Leonie Dörr beheert de dieren en de public relations op de Karlshof

De Karlshof in Roßdorf, Hessen

Op de Karlshof worden 330 koeien gemolken en in totaal 680 dieren gehouden. Leonie Dörr is verantwoordelijk voor het beheer van alle dieren op het 200 ha grote bedrijf. Haar vader Michael geeft haar daarbij zoveel mogelijk de vrije hand en houdt zich bezig met het voeren van de dieren. Leonie's moeder neemt het voeren van de kalveren voor haar rekening. Tot het bedrijf horen daarnaast nog twee vaste medewerkers, twee stagiairs en nog een uitzendkracht.

Het bedrijf ligt in een dichtbevolkte regio net buiten Frankfurt in Hessen. Door intensief public relations-werk presenteert de Karlshof zich om zichzelf en de landbouw in het algemeen te promoten.

Kalveropfok de luxe

De kalveren komen na de geboorte in een cuddlebox. Dat wil zeggen ze worden uit de afkalfbox verwijderd, maar kunnen via het voerhek altijd nog door de koe worden bereikt. In de speciaal ingerichte ruimte vindt de eerste verzorging van het kalf, waartoe ook het geven van 4 liter biest behoort, plaats.

Zodra de kalveren droog zijn, komen ze in de individuele iglo's, die in drie rijen met daken droog en beschermd staan. De Karlshof biedt de kalveren hier, met veel stro en een goede hygiëne, een goede start. “Indien nodig krijgen de kalveren nog een warmtelamp opgehangen in de iglo”, meldt Leonie.

“Wij voeren in de MelkTaxi een mix van hoogwaardige melkvervangers met minstens 50% magere melkpoeder en aangezuurde transitmelk aan onze afgekalfde koeien. Op die manier verhogen we de hoeveelheid melk bij de MelkTaxi met de Smart-ID-voercurve naar 2 x 4,5 l per dag.” De kalveren krijgen al vanaf de eerste dag water en een zelfgemengde droge-TMR aangeboden.

Leonie heeft ondervonden dat het onthoornen kort voor het verplaatsen naar de groepsstal en aan de drinkautomaten het beste werkt. “’s Ochtends na de eerste volle dagmaaltijd verdoof ik de kalveren en onthoorn ze. 's Avonds voor de volgende maaltijd zijn ze dan weer zo fit dat ze de volledige hoeveelheid melk drinken. Vroeger, toen we de kalveren in het groepshok onthoornden, was het stressvol voor de dieren en ons mensen. Daarnaast haalden de kalveren ook niet de volledige dagelijkse hoeveelheden op, waardoor ze nog extra werden belast.”

Nadat ze op vrijdag worden onthoornd, komen de kalveren nu op maandag op een leeftijd van ca. 3 weken in de groepsbox. “Altijd twee kalveren samen want dan bouwen ze tijdens het omhokken naar een andere stal een zeer intensieve band op met elkaar en blijven daarna ook vrienden voor het leven. Ik zie ze later als koeien nog altijd samen in de melkstal komen en ik probeer erop toe te zien dat de paren ook altijd samen blijven. Dat kost me geen geld, en ik denk dat tevreden koeien in een goed sociaal milieu minder gevoelig zijn voor problemen”, aldus Leonie vol overtuiging.

Het omhokken na drie weken bevalt Leonie erg goed: “Voorheen vond het omhokken na 2 weken plaats in een tijd waarin enkele kalveren ook problemen hadden met diarree. Nu hebben we daar minder problemen mee!”

In de groepsstal worden de kalveren aan de H&L 100-drinkautomaten met 175 g/l water (ca. 15% drogestof) en 9 l per dag gevoerd. Bij het aanleren volgt Leonie een bepaalde filosofie: “In plaats van de kalveren ook aan de automaat 4,5 liter aan te bieden, krijgen ze hier slechts ca. 3,4 liter per bezoek. Dan hebben ze ook na het eerste aanleren nog recht op een volledige maaltijd en kunnen ze die zelf ophalen. Ik vind het ook belangrijk dat we de kalveren rust en geduldaanleren. Dan koppelen de kalveren het bezoek aan het station aan een positieve ervaring.”

