CalfExpert

DE moderne drinkautomaat met individueel voeren van kalveren, volle melksysteem, intuïtieve aansturing van het grafische display en vele andere functies.

Arbeidsflexibiliteit winnen: gegevensanalyse via een app ondersteunt professioneel management.

Betere opfokprestaties dankzij weging. Vroege controle en alarmering verlagen de kosten voor de dierenarts.

Natuurlijk drinkgedrag: gezonde ontwikkeling door veel individuele maaltijden.

Een moderne drinkautomaat voor kalveren

De CalfExpert is een drinkautomaat voor kalveren, die volgens de nieuwste vereisten in de kalverhuisvesting werd ontwikkeld. De modernste voertechniek zorgt ervoor dat de melk voor de kalveren altijd vers wordt gemengd. Daarbij maakt het niet uit of er gebruik wordt gemaakt van melkvervangers of gepasteuriseerde volle melk. De CalfExpert bereidt de melk automatische en per dier.
Terwijl de kalveren 24/7 worden gevoerd, bent u als toezichthouder volledig flexibel in het indelen van uw werkzaamheden. Zo tilt de drinkautomaat uw management in de kalveropfok naar een nieuw niveau.
De intuïtieve bediening op het grafische display en de verbinding met de mobiele CalfGuide-app vereenvoudigen de controle van de dieren voor u en uw team. Alle informatie van uw kalveren, statusberichten en alarmmeldingen heeft u in de app en direct op de automaat altijd in beeld.
Verschillende voerprogramma’s vormen de basis voor een succesvolle en prestatiegerichte kalveropfok in het automatisch voeren van kalveren. Inclusief werktijdbesparing en volledige controle!

Één apparaat - veel voordelen

Wat kan de CalfExpert? Hoe verbetert hij het welzijn van kalveren en de werkomstandigheden? Wat zijn zijn belangrijkste functies? Dat vindt u hier allemaal in een notendop:

Per dier voeren

Veel kalveren met een verse mix en aangepast per kalf voeren is een grote uitdaging. Met de CalfExpert wordt dit kinderspel.

Altijd vers gemengd

De kalverdrinkautomaat CalfExpert mengt de melk voor elk kalf vers. Eventuele melkresten worden warm gehouden en bij langere drinkpauzes uit het systeem gespoeld. Andere drinkautomaten werken met een centrale melkvoorraad. In de op die manier bij 40 °C bewaarde melk verdubbelen de kiemen zich elke 20 minuten. Bij de CalfExpert daarentegen wordt maximale hygiëne en voeren per dier gegarandeerd.

Individueel aangepast

De centrale melkvoorraad heeft nog een aanzienlijk nadeel: Moderne voerprogramma’s (bijv. de metabolische programmering) hebben aan het begin van de opfok een hogere concentratie melkvervangers nodig (bijv. 160 g/l), voor het geven van een prestatie-impuls. In de speenfase is echter een geringere concentratie melkpoeder nodig (130 g/l). Dit voeren per dier is alleen uitvoerbaar wanneer voor elk kalf apart wordt gemengd, zoals bij de CalfExpert!

QuickChange-logica voor meer prestaties

Bij de CalfExpert hebben we het mengproces en het wisselen van de kalveren versneld en daarmee het gebruik van de HygiëneStations geoptimaliseerd.

De melk wordt snel gemengd en is kan al na 3 seconden aan het drinkstation worden opgevraagd. Na afloop van de melkmaaltijd wordt onmiddellijk overgeschakeld naar het tweede drinkstation. Hier kan direct een tweede kalf worden gevoerd, terwijl het eerste nog aan het zuigen is.

Daarnaast kunnen in het menu van de CalfExpert prioriteiten worden vastgelegd, zodat jonge of zieke kalveren bevoordeeld worden. Het bewezen programma voor flexibele werktijden zorgt ervoor dat de maaltijden zeer gelijkmatig over de dag worden verdeeld, zonder dat er zich bezoekclusters voordoen bij de stations. Het resultaat zijn kortere wachttijden bij een hogere dierbezetting en een positieve “bezoekervaring” voor de kalveren!

Rustige en vertrouwende kalveren

Omdat er bij de CalfExpert geen sprake is van vaste voertijden, kunnen uw kalveren de melk op elk moment opvragen. U wordt niet langer als voed(st)er gezien, zodat de kalveren rustig blijven wanneer personen de kalverstal betreden. Jongere en zwakkere kalveren hebben voldoende tijd om hun melk op te vragen.

