Mere effektiv kalvefodring takket være moderne drikketeknologi

I Pays de la Loire, Frankrig, sørger CalfExpert for sunde kalve og glade mennesker

Gården "GAEC des 4 Chenes" valgte for 13 år siden en HL 100 automatisk drikkeautomat. I mellemtiden tager en CalfExpert sig af kalvefodringen. Driftsleder Fabrice Thouzot og hans personale er lige så entusiastiske som altid.

Dette indlæg omhandler følgende:

  • Holm & Laues drikkeautomater er overbevisende
  • Opnå mål med den automatiske HL100-drikkeautomat
  • CalfExpert skaber endnu mere kontrol og effektivitet

Holm & Laues drikkeautomater er overbevisende

Mejeribedriften "GAEC des 4 Chenes" ligger i det vestlige Frankrig, nærmere bestemt i Les-Luc-sur-Boulogne i Frankrig. Bedriften malker ca. 100 køer, har en kvieopdræt og en ammekvægsbesætning med ca. 85 kælvninger. En anden del af bedriften er svineopfedning.

Driftsleder Fabrice Thouzot med sin nye CalfExpert

For 13 år siden besluttede driftsleder Fabrice Thouzot at købe en HL100 automatisk drikkeautomat. Voksende husdyrhold, mangel på arbejdskraft, målet om at øge ydelsen og forbedre dyrenes sundhed førte til den daværende købsbeslutning. For nylig blev den gamle drikkeautomat udskiftet med en ny CalfExpert med fire HygiejneStationer.

Det nu mulige individuelle syn på hver enkelt kalv, den øgede fodringskapacitet og den forbedrede håndtering er overbevisende på hele linjen. ”Desuden vil jeg gerne fremhæve den fremragende støtte fra vores lokale forhandler. Hos Holm & Laue har vi altid arbejdet med folk, der kender deres fag, og sådan er produkterne også designet", forklarer Fabrice.

Opnå mål med den automatiske HL100-drikkeautomat

Driftslederen og en ansat tager sig af kalvene på gården. Tidligere var der i gennemsnit 50 kalve at passe, i dag er der omkring 70. Gården er vokset støt i de seneste år, og der er blevet sat nye mål. Fabrice forklarer: "Som Holstein-opdrætter var det vores mål, at vores dyr skulle kælve ved 24 måneder. Til dette formål var det nødvendigt for dem at blive mere magtfulde. For at opnå dette startede vi i avlsfasen. Det er her, at den automatiske HL 100-drikkeautomat kom ind i billedet. Den automatisk styrede fodring med en altid optimal temperatur og pulverkoncentration har hurtigt gjort sig gældende for kalvene: sundere og stærkere kalve efter meget kort tid.”

Altid frisk blandet med HL 100 og CalfExpert

I vores gamle stald har vi stadig nogle gange problemer med luftvejssygdomme, men vores kalve klarer det meget bedre nu end tidligere. Vores investering i den nye automatiske drikkeautomat har allerede givet pote.”

Han er især glad for den øgede arbejdseffektivitet: "Vi sparer værdifuld arbejdstid med HL100 dengang og nu med CalfExpert. Alt kører helt automatisk, og vores kalve vokser støt og roligt med meget få sundhedsproblemer. I flere år har vores dyr nu kælvet mellem 24 og 25 måneder. Vi har nået vores mål på det tidspunkt.”

- Vores drikkeautomater viser sig ikke kun fra deres bedste side i Frankrig, de er også i brug i Ukraine. Læs venligst vores blogindlæg "Vellykket kalvefodring i Ukraine”. –

CalfExpert skaber endnu mere kontrol og effektivitet

Efter 13 år med HL100 blev den for nylig efterfulgt af CalfExpert med fire hygiejnestationer. ”HL100 var simpelthen ved at blive lidt for gammel, og den nødvendige vedligeholdelse var stigende. Reparationsperioderne havde en direkte indvirkning på kalvenes vækst, da fodringen var tilbage i vores hænder i denne periode. Dette er et reelt problem ud fra et økonomisk synspunkt, især med hensyn til vores kvieopdræt. Så CalfExpert kom til vores gård med fire HygiejneStationer fra Holm & Laue."

Nem betjening af CalfExpert

Den nye CalfExpert gør en begejstret: "Vi har nu detaljerede individuelle oplysninger om hver enkelt kalv, den er meget nem at betjene, patteskylningen sikrer mere hygiejne, og vi kan vande fire kalve på samme tid. Desuden bliver kalvene automatisk vejet regelmæssigt og vandes i overensstemmelse hermed, så vi kan spare dyrt mælkepulver og dermed penge. Jeg var også meget tilfreds med min HL100-automat, men CalfExpert er noget helt andet. Og jeg har ikke engang udnyttet alle maskinens muligheder endnu", siger driftslederen.

Endelig konkluderer Fabrice: "Vi er meget tilfredse med de beslutninger, vi tidligere har truffet vedrørende Holm & Laue. Man mærker hurtigt, at nogen her har tænkt over, hvordan vi kan forbedre vores arbejde. Dette er også tydeligt i samarbejdet med vores lokale servicepartnere, som altid giver os stor støtte.

”Vi vil gerne takke Fabrice Thouzot for det detaljerede interview og ønsker ham al mulig succes med CalfExpert-drikkeautomaten.