I den anden del af denne noget anderledes rejsebeskrivelse stifter vi kendskab til flere spændende mennesker på svenske bedrifter med mælkekvæg- og tyreopdræt.

I den anden del af denne noget anderledes rejsebeskrivelse stifter vi kendskab til flere spændende mennesker på svenske bedrifter med mælkekvæg- og tyreopdræt. For os var det interessant at se, hvordan forskellige bedrifter arbejder med det samme udstyr. Men det kendetegner gode staldbygningsløsninger: en ideel kombination af fleksibilitet, arbejdsbesparelse og dyrevelfærd for dyreholdets vækst!

God fornøjelse med læsningen af del 2!

Risens Lantbruk: En behagelig arbejdsplads er også godt for kalvene

Henrik Einarsson på bedriften Rinsen Lantbruk malker 380 køer. Han har allerede brugt sine MultiMax- og Pro Ii-enkelthytter i nogle år. De blev i første omgang opstillet ude i det fri, men medarbejderne klagede altid deres nød i dårligt vejr. Her kunne han også konstatere, at de ofte heller ikke var tilstrækkeligt omhyggelige i forbindelse med kalvefodringen.

Derfor har Henrik bygget en overdækning til hytterne for at kunne tilbyde sine medarbejdere en bedre arbejdsplads. Og allerede efter 8 måneder og en hård vinter viste det sig, at området, der er beskyttet på tre sider, også medførte bedre sundhed og ydelser hos kalvene.

Det var vigtigt for Henrik at tilbyde kalvene megen plads. Derfor besluttede han sig for et langt udløb foran de i alt otte MultiMax-hytter på 5 x 3 m. Faktisk kan man se, at kalvene føler sig meget godt tilpas og også udnytter den tilbudte liggeplads optimalt.

For at forbedre hygiejnen bliver gulv og vægge malet med en kalkblanding inden hver ny belægning, så bakterier ikke kan formere sig på overfladerne. Et enkelt og meget billigt alternativ til andre desinfektionsforanstaltninger.

3 x dagligt pasteuriseret sødmælk

Henrik fodrer 3 l pasteuriseret sødmælk 3 gange dagligt. Med MælkeTaxaen er det ekstra måltid omkring middagstid også hurtigt klaret, så det er ikke nogen stor ekstra opgave for hans team. Fravænningsfasen starter så småt i 6. leveuge, og fortsætter indtil kalvene er ca. 9-10 uger gamle. Som fast foder tilbydes TMR-tørfoder til kalvene, som de optager rigtig godt.

Mattias Börjesson, Varberg: En gunstig kalvestald

Tyreopdrætteren Mattias Börjesson i Varberg køber tyrekalvene fra fem mælkekvægsbedrifter i regionen, når de er to uger gamle. Med sin egen lastbil opstalder han altid kalvene i grupper på ca. 20-25 individer. 

Kig ind i MultiMaxVerandaerne

Tidligere blev kalvene holdt i enkelthytter. Det krævede meget arbejde, og rengøringen af hytterne var også meget kompliceret. Derfor besluttede bedriften sig for at oprette gruppehold i 16 MultiMax-hytter med 7 kalve i hver ved hjælp at 8 IglooVerandaer. Verandaen er en 5 m lang variant med en størrelse på ca. 16 m², hvilket giver tilstrækkelig plads til alle kalvene. Ved hjælp af denne konstruktion kunne der oprettes en kalvestald, hvis byggeomkostninger var markant lavere end ellers.

Karin Kvellgren
Karin Kvellgren
Effektivt arbejde og optimal hygiejne

Karin Kvellgren har ansvaret for kalveopdrættet på bedriften. Hun fodrer 2 × 3,5 l mælkeerstatninger. Når kalvene er ca. 10 uger gamle, er de fravænnet. Det sker i løbet af 2 uger. På MælkeTaxaen vurderer Karin, at hun altid har fuld visuel kontrol over sine kalve.

Karin bruger ca. 20 minutter på at fodre alle 100 kalve! Desuden rengøres spandene dagligt. I den forbindelse hjælper MælkeTaxaen med den integrerede FlushMaster således, at spandene kan rengøres direkte ved ædegitrene. Hun anvender desuden en industrispulemaskine til regelmæssigt at rengøre sutter og ventiler.

Samlet set bruger Karin kun 5 timer om dagen til at klare hele arbejdet med over 100 kalve.

Labbarps Gård, Bankeryd: Sødmælk er nøglen til succes

På bedriften Labbarps Gård i Bankeryd malkes 280-300 køer ved fem Lely-robotter. Den separerede mælk til kalvene pumpes over i en køletank, hvor den opbevares. Denne mælk pasteuriseres efterfølgende i MælkeTaxaen og gives til kalvene. Kalvene får kun sødmælk. Derfor bruges der også normal mælk ud over den mælk, der ikke egner sig til markedet. Det er fornuftigt, selv om mælkepriserne er gode, da kalvenes ydelser ganske enkelt er bedre.

