CalfExpert

Den MODERNE mælkeautomat med individuel kalvefodring, sødmælksystem, intuitiv styring af grafikdisplayet og mange andre features.

Opnå frirum gennem større arbejdsfleksibilitet. Dataanalyse via app understøtter professionel styring.

Bedre opdrætsproduktion takket være vægtmåling med vægt. Omkostninger til dyrlæge sænkes gennem automatisk dyrekontrol og alarmer i god tid.

Fremme af naturlig drikkeadfærd: Mange individuelle måltider understøtter den sunde udvikling af kalvene.

En moderne mælkeautomat til kalve

CalfExperten er en kalvemælkeautomat, som er udviklet ud fra de nyeste krav til kalvefodring. Den mest moderne fodringsteknik sikrer, at mælken til kalvene altid blandes frisk. Derved er det uden betydning, om der anvendes mælkeerstatning eller pasteuriseret sødmælk. CalfExperten tilbereder mælken automatisk og individuelt for hvert enkelt dyr.
Mens kalvene fodres 24/7, er du som passer fuldstændig fleksibel i planlægningen af din arbejdstid. Derved løfter mælkeautomaten din styring af kalveopdrættet til et nyt niveau.
Den intuitive betjening på grafikdisplayet og forbindelsen til den mobile CalfGuide-app letter dyrekontrollen for dig og dit team. Alle oplysninger om dine kalve, statusrapporter og alarmmeldinger har du altid overblik over i appen og direkte på automaten.
Forskellige fodringsprogrammer udgør grundlaget for vellykket og resultatbaseret kalveopdræt i den automatiske kalvefodring. Inklusive arbejdstidsbesparelse og fuld kontrol!

Et apparat - mange fordele

Hvad kan CalfExperten? Hvordan forbedrer den kalvevelværen og arbejdsbetingelserne? Hvad er dens vigtigste funktioner? Alt dette erfarer du kort og godt her:

Individuel dyrefodring

At fodre mange kalve med frisk blanding og tilpasset i forhold til hver enkelt kalv er en meget stor udfordring. Med CalfExpert bliver det legende let.

Altid friskblandet

Kalvemælkeautomaten CalfExpert blander mælken til hver enkelt kalv, så den er helt frisk. Eventuelle mælkerester holdes varme og spules ud af systemet ved længere drikkepauser. Andre mælkeautomater arbejder med et centralt mælkeforråd. Når mælken opbevares på denne måde ved 40 °C, fordobles antallet af bakterier hvert 20. minut. Derimod garanterer CalfExpert maksimal hygiejne og individuel fodring af dyrene.

Individuelt tilpasset

Det centrale mælkeforråd er forbundet med en yderligere afgørende ulempe: Moderne fodringsprogrammer (fx metabolsk programmering) kræver en højere MAT-koncentration (fx 160 g/l) i starten af opdrættet for at give et resultat. I nedtrapningsfasen kræves dog en lavere mælkepulverkoncentration (130 g/l). Den individuelle fodring af hvert enkelt dyr kan kun implementeres, hvis der sker en individuel opblanding til hver enkelt kalv, som tilfældet er for CalfExpert!

QuickChange-logik for større ydelse

Med CalfExpert har vi fremskyndet blandingsprocessen og udvekslingen af kalvene og således optimeret udnyttelsen af HygiejneStationen.

Mælken blandes hurtigt, og kalvene kan drikke den ved mælkestationen allerede efter 3 sekunder. Når mælkemåltidet er afsluttet, skiftes der straks til den anden mælkestation. Her kan en anden kalv straks fodres, mens den første endnu får opfyldt sit sugebehov.

Desuden kan man fastlægge prioriteter i menuen i CalfExpert, så unge og syge kalve får fortrinsret. Det velkendte, variable tidsprogram sikrer, at måltiderne fordeles ensartet hen over dagen, uden at kalvene besøger stationerne hyppigere. Resultatet er reducerede ventetider og høj dyrebelægning samt en positiv ”besøgsoplevelse” for kalvene!

