabil på sine 4 hjul med lavt tyngdepunkt. Selv ved hurtig kørsel, ujævnt underlag og helt fyldt vælter den ikke. Med de 40 cm store forhjul og den store frihøjde er ujævnheder eller små tærskler ikke nogen forhindring. Alternativt fås model 260 l også som anhængervogn med en aksel.

Pigdæk

MælkeTaxaen kan som ekstraudstyr udstyres med traktorprofil på de forreste dæk. Denne mulighed kan være nyttig på gårde, hvor man skal overvinde meget blødt eller endog mudret underlag på vej til kalvene. Slidbanemønstret giver bedre greb og hurtigere fremgang under vanskelige forhold. Ligesom de normale dæk fås disse dæk med slidbaner også som luftdæk eller med punkterfri gummifyldning efter anmodning.

Nem tilberedning

Under tilberedning af mælken kan der ske nogle fejl. Det er fortid med MælkeTaxaen, for den guider dig frem til den perfekte blanding trin for trin.

SmartMix kalkulator til MAT

Fra nu af skal du kun fastlægge den ønskede mælkeerstatningskoncentration (MAT) (procentuelt tørsubstansindhold) og din skovlstørrelse én gang. Derefter fylder du MælkeTaxaen op til den ønskede mælkemængde. Smart-Mix lægger selv den nødvendige MAT-mængde til og oplyser dig om det nødvendige antal skovlfulde MAT. Der tages endog højde for MAT-opløseligheden, for 20 kg MAT opløst i 100 l vand resulterer i mindre end 120 l mælk (114 l). Denne fejl korrigerer MælkeTaxa 4.0 automatisk.

Nøjagtig niveauvisning

MælkeTaxaen registrerer automatisk den mængde mælk eller vand, der allerede er påfyldt beholderen, og viser konstant den aktuelle påfyldningsværdi i displayet.

Sødmælksopgradering med MAT

Hvad sker der, når sødmælk og MAT skal blandes? Når din mælk har en tørsubstansværdi på 12,3 %, men du skal bruge en samlet blanding med 13,5 % TS? Så registrerer SmartMix den mængde sødmælk, der er påfyldt, og beregner den mængde vand og MAT, der skal tilsættes for at opretholde den påkrævede mælkemængde i den ønskede koncentration.

Bekvem fodring

Under fodringen stiller man sig altid følgende spørgsmål: Hvor gammel er kalven, og hvor megen mælk får den? Med ekstraudstyret Smart-ID kan MælkeTaxaen give dig svar på dette spørgsmål.

Dette nærbillede viser uddoseringen af mælk i en sutspand ved hjælp af fjernbetjeningen.

Fjernbetjening via mobil

Med fjernbetjeningen på doseringsarmen kan du nemt og bekvemt fodre de kalve, som opholder op til 10 m væk fra MælkeTaxaen, helt uden kabel. Her kan mængderne ved doseringsarmen selvfølgelig også tilpasses individuelt.

Smart-ID: Radioidentifikation af kalveboksene

MælkeTaxaen registrerer hver hytte via radiosignal under forbikørslen, og hyttenummeret vises i displayet. Medarbejderen skal kun vælge den rigtige fodermængde til kalven eller kalvegruppen, trykke på knappen, hvorefter mælken fyldes op i spanden. Den udfodrede mængde registreres og gemmes for hver enkelt hytte.

Intelligent hyttestyring

Smart-ID virker både til enkelt- og gruppehytter. I forbindelse med kalvegrupper vises antallet af kalve i gruppen og om de fodres med separate spande eller med såkaldte ”sutbarer”. I forbindelse med CalfGuide-styringsprogrammet kan der gemmes informationer om de enkelte bokse, som automatisk hentes frem igen ved næste fodring. Således gøres medarbejderne opmærksomme på syge dyr eller andre særlige forhold. En enorm forbedring af arbejdskvaliteten; særligt når der er skiftende personale.