Omdat de CalfExpert bovendien met een intelligente rechtenlogica werkt, hebben alle kalveren op een ander tijdstip recht op drinken. Dat zorgt ervoor dat er minder dieren zich rond het station verdringen. De roofmelkklep voorkomt melkroof door sterkere kalveren. Het resultaat: zeer gelijkmatige, ontspannen kalvergroepen!

QuadroFlex: Gelijktijdig en toch flexibel drinken

Met het nieuwe QuadroFlex-systeem kunnen vier kalveren tegelijk aan twee PowerMixers drinken. De CalfExpert roert de melk vers wanneer de kalveren die opvragen. Daarbij redt hij het zonder een voorraadsysteem. De hoeveelheid drank wordt voor elk kalf via onderhoudsvrije sensoren exact geregistreerd. Wanneer een kalf een speciale mix zoals medicijnen of elektrolyten nodig heeft, wordt het zusterstation op dezelfde PowerMixer uitgeschakeld. Aan de tweede PowerMixer wordt aan beide stations doorgevoerd. Zo kunnen 120 kalveren aan 4 HygiëneStations worden gevoerd. Daarmee is de capaciteit van de CalfExpert in vergelijking tot de voorganger H&L 100 met ca. 20-30% verhoogt

Flexibele voerprogramma’s

Moderne voerprogramma’s moeten zich altijd aan de leeftijd, het ras, het persoonlijk gestelde opfokdoel nen de gezondheidstoestand van de kalveren aanpassen. Dat kunt u allemaal optimaal uitvoeren op een CalfExpert.

Speenproces

De CalfExpert bereidt uw kalveren bijzonder soepel voor op de opname van kracht- en ruwvoer. Hij vermindert de hoeveelheid drinken aan het einde van de opfok in kleine stapjes van 0,1 l per dag en stimuleert zo de ontwikkeling van het voormaagsysteem.

8 voercurves

Met de CalfExpert kan elk voerprogramma worden omgezet in realiteit. In elk van de 8 groepen kunnen de voercurves erg flexibel worden aangepast. Tot 16 “keerpunten” maken het u mogelijk om uw heel persoonlijke voerconcept zeer fijn af te stemmen. Of u kiest voor een van de bewezen en vooringestelde voerprogramma’s in de CalfExpert.

Metabolische programmering

Met intensief voeren in de eerste levensweken kunnen later duidelijk hogere melkprestaties worden verwacht. Toch plaatst het juiste spenen van de kalveren, bijvoorbeeld na een ad-libitum-fase, elke kalverhouder voor bijzondere uitdagingen. Aan de CalfExpert wordt elk kalf langzaam van een hoge melkopname zowel qua volume als ook in concentratie afgewend.

Voercurve
Voercurve

Melkpoeder effectief mengen

Flexibiliteit bij het voeren betekent ook, dat een grote verscheidenheid aan melkvervangers en additieven optimaal en zonder klonters worden bereid. De traploos geregelde PowerMixer zorgt voor een soepele opstart om spatten te voorkomen en roert de melkpoeder dan intensief. Zo krijgt het kalf al na 3 seconden zijn vers gemengde melk rechtstreeks in de speen.

Bij jonge of zwakke kalveren kan het drinkproces wat langer duren. Door langzaam en voortdurend te roeren, voorkomen we dat het melkpoeder ontmengt. En wanneer het kouder wordt, zorgt de verwarming in de mixer altijd voor een constante temperatuur van de dranken, ongeacht hoelang het kalf de tijd neemt.

Extra melkpoedervoorraad

Tweede melkpoederruimte

Met deze nieuwe optie kunnen aan de CalfExpert twee verschillende soorten melkvervangers (MAT) worden gevoerd.

De melkpoederruimte staat in een hoek van 90° ten opzichte van de CalfExpert en transporteert zijdelings via een doseerschroef melkpoeder in de PowerMixer van de automaat. Het volume van 50 kg MAT kan met behulp van de poederruimteuitbreiding met nog eens 25 kg worden uitgebreid. Op deze manier heeft de CalfExpert met een maximale poederopslagcapaciteit van 150 kg (2 x 50 + 25 kg)) de grootste melkpoedervooraad onder de drinkautomaten op de markt. Idealiter gebeurt dat op een manier dat de ene soort melkvervanger de andere langzaam vervangt. Dat kan bijvoorbeeld nuttig zijn wanneer in de eerste levensweken een hoogwaardige magere melkvervanger moet worden gebruikt om de vroege ontwikkeling van de kalveren met een hoge verteerbaarheid van de MAT te stimuleren. Later kunnen dan goedkopere melkvervangers worden gebruikt waarvan de ingrediënten (bijv. bepaalde delen hoogwaardige plantaardige proteïnes) de overgang naar herkauwer moeten ondersteunen.