Rolige og tillidsfulde kalve

Da der ikke er faste fodringstider ved CalfExpert, kan dine kalve drikke mælk, når de vil. Du bliver ikke længere opfattet som ammer, så kalvene forholder sig i ro, når personer går ind i kalvestalden. Yngre og svagere kalve har tilstrækkelig tid til at drikke deres mælk.

Da CalfExpert desuden arbejder med en intelligent benyttelseslogik, har alle kalve benyttelsesret på forskellige tidspunkter. Det betyder, at færre dyr flokkes ved stationen. Råmælkventilen forhindrer stærkere kalves mælketyveri. Resultatet: Meget ensartede, afslappede kalvegrupper!

QuadroFlex: Samtidig og dog fleksibel drikning

Med det nye QuadroFlex-system kan op til fire kalve drikke samtidig ved to PowerMixere. CalfExpert blander mælken frisk, når kalvene drikker den. Derfor behøver den ikke noget forrådssystem. Mælkemængden registreres nøjagtigt for hver enkelt kalv via vedligeholdelsesfri sensorer. Hvis en kalv har behov for en specialblanding, fx medicin eller elektrolytter, frakobles søsterstationen på samme PowerMixer samtidig. På den anden PowerMixer fortsættes fodringen ved begge stationer. Således kan 120 kalve fodres ved 4 HygiejneStationer. Dermed er CalfExperts kapacitet øget med ca. 20 – 30 % sammenlignet med den tidligere model H&L 100.

Fleksible fodringsprogrammer

Moderne fodringsprogrammer bør altid tilpasse sig i forhold til alder, race, personligt opstillet opdrætsmål og sundhedstilstand for kalvene. Dette kan alt sammen implementeres optimalt på CalfExpert.

Aftrapningsforløb

CalfExpert forbereder dine kalve særligt skånsomt på optagelse af kraft- og råfoder. Den reducerer mælkemængden ved afslutningen af opdrættet i små trin af 0,1 l pr. dag og stimulerer således udviklingen af formavesystemet.

8 foderkurver

Med CalfExpert kan du gennemføre alle foderprogrammer i praksis. Foderkurverne kan tilpasses meget fleksibelt i hver af de 8 grupper. Op til 16 „vendepunkter“ giver dig mulighed for en meget fin afstemning af dit helt personlige foderkoncept. Eller du kan vælge et af de velkendte og forindstillede foderprogrammer i CalfExpert.

Metabolsk programmering

Med en intensiv fodring i de første leveuger kan man forvente en markant højere mælkeydelse senere. Dog konfronteres alle kalveholdere med særlige udfordringer, når det drejer sig om den korrekte afvænning af kalvene; eksempelvis efter en AdLibitumfase. På CalfExpert fravænnes hver eneste kalv langsomt et højt mælkeoptag, både hvad angår volumen og koncentration.

Foderkurve
Foderkurve

Effektiv blanding af mælkepulver

Fleksibilitet i fodringen betyder også, at meget forskellig MAT og tilsætninger kan tilberedes optimalt og uden klumper. PowerMixer med trinløs regulering sikrer en blød igangsætning, så sprøjt undgås, hvorefter den omrører mælkepulveret intensivt. Dermed får hver kalv sin friskblandede mælk direkte i sutten allerede efter 3 sekunder.

I forbindelse med unge eller svagelige kalve kan drikkeforløbet tage længere tid. Ved hjælp af langsom, konstant omrøring forhindrer vi afblanding af mælkepulveret. Og når det bliver koldere, sørger varmeren i mixeren for at holde mælkens temperatur konstant, uanset hvor lang tid kalven er om at drikke.

Yderligere levering af mælkepulver

Andet mælkepulverrum

Med denne nye mulighed kan CalfExpert fodres med to forskellige typer mælkeerstatning (MAT).

