Lid ikke skibbrud i kalvefodringen

4. Juli 2022 — Kalvefodring#Aske #Kasein #Mælkeerstatning #Mælkepulver #Valle #Osmolalitet #Sødmælk
... eller: Dette skal du være opmærksom på i forbindelse med osmolalitet for kalvemælk.

Hvis man lider skibbrud og driver ensomt rundt på en redningsbåd på havet, er det klogt at have en flaske vand i nærheden. Ethvert barn ved det: „Hvis man drikker havvand, dør man alligevel af tørst!“ Men hvad skyldes det, og hvad har det med vores kalves ernæring at gøre?

Osmolalitet

Ved Osmolalitet forstår man koncentrationen af opløselige dele (sukker, salt, ...) i en væske. Forskellige osmolaliteter for forskellige væsker bestræber sig altid på at udligne hinanden, hvis en gennemtrængelig membran eksempelvis tillader en udveksling. Det betyder, at væske (vand) gennemtrænger membranen med henblik på en højere koncentration (osmose), indtil koncentrationen er identisk på begge sider (isotonisk).

Cellevæggen i tarmceller er også et eksempel på en sådan halvt gennemtrængelig membran. Blodets osmolalitet hos mennesker (og de fleste dyr) er ca. 290-300 mOsm/kg. Det er også tilfældet for vores skibbrudne ven, som sidder og tørster i redningsbåden. Men saltvandet omkring ham har en osmolalitet på mere end 1000 mOsm/kg. Hvis han således drikker havvandet, trækkes der vand ud af kroppen, og vores skibsbrudne ven vil dø af tørst, hvis han ikke snart bliver fundet.

Sygdomssymptomer hos kalven på grund af forkert osmolalitetsudligning

Hvis kalven drikker mælk med for høj osmolalitet (hypertoni), kan der opstå lignende problemer. Hvis mælkeerstatningen blandes i for høj koncentration, eller der tilsættes mineralstoffer, kan det forekomme, at kalvedrikken bliver hyperton, og der kan opstå problemer med diarré.

På den ene side kan det ske, fordi tarmen ikke længere optager væsken fra kroppen i det nødvendige omfang.

På den anden side kan der opstå celleskader i tarmvæggen, som så kan fremkalde det såkaldte „Leaky-Gut-syndrom“. Beskadigede celler bliver gennemtrængelige for patogener, som så uhindret trænger ind i stofskiftekredsløbet,hvor de kan forårsage mange forskellige problemer.

Desuden er der mange forskellige undersøgelser, som ud over diarrésygdomme også konstaterer betændelsestilstande og sår i løbevæggen, hvis der gives hypertone kalvedrikke over lang tid (fx "Intestinal adaptations to energy source of milk replacer in neonatal dairy calves" A.C.Welboren, B. Hatew, J.B.Renaud, L.N.Leal, J.Martín-Tereso, M.A.Steele 2021).

En meget høj osmolalitet (over 600 mOsm/kg) kan også forårsage tarmluft i løben. Mælken eller løbekagen kan være for lang tid i løben og overføres ikke i tilstrækkelig grad til tyndtarmen.

Sammensætning af sødmælk

Men hvad har det med kalveopdrættet at gøre? Helt enkelt dette: Naturlig sødmælk er ideelt afstemt i forhold til kalven. Også sødmælk har en osmolalitet på ca. 300 mOsm/kg. I mælken er det først og fremmest mineralstoffer og laktose, der afgør osmolaliteten. Fordi mælk og blod har omtrent samme osmolalitet, er der ingen problemer med skadelige osmotiske processer i tarmen.

Sødmælk består som regel af 87 % vand og 13 % tørsubstans. Alt efter mælkeindholdsstoffer har sødmælk følgende indholdsstoffer i tørsubstansen: 36 % laktose (35 – 37 %), 30 % fedt (28 – 34 %), 26 % protein (25 – 28 %) og 6 % aske (6 – 7 %).

Desuden skal man være opmærksom på, at proteinet opdeles i to fraktioner: kasein og valleprotein. Her udgør kasein 80 % og dermed langt den største del af den samlede mængde protein.

Det er ideelt, idet kalvens fordøjelsessymptomer er opdelt på tilsvarende vis. Hos unge kalve er det proteinspaltende enzym chymosin (osteløbe) fremherskende og udgør 80 %. Det anvendes i forbindelse med fordøjelsen af kasein. Kun 20 % af enzymerne er pepsin, som kan nedbryde valleprotein og planteprotein. Først efter 4-5 uger ændres enzymindholdet efterhånden, og pepsin bliver dominerende. Det betyder, at unge kalve kræver kaseinprotein i ernæringen!

