Dyrevægt WeightControl

Gennem registrering af kalvenes vægt opnår du et datagrundlag for vigtige ledelsesbeslutninger såsom selektion og foderstrategier.

Intelligent vægt: Registrering af vægt og data og vurdering i CalfGuide styringssystemet.

Datadrevne afgørelser hjælper med til at opdrætte sunde kalve med en god udvikling.

Findes i tre forskellige modeller - passende til din bedrift.

Elektroniske kalvevægte med ekstra hjælp til administrationen

WeightControl er elektroniske vægt til kalve, som ikke kun vejer dyrene, men også gemmer andre vigtige data. Kvægvægtene fra Holm & Laue findes som platformvægt, som mobil enkeltvægt og som gruppevægt til transport med frontlæsser. Desuden registrerer en RFID-læser kalvenes øremærker automatisk, og du indtaster yderligere informationer på betjeningsterminalen.
Med WeightControl lader du ikke mere tilfældighederne råde, men har altid overblik over dine kalves udvikling. Nu kan du træffe vigtige afgørelser om foderstrategier eller selektion af dyr på baggrund af fakta, ikke kun ud fra din mavefornemmelse.
De forskellige WeightControl-modeller tilbyder alle bedrifter en passende løsning til fastsættelse af dyrenes vægt og til dokumentation af de vigtigste data. Dermed har du og dit team rådighed over udstyr, som sikrer moderne administration på højde med tiden.

WeightControl – mere end blot en vægt

Med de nye kalvevægte er registrering af vægt og yderligere informationer legende let. Systemet bygger på tre forskellige typer dyrevægte i kombination med elektronisk dyreregistrering og en ekstra indtastningsterminal, hvor du meget nemt kan indtaste relevante data.

WeightControl "Base" - den stationære platformvægt

WeightControl Base er beregnet til kørsel på små transporter eller kærrer til kalve (fx CalfBuggy). Ved hver kalvetransport kører man blot hen over vægten, som hurtigt registrerer den aktuelle vægt. Ramper letter kørslen.

Platformsvægten har også vist sig værdifuld til andre formål. Da den kan belastes med op til 2.000 kg, er den ideel til vejning af fodermidler eller andre ting.

WeightControl "Single" - Den mobile gennemgangsvægt

Med sine store hjul kan WeightControl Single transporteres hen til alle steder, hvor kalvene skal vejes. Dørene kan monteres således, at de åbnes mod venstre eller højre. Derved kan kalvene - alt efter forholdene på stedet - nemt og bekvemt føres ind på vægten og ud igen. Batteridriften giver også mulighed for anvendelse på mere fjerntliggende steder såsom kalvehytter udenfor.

WeightControl "Multi" - transportgruppeboksen

WeightControl Multi er perfekt i brug, hvis kalvene ikke kun skal vejes, men også transporteres. Op til 5 kalve (alt efter størrelse) kan nemt transporteres i boksen ved hjælp af et frontlæsserbeslag, (f.eks fra enkelthytterne til gruppebåsen eller efter afvænning til ungkvægstalden). Boksen skal ikke engang sættes af for at veje kalvene. Derfor kan man indfange kalvene direkte i halmbåsen og veje dem.

Særlig praktisk er her tarafunktionen. Kalvene kommer efter hinanden ind i transportboksen og deres individuelle vægt bestemmes helt præcist. Nemmere bliver det ikke at veje og transportere!

Gennem dørene på tre forskellige sider, hvis hængselside du kan vælge individuelt, kommer kalvene ind på vægten. Med denne fleksibilitet kører du gennem kalveboksrækkerne og indsamler kalvene på venstre og højre side. Dette foregår hurtigt og sikkert.

Enkel betjening direkte på terminalen

Elektroniske øremærker registreres hurtigt med en ISO-Stickreader og gemmes automatisk i systemet. Vægten vises på 7”-skærmen til terminalen. Ved hver yderligere vejning viser WeightControl desuden også vægtforøgelsen pr. dag og sammenligningen med gennemsnittet for besætningen. Via WeightControl-displayet kan man indtaste og gemme yderligere informationer om kalven (fx køn, kalveforløb, råmælkmængde etc.).

Grundlag for vigtig selektion

Når opdrættet er afsluttet, kan disse data eksporteres automatisk til andre styringssystemer, hvor de danner grundlag for ledelsesbeslutninger såsom selektioner, foderstrategier eller optimering af arbejdsprocesser.

CalfGuide-tilknytning

Alle data gemmes i WeightControl-dyrevægten, ligesom de også automatisk videresendes til styringsprogrammet CalfGuide. Du kan både aflæse informationer om kalvehistorikken, såsom daglig vægtforøgelse eller andre informationer fra tilsluttede MælkeTaxaer eller mælkeautomater, i CalfGuide og direkte på vægtens terminal. Det er lig med fuldstændig integrering af alle data om kalveopdrættet i ét system.