Mælkepulverrummet er placeret i en vinkel på 90° i forhold til CalfExpert og fører mælkepulver ind i maskinens PowerMixer fra siden via en doseringsskrue. Volumenet på 50 kg MAT kan suppleres med yderligere 25 kg via en udvidelse af puderummet. På denne måde har CalfExpert det største mælkepulverlager blandt de automatiske drikkeautomater på markedet med en maksimal opbevaringskapacitet på 150 kg (2 x (50 + 25 kg)). Ideelt set gøres dette på en sådan måde, at den ene type mælkeerstatning langsomt erstatter den anden. Dette kan f.eks. give mening, hvis der skal anvendes en skummetmælkserstatning af høj kvalitet i de første leveuger for at fremme kalvenes tidlige udvikling med en høj fordøjelighed af MAT. Senere kan der anvendes billigere mælkeerstatninger, hvis ingredienser (f.eks. visse andele af vegetabilske proteiner af høj kvalitet) har til formål at støtte overgangen til drøvtyggere.

Målrettet fodring med tilsætninger

For at stabilisere fordøjelsessystemet kan du dosere fodertilsætninger i mælken i meget små mængder. Syge kalve kan forsynes med medicin i mælken. Du kan anvende to pulverdoseringsenheder og to væskedoseringsenheder. På samme måde som for mælkeprogrammet kan du også programmere forskellige foderkurver for disse tilsætninger. Det er ensbetydende med maksimal fleksibilitet for optimal kalvesundhed!

EvenMilk: Intelligent fodring med sødmælk

Sødmælk fordøjes ideelt af kalven og giver de højeste ydelser. Med CalfExpert-sødmælkprogrammet kan du indstille sødmælksandele eller en opgradering af sødmælk i fodringsprogrammet fleksibelt. Hvad sker der med din automat, når sødmælksforrådet er opbrugt? Fodrer den så med mælkepulver? Det forårsager omstillingsstress hos dine kalve, og der er risiko for fordøjelsesproblemer. „EvenMilk“, vores intelligente sødmælksstyring, kender sødmælksmængden og ved hvor meget der skal udfodres. Den sørger for, at sødmælk og MAT blandes i afbalancerede andele; også når sødmælksmængderne svinger fra dag til dag.

Ren og pålidelig

En mælkeautomat skal lette dit arbejde og udføre sit eget arbejde kontinuerligt 24 timer i døgnet. Derfor skal den også kunne arbejde pålideligt under de rå betingelser i en kalvestald, hvilket er tilfældet for CalfExpert.

Slangerengøring helt op i sutten

Tidligere viste nogle slangesystemer tegn på aflejringer af bakteriefyldt mælk, da de blev rengjort for sjældent eller ikke kunne rengøres helt. HygiejneStationen skyller hele mælkeslangen helt op i sutten under længere drikkepauser. Desuden rengøres hele mælkesystemet flere gange dagligt. Når mælketanken DoubleJug anvendes, rengøres tilførselsledningen til CalfExpert også automatisk. Det reducerer bakteriebelastningen for kalven, øger kalvesundheden og mindsker manuelt rengøringsarbejde.

To rengøringsmidler

For at optimere rengøringen yderligere kan CalfExpert anvende to forskellige rengøringsmidler: Enten skiftevis for hver rengøringscyklus eller kombineret i ét rengøringsforløb (alkalisk, spuling, surt, spuling). Rengøringsmiddelpumperne er anbragt udvendigt. Således kan de suge midler direkte ud af beholderne. Det er sikkert og bekvemt. Desuden genererer CalfExpert automatisk meldinger, så snart en beholder er tom.

Fluebeskyttelse som standard

To store døre lukker det følsomme blandingsområde. Derved kan fluer ikke komme ned i mælken, og fejl i mælkesystemet undgås. Dørene kan lukkes, så der ikke er nogen fare for, at børn kommer til skade.

Integreret betjeningsvejledning

Grafikdisplayet på 7” giver mulighed for nem og bekvem aflæsning af alle kalvedata. Desuden kan tasten med bogsymbolet anvendes til at vælge hjælpetekster og informationer fra betjeningsvejledningen på ethvert programniveau.

Klar til brug i al slags vejr

Kalve elsker det udendørs klima, og det samme gør din CalfExpert! Den er udstyret med et frostsikringsprogram, som automatisk aktiveres, så snart der er risiko for frost. Sensorer i hver HygiejneStation og i blandingskammeret i CalfExpert måler den omgivende temperatur og tilpasser så blandingstemperaturen og frostsikringsprogrammets intensitet. Du kan nemt rengøre automaten udefra med vand, for alle følsomme komponenter er tætnet mod vandsprøjt.

