DoubleJug

Een speciaal voor drinkautomaten ontworpen melktank. Door zijn twee reservoirs kan voor een ononderbroken volle melkvoorziening worden gezorgd.

Gezonde, tevreden kalveren door onbeperkte toegang tot verse volle melk.

Energie en arbeidstijd besparen: Mit Hilfe von automatischer Reinigung und Auto-Tankwechsel.

Optimaal gebruik van de volle melkbronnen dankzij intelligente regeling.

Het dilemma van de opslag van volle melk

Het voeren van volle melk wordt bij de kalveropfok steeds belangrijker. Bij het voeren aan drinkautomaten zijn er echter een paar technische hindernissen. Zo moet er bijvoorbeeld altijd melk in de opslagtank aanwezig zijn want de kalveren vragen de hele dag dranken op bij de automaten. Mochten de kalveren echter meer drinken dan normaal, dan is de tank te snel leeg en krijgen de dieren gedurende een bepaalde tijd geen melk.

Aan de andere kant komt het vaak voor dat er nog resthoeveelheid in de tank aanwezig zijn wanneer deze moet worden aangevuld en gereinigd. Die wordt dan vaak weggegooid. Omdat dit duur is, wordt de verse melk vaak eenvoudig bij de oude melk in de tank gegooid en wordt het voeren zonder een goede reiniging van de opslagtank voortgezet.

Traditionele melktanks hebben bovendien het probleem dat ze bij een lage inhoud in de tank beginnen te bevriezen. Dat is schadelijk voor de melk en belast de techniek. Daarom hebben wij voor u de ultieme oplossing voor het opslaan van volle melk bij drinkautomaten ontwikkeld, zoals de CalfExpert. Hoe de DoubleJug alle genoemde problemen oplost, ziet u hier.

24 uur volle melk voeren - aanvullen, wanneer het past!

De CalfExpert drinkautomaat haalt zijn melk uit één van de tanks. Wanneer deze tank leeg raakt, schakelt de DoubleJug automatisch over naar de tweede tank en kan de CalfExpert zonder onderbreking verder voeren. Daarom zijn er geen wachttijden en geen drinkonderbrekingen en wordt de hoge slagkracht van de CalfExpert optimaal gebruikt.

Na de reiniging van een tank is de DoubleJug klaar voor het vullen. In de regel vult men dan beide kamers om de maximale capaciteit van de DoubleJug te benutten. Het voordeel van het tweekamersysteem is dat het vullen van de DoubleJug op elk gewenst moment kan plaatsvinden zonder dat men het exacte moment hoeft af te wachten waarop de melktank leeg is. Er zijn geen resthoeveelheden en ook geen tijden waarop de CalfExpert vanwege ontbrekende melk stopt met voeren.

Regeling via de CalfExpert

De DoubleJug wordt via de CalfExpert geregeld en op het display van de automaat geprogrammeerd. Zo kan de status van de tank zowel direct op de automaat alsook in CalfGuide te allen tijden worden opgeroepen. Optioneel kan er op de DoubleJug een informatie-unit worden geplaatst die de belangrijkste informatie zoals temperatuur, inhoud, etc. rechtstreeks in de stal weergeeft.

Daartoe behoort ook de automatische reiniging: Zodra de eerste tank leeg is, wordt deze automatisch gereinigd. Dat betekent maximale hygiëne en de beste melkkwaliteit. De reinigingscycli worden afgestemd via de rechtstreekse communicatie met de CalfExpert. Zo vindt de dagelijkse reiniging van de melkleiding tussen DoubleJug en CalfExpert pas dan plaats wanneer ook de melktank zelf wordt gereinigd. Mogelijke wachttijden van de kalveren worden daardoor geminimaliseerd.

Plaats in elk hok voor cool spul

Door de hoekige constructie heeft de tank niet veel plek nodig in de kalverstal. Daarom kan hij ook dichtbij de drinkautomaat worden geplaatst.

De DoubleJug is uitgerust met een koelaggregaat voor beide tanks. Zelfs geringe hoeveelheden melk worden efficiënt gekoeld, zonder dat ze bevriezen.

Holm & Laue MilkyWay

De route van de volle melk met Holm & Laue-producten: pasteuriseren, opslaan, doseren.

Twee CalfExperts delen een DoubleJug

Wanneer beide drinkautomaten dicht genoeg bij de DoubleJug staan (maximaal 6 meter), kunnen twee CalfExperts melk uit één DoubleJug afroepen. Wanneer een tank van de DoubleJug leeg is, neemt een van de automaten de gezamenlijke reiniging van CalfExpert, tank en toevoerleiding over. De andere automaat voert in deze tijd een interne reiniging uit. Wanneer bij de volgende keer de tweede tank leeg is, neemt de tweede CalfExpert de reiniging over. Deze afstemming vindt via CAN-bus communicatieleidingen plaats.

Eigenschappen van het dubbele tanksysteem

  • AutoFill-functie: Wanneer een tank na een automatische reiniging leeg en schoon is, kan hij door een geschikte doorlooppasteur automatisch weer worden gevuld.
  • AutoEmpty-functie: Wanneer een tank leeg raakt, schakelt de DoubleJug automatisch over naar de volle tank. De lege tank wordt dan samen met de reinigingscyclus van de CalfExpert gereinigd.
  • Snelle koeling voor reduceren van de bacteriegroei in de geïsoleerde tank.
  • Ideaal voor de CalfExpert, maar ook voor andere drinkautomaten.
  • Automatisch wasprogramma conform CIP-systeem.
  • Digitale regeling van de tank via de CalfExpert inclusief gecombineerde reiniging van CalfExpert en DoubleJug.

Technische gegevens

DoubleJug met nieuw logo
Stroomvoorziening400 V, 16 A
WatervoorzieningWarm en koud water nodig
AfvoerBodemafvoer nodig
Benodigde luchtdruk5,5 - 7,5 bar
Afmetingen 2 x 190 l163 cm x 87 cm x 116 cm
Afmetingen 2 x 380 l163 cm x 87 cm x 155 cm
Benodigde ruimte200 cm x 100 cm
KoudemiddelType R407C
Vulhoeveelheid koudemiddel1,81 kg
* Technische wijzigingen voorbehouden.
Contact
Handboek Kalf

Holm & Laue Handboek Kalf