Enestående vægtfunktioner

Foreløbige kalvenumre

Kalvenes vejning bør integreres i driftsprocessen. Men man kan ikke altid planlægge alt. Hvis en kalv fx fødes om natten, kan kollegaerne på natholdet veje den direkte og bringe i kalvehytten. Alt det sker, inden kalven er blevet øremærket. I så fald kan WeightControl tildele "foreløbige kalvenumre"til kalven. Kalvene får så i første omgang et provisorisk halsbånd. Den næste dag kan den besætningsansvarlige øremærke kalven, denne information tilføje senere til softwaren og fjerne det provisoriske halsbånd igen.

Tilvejefunktioner

Hver kalv, der betræder gruppevægten, vejes og registreres med den individuelle vægt. Med transponderlæserne indlæser di det elektroniske øremærke eller indtaster numrene hurtigt selv på terminalen. WeightControl detekterer ved den registrerede vægt om kalven stadig er på vægten og kan endda se i hvilken gruppebås kalven er gået, da den kendte vægt nu har forladt vægten.

Kontroldage

På mange bedrifter er opgaverne opdelt ii ugentlige rutiner. Hvis det fx altid er om onsdagen at kalvene, der er mindst 3 uger gamle, flyttes, så er dette også det bedste tidspunkt at veje kalvene, når man nu er i gang med at flytte dem. Dog er så ikke alle kalve lige gamle og en ensartet referencevægt på en bestemt skæringsdag fx den 21. levedag måles ikke. WeightControl-softwaren kan dog med en afvigelse på nogle få dage beregne den "teoretiske" vægt på en fastlagt "kontroldag". Dermed kan kalvenes tilvækst ret godt sammenlignes.

Transportervægte

På platformvægten kan du veje kalvene med hver transportkærre såsom CalfBuggy. Kærets vægt er registreret i programmet og fratrækkes automatisk. Der kan registreres op til 4 "transportervægte". Det kan fx også være den stærke praktikant, som altid selv bærer kalvene og stiller sig på vægten sammen med dem.

Vejesamlinger

Selvom der ikke findes elektroniske øremærker eller du ikke har tid til at indtaste øremærkerne manuelt, så udgør WeightControl et nemt analysesystem til rådighed: Vejesamlingerne. Her drejer det sig om at tilordne kalvene til en bestemt "Gruppe" og at dokumentere dennes gennemsnitlige vægtudvikling.

Hver vejning af kalvene kan allokeres til en vejesamling. Vejesamlingerne er markerede med tal fra 1-9999. Derefter kan du fastlægge egne regler for brugen af vejesamlinger, for eksempel:

  1. Nem skelnen mellem kvie- og tyrekalve: tyrekalve i samling 1, kviekalve i samling 2.
  2. Som opdrætter modtager du kalve fra mange forskellige bedrifter. Vil du dokumentere vægtøgningen for kalvene fra hver af de forskellige leverandører? Overvåg nemt vægtøgningen efter oprindelse ved at bruge en vejesamling for hver leverandør.
  3. Du har flere kalvebåse, men har ikke dokumenteret i WeightControl eller CalfGuide, hvilke kalve der er i hvilken bås? For at finde gruppens gennemsnitlige vægt, kan du helt enkelt anvende en vejesamling pr. bås.

Ved dataevalueringen og ved eksport følger vejesamlingen altid med, d.v.s selv om en gruppering ikke er mulig ved hjælp af kalvens nummer, kan du nemt og hurtigt evaluere data i henhold til vejesamlingen.

Tekniske data

WeightControl "Base"

Vejeplade (LxBxH)120 x 98 x 10 cm
Betjeningsterminal30 x 44 x 120 cm
Maks. belastning2.000kg
Vægt91kg
FeaturesDataeksport som CSV-fil via USB eller direkte i CalfGuide, valgfrit RFID-readerstick, opkørselsramper som tilbehør

WeightControl "Single"

Mål totalt (LxBxH)210 x 94 x 132 cm
Mål indvendigt (LxBxH)161 x 48 x 100 cm
Maks. belastning150kg
Vægt160kg
FeaturesDataeksport som CSV-fil via USB eller direkte i CalfGuide, valgfrit RFID-readerstick

WeightControl "Multi"

Mål totalt (LxBxH)182 x 147 x 146 cm
Plads i boksen2,5 m²
Maks. belastning2000 kg
Vægt340 kg
FeaturesIndividuel tilvejefunktion, 3 døre frontlæsserbeslag, dataeksport som CSV-fil via USB eller direkte i CalfGuide, valgfrit RFID-readerstick
Kontakt

Holm & Laue Håndbog kalv