Gericht additieven voeren

Voor het stabiliseren van het spijsverteringsstels kunt u voedingssupplementen in de kleinste hoeveelheden in de melk doseren. Zieke kalveren kunnen met medicijnen in de melk worden verzorgd. U kunt gebruikmaken van twee poederdoseerers en twee vloeistofdoseerders. Net als bij het melkprogramma, kunt u ook voor deze supplementen verschillende voercurves programmeren. Dat betekent maximale flexibiliteit voor de beste gezondheid van de kalveren!

EvenMilk: Intelligent volle melk voeren

Volle melk wordt ideaal verteerd door het kalf en leidt tot de hoogste prestaties. Met het CalfExpert volle melkprogramma kunt u aandelen volle melk of een opwaardering van de volle melk flexibel instellen in het voerprogramma. Wat gebeurt er bij uw automaat, wanneer de volle melkvoorraad is opgebruikt? Voert hij dan met melkpoeder? Dat veroorzaakt overgangsspanning bij uw kalveren en problemen met de spijsvertering zijn waarschijnlijk. “EvenMilk”, onze intelligente volle melkregeling, weet hoeveel volle melk beschikbaar is en hoeveel er moet worden gevoerd. Ze zorgt ervoor, dat zelfs wanneer hoeveelheden volle melk dagelijks schommelen, volle melk en melkvervangers in evenwichtige aandelen worden gemengd.

Schoon en betrouwbaar

Een drinkautomaat moet uw werk lichter maken en 24/7 zijn werk doen. Daarvoor moet hij ook onder de ruige omstandigheden in een kalverstal betrouwbaar werken, zoals de CalfExpert dat doet.

Slangreiniging tot aan de speen

Vroeger vertoonden enkele slangsystemen afzettingen van bedorven melk, omdat ze zelden of niet volledig konden worden gereinigd. Het HygiëneStation spoelt tijdens langere drinkpauzes de gehele melkslang tot in de speen. Bovendien wordt het complete melksysteem meerdere keren per dag gereinigd. Wanneer de melktank DoubleJug wordt gebruikt, wordt ook de toevoerleiding naar de CalfExpert automatisch meegereinigd. Daardoor daalt de besmettingsbelasting voor het kalf, stijgt de gezondheid van het kalf en worden handmatige reinigingswerkzaamheden bespaard.

Twee reinigingsmiddelen

Om de reiniging nog verder te optimaliseren, kan de CalfExpert gebruikmaken van twee verschillende reinigingsmiddelen: Ofwel tijdens elke reinigingscyclus afwisselend ofwel gecombineerd in één reinigingsproces (alkalisch, spoelen, zuur, spoelen). De reinigingsmiddelenpompen zijn aan de buitenkant aangebracht. Op die manier kunnen ze rechtstreeks uit de bakken aanzuigen. Dat is veilig en comfortabel. Daarnaast genereert de CalfExpert automatisch meldingen, zodra een jerrycan leeg is.

Standaard bescherming tegen vliegen

De gevoelige mengruimte wordt afgesloten door twee grote deuren. Daardoor kunnen er geen vliegen in de melk terechtkomen en worden storingen van het melksysteem voorkomen. De deuren kunnen worden afgesloten, zodat er geen kans op letsel voor kinderen bestaat.

Geïntegreerde gebruiksaanwijzing

Op het 7” grafische display kunnen niet alleen kalvergegevens eenvoudig worden afgelezen. Via de knop met het boek, kunnen op elk niveau in het programma hulpteksten en informatie uit de gebruiksaanwijzing worden opgehaald.

