Meer prestaties bij het kalveren voeren dankzij moderne drinktechnologie

In Pays de la Loire, Frankrijk, zorgt de CalfExpert voor gezonde kalveren en gelukkige mensen

Het bedrijf “GAEC des 4 Chenes” koos 13 jaar geleden voor een HL 100-drinkautomaat. Ondertussen houdt een CalfExpert zich bezig met het voeren van de kalveren. In het verleden en nog steeds zijn bedrijfsleider Fabrice Thouzot en zijn medewerkers enthousiast.

In deze bijdrage gaat het over:

  • De Holm & Laue drinkautomaten overtuigen
  • Doelen bereiken met de HL100-drinkautomaten
  • De CalfExpert biedt nog meer controle en efficiëntie

De Holm & Laue drinkautomaten overtuigen

Het melkveebedrijf “GAEC des 4 Chenes” ligt in het westen van Frankrijk, in Les Lucs-sur-Boulogne om precies te zijn. Op het bedrijf worden rond de 100 koeien gemolken, het bedrijf houdt vaarzen en een zoogkoeienbeslag met ca. 85 afkalvingen. Een andere tak van het bedrijf is de varkensmesterij.

Bedrijfsleider Fabrice Thouzot met zijn nieuwe CalfExpert
Bedrijfsleider Fabrice Thouzot met zijn nieuwe CalfExpert

13 jaar gelden heeft bedrijfsleider Fabrice Thouzot voor een HL100-drinkautomaat gekozen. De groeiende veestapel, het gebrek aan mankracht, het streven om prestaties en de gezondheid van de dieren te verbeteren, leidden destijds tot de aankoopbeslissing. Onlangs werd de oude drinkautomaat vervangen door een nieuwe CalfExpert met vier HygiëneStations.

De individuele kijk op elk afzonderlijk kalf die nu mogelijk is, de verhoogde voercapaciteit en de verbeterde hanteerbaarheid overtuigen over de gehele linie. “Daarnaast wil ik de uitstekende ondersteuning van onze dealer ter plekke benadrukken. We hadden tot nu toe bij Holm & Laue altijd met mensen te maken die hun onderwerp beheersen en op die manier zijn de producten ook vormgegeven”, legt Fabrice uit.

Doelen bereiken met de HL100-drinkautomaten

De bedrijfsleider en een medewerker houden zich met de kalveren van het bedrijf bezig. Vroeger moesten er gemiddeld 50 kalveren worden verzorgd, tegenwoordig zijn dat er 70. De boerderij is in het verleden voortdurend gegroeid en er werden nieuwe doelen gesteld. Fabrice vertelt: “Als opfokbedrijf van Holsteiners was het ons doel dat onze dieren afkalven met 24 maanden. Daarvoor moeten ze sterker worden. Om dit te realiseren, zijn we bij de opfok begonnen. Hier kwam de HL 100 drinkautomaat om de hoek kijken. Het automatisch geregelde voeren met altijd een optimale temperatuur en poederconcentratie was snel te merken aan de kalveren: gezondere en sterkere kalveren, al na heel korte tijd.”

Altijd vers gemengd bij de HL 100 en bij de CalfExpert
Altijd vers gemengd bij de HL 100 en bij de CalfExpert

In onze oude stal hebben we soms nog problemen met aandoeningen van de luchtwegen, maar dat verdragen onze kalveren nu veel beter dan in het verleden. Onze investering in de nieuwe drinkautomaten is nu al lonend.”

Hij is met name erg te spreken over de verhoogde arbeidsefficiëntie: “We besparen waardevolle arbeidstijd met de toenmalige HL 100 en de huidige CalfExpert. Alles gaat volledig automatisch en onze kalveren groeien gestaag met zeer weinig gezondheidsproblemen. Sinds meerdere jaren kalven onze dieren tussen de 24 en 25 maanden af. Ons doel van destijds hebben we bereikt.”

- Niet alleen in Frankrijk laten onze drinkautomaten zich van hun beste kant zien, ze worden ook in Oekraïne gebruikt. Lees onze blogbijdrage “Succesvol kalveren voeren in Oekraïne”. –

De CalfExpert biedt nog meer controle en efficiëntie

Na 13 jaren HL 100 kwam onlangs de CafExpert met vier HygiëneStations. “De HL 100 werd gewoon een beetje oud en het aantal noodzakelijke onderhoudsbeurten nam toe. De reparatietijden hadden een rechtstreeks effect op de groei van onze kalveren, omdat we het voeren in die tijd weer handmatig moesten doen. Dat is vanuit economisch oogpunt een echt probleem, vooral ten aanzien van onze vaarzenhouderij. Zo kwam de CalfExpert met vier HygiëneStations van Holm & Laue op onze boerderij.”

Eenvoudige bediening van de CalfExpert
Eenvoudige bediening van de CalfExpert

De nieuwe CalfExpert maakt enthousiast: “We hebben nu uitgebreide individuele informatie over elk kalf, de bediening is erg eenvoudig, de speenspoeling zorgt voor meer hygiëne en we kunnen veel kalveren gelijktijdig voeren. Daarnaast worden de kalveren automatisch regelmatig gewogen en dienovereenkomstig gespeend, zo kunnen we duur melkpoeder en daarmee geld besparen. Ik was weliswaar ook erg tevreden over mijn HL 100 drinkautomaat, maar de CalfExpert is toch even heel iets anders. En ik heb nog niet eens alle mogelijkheden van de automaat benut", zegt de bedrijfsleider.

Fabrice sluit af: “We zijn erg tevreden met onze beslissingen die wij in het verleden hebben genomen ten aanzien van Holm & Laue. Men merkt snel, dat hier iemand echt heeft nagedacht over hoe men onze werkzaamheden kan verbeteren. Dat wordt ook duidelijk in de samenwerking met onze plaatselijke servicepartners, die ons altijd prima ondersteunen.”

We bedanken Fabrice Thouzot voor het uitgebreide gesprek en wensen hem veel succes met de CalfExpert-drinkautomaten.