“We voeren de 9 l tot de leeftijd van 66 dagen en spenen dan erg langzaam in stappen van 0,2 liter per dag. Met ongeveer 90 dagen zijn de kalveren gespeend. Maar omdat we de kalveren tegelijk spenen met behulp van de dierenweegschalen in de drinkstations, worden veel kalveren veel eerder van de melk gespeend omdat ze sneller zijn gegroeid. Met dit proces bereiken we dagelijkse toenames van duidelijk boven de 900 g.”

In de hokken zijn roterende kalverborstels en grote ballen aangebracht. Daar houden de kalveren van en ze spelen intensief met beide elementen. Dit is alweer een blijk van de gerichtheid op het dierenwelzijn op de Karlshof.

Leonie's gedachten over de toekomst

Wat zou jij in jouw kalverhuisvesting anders doen wanneer je volledig opnieuw zou kunnen beginnen?

“Ik denk dat ik de kalveren tot 4 weken in de individuele iglo zou houden, ook wanneer het aanleren van de kalveren aan de automaat dan wat moeilijker is. Daarnaast vind ik het houden van paartjes in iglo's voor twee erg interessant. Later in de groepshuisvesting zou ik de groepen kleiner maken. Bijvoorbeeld 6 kalveren in een hok om het leeftijdsverschil te verminderen. Ik zie echter het nut van voeren in groepen zonder drinkautomaten niet in. Ik zou blijven voeren met drinkautomaten. We besparen werktijd, voor het kalf is het veel comfortabeler en de bewaking van de dagelijkse gewichtstoename en het langzame spenen zijn voor mij erg belangrijk.”

Een eerste stap is al gezet: in het voorjaar van 2022 komt de nieuwe CalfExpert-drinkautomaat die de huidige H&L 100 vervangt. De familie Dörr verheugt zich bijzonder op de uitgebreide mogelijkheden van de gegevensevaluatie met de CalfExpert.

Buitengewone public relations werkzaamheden

Het bijzondere aan de Karlshof is dat de boerderij naast de 24-uurs-verkoop dagelijks tussen 11 en 19 uur door veel mensen wordt bezocht. Hier gaat het niet alleen om de verkoop van regionale producten, maar om de verbetering van het imago van de Karlshof en de landbouw in het algemeen. “De consumenten kunnen zich vrij bewegen en alles zien wat we doen. We willen de echte landbouw dichter bij de mensen brengen", aldus Leonie.

Ondertussen worden bij meerdere zelfbedieningsautomaten meer dan 100 producten zoals melkproducten, soepen, vleeswaren, zalm, aardappelen, eieren en handgebakken koekjes uit de regio en de omliggende landbouw verkocht. Met name gezinnen met kinderen maken gebruik van dit aanbod en in het weekeinde komen tot wel 200 mensen naar het bedrijf om te spelen op de speelplaats, te knuffelen met geiten of om met alle zintuigen van de landbouw te genieten in het blotevoetenpark.

Een belangrijk onderdeel is ook het werk van Leonie in de sociale media. Dagelijks plaatst ze berichten over haar werk met de koeien en kalveren op Instagram en Facebook. “Daarbij let ik erop dat het altijd realistisch is en dat ik de mensen motiveer om het hier ter plaatse te komen bekijken. En wanneer gezinnen op Instagram afspreken om met elkaar te spelen op onze boerderij ben ik heel erg blij", zegt Leonie enthousiast.

“We hebben een zeer goede relatie met de buren en consumenten. Dat maakt ons werk lichter en zorgt voor extra plezier tijdens de dagelijkse werkzaamheden, wanneer iemand ons bijvoorbeeld tijdens het uitrijden van de mest vriendelijk toezwaait", bevestigt Leonie het succes.