ConceptBarn med CalfExpert hos familien Bock i Nübbel, Schleswig-Holstein

På familien Bocks gård i Nübbel fik kalvene i januar 2022 et nyt hjem. Den gamle stald med drikkeautomater var ikke længere tidssvarende, og der skulle noget nyt til. ConceptBarn med drikkeautomaten CalfExpert er i dag den optimale løsning til landmanden og hans kalve.

I stedet for MælkeTaxa: ConceptBarn med CalfExpert

I bedriften Bock i Nübbel malkes der for tiden 130 køer, snart bliver besætningen med den nye kostald udvidet til 240 køer. Mange køer betyder mange kalve. Og med mange kalve er der brug for gode forhold - for at opnå optimal sundhed og ydelse. Den gamle kalvestald levede ikke mere op til disse krav. Siden januar 2022 har kalvene holdt til i den nye ConceptBarn, og Broder Bock hans tvillingebror Jörn, der sammen med deres far er ansvarlige for bedriften, er yderst tilfredse.

Egentlig skulle MælkeTaxa have været løsningen på mange problemer i den gamle stald. Men så var landmændene med på en Farmtour, der var arrangeret af Holm & Laue: ”Vi havde sådan set allerede bestemt os for en MælkeTaxa og ville slet ikke have været med på denne Tour – hvorfor skulle vi det? Vi havde jo allerede bestemt os. Men så tog vil alligevel med og blev præsenteret for ConceptBarn. Systemet var så overbevisende, at vi ikke bestemte os for en MælkeTaxa, men for ConceptBarn, som vi har i dag“, fortæller Broder Bock.

ConceptBarn i familien Bocks bedrift med åbne Curtains.

Konceptet bag ConceptBarn

Men hvad er egentlig en ConceptBarn? Det er et staldsystem, der muliggør opdræt af kalve med megen frisk luft og stor bevægelsesfrihed. Uden træk, med lav forekomst af skadelige gasser og med vægge og tag i vejr- og vandfast udførelse.

Hvordan ser systemet ud? Med en enkel forklaring af eksemplet hos Bock: Her indeholder ConceptBarn fire områder til fire kalvegrupper. Drikkeautomaten CalfExpert er anbragt centralt i midten af ConceptBarn og er forbundet med HygiejneStationerne. I hver kalvegruppe forsyner en station kalvene med mælk.

Udluftningen foregår via væggene i siden med Curtains, der kan åbnes eller lukkes alt efter vejrforholdene. Hos Bock foregår det manuelt. ”På den måde har vi godt styr på klimaet i vores kalvestald“, siger Broder. Hvis forhængene bare er ganske lidt åbne, strømmer der frisk luft udefra ind i stalden. Ved hjælp af et vindnet og en halvhøj mur forhindres det, at der opstår træk.

Derudover er der på Bocks gård integreret en ”kalvehule“ i hver kalveboks: det vil sige et lavere tag, som kalvene kan opholde sig under. På den måde skabes der en ekstra klimazone.

Båsene udmuges via gavlsiderne i stalden. ”Gennem de fire porte i boksene er det helt enkelt muligt at muge ud i hver boks for sig med gummigeden - individuelt, så møget ikke bliver skubbet fra den ene gruppe til den næste. Det tiltaler os meget og forbedrer hygiejnen”.

Du vil gerne vide mere om ConceptBarn? På vores YouTube-kanal fortæller vores kollega og ekspert Dirk Sötje mere om ConceptBarn!

Frisk luft og sundhed i kalvestalden

På gården i Nübbel kommer kalvene med i gruppen efter ca. 15 dage. Da vi besøgte familien Bock i maj måned, var der i gennemsnit 15 kalve i hver gruppe. I forhold hertil forklarer Broder: ”Egentlig kan der være 25 kalve i en boks, men fra og med ca. 19 kalve opstår der betydeligt flere sundhedsproblemer hos de små. Derfor forsøger vi at holde grupperne så små som muligt, så har vi næsten ingen eller slet ingen problemer med hoste eller diarré”.

”Der er meget roligt i stalden og kalvene slapper af” tilføjer Broder. Det kunne vi også konstatere under vores besøg. Også luften i stalden var vi begejstrede for: frisk luft, men uden den nordiske vind og ingen ubehagelig lugt. ”Nu - hvor dagene er noget køligere - lader vi Curtains være længere nede, men om sommeren kan vi sikkert lukke helt op for dem“, siger Broder.

Et blik hen over HygiejneStationen til kalvene

Hvorfor vælge Holm & Laue

Så er der kun spørgsmålet tilbage, hvorfor det netop var ConceptBarn fra Holm & Laue, der var så overbevisende for familien Bock. Broder Bock svarer: ”Vi har kendt firmaet Holm & Laue i lang tid. Også drikkeautomaten i den gamle stald kom fra Westerrönfeld. Produkternes kvalitet taler for sig selv og vores konsulent Dirk Sötje bistod os fra start til slut både under planlægningen og under realiseringen. Og helt ærligt: Hvem ellers? Desuden havde vi stor frihed i forbindelse med ConceptBarn, vi kunne selv lave meget og spare penge på den måde. Takket være CalfExpert har vi endnu bedre styr på vores kalve, og vores dyr bliver passet individuelt. Vi er meget glade for ConceptBarn, og jeg tror også, at vores kalve er det”.

Vi takker Broder Bock for hans tid og den hyggelige samtale! Vi ønsker alt det bedste og stor success med ConceptBarn og CalfExpert!

Kontakt

Holm & Laue Håndbog kalv