Sammensætning af mælkeerstatning

Mælkeerstatning (MAT) fremstilles af biprodukter fra næringsmiddelproduktionen.

I forbindelse med fremstilling af smør trækkes fedt ud af mælken, og restproduktet er skummetmælk. Skummetmælken tørres, og anvendes i MAT som skummetmælkspulver. Skummetmælken indeholder stadig alle proteinstofferne, inklusive den meget vigtige kasein. Kasein og pepsin optræder også her i forholdet 80:20.

Hvis der derimod produceres ost, omdannes så godt som al kasein til ost. Også fedtandelen trænger helt ind i osten. Restproduktet er såkaldt sød valle. Den indeholder kun valleproteinet og aller mineraler (aske).

Kalven er ikke i stand til i tilstrækkelig grad at få denne valle til at koagulere i løben. Derfor kommer den ofte ikke-koaguleret ind i tarmen. Næringsstofferne optages så direkte via tarmvæggen.

(Nogle MAT-producenter angiver, at denne hurtigere passeringshastighed for mælken også medfører en højere mælkeoptagelse, så den altså faktisk kan opfattes positivt. Dette udsagn kan Holm & Laue hverken bekræfte eller afvise. Den hurtigere passeringshastighed kan dog også medføre en utilstrækkelig laktosefordøjelse, så tarmfloraen indeholder mange næringsstoffer og formerer sig hastigt, hvilket kan medføre diarré.)

Tørret sød vallepulver har et proteinindhold på kun 12-13 %. Denne andel er markant for lav til traditionelle former for mælkeerstatning. Der kræves minimum 20 %! Derfor tilføjes der andre proteinkilder til mælkeerstatning uden skummetmælkspulver (MAT uden en andel af skummetmælk), som forøger andelen af protein.

Eksempelvis delvist sukkerfri tørret valle: en stor andel af laktose er trukket ud af dette produkt. Dette øger proteinindholdet automatisk. Alt efter produkt kan der være mellem 20 og 35 % protein i TM. På grund af det lave sukkerindhold stiger andelen af aske dog også i produktet.

En yderligere mulighed kunne være proteiner såsom soja- eller hvedeproteiner. Disse produkter kan unge kalve ikke fordøje så godt, og de bør derfor slet ikke anvendes, eller under alle omstændigheder være baseret på specielle processer (hydrolyse). For at kunne vurdere MAT kan man kigge på råfiberindholdet i mælkeerstatningen. Hvis den indeholder råfibre, anvendes der planteprodukter. Råfiberindholdet bør derfor ikke udgøre mere end 0,1 %.

Fordeling af indholdsstoffer i MAT

Derfor er sammensætningen af mælkeerstatningsprodukter meget forskellig alt efter opskriften. En oversigt over 10 forskellige produkter (skummetmælkspulver og vallepulver) resulterede i følgende ingredienser i tørmassen: 50 % laktose (45–51 %), 19,5 % fedt (18–20 %), 23 % protein (21–24 %) og 7,5 % aske (7–8 %)

Fedt i mælkeerstatning

Da mælkefedtet næsten trækkes helt ud både ved produktion af smør og ost, skal der tilføjes fedt. Plantefedt er uproblematisk i mælkeerstatning og er letfordøjeligt. Det har heller ingen indflydelse på osmolaliteten. Dog udsættes oversøisk importerede fedttyper såsom palmeolie eller kokosfedt dog i stigende grad for samfundskritik, da de som regel stammer fra områder med tidligere tropeskove. Men det er et helt andet emne.

Anvendelse af mælkeerstatning i CalfExpert

Sukker og salt kun i moderate mængder

Det viser sig altså, at mælkeerstatning, uanset kvalitet, principielt adskiller sig fra sødmælk. Særligt laktose- og askeindholdet er markant forøget. Det medfører, at osmolaliteten også er forøget (hypertoni) i forbindelse med mælkeerstatning. Alt efter produkt udgør den 400 til 600 mOsm/kg. Det betyder, at vi hele tiden udsætter kalvene for stress, der, som ovenfor beskrevet, kan medføre problemer med diarré og sårdannelse i løben. Særligt i forbindelse med de forøgede MAT-koncentrationer, som mange anbefaler, stiger osmolaliteten og risikoen for diarré.

