Större kapacitet i kalvutfodringen tack vare modern dryckesteknik

I Pays de la Loire, Frankrike, är kalvarna friska och människorna glada tack vare CalfExpert

För 13 år sedan beslöt sig gården ”GAEC des 4 Chenes“ för en HL 100 kalvamma. En CalfExpert tar hand om kalvutfodringen. Hela tiden har innehavaren Fabrice Thouzot och hans medarbetare varit mycket positiva.

Den här artikeln handlar om:

  • Dryckesautomaterna från Holm & Laue övertygar
  • Nå dina mål med HL100 dryckesautomater
  • CalfExpert ger ännu bättre kontroll och effektivitet

Dryckesautomaterna från Holm & Laue övertygar

Mjölkgården ”GAEC des 4 Chenes“ ligger i västra Frankrike, i Les-Luc-sur-Boulogne. Gården mjölkar ca 100 kor, bedriver kviguppfödning och har en besättning med ca 85 kalvningar. Svinhållningen är en annan inkomstkälla.

Innehavaren Fabrice Thouzot med sin nya CalfExpert

För 13 år sedan valde innehavaren Fabrice Thouzot en dryckesautomat HL100. Ett växande antal djur, brist på arbetskraft, mål för ökad effektivitet samt bättre djurhälsa ledde fram till beslutet. På kort tid byttes den gamla dryckesautomaten ut mot en ny CalfExpert med fyra HygieneStationer.

Den individuella överblicken över varje enskild kalv, den ökade utfodringskapaciteten och den förbättrade hanteringen övertygar över hela linjen. ”Jag vill också betona den utmärkta servicen från vår lokala återförsäljare. Hittills har vi alltid bemötts av folk på Holm & Laue som vet vad de talar om, vilket kommer till uttryck i produkterna“, säger Fabrice.

Nå dina mål med HL100 dryckesautomater

Arbetet med kalvarna bedrivs av innehavaren själv och ytterligare en person. Tidigare var det i snitt 50 kalvar att ta hand om, idag är det ca 70. Gården har utökats kontinuerligt och vi har satt upp nya mål. Fabrice berättar: ”som djuruppfödare i Holstein strävade vi efter att våra djur skulle kalva vid 24 månaders ålder. Då behövde de kunna prestera bättre. Vi började från början. Det var här som HL 100 kalvamman kom in i bilden. Den automatiskt reglerade utfodringen vid en temperatur och pulverkoncentration som alltid är optimal fick en snabb verkan på kalvarna: friskare och starkare kalvar på mycket kort tid.“

Alltid nyblandat i HL 100 och CalfExpert

I vår ladugård har vi ibland problem med sjukdomar i luftvägarna, men det klarar kalvarna av idag mycket bättre än tidigare. Vår investering i den nya kalvamman har lönat sig redan.“

Han är särskilt nöjd med den ökade arbetseffektiviteten: ”Vi sparar in värdefull arbetstid med den dåvarande HL100 och dagens CalfExpert. Allting körs helautomatiskt och våra kalvar växer stadigt med mycket få hälsoproblem. Sedan flera år tillbaka kalvar våra djur vid mellan 24 och 25 månaders ålder. Vi har nått vårt mål.“

- Det är inte bara i Frankrike som våra kalvammor visar sig från sin bästa sida: de används också i Ukraina. Läs gärna vårt blogginlägg ”Framgångsrik kalvutfodring i Ukraina“. –

CalfExpert ger ännu bättre kontroll och effektivitet

Efter 13 år med HL100 valde vi CalfExpert med fyra HygieneStationer. ”HL 100 kom helt enkelt lite till åren och underhållsbehovet ökade. Reparationstiderna påverkade tillväxten hos våra kalvar direkt, eftersom utfodringen låg i våra händer igen under tiden. Ur ekonomisk synvinkel är det ett verkligt problem, framför allt när det gäller vår kviguppfödning. Så vi införskaffade CalfExpert med fyra HygieneStationer från Holm & Laue.“

Enkel användning av CalfExpert

Den nya CalfExpert imponerar: ”Idag har vi detaljerad, individuell information om varje kalv, hanteringen är mycket enkel, nappsköljningen levererar bättre hygien, och vi kan utfodra fyra kalvar samtidigt. Dessutom vägs kalvarna automatiskt regelbundet, och avvänjs på basis av det, och vi kan spara dyrt mjölkpulver, d.v.s. reda pengar. Visserligen var jag också mycket nöjd med min HL 100 kalvamma, men CalfExpert är något helt annat. Och jag har inte ens testat automatens alla funktioner än”, säger innehavaren.

Fabrice avslutar med följande ord: ”Vi är mycket nöjda med våra tidigare beslut, när vi valde Holm & Laue. Man märker fort att här är det någon som har tänkt till hur man kan förbättra vårt jobb. Det blir tydligt även i samarbetet med våra lokala servicepartners som alltid stödjer oss på bästa sätt.“

Vi tackar Fabrice Thouzot för den givande diskussionen, och önskar lycka till med CalfExpert kalvamma.