Klaar voor gebruik bij elk weer

Kalveren houden van het buitenklimaat, uw CalfExpert ook! Hij beschikt over een vorstbeschermingsprogramma dat automatisch geactiveerd wordt zodra er kans op vorst is. Sensoren in elk HygiëneStation en in de mengruimte van de CalfExpert meten de omgevingstemperatuur en passen dan de mengtemperatuur en intensiteit van het vorstbeschermingsprogramma aan. U kunt de automaat aan de buitenkant zonder problemen met water reinigen, want alle gevoelige onderdelen zijn afgedicht tegen spatwater.

Eenvoudig onderhoud

De regelmatige controle van de techniek is eenvoudig: In het onderhoudsmenu kunt u alle belangrijke onderdelen van de CalfExpert snel en eenvoudig testen. Ook het kalibreren kan snel zelf worden gedaan omdat de software u altijd precies vertelt wat u moet doen. We adviseren u om de CalfExpert eenmaal per jaar te laten onderhouden door gespecialiseerde servicemonteurs. Dat geeft u de zekerheid dat de automaat het nieuwe kalverseizoen betrouwbaar ingaat.

CalfExpert met 2 HygiëneStations

Automatische kalibratie

De CalfExpert controleert de debiethoeveelheid van melk en water met regelmatige intervallen. Op die manier wordt een gelijkblijvende hoeveelheid drank voor de kalveren gegarandeerd, zonder dat u zich daar mee bezig hoeft te houden. Ook wanneer dit voor de hoeveelheid poeder helaas niet geldt, herinnert de automaat u eraan dat er een kalibratie moet worden uitgevoerd. Met de optie Brix-TS compenseert de CalfExpert echter afwijkingen in de mengconcentratie, zodat u er in ieder geval zeker van kunt zijn dat de kalveren correct worden gevoerd.

Slimmer werken - betere prestaties

Twee vliegen in één klap: De CalfExpert bevrijdt u niet alleen van lastig en inspannend werk. Door intelligente software en slimme bediening wordt ook nog eens de voerkwaliteit vergroot.

SmartKeys

Wij gaan voor het gebruik van zogenaamde SmartKeys en zien bewust af van de touch-technologie: Zo kan de CalfExpert ook bij vorst, regen, met handschoenen of zelfs vieze vingers betrouwbaar worden bediend. De verlichte SmartKeys wijzen u de weg door het programma.

De volledig nieuwe bedieningssoftware zorgt voor maximale overzichtelijkheid en eenvoudige bediening van de CalfExpert. Alle kalvergegevens met individuele voercurve, alarmlijsten, technische parameters etc. kunnen op het 7”-grafische display worden opgehaald. Met behulp van de WLAN-verbinding kunt u individuele gegevens ook via mobiele apparaten ophalen of push-meldingen ontvangen bij foutmeldingen.

Meer inkomen door betere prestaties

Klaveren die van veel energie worden voorzien, beginnen eerder met de lactatie en geven later meer melk! Met de CalfExpert beschikt u bovendien over de beste voorwaarden voor optimale gezondheid van de dieren. Dat betekent minder verliezen en meer dieren als nakomelinge van het eigen bedrijf. Dat biedt u op zijn beurt de mogelijkheid om het nageslacht doelgericht te selecteren en overbodige vaarzen met winst te verkopen. En last but not least: Door de werkbesparingen komen er capaciteiten op uw bedrijf vrij, die u winstgevend kunt gebruiken.

CalfGuide-app

De CalfExpert beschikt over een standaard WLAN-interface. Via de CalfGuide-app kunt u belangrijke informatie rechtstreeks op uw mobiele telefoon ophalen. Dat zijn de algemene automaatgegevens en details over de kalverlijsten met de complete kalvergeschiedenis. In de app kunt u gegevens van de kalveren en ook voercurves eenvoudig wijzigen. Verder stuurt de CalfExpert meldingen in het geval van lege reinigingstanks bijvoorbeeld. Bijzonder praktisch is een gezondheidscheck waarmee u de gezondheidstoestand van uw kalveren objectief kunt beoordelen.

AmmoniaDetect

Ammoniak irriteert, ook in geringe doses, de slijmvliezen van de kalveren. Dat kan op den duur tot bronchitis leiden, die snel overgaat in longontsteking. Ammoniak wordt pas als geur waargenomen wanneer het al schadelijk is geworden. AmmoniaDetect is een elektrochemische sensor, die voortdurend het ammoniakgehalte in de stallucht meet. Hij wordt rechtstreeks in het liggebied aangebracht en door een buis beschermd tegen de kalveren. De CalfExpert analyseert de meetwaarden voortduren en documenteert ze in een grafische evaluatie. U kunt de ventilatie van de kalverstal optimaliseren en het optimale tijdstip voor uitmesten bepalen.