Det betyder, at man skal være opmærksom på, at laktosen og askeindholdet ikke er for højt i mælkeerstatningen. Det er vanskeligt, for i Europa er det ikke obligatorisk at angive laktoseandelen på produktdeklarationen. Askeindholdet (mineralstoffer) i mælkeerstatningen bør ikke overskride 8 %, og det skal helst ligge på 7 %.

Hvad skal jeg så give kalvene at drikke? Sødmælk, skummetmælkserstatning eller mælkeerstatning uden skummetmælkspulver og valleerstatning?

Det er ikke nemt at give det rigtige svar.

Sødmælk

Sødmælk er generelt det, som kalvene fordøjer bedst: osmolaliteten og proteinsammensætningen modsvarer kalvenes behov. Dog skal der tages højde for hygiejneaspekter ved fodring med sødmælk. Hvad det drejer sig om, kan du læse i dette blogindlæg: "H&Ls sødmælkshistorie"

Skummemælkserstatning

Rent skummetmælkspulver indeholder vigtigt kasein, som kalven meget let kan fordøje. Der tilsættes dog i de fleste tilfælde også valleprodukter til skummetmælkspulver for at opnå det nødvendige proteinindhold samt for at reducere omkostningerne. Med stigende valleandel falder kaseinindholdet således, og osmolaliteten stiger.

Beregnet sammenligning af proteinindholdet i MATs med forskellig skummetmælksandel

Erfaringsmæssige skal man undgå MM-andele på mindre end 20 %, da dette vil resultere i mangelfuld koagulering af mælken i løben. Dette gælder især også for blandingen af MM-pulver og vallepulver!

Mælkeerstatning uden skummetmælkspulver eller valleerstatning

Disse mælkepulvere er ideelle til anvendelse i forbindelse med kalve, der er ældre end 4-5 uger. Så er kalvenes egne fordøjelsesenzymer forberedt på fordøjelsen af valleproteinet. For høje tilblandingsrater (mere end 13 % TS eller 130 g/l mælk) kan dog ikke anbefales på grund af den høje osmolalitet.

Hvilken betydning har elektrolytter?

Hvis kalve er syge eller lider af stress, lyder den gængse holdning således: ”Elektrolytter hjælper altid!” Man skal dog være opmærksom på et par ting:

  1. Elektrolytter, som blandes i mælken, øger osmolaliteten i mælken massivt, særligt for mælkepulverdrikke (se ovenfor). Derfor bør man ikke anvende dem. Ved anvendelse af sødmælkstilsætninger med højt indhold af mineralstoffer bør man følge de tilhørende produktinformationer.
  2. Ved doseringen af elektrolytterne bør der altid fremstilles en ”isotonisk” opløsning. For hvis en kalv udvikler diarré på grund af hypertoniske kalvedrikke, vil man ikke belaste den yderligere med en hypertonisk elektrolytdrik. Her skal man også være meget opmærksom på producentangivelserne. Kun til orientering: osmolaliteten på 290–300 mOsm/kg i blodet svarer til en NaCI-opløsning i vand på 0,9 procent.

Hvad er ellers vigtigt: kontinuitet!

Ud over valget af den korrekte type mælkedrik er tilberedningen også afgørende. Her skal man være opmærksom på tre væsentlige ting:

  1. Kontinuitet
  2. Kontinuitet
  3. Kontinuitet

Kalve elsker ensformighed! Altid det samme mælkemåltid med den samme temperatur i den samme koncentration i den samme mængde! Det sikres bedst med moderne fodringsteknik. Mælkeautomater skal være rigtigt kalibreret og indstillet, og i forbindelse med håndfodring skal man være opmærksom på den korrekte mængde mælkeerstatning. Med Smart-Mix tilbyder MælkeTaxaen den ideelle hjælp ved omrøring af den præcise mælkeerstatningskoncentration.

Foderskift skal ske skånsomt og forløbe langsomt. Overgangen fra en mælketype til en anden skal ske over minimum 7 dage (helst 14 dage). Hvis der fx skal anvendes en mælkeerstatning uden skummetmælkspulver i fravænningsfasen, kan en ekstra pulverbeholder på CalfExpert drikkeautomaten sørge for, at denne overgang sker langsomt og skånsomt. Individuelt tilpasset til hver enkelt kalvs alder!

Tag en snak med din mælkepulverleverandør og få afklaret, hvilke tilblandingsrater du skal tilsætte mælkepulveret med.

Hvis du er opmærksom på anvisningerne i denne blog, lider du ikke skibbrud ved fodringen af dine kalve. I stedet for at dø af tørst på havet kan du sammen med dit team stå for succesfuldt kalveopdræt med isotonisk, alkoholfrit øl eller læskedrik!