En rejse til de mest succesfulde kalveopdrættere i Sverige

Sverige er altid værd at besøge! Men i stedet for at vandre i de endeløse skove eller fiske ved kystens skær har rejsen ført os frem til nogle af de bedste mælkekvægsbedrifter i Sverige, hvor vi vil se nærmere på deres kalveopdræt. Sammen med vores partner Dan Rudelöv fra Gårdsby Iglu har mødt spændende mennesker og set fantastiske kalveholdssystemer. I dette indlæg præsenterer vi de første fire bedrifter. I anden del fortæller vi om flere spændende bedriftsledere og smarte løsninger til alt, hvad der vedrører kalvehold. God fornøjelse med læsningen!

Danneborg Gård, Svalöv: MælkeTaxaen giver sikkerhed under arbejdsforløbet

Jan-Erik Bengtson fra bedriften Danneborg Gård i Svalöv er kalve- og tyreopdrætter. Han køber kalvene fra 16 mælkekvægsbedrifter. Han opfeder 1400 kalve/tyre i tre forskellige vægtklasser om året.

Tidligere fodrede han kalvene ved drikkeautomater i en lukket kalvestald. Her var der altid problemer med luftkvaliteten og de heraf følgende luftvejssygdomme hos kalvene. Derfor har Jan-Erik skiftet til Pro II-enkelthytter, og han har kunnet konstatere, at kalvene nu forbliver betydeligt sundere.

På grund af ændringen af hans system har han nu også skiftet til MælkeTaxaer i forbindelse med fodringen. Han værdsætter pålideligheden og sikkerheden ved MælkeTaxa-systemet, som mange gange manglede i forbindelse med hans tidligere drikkeautomater. Han bruger omtrent en time på at fodre sine 200 kalve med to 260 l MælkeTaxaer. Nu hvor kalvene skal tilvænnes igen, varer det 30 minutter længere. „Og når jeg er færdig med fodringen af kalvene, har jeg fyraften! Det oplevede jeg aldrig i forbindelse med mine tidligere drikkeautomater.“ siger Jan-Erik.

Der opstaldes to kalve i hver Calf-Tel Pro II-hytte. Her holdes de i ca. 4 uger og fodres med 2 x 3 liter MAT. Derefter omstaldes de i grupper i den tidligere drikkeautomatstald, hvor Jan-Erik fravænner dem, når de er 10 uger gamle. Derefter opstaldes de i en foreløbig opfedningsstald igen, før de så anbringes i den endelige opfedningsstald.

For at få mere plads har Jan-Erik købt yderligere 10 MultiMax-hytter. Tilvænningen af kalvene varer lidt længere, end når de går i grupper af to dyr, men da kalvene bliver dér i hele mælkefasen, skal de omstaldes færre gange, hvorfor deres form og sundhed er bedre.

Bedriftens vigtigste del: anlægget til spandevask

Et virkeligt højdepunkt på bedriften er anlægget til spandevask, som Jan-Erik har købt brugt til ca. 1.200 euro. Med dette anlæg rengør han 200 spande to gange om ugen; ventiler og sutter samt endog de lange kunststoftrug på kun én time.

Tyskagården, Laholm: fra provisorisk til optimal kalvestald

Magdalena og Magnus Gustafsson malker 360 køer på Tyskagården i Laholm. De købte bedriften for 5 år siden og driver nu 2 gårde. Ved overtagelsen af bedriften var Calf-Tel-hytterne fordelt overalt på gården, og Magdalena frygtede, at de kunne glemme nogle af kalvene. Første opgave var altså at samle alle hytterne ét sted. Dengang var kalvesundheden generelt problematisk, og der manglede hele tiden pladser til kalvene.

Derfor besluttede Magdalena og Magnus at købe 10 IglooVerandaer som midlertidig løsning, for efter køb af gården havde de ikke penge til en ny kalvestald. Men denne ”midlertidige løsning” er nu gjort permanent, for kalvene udvikler sig fremragende i verandaerne.

Efter fødslen anbringes kalvene i en boks ved siden af kælvningsbugten, hvor de fodres med råmælk ved hjælp af ColoQuick-systemet og anbringes under en varmelampe om vinteren. Først når de drikker fint, kommer de ud i en enkelthytte. Denne proces har vist sit værd, fordi den kræver mindre arbejde ved Igloerne, og medarbejderne kan bedre fokusere på de svage kalve i boksen.

Fordi de har mange udenlandske medarbejdere ansat og kommunikationen ofte er vanskelig, har Magdalena og Magnus etableret så enkle arbejdsforløb som muligt, som er lette at forstå og implementere.

I kostalden er der 4 forskellige bokse med strøelse til køerne, og boksene er opdelt for at forhindre kontakt med betonvæggene:

  • et område til syge køer,
  • et wellnessområde til køer, der lige har kælvet,
  • en kælvningsboks til kvierne og
  • en kælvningsboks til køerne.

Det er interessant, at råmælkskvaliteten især er blevet bedre hos kvierne siden opdelingen af kælvningsboksene. For tidligere var antallet af ædepladser begrænset, og kvierne kunne ikke optage de nødvendige mængder basisfoder.

