Jobs hos Holm & Laue

Præsentation af virksomheden

Holm & Laue har siden 1991 udviklet produkter til moderne kalveopdræt og -hold, hvor kalvesundhed står i fokus. Med vores innovative produkter ønsker vi at lette pasningen af kalvene, øge dyrenes sundhed og ydedygtighed samt sænke de omkostninger og den arbejdstid, der er forbundet med kalveopdrættet. Det lykkes mest effektivt med sunde kalve, som føler sig veltilpas. Så profiterer både kalv og ejer af brugen af vores produkter.

Det er en udfordring at løse denne udfordring med tekniske midler og økonomisk rentabelt for brugeren. Vi betragtes som teknologieksperter og førende på markedet inden for dette område.
Vi er repræsenteret med partnere inden for detailhandelen i næsten alle regioner, hvor det er økonomisk rentabelt at holde og forsyne kalve med moderne teknik og innovative koncepter. Vi arbejder naturligvis på at finde yderligere kompetente partnere, som deler vores filosofi og ønsker at markedsføre vores produkter på overbevisende måde i deres region.

På regionalt plan er Holm & Laue ikke kun producenter af intelligente løsninger til kalvefodring. I Schleswig-Holstein og Mecklenburg-Vorpommern indretter, servicerer og reparerer vi malkestalde med vores firma H&L Melktechnik. Desuden leverer vores H&L mælkehygiejnefirma her hygiejneprodukter til mælkekvægbedrifter. I Schleswig-Holstein er to tredjedele af mælkekvægbedrifterne for øjeblikket kunder inden for minimum ét af vores forretningsområder. Et sådant resultat skaber man kun på kort tid med overbevisende arbejdsresultater og et gensidigt respektfuldt samarbejde med sine kunder på partnerskabsbasis.

Sådan arbejder vi

Innovation er nøglen til succes for os. Vi udvikler vores produkter og arbejder konstant på forbedringer, som ofte kan overføres til serieproduktionen inden for kort tid. Det særlige ved vores virksomhed: Sammenlignet med andre virksomheder, som også selv udfører forskning og udvikling, er vores bemanding i udviklingsafdelingen – set i relation til det samlede antal beskæftigede – over gennemsnittet. Det er lig med et højt innovationstempo og i stigende grad til tildeling af internationale patenter.

Hos os udfører vi ikke selv produktionen; der er altså ingen, der bøjer, fræser, svejser plader, formgiver kunststof eller sætter printkort på. De enkeltdele, som vi producerer, fremstilles af specialiserede virksomheder i henhold til vores planer og krav. Standardkomponenter og normdele tilkøbes. Monteringen sker så i Westerrönfeld.

Vi leverer til detailhandelen i hele verden. I Schleswig-Holstein leverer vi direkte til vores kunder. Derved er mange af vores medarbejdere inden for service og salg dagligt i kontakt med brugerne af vores produkter og har et tæt kendskab til deres krav. I Schleswig-Holstein testes prototyperne til vores produkter også i praksis. Derved er vores udviklingsteam også hele tiden i dialog med brugerne og til stede i deres bedrifter. Således får vi hele tiden ny viden og erfaring.

Medarbejdere fra syv lande servicerer forhandlere i mere end 50 lande lokalt og med Westerrönfeld som udgangspunkt. Vores aktiviteter retter sig primært mod EU-landene, USA og i stigende grad Asien.

Det er vigtigt for os, at vi samarbejder med vores kunder og leverandører på partnerskabsbasis. I den forbindelse gør vi en indsats for at styrke dette samarbejde. Aktivt. Vores succes bygger på dette fundament, og vi arbejder på tilsvarende vis målrettet på at pleje relationerne til vores partnere.

Anerkendelse af vores medarbejdere er i den forbindelse en selvfølge. Holm & Laue er en familievirksomhed, der ledes af indehaveren, og det smitter af på vores indbyrdes forhold. I ordets bedste forstand. Vores ledelse har åbne ører og døre og tager sig tid til at lytte, så vores ”familie” kan bevare sin helt særlige karakter på trods af et stigende antal medarbejdere.

Arbejde hos og for Holm & Laue

Efter udførelse af dagens dont længes mange efter en aktivitet, man kan gå op i; efter opgaver, som er sjove, fordi de opfylder ens egne interesser, og arbejde, der anerkendes. Ideelt set er vi heldige at føle os kaldet til vores ”erhvervsmæssige aktivitet”.

Hvis du vil arbejde eller være i lære hos os og opfylder vores kravprofiler, eller hvis du som studerende er på udkig efter en virksomhed, der følger dig med stort engagement under dit studium, så vil vi meget gerne høre fra dig.

Vi begejstres af medarbejdere, som går til deres opgaver med entusiasme og en usædvanlig stor interesse for deres opgaveområde.

Hvis du ikke kun betragter Holm & Laue som et skridt på vejen i din karriere, men godt kunne tænke dig at ”føle dig hjemme” hos os i lang tid, er du særligt velkommen hos os.

Det tilbyder vi

Sundhed

 • Et attraktivt arbejdsmiljø med velordnede arbejdssteder og hvilelokaler tæt på naturen
 • Pauser med gratis, attraktive tilbud om sport og mental fitness

Sikkerhed og sociale forhold

 • Erhvervspensionsordninger, der overstiger lovens krav
 • Arbejdsgiverbidrag til opsparingsordninger
 • Gratis beklædning fra Dairy-Fashion™-kollektionen fra Holm & Laue
 • Med JobRad sparer vores medarbejdere op til 40 % ved køb af en cykel eller E-bike
 • Impulsive invitationer til morgenmad, middagsmad fra Food Truck eller frit udvalg fra isvognen og
 • naturligvis også regelmæssige julefrokoster

Familie og erhverv

 • Variable arbejdstider og fleksible arbejdstidsmodeller
 • Fuld godtgørelse for overarbejde gennem arbejdstidskonti eller udbetaling
 • Interne kurser og hjælp ved videreuddannelse

Ansøgning

Mit navn er Gesa Holm. Jeg er prokurist i virksomheden og personaleansvarlig. Du skal sende din ansøgning til mig. Hvis du ikke kan finde nogen stillinger på vores website, som passer til dig, er du mere end velkommen til at henvende dig til mig. Vi er taknemmelige for uopfordrede ansøgninger. Din ansøgning med CV bedes du så vidt muligt sende til mig per e-mail. Jeg sætter pris på at få oplyst, hvornår du kan eller vil starte hos os, hvilken ugentlig arbejdstid, du ønsker, og hvad der derudover er vigtigt for dig.

Ansøgere, der allerede er i job, sikrer vi særlig diskretion. Du er meget velkommen til at lære os nærmere at kende i forbindelse med en ”arbejdsdag på prøve”.