VollemelkPlus

Eigentijds voeren van volle melk voor drinkautomaten - incl. oplossingen voor opslag en koeling en de reiniging van alle aangesloten apparaten en leidingen.

Flexibele opties van het voeren en opslaan van volle melk, passend bij elk bedrijf.

Optimaal gebruik van de volle melkbronnen dankzij intelligente regeling.

Gezonde, tevreden kalveren door onbeperkte toegang tot verse volle melk.

Het intelligente voeren van volle melk aan de CalfExpert

Het voeren van volle melk wordt steeds belangrijker in de kalveropfok, want kalveren ontwikkelen zich erg goed met natuurlijke volle melk. Daarnaast betekent het voeren van volle melk van het eigen bedrijf het sparen van waardevolle bronnen.

Bij het voeren aan drinkautomaten moet er echter op een paar technische dingen worden gelet. De melk moet, om vers te blijven, tijdens de opslag in de CalfExpert worden gekoeld. Daarnaast is de hygiëne en reiniging van de opslagtank en de melkleiding erg belangrijk. Er moet altijd melk in de opslagtank aanwezig zijn want de kalveren vragen de hele dag dranken op bij de automaten. Mochten de kalveren echter meer drinken dan normaal, is de tank te vroeg leeg en krijgen de dieren een bepaalde tijd lang geen melk. Aan de andere kant komt het vaak voor dat er nog resthoeveelheid in de tank zit, wanneer deze moet worden gereinigd en vervolgens gevuld. Die wordt dan vaak weggegooid.

En uiteindelijk hebben de melkveebedrijven verschillende processen die het noodzakelijk maken dat de drankautomaat is voorbereid op alle volle melkscenario's.

Maar voor de CalfExpert is dat geen probleem. Hoe hij de beste volle melkverwerker op de markt is geworden, komt u hier te weten!

Waardevolle volle melk slim voeren

Volle melk wordt ideaal verteerd door het kalf en leidt tot de hoogste prestaties. Met het CalfExpert volle melkprogramma kunt u aandelen volle melk of een opwaardering van de volle melk flexibel instellen in het voerprogramma.

Flexibele volle melkporgramma's

In de voercurves van de CalfExpert kunnen niet alleen de hoeveelheid melk en concentraties melkvervangers worden ingesteld, maar ook de aandelen volle melk afhankelijk van de leeftijd worden aangepast. Op deze manier zijn langzame overgangen van de aandelen volle melk mogelijk. Zo kan het kalf langzaam wennen aan het omschakelen van voer.

VollemelkSmart

Deze optie van de CalfExpert omvat een vulniveausensor, die via de druk in de melkleiding de vulhoeveelheid van de aangesloten melktank kan bepalen.

Aan de hand van de vermoedelijke verbruikshoeveelheden van de kalveren kan de CalfExpert vooruit berekenen hoe lang de melkvoorraad toereikend zal zijn. In het overeenkomstige menu wordt dan weergegeven, hoeveel melk tot aan het volgende tijdstip dat ze in de stal zijn, minimaal moet worden bijgevuld (in het voorbeeld: 18.00, minstens 24 l).

Dit overzicht is ook zonder VollemelkSmart in de CalfExpert beschikbaar, dan moet de hoeveelheid melk echter met de hand worden ingevoerd.

EvenMilk: slim volle melk voeren

Wat gebeurt er bij uw automaat, wanneer de volle melkvoorraad niet voldoende is en voortijdig opgebruikt? Voert hij dan in plaats daarvan met melkpoeder? Dat veroorzaakt overgangsspanning bij uw kalveren en problemen met de spijsvertering zijn waarschijnlijk. De optie “EvenMilk” zorgt met de informatie over de beschikbare hoeveelheid melk en de vermoedelijke verbruikshoeveelheid voor een gelijkmatige aanvulling van de ontbrekende hoeveelheden volle melk via melkvervangende dranken. Daarbij wordt over de hele dag een gelijkmatige verhouding van de beide voermiddelen berekend en gevoerd.

Er wordt hierbij ook rekening gehouden met de verschillende behoeften van jongere en oudere kalveren. Zo krijgen bijv. jonge kalveren bij voorkeur de volle melk, terwijl de oudere dieren al hogere aandelen melkvervangers krijgen.

Volle melkopslag in traditionele melktanks

Afhankelijk van de bedrijfsgrootte en organisatie van de werkzaamheden zijn er verschillende mogelijkheden om melk op te slaan en te voeren. Er dient altijd gezorgd te worden voor afdoende reiniging van de tanks en alle melkleidingen. Omdat de CalfExpert 24 uur per dag voert, dienen langere wachttijden door reinigingen zoveel mogelijk te worden voorkomen. Daarom zijn er bij de CalfExpert verschillende oplossingen voor de verschillende volle melkscenario's.

Een eenvoudige melktank op de automaat

Een eenvoudige koeltank, direct op de CalfExpert moet handmatig worden gevuld. Het nadeel van dit systeem is, dat het daadwerkelijke vulniveau van de tank vóór het vullen van de tank onbekend is. Er moeten eventueel resthoeveelheden worden weggegooid. Bovendien schakelen traditionele melktanks bij een laag vulniveau de koeling niet uit, zodat de resterende melk kan bevriezen. Deze tanks worden handmatig gereinigd. Voor de toevoerleiding naar de CalfExpert beschikt de CalfExpert over een reinigingsprogramma dat handmatig moet worden gestart.
Hier is de optie VollemelkSmart nuttig voor u, omdat u in de CalfGuide-app kunt zien hoeveel melk er nog in de tank zit en wanneer het tijd is om de tank te reinigen en vervolgens met water te vullen.

