Van de uier naar de speen: Hygiënisch volle melk voeren, volledig geautomatiseerd zonder persoonlijk contact!

Gezonde volle melk voor de kalveren met melkrobots, MediumFrame Pasteur en CalfExpert

De coöperatie Agroprodukt Sonneberg ligt in het zuiden van Thüringen in de buurt van de Beierse grens. Op het bedrijf worden ca. 2.600-2.700 dieren gehouden. Dat zijn ca. 1.300 melkgevende koeien en hun nakomelingen. In totaal zijn er ca. 90 personen werkzaam bij de coöperatie.

Introductie van het bedrijf Agroprodukt Sonneberg

Volle melk verzamelen en opslaan

In de coöperatie Agroprodukt Sonneberg worden de melkkoeien aan twee DeLaval-melkrobots gemolken. De colostrum wordt op de eerste 2-3 dagen apart verzameld in een MelkTaxi en als melkcolostrum aan de jonge kalveren te drinken gegeven. De overige melk komt in een opslagtank terecht en wordt daar afgekoeld. Deze volle melk die niet aan de melkfabriek wordt geleverd, wordt gebruikt voor het voeren van de kalveren.

Daarvoor hebben we met de bedrijfsleider de heer Ehrlicher, de manager van de kudde mevrouw Fisher en onze partner Melktechnik Lautenbach het volgende concept bedacht en gerealiseerd:

De pasteurisatie van de volle melk in de MediumFrame doorloop-pasteur en aansluitend het voeren via 3 CalfExpert-drinkautomaten met DoubleJug-melktanks.

De nieuwe reprostal ligt direct naast de nieuwe kalverstal. Desondanks bevinden zich enkele meters tussen de opslagtank en de MediumFrame-doorloop-pasteur die in de serviceruimte van de kalverstal staat. Een zogenaamde “liftpomp” op de opslagtank transporteert de melk via de leidingen onder het dak naar de naburige stal.

Volle melk verzamelen en opslaan

De MediumFrame-pasteur

In de kalverkeuken van de kalverstal wordt de melk in een kortetermijnproces (73 °C bij een wachttijd van 15 seconden) gepasteuriseerd. Dit zogenaamde “flash-proces” is al erg energie-efficiënt omdat de warme melk na het pasteuriseren in een warmtewisselaar de koude binnenstromende melk voorverwarmt. Maar bij het model van Agroprodukt Sonneberg is bij de MediumFrame nog een bijzonderheid ingebouwd: naast het verwarmingselement dat door een elektrische boiler wordt aangedreven, is er een warmtewisselaar die met overtollig heet water uit de biogasinstallatie van het bedrijf wordt gevoed. Wanneer er genoeg biogaswarmte aanwezig is, kan de pasteur bijna zonder extra elektrische verwarmingsenergie draaien.

De MediumFrame-pasteur

De CalfExpert en DoubleJug

De gepasteuriseerde melk wordt op twee manieren gevoerd:

  1. Door middel van MelkTaxi's waarin de melk in de gewenste dranktemperatuur kan worden gevuld. Dat is dan de melk voor de kalveren in de tweede levensweek die in de individuele boxen worden gevoerd.
  2. Door middel van een leidingsysteem naar de DoubleJug-opslagtanks bij de CalfExpert-drinkautomaten.

De vroegere H&L 100-drinkautomaten op dit bedrijf konden uitsluitend melkvervangers (MAT) voeren. De drie nieuwe CalfExpert-automaten bieden de mogelijkheid om volle melk en MAT te voeren.

Bij het grote aantal kalveren zal de volle melk niet voldoende zijn om alle dieren te kunnen voeren. Daarom hebben we de voercurves op de CalfExpert zo ingesteld dat de kalveren in de tweede helft van de melkfase langzaam kunnen worden omgezet naar MAT.

De DoubleJug-melktanks bestaan uit twee melkkamers. De CalfExpert zuigt de melk uit een tank en schakelt naar de tweede tank wanneer de melk in de eerste tank op is. Vervolgens begint een reinigingscyclus en kan de lege tank te allen tijde weer worden gevuld.

De CalfExpert en DoubleJug

Reiniging en Hygiëne

De lange melkleidingen op het bedrijf waren een uitdaging. In de 100 m lange kalverstal werden ca. 300 m melkleidingen aangelegd. De reiniging van deze leidingen naar de DoubleJugs wordt uitgevoerd door de MediumFrame. Omdat er geen melkresten in de leiding mogen blijven zitten, worden deze met behulp van luchtdruk in de DoubleJugs geblazen. Vervolgens wordt dan niet alleen de pasteur zelf gereinigd maar ook alle aangesloten melkleidingen.

Al met al kan worden gezegd dat het nieuwe systeem van volle melk voeren bij Agroprodukt Sonneberg tot op heden uniek is in Europa. De meest moderne methode om volle melk veilig en prestatiebevorderend aan kalveren te voeren.

Reiniging en Hygiëne
Contact
Handboek Kalf

Holm & Laue Handboek Kalf