Tijd en flexibiliteit winnen

Houd u bezig met uw kalveren wanneer U dat wilt en laat de kalveren uw dag niet dicteren. Met name ‘s ochtends en ‘s avonds bestaan er vaak andere werkzaamheden en verplichtingen: het melken en voeren van de koeien, het ontbijt voorbereiden voor het gezin of de kinderen naar school brengen. De CalfExpert voert uw kalveren. U controleer alleen nog de techniek en de dieren. En het aanleren wordt tot een minimum gereduceerd met het nieuwe HygiëneStation.

Geautomatiseerde werkprocessen

Met de CalfExpert weten alle medewerkers wat ze moeten doen. Op gezette tijden doen zij controlewerkzaamheden, vervangen ze spenen, enz. De CalfExpert verzorgt tijdig leeg-meldingen voor volle melk en reinigingsmiddelen. En om hectiek te voorkomen, meldt de CalfExpert dit al enkele uren voordat de tanks echt leeg zijn.

Een automaat die meegroeit

Met CalfExpert voert u aan 4 stations tot maximaal 100 kalveren, met QuadroFlex zelfs tot maximaal 120 kalveren! Wanneer u momenteel nog minder dieren voert, kunt u, dankzij ons modulaire systeem, de automaat later op elk moment uitbreiden met alle aangeboden opties. Zo bespaart u eerst geld en hebt desondanks later nog alle mogelijkheden.

Uitrusting en opties

CalfExpert met 4 stations

Basisuitrusting CalfExpert

 • 1 PowerMixer met SoftStart-logica en verwarming
 • Verse bereiding van de melk per dier
 • CalfExpert-voersoftware met geïntegreerde gebruiksaanwijzing en hulpfuncties
 • 7” grafisch display me SmartKey toetsenbord
 • 8 vooringestelde voercurves (incl. metabolische voercurve)
 • Naspoelen van mengtank en zuigleiding
 • Twee spoelmiddelpompen voor automatische reiniging van alle melk transporterende onderdelen met automatische leeg-melding
 • Reinigingstemperatuur tot maximaal 65° C
 • Eenvoudig te reinigen roestvrij stalen en kunststof oppervlakken
 • Poedervoorraad voor 50 kg melkvervanger bij een vulhoogte van slechts 112 cm
 • Sterk poeder wormwiel geschikt voor verschillende melkvervangers
 • Automatische registratie van nieuwe kalveren
 • Geen gestreste voertijden door individueel programma voor flexibele werktijden
 • QuickChange-logica voor sneller schakelen van rechten tussen de kalveren
 • Opslagcapaciteit voor 250 kalveren
 • Zelfactiverend vorstbeschermingsprogramma
 • Standaard bescherming tegen vliegen
 • Standaard WLAN in de automaat
 • Gratis CalfGuide-app: alle belangrijke informatie op de smartphone
 • Automatische kalibratie van de vloeibare voermiddelen

Aanvullende uitrusting CalfExpert

 • Tweede PowerMixer
 • QuadroFlex (parallel drinken van 4 kalveren)
 • tot maximaal 4 doseerders voor vaste en vloeibare additieven
 • Uitbreiding poederruimte + 25 kg melkvervangers
 • Volle melksysteem
 • MilkBoy opslagtank
 • DoubleJug melkkoeltank
 • CalfGuide managementsysteem
 • HygiëneStation (optioneel incl. speenreiniging, display, dierenweegschaal) (zie opties HygiëneStation)
 • Alarmlichten
 • AmmoniaDetect
 • Tweede melkpoederruimte

Technische gegevens CalfExpert

Stroomvoorziening en verwarmingscapaciteit400 V 16 A (6 kW) of 230 V 16 A (3 kW)
Capaciteit aan 4 stationstot 100 kalveren (onder omstandigheden tot 150 kalveren)
IdentificatiesysteemMultireader HDX en FDX
Voorraadcontainer melkpoeder90 l/50 kg
Vulhoogte poeder112 cm
Inhoud boiler12 l
Afmetingen60 cm x 70 cm x 121 cm
Benodigde ruimte100 cm x 100 cm
* Technische wijzigingen voorbehouden.
Contact
Handboek Kalf

Holm & Laue Handboek Kalf