Pasteurisering

Mastitis-bakterier spiller også en vigtig rolle i forbindelse med sygdomme i kalvestalden. Pasteurisering eliminerer op til 99,5 % af disse bakterier og er allerede standard inden for kalvefodring i mange bedrifter.

Pasteuriseringsfunktion

Ved pasteurisering i en såkaldt batchproces dræbes 99,5 % af de farlige sygdomsfremkaldere ved 63 °C i løbet af 35 minutter. Som alternativ til dette program tilbyder MælkeTaxaen også to forskellige varmebehandlinger ved 60 °C, som forløber over 60 eller 70 minutter. Alle starttidspunkter kan programmeres efter eget valg. Dermed er mælken pasteuriseret færdig, når du træder ind i stalden om morgenen for at fodre.

Automatisk kølefunktion

Med MælkeTaxa-Pasteur er vandkøling standardudstyr. Dermed kan mælken opbevares friskt frem til fodringen eller pasteuriseringen. Det automatiske køleprogram er særligt praktisk ved anvendelse af malkerobotter. Det registrerer påfyldningsniveauet og temperaturen ved automatisk påfyldning. Desuden programmeres køleforløbet således, at det udnytter den nødvendige energi optimalt.

Varmtvandsvarmer

Spar elektrisk varmeenergi ved at lede overskydende varmt vand ind i MælkeTaxaens kølekappe – eksempelvis fra et biogasanlæg eller fra varmegenvinding. På den måde opvarmes kalvemælken uden at producere yderligere energiomkostninger. I den forbindelse måler og styrer MælkeTaxaen temperaturen automatisk.

Nyttige features

Brugervenligt display, let rengøring, muligheden for også at kunne rengøre sutspandene med MælkeTaxaen: Du vil ikke kunne undvære din MælkeTaxa mere.

Mørke? Intet problem

Takket være det integrerede LED-kørelys ser du altid, hvor du kører. Så er kalvefodring i fjerntliggende kalvehytter heller ikke noget problem om aftenen.

Desuden sørger det nye SpotLight-lys, der er monteret øverst, for lys i mørket: Den meget fleksible svanehals sikrer et 360° udsyn hele vejen rundt i arbejdshøjde.

Handskerum - til små og store hjælpemidler

Den praktiske opbevaringsboks giver plads til alle små hjælpemidler, som kræves i kalvestalden. Uanset om det drejer sig om øremærkningstang, termometer, vægtmålebånd, engangshandsker, staldlister eller andre vigtige ting er der plads til alt dette i det praktiske handskerum. Desuden egner det plane dæksel sig fremragende som skriveunderlag. Da man meget nemt kan løsne og transportere hele boksen fra MælkeTaxaen, er disse ting også nemt og bekvemt ved hånden alle andre steder.

Spandtransport

Den sammenklappelige ramme, som kan bruges til transport af op til to mælkekander, er særligt praktisk. Men andre ting kan også nemt transporteres, såsom tørfoder eller værktøj. De 8 l råmælkkander er særligt praktiske. Når de sættes ned i den større kande med varmt vand, forbliver mælken optimalt tempereret, før den udfodres til kalvene.

FlushMaster spandrengøring

Rengøringen af mælkespandene er tidkrævende, da man skal indsamle spandene og transportere dem til vaskepladsen. Med FlushMaster rengør du spandene med en roterende dyse i MælkeTaxaen direkte ved kalvehytten. Dette praktiske hjælpemiddel kan eftermonteres på alle MælkeTaxa-modeller med pumpe.

Nem rengøring

Da dækslet kan åbnes helt, er rengøringen af beholderen meget let. Det halvautomatiske rengøringsprogram sikrer en optimal hygiejne. Restmængder, også fra pumpen og slangen, kan tømmes helt. En supplerende rengøring med børsten forbedrer resultatet, og efter få minutter er din MælkeTaxa klar til brug igen.

Som en yderligere mulighed egner FlushMaster sig også ideelt til grundig tankrengøring og efterlader et rent indre fra dæksel til bund.

