CalfGuide

Met CalfGuide krijgt u managementsoftware: Moderne kalveropfok door digitale controle en regeling - ook verkrijgbaar als app.

Niets meer missen dankzij slim gegevensbeheer voor alle mobiele apparaten.

Gezonde dieren doordat alle apparaten in een netwerk zitten en vroegtijdige alarmering.

Door een uitgebreide gegevenspool is controle op de prestaties en analyses mogelijk.

Alle kalvergegevens in een oogopslag

Zou het niet mooi zijn, wanneer u alle informatie over al uw kalveren op elk gewenst moment op uw pc of mobiel apparaat op zou kunnen vragen? Hoe zou het zijn, wanneer ook alle apparaten, zoals de CalfExpert drinkautomaten, MelkTaxi’s en WeightControl dierenweegschalen, waarvan u bij de kalveropfok gebruik maakt, met elkaar in een netwerk zouden zitten en automatisch gegevens uit zouden wisselen en elkaar zouden aanvullen? Wanneer dan ook nog uw medewerkers via hun eigen smartphones of tablets de alarmlijsten zouden kunnen zien en taken zouden kunnen afwerken, zouden alle werkprocessen in de kalverstal duidelijk gedefinieerd zijn. Hoe zou dat voor u zijn?

Dat is allemaal mogelijk met CalfGuide, het centrale gegevens- en managementsysteem voor uw kalveropfok. De centrale CalfGuide-server verzamelt alle gegevens van al uw automaten, MelkTaxi’s of WeightControl dierenweegschalen en stelt die overzichtelijk gestructureerd aan u ter beschikking.

Met de nieuwe CalfGuide kunt u ook alle apparaten centraal regelen en configureren. En een praktische export-interface stelt de belangrijkste informatie na afgeronde opfok beschikbaar aan andere veestapelmanagementprogramma’s.

Daarmee is CalfGuide de interface van het opfokmanagement van uw kalveren tot aan de verdere ontwikkeling naar een goed presterende koe.

Actuele kalvergegevens

CalfGuide levert u een volledig overzicht van alle apparaten en kalveren op uw bedrijf. Tegelijkertijd hebt u met CalfGuide te allen tijden een overzicht van alle arbeidsstappen en worden dringende taken direct weergegeven.

Kalvermanagement en gezondheidsindex

Van overzichtelijke lijsten navigeert u direct naar de drink- en groeicurve van individuele kalveren. Met een kalenderfunctie kunt u ook incidenten uit het verleden volgen en toekomstige werktaken plannen. Zo is het eenvoudig om een goed overzicht te maken of om individuele dieren zeer nauwkeurig te analyseren.

Aan de hand van vele gegevens zoals drankconsumptie, drinksnelheid, bezoekfrequentie, gewichtsontwikkeling, etc. berekent CalfGuide een alarmindex. Daarmee kunnen u en uw medewerkers met een oogopslag zien om welke kalveren u zich als eerste moet bekommeren. Daarnaast kunt u opvallendheden zoals ziektes bijhouden in een “Event-dagboek” en daarmee op een begrijpelijke manier documenteren.

Archief

CalfGuide vergeet niets. Alle gegevens, zoals bijv. drinkhoeveelheden, gewichtsontwikkelingen, behandeling etc. worden voor al uw kalveren na het ontwennen permanent in een archief opgeslagen. Daarmee biedt CalfGuide u de mogelijkheid om ook na jaren te zien hoe u uw beste koeien vroeger als kalf hebt gevoerd. Zo kunt u uw voerprogramma over de lange termijn optimaliseren.

Hulpmiddelen

Bidirectionele regelingTakenmanagerTechnische foutmeldingenPasteurprotocol
In het CalfGuide-programma kunnen belangrijke kalvergegevens direct worden aangepast en geconfigureerd. Dat zijn bijv. leeftijd, groepslidmaatschap, voercurves, individuele voerplanwijzigingen en nog veel meer. De gebruikte configuraties worden aan de CalfExpert of MelkTaxi automatisch overgenomen.CalfGuide automatiseert uw werkzaamheden en herinnert u eraan wat er te doen is. Van stal wisselen na xxx dagen? De mannelijke kalveren na xxx dagen afscheiden? U definieert één keer alle terugkerende werkzaamheden in de vorm van gebeurtenissen of to-do’s en CalfGuide herinnert u en uw medewerkers er dagelijks aan wat er moet worden gedaan.CalfGuide toont u alle technische foutmeldingen van uw automaten, zelfs diegenen, die de CalfExpert zelf al heeft opgelost. Ook leeg-meldingen voor reinigingsmiddelen of een vroeg waarschuwingssysteem voor het opraken van melk of melkvervangers bij de CalfExpert worden gemeld via het CalfGuide-systeem.Het pasteuriseren is een bijzonder delicaat proces, want de kwaliteit van de melk kan onder temperatuurproblemen in het proces te lijden hebben. Met CalfGuide bent u veilig bezig, want dit registreert altijd het exacte temperatuurverloop voor u en geeft aan of er onregelmatigheden zijn opgetreden.

Systeemoverschrijdend netwerk

Het overzicht behouden: CalfGuide bereidt de ontstane vloed van gegevens overzichtelijk voor, zodat u de belangrijkste informatie direct bij de hand heeft.

LAN/WLAN - Tablet of pc

De gegevens van uw automaten worden centraal op een server verzameld en beheerd. Het CalfGuide-systeem stelt vervolgens in de kalverstal een WLAN ter beschikking, waarmee u bijv. met een tablet te allen tijde alle functies kunt gebruiken. Natuurlijk kunt u CalfGuide ook integreren in het netwerk van uw boerderij en op die manier comfortabel vanaf uw kantoor gebruikmaken van alle CalfGuide-functies. Bij een optionele aansluiting van het CalfGuide-systeem op het internet is toegang via de CalfGuide-cloud ook van buitenaf mogelijk.

CalfGuide-app

Via de CalfGuide-app kan een beperkte selectie aan informatie direct op de mobiele telefoon worden opgeroepen. Dat is bijvoorbeeld de boxenlijst met details bij de MelkTaxi of details over kalverlijsten bij de CalfExpert. Verder kunnen meldingen worden ontvangen en werktaken worden opgehaald uit de automaatgebeurtenissen of to-do's. Bij de CalfExpert functioneert dat ook zonder CalfGuide, direct via de WLAN-interface van de automaat.

CalfGuide-cloud

Met de CalfGuide-cloud heeft u via het internet toegang tot uw CalfGuide-server. Daardoor kunt u wereldwijd uw gegevens en informatie oproepen of externe servicemonteurs toestemming geven om een blik in de techniek te werpen, in geval van storingen.

Communicatie met externe veestapelmanagementsystemen

De betekenis van de kalveropfok op de latere prestaties van de dieren is alom bekend en wordt hier in het handboek ook uitvoering beschreven. Het is zinvol om de belangrijkste informatie over uw kalveren na de opfok te exporteren naar uw veestapelmanagementprogramma voor koeien. CalfGuide biedt daarvoor veelzijdige exportprotocollen.

Contact
Handboek Kalf

Holm & Laue Handboek Kalf