Lucy Allison is op de Rosehill Farm in Wales erg tevreden met haar 260 l MelkTaxi van Holm & Laue!

Marc en Lucy Allison op de Sychpant Farm in de buurt van Cardigan, Wales, melken 300 koeien in de seizoensgebonden afkalving in de herfst (melkroutine = 3x/dag).

Omdat zij voor afkalving in blokken kiezen, moeten ze op piekdagen 190 kalveren tegelijk voeren. Lucy vertelt ons, dat het voeren van hun kalveren veel eenvoudiger is geworden sinds ze de 260 l MelkTaxi heeft, die ze nu voor het tweede seizoen gebruikt. Daarvoor had ze een 160 l tank zonder verwarmingselement.

SmartMix vereenvoudigt het mengen van de kalvermelk

Haar nagelnieuwe MelkTaxi beschikt zowel over de verwarmingsoptie alsook over de functie SmartMix. SmartMix helpt bij het berekenen van het mengsel dat ze wil voeren. Lucy Allison is erg tevreden met deze functie, omdat ze nu geen dingen meer hoeft op te schrijven of moet onthouden. Het enige waaraan ze moet denken is: “Welk totaalvolume heb ik nodig” en dan doet de MelkTaxi al het werk, zoals de berekening van de benodigde hoeveelheid poeder en water, het verwarmen van de melk op de juiste temperatuur, enz.

Omdat er gebruik wordt gemaakt van twee aparte poeders met twee gescheiden kalvergroepen voor mest- en melkvee-opfok, was het handmatig mengen nog gecompliceerder, maar met SmartMix is dit nu erg eenvoudig. Ook een mengsel met overtollige volle melk is mogelijk. Maar ook hier geldt: bij drie keer per dag melken en slechts twee maal voeren per dag, verschilt de beschikbare hoeveelheid volle melk per keer voeren. Met SmartMix is de berekening van het juiste mengsel nu eenvoudig voor iedereen op de boerderij.

Groepshuisvesting direct na de geboorte

Direct na de geboorte krijgen de kalveren een voorlopige halsband waarmee ze worden gemerkt. Dat helpt bij het identificeren van elk kalf, wanneer de kalveren dan na twee dagen worden gemerkt met het levend oormerk.

De kalveren op de Rosehill Farm worden in groepen van 12 vaarskalveren of 10 mestkalveren gehouden. Dit komt door de verschillende hokgroottes. Ze worden direct na de geboorte in deze groepen ingedeeld. Elk kalf heeft zijn eigen karakter. Omdat ze met groepen speendrinkers worden gevoerd, bestaat het gevaar dat sterkere kalveren sneller drinken. Daarom is het hier nodig om de kalveren goed in de gaten te houden.

Kalveren hebben regelmaat nodig

De kalveren krijgen vier dagen lang volle melk en worden dan op melkpoeder of, zoals hierboven aangegeven, op een mengsel van poeder en volle melk overgeschakeld. Lucy heeft de volgende ervaring: kalveren hebben regelmaat nodig, dat wil zeggen, dat ze elke dag op dezelfde tijd en met dezelfde temperatuur met hetzelfde mengsel moeten worden gevoerd. Dan groeien ze uit tot sterke, gezonde dieren.

In het verleden heeft Lucy 8 l per dag aan vaarzen gevoerd. Tijdens het spenen vraten de kalveren toen echter het krachtvoer niet zo goed, omdat ze zo aan de melk waren gewend. Dus heeft ze het dagelijkse rantsoen naar 6 l teruggebracht en nu nemen haar kalveren het krachtvoer veel vroeger in de opfok op.

Het spenen op de Rosehill Farm duurt twee weken: het begint op de 56e dag, wanneer de hoeveelheid melk naar 4 l wordt teruggebracht tijdens eenmaal voeren per dag en op de 70e dag zijn de kalveren volledig ontwend.

Er is een nieuwe kalverstal gepland

De kalverhouderij is een actuele kwestie voor Lucy. De Allisons hebben twee verschillende stalsystemen voor hun kalveren. Die voor de mestkalveren is iets meer blootgesteld door een stal met een open voorkant. Dat is leuk in de zomer, maar in de regentijd worden het strooisel en zelfs het droogvoer nat. Het gebouw voor de vrouwelijke nakomelingen is meer beschermd, met veel ventilatie, maar het moet ondanks dat op bepaalde tijden toch worden geventileerd. Lucy is echt tevreden over de situatie van de stallen, maar beide systemen zijn niet voor 100% perfect. Daarom denken Marc en Lucy na over de mogelijkheid om een gebouw op maat te bouwen voor hun kalveren. En misschien zou automatisch voeren een optie kunnen zijn. Ze overwegen nog, hoe ze de kalveren in de toekomst het beste kunnen opfokken. Maar vanwege het afkalven in blokken ziet het bedrijf zes maanden per jaar geen kalveren. Daarom moeten investeringen in de kalveropfoktechniek weloverwogen worden.

Wegen is belangrijk!

Het wegen van de kalveren is een andere belangrijke kwestie op de boerderij. De familie Allison beschikt over een platformweegschaal en weegt hun dieren om de twee weken. De kalveren worden niet ontwend voordat de 80 kg wegen en Lucy kan vaststellen, dat ze een gemiddelde dagelijkse gewichtstoename van 0,7 tot 0,8 kg hebben. Ze wil ook de weeglijsten in de nabije toekomst nauwkeuriger bekijken – wie weet, misschien zijn er mogelijkheden voor nog hogere dagelijkse gewichtstoenames.

Contact
Handboek Kalf

Holm & Laue Handboek Kalf