Kategori — Kalvestyring

Der findes mange anbefalinger for fodring af kalve. Men tager de også højde for de udviklingsmålsætninger, du har fastlagt for den nye generation? fortsæt

I den anden del af denne noget anderledes rejsebeskrivelse stifter vi kendskab til flere spændende mennesker på svenske bedrifter med mælkekvæg- og tyreopdræt. fortsæt

En rejse til de mest succesfulde kalveopdrættere i Sverige fortsæt

...findes ikke! Men tør-TMR til kalve kommer op i nærheden! fortsæt

Leonie Dörr tager sig af dyrene og PR-arbejdet på Karlshof fortsæt

Praktiske anvisninger til kalveopdræt om vinteren fortsæt

Kalvenes behov om vinteren fortsæt

Mælkeautomaten CalfExpert revolutionerer en mælkekvægbedrift i Ukraine. fortsæt

Holm & Laue MælkeTaxaen bliver til tværmedialt udstyr. fortsæt

Ad libitum-fodring og parhold i økologisk kalveopdræt fortsæt

Hos køer er varmestress et stort problem. På grund af kropsstørrelsen og den højde metabolske energiomsætning er køer meget følsomme om sommeren, særligt når laktationen topper. Det er almindeligt kendt. Men hvordan ser det ud hos kalvene? fortsæt

Succes inden for kalveopdræt er lig med opnåelse af opdrætsmålene! Disse mål skal kunne måles. Også inden for moderne kalvehold spiller data en vigtig rolle. I denne artikel handler det om måling og vurdering af dataene i kalvestalden med henblik på optimal administration. fortsæt