IgluVeranda

Det mobile udendørs klimahold tilbyder den optimale mængde frisk luft ved hjælp af igloen og et overdækket udløb. Det fleksible alternativ til staldbygningen.

Princippet med to områder: Kalven kan enten ligge beskyttet i igloen eller tumle rundt i udløbet.

Det fleksible kalvehold: Vokser trinvist med din bedrift og holder byggeomkostningerne på et lavt niveau.

Uanset hvor du vil etablere dit kalvehold, er Verandaen mobil og kan altid let flyttes.

Mobil tagdækning til H&L igloen

Udendørs klimahold er ideelt for kalve, og Holm & Laue kalveigloen tilbyder optimal beskyttelse. Men først med IgloVerandaen, et overdækket udendørs opholdsrum, opstår den perfekte kalvestald. Med rigelig plads og adskillige muligheder - såsom sammenklappelige mælkespandholdere, kraftfoderdispensere eller høhække - tilbyder IgloVeranda maksimal dyrevelfærd. Derudover kan den smarte mobile stald ganske enkelt flyttes, når der skal muges ud. Det er dog ikke kun kalvene, men også dig og dine medarbejdere, som kommer til at værdsætte det beskyttede arbejdsområde. Desuden forbliver foderforråd og strøelse tørt.
Mobilitet er lig med fleksibilitet, som også bliver tydelig i forbindelse med udvikling af bedriften, når kalvestalden ganske enkelt kan flyttes til et andet sted. Og i øvrigt er denne staldbygningsløsning, som i de fleste tilfælde ikke kræver godkendelse, også gavnlig for din pengepung.
Med IgloVeranda og Holm & Laue storrums-igloen opnår du og dine kalve en ægte oase af velvære.

Princip med to områder: Kalven bestemmer selv

I praksis har det vist sig at være bedst at tilbyde separate hvile-, aktivitets- og fodringsområder. Kalve, der hviler sig, bliver så ikke forstyrret af legende kalve, der springer kåde rundt. I IglooVerandaen kan kalven selv afgøre, hvor den har det bedste: I igloen, der er beskyttet mod træk, eller i det overdækkede løbe-, ligge- eller fodringsområde i den friske luft.

Megen plads og bevægelse

H&L IglooVerandaen består af et liggeområde på 5 x 5 m, det såkaldte basisstel. Sammen med arealet i igloen tilbyder vi kalvene 2,8 m² plads til at ligge, spise og springe rundt og lege på. Det er næsten det dobbelte af det areal, som EU-lovgivningen foreskriver. Det optionelle tag med målene 7 x 7,5 m sikrer tilstrækkelig beskyttelse mod nedbør og intensivt sollys. Det kan udvides til en bredde på 8 m, hvis det ønskes.

Nem udmugning

Igloen og Verandaen transporterer du nemt med en frontlæsser, mens kalvene forbliver indespærret i Verandaen og vandrer med den til deres nye ”opholdssted”. Uanset om det er på siloplader om sommeren eller foran maskinhallen om vinteren: Du finder altid plads til H&L IglooVerandaen. Hvis du skifter placering ved hver udmugning, vokser kalvene altid op på et rent underlag, som ikke er bakteriepåvirket på forhånd. UV-stråler, frisk luft og regn sikrer desinfektion.

Vejrbeskyttelse for mennesker og dyr

Kalvenes friluftsområde har en stor overdækning, og i H&L storrumsigloen kan op til 15 kalve trække sig tilbage til et område, der er beskyttet mod træk, men samtidig godt ventileret. Og dit arbejdsområde er naturligvis også beskyttet mod regn.

Lave investeringsomkostninger

Konventionelle kalvestalde kræver omkostningstunge stålkonstruktioner og ventilationssystemer. Vi anbefaler at se bort fra denne løsning og i stedet tilbyde IglooVerandaen med udløbsflade og beskyttet mikroklimaområde. Denne løsning er op til 70 % billigere end traditionelle kalvestalde!

Variabel udformning af foderpladsen

De 14 foderpladser er udstyret med et særligt sikkerhedsfanggitter. Kalvene kan ikke sidde fast utilsigtet. Sideelementer og fodergitre kan udskiftes fleksibelt! Vi udruster som standard foderområdet med vippetrug i rustfrit stål. Du har mulighed for at isætte sutspande eller normale udfodringsspande. Dermed er IglooVeranda optimalt egnet til fodring med MælkeTaxaen.

Dette billede viser et IglooSystem med i alt fire storrumsigloer og en tilsvarende overdækning.

IglooSystem

IglooSystemet er et modulopbygget udendørs klimastaldkoncept, som kan udformes og udvides fleksibelt efter bedriftens størrelse. Fodringen kan ske med MælkeTaxaen eller mælkeautomaten, og udmugningen kan fleksibelt udføres fra siden eller bagfra. En enkel og rentabel overdækning beskytter kalveudløbet og foderbordet mod regn. Ønsker du en plan for din bedrift? Så skal du blot kontakte en af vores kolleger.

Tekniske data

Anbefalet antal kalve14
Mål basisstel500 x 500 cm, højde maks. 250 cm
Tagflade700 x 750 cm / 800 x 750 cm
Tilgængelig liggeplads25 kvm. under tag / 14 kvm. i iglo (2,78 kvm. pr. kalv)

Basisudstyr

  • 2 Holm & Laue sikkerhedsfoderfanggitre med 7 pladser hver
  • 2 vippetrug i rustfrit stål
  • 1 transportkrog til frontlæsseren
  • Mulighed for montering af H&L foderdrikstation

Ekstraudstyr

  • Tagdækning med regnslange med målene 700 x 750 cm eller 800 x 750 cm efter eget valg
  • Sutspandholder
  • Spandholder (ringe)
  • Høhæk
  • Kraftfoderdispenser
  • Stor strøelsesdør (bredde 244 cm)
Kontakt
Håndbog kalv

Holm & Laue Håndbog kalv