Nem service

Den regelmæssige kontrol af teknikken er let: I servicemenuen kan du hurtigt og nemt teste alle vigtige komponenter i CalfExpert. Også kalibreringen kan du hurtigt udføre selv, for softwaren fortæller dig altid præcis, hvad du skal gøre. Vi anbefaler, at du får CalfExpert serviceret én gang årligt af en specialiseret servicetekniker. Det giver dig sikkerhed for, at automaten starter pålideligt i den nye kalvesæson.

CalfExpert med 2 HygiejneStationer

Automatisk kalibrering

CalfExpert kontrollerer med jævne mellemrum flowmængden af mælk og vand. På den måde sikres en konstant drikkeforsyning til kalvene, uden at du behøver at gribe ind. Selv om dette ikke gælder for pulvermængden, giver automaten dig besked, så snart der skal udføres en kalibrering. Med udstyret Brix-TS kan CalfExpert dog udligne afvigelser i koncentrationen i blandingen således, at du altid er sikker på, at kalvene får det korrekte foder.

Mere intelligent arbejde - højere ydelse

Slå to fluer med et smæk: Med CalfExpert slipper du ikke kun for irriterende og anstrengende arbejde. Den intelligente software og smarte betjening øger desuden også fodringskvaliteten.

SmartKeys

Vi fravælger bevidst touchteknologi og anvender i stedet såkaldte SmartKeys: Så kan CalfExpert også betjenes pålideligt i frost- og regnvejr, med handsker eller snavsede fingre. De belyste SmartKeys viser dig vej gennem programmet.

Den helt nye styringssoftware tilbyder maksimalt overblik og nem betjening af CalfExpert. Alle kalvedata med individuel foderkurve, alarmlister, tekniske parametre o.m.a. kan hentes på 7”-grafikdisplayet. Via wifi-forbindelsen kan du også hente separate data via mobile slutenheder eller få push-meddelelser ved fejlmeldinger.

Højere indtjening på grund af bedre ydelse

Kalve, som forsynes med megen energi, påbegynder laktation tidligere og afgiver mere mælk senere! Med CalfExpert har du desuden de bedste forudsætninger for optimal dyresundhed. Det betyder færre tab og flere dyr i det efterfølgende opdræt i egen bedrift. Det giver dig så mulighed for at udvælge genvæksten målrettet og sælge overskydende køer med gevinst. Og sidst men ikke mindst: Arbejdsbesparelserne medfører frigivelse af kapacitet i din bedrift, som du kan bruge til at generere overskud.

CalfGuide-app

CalfExpert har et wifi-interface som standard. Via CalfGuide-appen kan du hente vigtige informationer direkte på mobiltelefonen. Det drejer sig om de generelle automatdata og nærmere oplysninger om kalvelisterne med hele kalvehistorikken. I appen kan du nemt og bekvemt ændre informationer om kalvene og foderkurverne. Desuden sender CalfExpert meddelelser om MATs påfyldningsniveau eller tomme rengøringsbeholdere. Særligt praktisk er et sundhedstjek, som du kan bruge til objektiv vurdering af dine kalves sundhedstilstand.

AmmoniaDetect

Ammoniak irriterer kalvenes slimhinder, selv i ringe mængder. Det kan medføre bronkitis på længere sigt, som hurtigt udvikler sig til lungebetændelse. Ammoniak opfanges først af lugtesansen, når den allerede er inden for det skadelige område. AmmoniaDetect er en elektrokemisk sensor, som konstant måler ammoniakindholdet i staldluften. Den anbringes direkte i liggeområdet og er beskyttet mod kalvene ved hjælp af et rør. CalfExpert analyserer løbende måleværdierne og dokumenterer dem i en grafisk analyse. Dermed kan du optimere ventilationen i kalvestalden og fastslå det optimale tidspunkt for udmugning.