Een eenvoudige melktank met automatische reiniging van de toevoer (SmartWash Undock)

De hierboven beschreven handmatige reiniging van de toevoer wordt vaak vergeten of omwille van de tijd verwaarloosd. Maar juist de toevoer van de volle melkvoorziening van de CalfExpert is een hygiënisch gevoelig gebied.

Met de oplossing SmartWash Undock wordt een reinigingsleiding tot de aansluiting van de melktank gevoerd. Daar bevindt zich een omschakelklep, die via programmeerbare
aansluitingen op de CalfExpert kan worden aangestuurd.

De CalfExpert ontkoppelt zich door middel van dit omschakelventiel van de melktank en wast tijdens de normale reiniging van de automaat de toevoerslang mee.

Een melktank met automatische reinigingscirculatie (SmartWash)

Om traditionele tanks toch nog optimaal te kunnen reinigen kunnen ze met een reinigingsleiding en een reinigingssproeikop worden uitgerust.

Met SmartWash worden de melktank en de toevoerslang door de CalfExpert gereinigd via een reinigingsleiding. Wanneer de CalfExpert vaststelt dat de tank leeg is, begint hij zijn reinigingsprogramma. Daarbij voert hij een gecombineerde reiniging van tank en systeem uit. Het resultaat: tank, toevoerslang, mixer, intern systeem en melkslangen naar het HygiëneStation zijn in één “wasbeurt” gereinigd. De melktank moet over een automatische uitschakeling van de koeling beschikken, zodat deze tijdens de reiniging niet werkt. De CalfExpert biedt voor dit doel optioneel een programmeerbare digitale uitgang aan, die een overeenkomstig signaal naar de melktank kan sturen (aanpassing aan de tank door een elektricien nodig).

Volle melkvoorziening via ringleidingsystemen met centrale opslag

Ringleidingsystemen worden vaak bij grotere bedrijven gebruikt, die over meerdere drankautomaten en eventueel zelfs doorlooppasteurisators voor volle melk. Van een centrale melkkeuken met opslagtank wordt de melk via leidingen naar de CalfExpert-automaat getransporteerd.

Ringleidingsysteem met handmatige reiniging

Ringleidingsystemen moeten regelmatig worden gereinigd. Wanneer de reiniging plaatsvindt mag de CalfExpert niet voeren, zodat de kalveren geen reinigingsoplossing drinken.
Daarvoor is communicatie tussen ringleiding en CalfExpert nodig.

Programmeerbare digitale in- en uitgangen op de CalfExpert:

Op de programmeerbare digitale ingang ontvangt de CalfExpert een 24V-signaal van de besturing van de reiniging van de melkleiding. Daardoor weet de automaat wanneer de leiding wordt gereinigd en onderbreekt het voeren om zelf (indien door u gewenst) een interne reiniging te starten. Daardoor worden verdere voeronderbrekingen vermeden. De verhoogde druk die in de melkleiding heerst kan onder bepaalde omstandigheden de ventielen in de CalfExpert openen en zo tot storingen leiden. Een snel schakelend ventiel op de aansluiting van de toevoerleiding naar de automaat moet dit stoppen. Met de programmeerbare digitale uitgang kan de CalfExpert dit ventiel openen wanneer hij melk nodig heeft voor het voeren. Nadeel bij dit systeem: de toevoer naar de CalfExpert moet, met ondersteuning van de CalfExpert, handmatig worden gereinigd.

Ringleidingsysteem met automatische Undock-reiniging

De handmatige reiniging van de toevoerslang wordt vaak vergeten of bewust nagelaten om tijd te besparen en de kalveren meer tijd om te drinken te geven. Dat heeft echter
ernstige gevolgen voor de hygiëne en daarmee voor de gezondheid van de kalveren.

Programmeerbare digitale in- en uitgangen op de CalfExpert met Undock-reiniging:
Net als bij de SmartWash Undock-oplossing op de melktank kan met deze oplossing een reinigingsleiding naar het aansluitventiel van de toevoerleiding worden aangebracht. Een extra omschakelventiel zorgt voor de noodzakelijke reinigingskringloop. Het wordt door digitale in- en uitgangen van de CalfExpert aangestuurd.

Ringleidingsysteem met geïntegreerde reiniging

Wanneer het reinigingssysteem van de ringleiding over een programmeerbare besturing beschikt, kan de CalfExpert met de reiniging van de leiding ook zijn eigen reiniging coördineren.

Gecodeerde digitale in- en uitgangen op de CalfExpert:
Door het gebruik van twee digitale ingangen kan de ringleiding tot 4 verschillende statussignalen versturen (bijv. spoelen, reinigen, melk aanwezig, leeg). De CalfExpert kan zich dan aansluiten bij de reiniging en haalt spoel- en reinigingsvloeistof uit de ringleiding voor de eigen reiniging. Daardoor wordt ook de toevoerslang automatisch gereinigd.

Contact
Handboek Kalf

Holm & Laue Handboek Kalf