Statistikfunktion

I MælkeTaxaens displaymenu kan du kontrollere de vigtigste arbejdstrin via en særlig statistikfunktion. Alle pasteuriseringscyklusser, fodringer og rengøringsforløb dokumenteres. Via en kalenderfunktion står disse informationer også til rådighed efter flere uger og giver dig således mulighed for at opnå en optimal kontrol af arbejdsforløbene på din bedrift.

Tidsstyring

Mange funktioner, såsom opvarmning og pasteurisering, kan programmeres via tidsstyringen. Det intelligente køleprogram køler også kun, når der rent faktisk er væske med for høj temperatur i tanken, og det ophører rettidigt med at køle før opvarmningen for at spare energiomkostninger.

Dataanalyse via CalfGuide

MælkeTaxaen genererer en stor mængde data og informationer under tilberedningen af mælken og ved fodringen. Via en tilslutning til kalvestyringsprogrammet CalfGuide kan man hente og vurdere disse data. Flere oplysninger om CalfGuide finder du i knappen herunder.

MælkeTaxa-kappe

På særligt kolde dage afkøles kalvemælken hurtigt mellem opvarmning og udfodring. Med vores nye kappe til MælkeTaxaen forbliver mælken i henhold til egne testforsøg varm i op til dobbelt så lang tid som uden kappe (i forsøget faldt mælketemperaturen ca. 1° C efter 8 minutter uden kappe, men først efter ca. 17 minutter med kappe).

Sondefodring af køer

En sondefunktion til køer fås som ekstraudstyr. Sondevæsken kan omrøres og tempereres optimalt i MælkeTaxaen, køres ud til køerne og derefter skånsomt føres ned i vommen via pumpen. I stedet for at blive træt af at bruge en manuel håndpumpe kan du koncentrere dig optimalt om koen med MælkeTaxaen.

Levnedsmiddeltilladelse

MælkeTaxaen kan også optionelt udstyres med komponenter, som tillader transport af mælk til levnedsmiddelbrug. Således kan mælken fx køres fra malkestanden til mælketankstedet eller osteriet. Vær i den forbindelse opmærksom på de nødvendige hygiejneretningslinjer.

MælkeTaxa 400 liter

Den store anhængermodel for op til 100 kalve

eller 800 liter mælk pr. dag (2 x 400 l).

Nogle gange er selv den hidtil største MælkeTaxa på 260 l ikke tilstrækkelig. Det skyldes ikke kun, at bedrifterne hele tiden bliver større, men også, at hver kalv får mere mælk. MælkeTaxaen på 400 l tilbyder nu også næsten alle de fordele, som de velkendte mindre modeller tilbyder, til større bedrifter. Endog pasteuriseringsfunktionen kan fås som ekstraudstyr, så man ikke kan ønske sig mere af model 400.

På grund af sin større brugsvægt er MTX 400 fremstillet særligt stabilt. Særligt på ujævnt underlag sørger den affjedrede aksel for, at transporten af mælken til kalvene forløber roligt og smidigt.

Uddosering med MælkeTaxa, 400 liter
Anhængermodellen med holderamme til mælkekander

MælkeTaxa XXL

Har du allerede en mælketank? Brug doseringsenheden i MælkeTaxaen til nem og bekvem fodring af dine kalve.

Doseringsenhed

Hvis de velkendte MælkeTaxa-modeller ikke er tilstrækkeligt store, giver doseringsenheden en ideel mulighed for at ombygge eksisterende mælketanke til XXL MælkeTaxaer. Doseringsenheden består af en batteridreven pumpe med doseringsarm. Display og betjening integreres nemt og bekvemt i en separat enhed i førerkabinen i køretøjet. I den forbindelse måler doseringsenheden mælketemperaturen og fastsætter påfyldningsmængden i tanken via den integrerede SmartMix-sensor.

På denne måde kan alle bedriftsstørrelser udnytte fordelene ved nøjagtig dosering og den optimale temperaturkontrol ved fodring af deres kalve. Gør din tank til en MælkeTaxa XXL!

Tanken og køretøjet er IKKE en del af doseringsenheden! Denne option omfatter heller ikke røreværk eller pasteurfunktion. 