Tidsbesparelse og fleksibilitet

Tag hånd om dine kalve, når DU ønsker det, og lad ikke kalvene diktere din dag. Særligt ved morgen- og aftentid er der ofte andet arbejde og andre forpligtelser, der skal passes: malkning og fodring af køerne, forberedelse af morgenmad til familien eller transport af børnene til skole... CalfExpert fodrer dine kalve. Du kontrollerer blot teknikken og dine dyr. Og programmeringen reduceres til et minimum med den nye HygiejneStation.

Automatiserede arbejdsforløb

Med CalfExpert ved alle medarbejdere, hvad de hver især skal gøre hvornår. Du udfører regelmæssigt kontrolarbejde, sutskifte osv. CalfExpert opretter samtidig tommeldinger for mælkepulver, sødmælk og rengøringsmiddel. For at undgå, at det bliver for hektisk, melder CalfExpert ikke ”mælkepulvertank tom”, men påminder om dette nogle timer forinden.

En automat, der vokser med bedriften

Med CalfExpert fodrer du op til 100 kalve ved 4 stationer, med QuadroFlex endog op til 120 kalve! Hvis du fodrer færre dyr i dag, giver vores modulopbyggede system dig altid mulighed for at udvide automaten med alle tilbudte optioner på et senere tidspunkt. Dermed sparer du penge i første instans, men har alligevel alle muligheder på et senere tidspunkt.

Udstyr og optioner

CalfExpert med 4 stationer

Basisudstyr CalfExpert

 • 1 PowerMixer med SoftStart-logik og varmer
 • Frisk, individuel tilberedning af mælken for hver enkelt kalv
 • CalfExpert fodringssoftware med integreret betjeningsvejledning og hjælpefunktioner
 • Grafikdisplay på 7” med SmartKey-tastatur
 • Forindstilling af 8 foderkurver (inkl. metabolsk foderkurve)
 • Efterspuling af blandingsbeholder og sugeledning
 • To rengøringsmiddelpumper til automatisk rengøring af alle mælkeførende dele med automatisk tommelding
 • Rengøringstemperatur op til 65 °C
 • Overflader i rustfrit stål og kunststof, der er lette at rengøre
 • Pulverforråd til 50 kg MAT med en påfyldningshøjde på kun 112 cm
 • Kraftig pulversnekke egner sig til forskelligt MAT
 • Automatisk registrering af nye kalve
 • Ingen stressende fodringstidspunkter som følge af individuelt, variabelt tidsprogram
 • QuickChange-logik for hurtigt skift af rettighed mellem kalvene
 • Lagerkapacitet til 250 kalve
 • Selvaktiverende frostsikringsprogram
 • Fluebeskyttelse er standardudstyr
 • Wifi i automaten er standardudstyr
 • Gratis CalfGuide-app: alle vigtige informationer på smartphonen
 • Automatisk kalibrering af flydende foder

Ekstraudstyr til CalfExpert

 • Ekstra PowerMixer
 • QuadroFlex (4 kalve kan drikke parallelt med hinanden)
 • op til 4 doseringsenheder til faste og flydende tilsætninger
 • Pulverkammerudvidelse + 25 kg MAT
 • Sødmælkssystem
 • MilkBoy lagertank
 • DoubleJug Mælkekøletank
 • CalfGuide styringssystem
 • HygiejneStation (optionelt inkl. sutrengøring, display, dyrevægt) (se Optioner til HygiejneStation)
 • Alarmlys
 • AmmoniaDetect
 • Andet mælkepulverrum

Tekniske data CalfExpert

Strømforsyning og varmeydelse400 V 16 A (6 kW) eller 230 V 16 A (3 kW)
Kapacitet på 4 stationerop til 100 kalve (under visse omstændigheder op til 150 kalve)
IdentifikationssystemMultireader HDX og FDX
Forrådsbeholder til mælkepulver90 l / 50 kg
Pulverpåfyldningshøjde112cm
Vandvarmervolumen12l
Mål60 cm x 70 cm x 121 cm
Pladsbehov100 cm x 100 cm
* Tekniske ændringer forbeholdes!
Kontakt
Håndbog kalv

Holm & Laue Håndbog kalv