MælkeTaxa eller CalfExpert mælkeautomat?

22. September 2023 — Kalvefodring, Produkter#Arbejdsstyring #CalfExpert #Hjælp til beslutningen #MælkeTaxa #Mælkeautomat
Det svære valg!

Hvis du gerne vil modernisere din kalvefodring, når du før eller senere til det punkt, hvor du spørger dig selv, om du vil fodre med en MælkeTaxa eller fuldautomatiseret med CalfExpert. Her er beslutningen ofte lige så alsidig, som driftsformerne er forskellige. Vi vil gerne hjælpe dig med at beslutte dig for den helt rigtige valgmulighed.

1. Besparelse af arbejdstid og organisation af arbejdet

Du kan spare masser af arbejdstid både med MælkeTaxa og med CalfExpert. Det bliver hurtigt 30 til 90 minutter om dagen, alt efter driftens størrelse og organisation.

 
Fordele ved MælkeTaxa:

Med MælkeTaxa hører det møjsommelige slæb af tunge spande fortiden til. På grund af den hurtigere omrøring, muligheden for at starte varme. Og pasteuriseringsprocesser automatisk og den enkle transport af store mængder mælk sparer du desuden noget arbejdstid.

Betjeningen af MælkeTaxa er relativt enkel og er også hurtig at forstå for ufaglærte medarbejdere. Derfor er MælkeTaxa en god løsning for dig, hvis du har at gøre med mange skiftende arbejdskræfter.

 
Fordele ved CalfExpert:

Mælkeautomaten CalfExpert fodrer dine kalve automatisk. Det er kun de første 2-3 dage, at kalvene skal lære det. Ud over tidsbesparelsen er den højere fleksibilitet en stor arbejdsøkonomisk fordel. Mens du med MælkeTaxa er bundet af faste fodringstider, kan kontrollen af kalvene finde sted på mælkeautomaten på et hvilket som helst tidspunkt på dagen.

CalfExpert er således et godt valg. Hvis der mangler arbejdskraft hos dig og det kun er få veluddannede personer, der tager sig af kalvene.

Leonie ved fodring af kalvene med MælkeTaxaen

2. Holdsystem

Den måde du holder dine kalve på, spiller en afgørende rolle ved anvendelsen af teknikken.

 
Fordele ved MælkeTaxa:

Hvis du holder mange kalve i enkelthytter eller i små grupper med 6–8 kalve, er MælkeTaxa ideel til fodringen. MælkeTaxa kan som regel også anvendes, hvis du ikke vil ændre noget ved din aktuelle situation i stalden. Den passer fint gennem alle døre og er nem at flytte med det elektriske køredrev. Den er således en fleksibel allrounder på din gård.

 

Fordele ved CalfExpert:

Mælkeautomater er ideelle til gruppehold fra for eksempel 8–10 kalve. Takket være pumperne i Hygiene Station er der mulighed for en meget fleksibel installation af CalfExpert. Ikke desto mindre anbefaler vi at du planlægger din stald i tæt samarbejde med den lokale rådgiver fra H&L.

Da tyrekalve ifølge den nye transportforordning skal blive på malkekvægbedriften i mindst 4 uger. Fodrer mange bedrifter også disse dyr ved mælkeautomater. Det betyder en mærkbar besparelse af arbejdstid, og du skal ikke sørge for ekstra båse eller kalvehytter til hankalvene.

En CalfExpert-mælkeautomat med to stationer og DoubleJug-mælkekøletanken

3. Foderprogrammer

Der findes hundredvis af forskellige foderanbefalinger til kalve. Så det kan være svært at bevare overblikket. Derfor er det vigtigt at også din fodringsteknik er fleksibel nok til at realisere anbefalingerne.

 

Fordele ved MælkeTaxa:

MælkeTaxa understøtter omrøringen af mælken med blandingsberegneren „SmartMix“. Således omrører du altid den rigtige mængde i den optimale koncentration af mælkeerstatning.

MælkeTaxa scorer især gode point ved sødmælk, for den kan hente mælken i sit mælkekammer og derefter køle, opvarme eller også pasteurisere den. Alt efter, hvordan du gerne vil gå til værks.

Med optionen „SmartID“ kan du programmere foderkurver for alle kalve og langsomt afvænne dine dyr fra mælken.

 

Fordele ved CalfExpert:

CalfExpert fodrer dine kalve, så det virkelig er individuelt fra dyr til dyr. Hver kalv får den mælkesammensætning, der passer til den alder, den har. Her kan CalfExpert køre meget fleksible programmer: For eksempel starte med højt fordøjelig sødmælk og senere affodre med mælkeerstatning. Der er også mulighed for en målrettet anvendelse af fodertilsætningsstoffer ved fodringen af enkelte kalve.

Derved har du den maksimale fleksibilitet til at realisere enhver anbefaling fra din foderrådgiver.

Det er især en fordel at CalfExpert fodrer mælken i små mængder pr. måltid. Herved stabiliseres fordøjelsen hos dine kalve og de vokser rigtig sundt op. CalfExpert kan også fodre store mælkemængder, helt op til ad libitum, rigtig godt hen over flere måltider om dagen.

Landmand med iPad

4. Informationer og data

Gode informationer er vigtige, når man gerne vil træffe de rigtige administrative beslutninger.

 

Fordele ved MælkeTaxa:

Standard MælkeTaxa råder over en meget enkel statistisk analyse, der viser rammebetingelserne for hver pasteurisering, fodring og rengøring. Med en valgfri tilknytning til CalfGuide-managementprogrammet registreres detaljerede oplysninger om de enkelte arbejdsprocesser og gemmes.

Men kontrollen af kalvenes aktivitet og sundhed påhviler dig og dine medarbejdere. Det er således en fordel, hvis du er et visuelt menneske der skal se og opleve ting for at forstå dem rigtigt.

 

Fordele ved CalfExpert:

CalfExpert indsamler hver gang kalvene besøger mælkestationen nogle informationer, som den anvender til en vurdering af dyrene. Ud fra informationer såsom mælkemængde, sugehastighed, besøgshyppighed og dyrevægt analyserer den kalvene og udarbejder evt. alarmlister, som viser dig, hvilke kalve du først skal tage dig af.

Disse informationer kan hentes direkte på CalfExpert eller også via den gratis CalfGuide-app på din mobiltelefon eller pc. Hvis du således er et talmenneske, er CalfExpert helt sikkert det rigtige for dig.

Galaxis, som er en videotræningsplatform for malkekvægholdere, sammenligner MælkeTaxa med mælkeautomaterne

Ser du, der er mange aspekter at tage højde for, når man skal træffe det rigtige valg. Ud over den ovennævnte, generelle punkter, er der stadig mange andre ting, som du skal tage hensyn til ved valget af den passende fodringsteknik. Du er velkommen til at henvende dig til vores H&L-forhandlere, der til enhver tid gerne vil understøtte dig.

Kontakt
Håndbog kalv

Holm & Laue Håndbog kalv