Pumpeenhed (kan afvige alt efter konstruktion)
Betjeningsenhed i førerkabine (kan afvige alt efter konstruktion)

Tekniske data og mål

MælkeTaxa 100 lMælkeTaxa 150 lMælkeTaxa 260 lMælkeTaxa 260 l anhængerMælkeTaxa 400 l anhænger
Brugbart tankindhold100l150l260l260l400l
Faktisk tankindhold115l180l290l290l480l
Bredde (cm)627878120130
Længde (cm)118127127172220
Højde (cm)120120135135140
Nettilslutning230 V / 16 A400 V / 16 A400 V / 16 A400 V /16 A400 V /16 A
Pumpekapacitetca. 40 l / min.ca. 40 l / min.ca. 40 l / min.ca. 40 l / min.ca. 40 l / min.
Varmeeffekt3kW5kW6kW6kW9,7kW
Røreværk250 W250 W250 W250 W250 W
Dækstørrelse400 / 250 mm400 / 250 mm400 / 250 mm400mm570mm

Udstyr og optioner

Basisudstyr til MælkeTaxa uden pasteurfunktion

 • Stabilt og manøvredygtigt understel på 4 hjul (type 100 l, 150 l, 260 l), fordæk: 40 cm diameter
 • Elektronisk styring med kontrol af påfyldningsniveau, termometer og statistikfunktion
 • Kraftfuldt røreværk i bunden, skånsom intervalrøring under opvarmning af mælken
 • Tank i poleret rustfrit stål, nem rengøring
 • Aflukkeligt dæksel med tætning, kan åbnes helt
 • 1 ¼″ udløbshane til fuldstændig tømning
 • LED-kørelys
 • Halvautomatisk rengøringsprogram

Ekstraudstyr til MælkeTaxa uden pasteurfunktion

 • Skånsom fladeopvarmning
 • Pumpe med doseringsarm
 • Kabelfri radiofjernbetjening på doseringsarmen
 • EL-AN elektrisk køredrev
 • HeavyGrip-dæk
 • Punkterfrie dæk
 • SmartMix
 • Smart-ID (fås ikke ved anhængermodeller)
 • Sammenklappelig spandholderamme til to 30 l mælkekander
 • Colostrumbeholder
 • SpotLight-arbejdsprojektør
 • FlushMaster spandrengøring
 • Handskerum
 • Sondefunktion til køer
 • FoodSafe levnedsmiddeltilladelse
 • CalfGuide til MælkeTaxa
 • MælkeTaxa-kappe til varmeisolering

Basisudstyr MælkeTaxa Pasteur

 • Stabilt og manøvredygtigt understel på 4 hjul (type 100 l, 150 l, 260 l), fordæk: 40 cm diameter
 • Elektronisk styring med kontrol af påfyldningsniveau, termometer og statistikfunktion
 • Kraftfuldt røreværk i bunden, skånsom intervalrøring under opvarmning af mælken
 • Skånsom fladeopvarmning
 • Pumpe med doseringsarm
 • Tank i poleret rustfrit stål, nem rengøring
 • Aflukkeligt dæksel med tætning, kan åbnes helt
 • 1 ¼″ udløbshane til fuldstændig tømning
 • LED-kørelys
 • Halvautomatisk rengøringsprogram

Ekstraudstyr MælkeTaxa P

 • Kabelfri radiofjernbetjening på doseringsarmen
 • EL-AN elektrisk køredrev
 • HeavyGrip-dæk
 • Punkterfrie dæk
 • SmartMix
 • Smart-ID
 • Sammenklappelig spandholderamme til to 30 l mælkekander
 • Colostrumbeholder
 • SpotLight-arbejdsprojektør
 • FlushMaster spandrengøring
 • Handskerum
 • Sondefunktion til køer
 • FoodSafe levnedsmiddeltilladelse
 • CalfGuide til MælkeTaxa
 • MælkeTaxa-kappe til varmeisolering
Kontakt
Håndbog kalv

Holm & Laue Håndbog kalv