Tura Kempe, som har ansvaret for kalvene, fodrer 2 × 4,5 l mælk pr. dag. De enkelte kalves respektive drikkemængder oplyser hun om ved hytterne via et farvesystem med markeringer. Efter hendes mening fravænnes kalvene for øjeblikket lidt for tidligt (ca. 8–10 uger), fordi der ikke er et tilstrækkeligt antal kalvehytter til rådighed (p.t. 66 hytter). Det ændrer sig forhåbentlig snart.

Nem løsning på store problemer!

Tidligere var der tre små kalvebokse til de nyfødte kalve. Så snart boksene var fyldt op, blev kalvene omstaldet i grupper i en kalvestald. På grund af manglende ledig plads og dårlig hygiejnestyring steg tabet af kalve til over 30 %!

På Labbarps Gård sørger man for at gennemføre en klar cirkulation af hytterne med rengøring og ledig plads. Desuden udskiftes det sand, hytterne står på, regelmæssigt.

Som følge af den bedre styring har kalvene nu været meget robuste i 2 år. Og selv kvæghandleren roser tyrekalvene, som er usædvanligt sunde.

Torsjö Säterie, Eksjö: tydelige arbejdsstrukturer, gode resultater

På bedriften Torsjö Säterie i Eksjö (480 køer) er Julia Källner ansvarlig for kalvene. Allerede ved fødslen lægger hun vægt på klare arbejdsforløb og god styring. Hun forsyner de nyfødte kalve med kontrolleret råmælk i ColoQuick-systemet.

I de første to leveuger får kalvene overgangsmælk og resten af råmælken. Til formålet bruges en lille 100 l MælkeTaxa. Derefter får kalvene 2 × 4,5 l mælkeerstatninger (35 % MM-pulver), som tilberedes i en anden 260 l MælkeTaxa. Fravænningen sker med små skridt fra 8-10 uger.

Tydelige arbejdsinstruktioner findes også i ”mælkebaren”. En præcis blandevejledning for den aktuelt påkrævede mælkemængde står skrevet på whiteboardet. Desuden forefindes en vægt, så instruktionerne også kan udføres præcist.

I Pro II kalvehytterne tilbydes kalvene kraftfoderpiller i opskårne dunke. Bemærkelsesværdigt på denne bedrift: Dette er den eneste ud af otte besøgte bedrifter, hvor kalvene ikke tilbydes hø eller strukturfoder i løbet af den 10-ugers mælkefase. Det får kalvene først i ungkvægsstalden. Altså en meget ”amerikansk” fodringstilgang.

En interessant detalje er et hjemmebygget stel, som i hvert enkelt tilfælde anvendes til transport af to Pro II-hytter med FlexyFence-hegn til vaskepladsen. Holderen passer perfekt ind i hyttens indgang, så hytten kan flyttes meget nemt.

Enkelthytter fungerer også om vinteren, men et tag ville selvfølgelig være fint

Bedriften råder over Pro Ii-hytter med delvist åben og helt åben front. Der er fordele og ulemper ved begge muligheder. Julia kan godt lide, at den store åbning gør det lettere for hende at komme ind i hytten, men kalvene får til gengæld mere beskyttelse om vinteren i forbindelse med den mindre åbning. For nyfødte kalve lukkes indgangene til hytten. Så opvarmer en mobil varmer hytten i nogle timer, indtil kalven er helt tør.

Udendørs hold uden tag og beskyttelse mod vejrliget er intet stort problem om vinteren. Med den beskyttelse, som kalvedækkener giver, klarer kalvene sig godt selv i længere kuldeperioder. Men hytterne bliver meget varme om sommeren. Så Julia og Hendrik Källner overvejer nu at etablere en overdækning til hytterne.

Under alle omstændigheder er begge begejstrede for strøelsesklappen i det bageste område, fordi det gør det meget nemt at lægge ny strøelse ud. Derfor er begge hytter placeret med bagsiden mod hinanden, så afstanden er kort, når der lægges strøelse ud.

Vellykket kalveopdræt i Sverige med Gårdsby Iglu

Den imponerende rejse til de svenske topbedrifter inden for kalveopdræt var kun mulig med hjælp fra Dan Rudelöv fra Gårdsby Iglu, Holm & Laues lokale distributionspartner i Sverige. Mange tak Danne for din fantastiske organisering!

Hvis man vil vide mere om Gårdsby Iglu og deres serviceydelser og tilbud, er man velkommen til at besøge deres website.

Mange tak for at du læser dette meget lange indlæg. Vi håber, at du kunne finde nogle interessante tips.

Kontakt
Håndbog kalv

Holm & Laue Håndbog kalv