Herudover fryder Laura Bühring sig over landbrugsselskabet Starbach-Sachsen, efter jun opdrætter hendes kalve med CalfExpert drikkeautomaten.

Hos landbrugsselskabet Starbach-Sachsen eG i Bodenbach ved Nossen, en god halv times kørsel vest for Dresden, fortæller vores deriftsleder Laura Bühring om det daglige forløb i kalveopdrættet og hvor begejstret hun er for automatfodringen på CalfExpert.

For 8 år siden blev der her opført en ny kalvestald med 16 H&L-storrums-iglos. Siden starten af året er der nu fire CalfExpert drikkeautomater i drift.

Det store antal fødsler og det forhold, at han- og hunkalve opdrættes sammen, tillader en meget homogen gruppestørrelse. På to HygiejneStationer pr. gruppe med to storrums-igloer opdrættes 30 kalve. Aldersforskellen udgør sjældent mere end en uge.

Faste arbejdsrutiner

Til teamet med 30 medarbejdere på driften hører to faste kalvepassere, der understøttes af medarbejderne fra reproområdet i kalvestalden. På morgenholdet passes dyrene af to medarbejdere. Om eftermiddagen og om natten overvåger kun repromedarbejderen kalveområdet.

Kalvepasserne tager sig om morgenen som det første af kalvene i gruppehold. Her gælder det først om at føre de nye kalve samt de dyr der ikke har drukket om natten til stationen. Det betyder, at det første blik er i alarmlisten for drikkeautomaten, hvor denne information kan ses direkte. En sundhedskontrol hører også med til forløbet.

Den næste vej fører kvinderne til de helt unge kalve, der holdes i enkeltbokse. Fire afdelinger med 18 enkelte dyr skal forsynes. Alle nyfødte kalve modtager fire liter modersmælk ved deres første måltid. Det andet og tredje måltid er herefter mælkecolostrum, og fra det fjerde måltid får kalvene 60 % magermælkserstatning. De forsynes herefter to gange dagligt med hver gang fire liter over to Mælketaxaer.

Omstaldningen er nøje planlagt

Allerede fra en alder på 7 til 10 dage går kalvene i gruppe og får 40 % magermælkserstatning fra drikkeautomater. På omstaldningsdagen får de om morgenen endnu i enkeltbokse to liter, og bliver om formiddagen brtagt til gruppen og føres her til HygiejneStationen. Efter behov føres kalvene næste morgen og igen ved middagstid endnu engang til stationen, så de modtager i alt op til tre gange hjælp til tilvænning. Ved ca. 60 % af kalvene er det slet ikke nødvendigt. Her viser listerne allerede på andendagen, at kalvene selv har besøgt stationen. Det går altså fint selv med helt unge kalve, der tilvænnes til automatfodning.

 

Væksten stiger omgående

Kalvene vejes direkte efter fødslen. Der sker endnu en vejning ved omstaldning fra K0 i iglustald og herefter en gang efter afsætning, når kalvene flyttes til ungdyrsstalden. Tyrekalvene går til masteranlæg og opdrættes her i en gruppe. Ved tre til fire måneder skifte kviekalve til ungkviestald på en anden lokalitet i samarbejdet og vender tilbage til Nossen som højdrægtig.

Holm & Laue Partner AUL eG, Melktechnik Lauterbach har sidste år installeret de første CalfExpert drikkeautomater i Nossen. Den daglige tilvækst er steget direkte fra idriftsættelsen: Direkte efter omstillingen fra 850 g til 950 g og derefter hurtigt til mere end 1.000 g pr. dag.

Laura Bühring har allerede mange års erfaring med automatfodring, men med de nye CalfExpert-automater har kalvene mulighed for at drikke 14 liter dagligt og fire liter pr. besøg. At kalvene, takket være QuadoFlex, altid modtager mælk, medfører en rigtig god vækst. Tilberedningen af mælk til kalve er indstillet til 150 g MAT/liter.

Den automatiske drikkeproces starter ved 50. dags alder og ender med 70 dage. For tilvænning tilbyder Laura Bühring sine dyr en egen tørfoderblanding (melasse, strå, mineraler samt majs- og rapsskrot). Herved begynder hun direkte efter en omstaldning til gruppestald. Kalvene begynder selv at spise en stor mængde tørfoder helt naturligt på trods af den høje drikkemængde.

Lauras top 11 fordele ved CalfExpert drikkeautomater

 • QuadroFlex tillader samtidig fodring af op til fire kalve pr. automat og letter oplæring af større grupper betydeligt. Hertil kommer løsningen fra Holm & Laue CalfExpert uden omfattende teknik.
 • Alle kalve har fuld adgang og fodres ikke negativt.
 • Høj fleksibilitet: Hver kalv kan drikke individuelt.
 • Nem kontrol: Hvilken kalv har drukket hvor meget kan aflæses på ethvert tidspunkt.
 • LED-sutbelysning viser kalven vejen til at drikke selv om natten.
 • Højere driftsøkonomi sammenlignet med drik fra spande.
 • Da Igludorf er meget luftig, er den indbyggede forstsikring om vinteren en stor fordel.
 • Visning af kalvelister og betjening af drikkeautomaten er meget brugervenlig.
 • Den vigtigste information findes hurtigt visuelt.
 • At automaten er forbundet med internet har flere fordele:
  • Når en medarbejder ikke kommer videre i betjeningen, kan Laura få adgang til automaterne fra sin computer derhjemme og hjælpe videre.
  • Her kan drikkekurverne også nemt tilpasses.

Er der noget andet du vil sige, Laura?

Til sidst i vores besøg har Laura Bühring et par råd til andre brugere af CalfExpert, samt lovprisninger til os:

For at sikre en høj hygiejnestatus, skal stationen rengøres udvendigt hver anden dag. På mælkebedriften Nossen bruges en yverbruser og lejlighedsvis også en skumrenser.

Det nye system QuickDrain, hvor drikkestationen er udstyret med en skråplade af rustfrit stål, er en betydelig forbedring - spyt og mælkerester skylles grundigt væk, og hygiejnesituationen er næsten perfekt.

For hende ville det også være endnu bedre, hvis de aktuelle flowmængder på QuadroFlex sensorer kunne vises på display. Så kunne medarbejderne hurtigere registrere eventuelle blokerede ledninger og langt bedre vurdere kalvens aktuelle drikkemønster og hurtigere registrere syge kalve.

Den slags feedback fra praktisk brug er vi altid enormt glade for! For herved kan vi sikre, at vores produkter videreudvikles hensigtsmæssigt og er en fordel for kalv, menneske og gård. Tak, Laura!

Kontakt
Håndbog kalv

Holm & Laue Håndbog kalv