Små homogene kalvegrupper i IglooVerandaen

Kalvene holdes ca. fem uger i enkelthytterne, hvor de drikker sødmælk. Derefter anbringes maks. 6 kalve i IglooVerandaen i én gruppe. Ved denne gruppestørrelse er kalvene alders- og størrelsesmæssigt mere homogene, og de udvikler sig bedre. Desuden kan de så også blive i op til tre måneder i Igloen uden problemer.

Der fodres med 2,5 til 3 liter pr. måltid tre gange om dagen. Således får kalvene op til 9 liter mælk om dagen. Der fodres med en tør-TMR med snittede sukkerroer, melasse, en kraftfoderblanding og hakket byghalm.

De fravænnede kalve i ungkvægsstalden får også denne blanding i de første uger sammen med TMR til højtydende køer.

Til transport af kalvene har Magnus fået bygget en stor transportboks med to døre. Denne kan han montere i holderen til frontladeren på sin traktor, hvorved kalvene nemt kan køres hen over bedriften til ungkvægsstalden.

Logp Kvarngården, Falkenberg: Moderne genbrug af biogassubstrat forbedrer kalvenes strøelse

Bedriften Logp Kvarngården i Falkenberg malker 400 køer. Tidligere opstillede de Calf-Tel Deluxe-hytterne i det fri og fodrede gennem foderklapperne i siden. Det krævede dog meget arbejde, fordi man altid skulle gå to-tre ekstra skridt ved siden af hver hytte, siger Martin Paulson, der er en af deltagerne på bedriften. Bedriften ligger direkte ved Østersøen, så der er altid megen vind og ofte også storm her.

Derfor er alle hytterne nu anbragt under et stort tag. Kalvene er bedre beskyttet. Det så man tydeligt ved, at alle kalvene lå foran hytten i den friske luft, da vi var på besøg.

Kalvene bliver ca. 2 måneder i enkelthytterne. Derefter rengøres hytterne. Efter rengøringen desinficeres betongulvet med kalk. Under den egentlige halmstrøelse er der et lag tørret biogassubstrat, som er afkimet ved 70 °C. Det blandes med hakket halm og anvendes som strøelse på hele bedriften. Det udmærker sig ved en meget høj sugeevne. Derved forbliver halmen, som efterfølgende ligger øverst, tør i længere tid.

Kalve-TMR som serviceydelse fra naboer

Efter det første måltid med råmælk, direkte efter fødslen, får kalvene overgangsmælk og sødmælk i endnu ca. 2 uger. Derefter får de MAT uden skummetmælksandel (2 x 4 l dagligt). Besætningschef Caroline Carlsson ønsker sig endnu bedre vækstrater. Derfor overvejer hun at fodre med sødmælk i længere tid eller at skifte til MAT med skummetmælksandel.

Også her fodres med kalve-TMR. Da man imidlertid ikke har en foderblandevogn, der er egnet til dette formål, på bedriften, blander en nabo TMR’en for dem og afleverer denne hos dem hver 2. uge!

 

I det rummelige mælkekammer er der god plads til MælkeTaxaen og alle andre apparater, som kræves til kalvefodringen.

Carlsro Gård, Varberg: Sunde kalve også med dybstrøelse takket være frisk luft

Magnus Karlsson byggede allerede for 10 år siden sin Iglo-system-stald med en dobbelt række af i alt 8 H&L-Igloer og mange enkelthytter.

 

Der muges ikke ud i igloerne i 3 måneder! Alligevel var luften i stalden meget god, og der var kun få problemer med hoste. Desuden så kalvene meget sunde og rene ud. Det skyldes, at Magnus har monteret en hængende transportplatform, med hvilken en hel bigballe kan transporteres direkte gennem stalden via halmbugten. Således udlægges strøelse meget nemt og hurtigt.

De store trin, som kalvene skal klare for at komme frem til foderbordet, ser problematiske ud. Det er dog interessant, at det er vanskeligere for kalvene at træde ned end at stige op. Men efter ca. 1 uge er der ingen begrænsninger for kalvene længere.

Efter 10 år er den nuværende stald blevet for lille. Som næste trin planlægges en udvidelse af stalden. I forlængelse af stalden skal der skabes plads bagest til enkelthytterne, mens der skal indrettes yderligere 5-6 gruppebugter med H&L-Igloer i det eksisterende tag.

Hensigten er, at kalvene skal blive i denne stald, indtil de er 3 måneder gamle, fordi de har en høj sundhedsgrad her, som de så også kan videreføre til den fortsatte ungkvægsopdræt.

Ansvaret samlet ét sted

Magnus Karlsson har overdraget ansvaret for kalvenes pleje til en medarbejder. Hun har kun kalvene som ansvarsområde fra kl. 6 til 12 og klarer alle forefaldende opgaver i den forbindelse. Om eftermiddagen overtager en anden person fra teamet så mælkeforsyningen med MælkeTaxaen.

Kalvene får sødmælk i enkelthytterne. Efter to uger omstaldes de i gruppeigloer, hvor fodringen fortsættes med MAT. De får 3,5-4 liter to gange dagligt. Når kalvene er 10-11 uger gamle, bliver de fravænnet mælken.

I forbindelse med vores besøg havde tør-TMR-blandingen på bedriften en lidt for lang snitlængde hvad angår det iblandede halm (ca. 6-8 cm). Og man kunne allerede nemt se, at kalvene begyndte at vælge deres favoritfoder.

Læs yderligere indlæg fra turen til Sverige i del 2!
Kontakt
Håndbog kalv

Holm & Laue Håndbog kalv