Djurvåg WeightControl

Genom att registrera kalvvikter skapar du en databas för viktiga hanteringsbeslut som urvals- och utfodringsstrategier.

Intelligent våg: Registrera vikter och data och utvärdera dem i CalfGuide-hanteringssystemet.

Datadrivna beslut underlättar uppfödningen av friska och välutvecklade kalvar.

Finns i tre olika modeller - lämpliga för varje verksamhet.

Elektroniska kalvvågar med ytterligare hanteringsstöd

WeightControl är elektroniska vågar för kalvar som inte bara faststället djurens vikt, utan även sparar andra viktiga data. Holm & Laue boskapsvågar finns som plattformsvågar, mobila individuella vågar och gruppvågar för transport med frontlastare. Dessutom känner en RFID-läsare automatiskt igen kalvarnas öronmärken och du anger ytterligare information vid operatörsterminalen.
Med WeightControl lämnar du inte längre något åt slumpen, utan har alltid ett öga på dina kalvars utveckling. Nu kan du fatta viktiga beslut om utfodringsstrategier eller djurval baserat på fakta, inte bara från magen.
De olika modellerna av WeightControl erbjuder varje gård rätt lösning för att fastställa djurens vikter och dokumentera de viktigaste uppgifterna. Detta ger dig och ditt team toppmodern hantering.

WeightControl – Mer än bara en våg

Med de nya kalvvågarna är registrering av vikter och annan information en barnlek. Systemet bygger på tre olika typer av djurvågar i kombination med elektronisk djurigenkänning och en extra ingångsterminal där relevanta uppgifter mycket enkelt kan anges.

WeightControl "Base" - Den stationära plattformsvågen

WeightControl Base är avsedd att köras vidare med små transportfordon eller vagnar för kalvar (t.ex. CalfBuggy). Vid varje kalvtransport kör man över vågen och snabbt har man registrerat den aktuella vikten. Ramper underlättar körningen.

Plattformsvågen har också visat sig användbar för andra syften. Eftersom den kan belastas med upp till 2000 kg är den perfekt för vägning av foder eller andra saker.

WeightControl "Single" - Den mobila genomgångsvågen

Med sina stora hjul kan WeightControl Single transporteras dit kalvarna ska vägas. Dörrarna kan monteras för att de öppnas åt vänster eller höger. Som ett resultat kan kalvarna bekvämt föras in på vågen och släppas ut igen, beroende på de lokala förhållandena. Batteridrift gör det möjligt att använda den även på avlägsna platser, t.ex. i kalvhyddor utomhus.

WeightControl "Multi" - Gruppbox för transport

WeightControl Multi är idealisk om kalvarna inte bara ska vägas utan också transporteras. Upp till fem kalvar (beroende på storlek) kan transporteras bekvämt i boxen med hjälp av en frontlastare (t.ex. från de enskilda hyddorna till gruppboxen eller efter avvänjning till ungboskapsboxen). Boxen behöver inte ens ställas ner för vägning. Därför kan du själv fånga kalvarna direkt i halmboxen och bestämma deras vikt.

Särskilt praktiskt: vägningsfunktionen. Kalvarna placeras i transportboxen en efter en och deras individuella vikt bestäms exakt. Vägning och transport kan verkligen inte bli enklare!

Kalvarna kan komma in i vågen via dörrarna på tre olika sidor, vars stoppsida du också kan välja individuellt. Med den här flexibiliteten kan du köra genom raderna med kalvboxar och samla in kalvarna till höger och vänster. Detta görs snabbt och säkert.

Enkel drift direkt vid terminalen

Elektroniska öronmärken fångas snabbt med en ISO-Stickreader och lagras automatiskt i systemet. Vikten visas på terminalens 7-tumsskärm. Med varje ytterligare vägning visar WeightControl också den dagliga ökningen och jämför med flockgenomsnittet. WeightControl-displayen kan också användas för att ange och spara ytterligare information om kalven (t.ex. kön, kalvutveckling, mängd råmjölk etc.).

Grund för viktigt urval

Efter uppfödningens kan dessa data automatiskt exporteras till andra hanteringssystem och ligger till grund för ledningsbeslut som urval, utfodringsstrategier eller optimering av arbetsprocesser.

CalfGuide-anslutning

All data lagras inte bara i WeightControls djurskala, utan skickas också automatiskt till CalfGuide-hanteringsprogrammet. Både i CalfGuide och direkt vid terminalen på vågen kan du läsa information om kalvens historia, till exempel dagliga ökningar eller annan information från anslutna MjölkTaxis eller vattningsautomater. Detta innebär en fullständig integrering av alla data från kalvuppfödning i ett system.

Oslagbara funktioner för WeightControl

Preliminärt antal kalvar

Vägning av kalvar bör integreras på lämpligt sätt i gårdens rutiner. Men allt kan inte alltid planeras. Om t.ex. en kalv föds på natten kan kollegorna från nattskiftet väga den direkt och föra den till kalvstallet. Allt detta innan kalven har fått sina livs öronmärken. I det här fallet kan man med hjälp av WeightControl tilldela kalven "tillfälliga kalvnummer". Därefter får de först ett tillfälligt halsband. Nästa dag kan besättningsförvaltaren sätta på den levande öronmärkningen, lägga till informationen i programvaran senare och ta bort det tillfälliga halsbandet igen.

Vägningsfunktion

Varje kalv som dessutom går in på gruppvåg vägs och registreras med sin individuella vikt. Använd transponderläsaren för att läsa av den elektroniska öronmärkningen eller skriv snabbt in numret själv i terminalen. WeightControl känner av den registrerade vikten om kalven fortfarande är kvar på vågen och kan till och med avgöra vilken gruppbox kalven har släppts in i eftersom den kända vikten nu har lämnat vågen.

Kontrolldagar

På många gårdar är arbetsuppgifterna indelade i veckovisa rutiner. Om du till exempel alltid flyttar kalvar som är minst tre veckor gamla på onsdagar är detta också en idealisk tidpunkt för att väga kalvarna eftersom du redan transporterar dem. Men alla kalvar är naturligtvis inte lika gamla och det är inte möjligt att fastställa en enhetlig referensvikt på ett visst datum, t.ex. den 21:a levnadsdagen. Livets dag mäts inte. Programvaran WeightControl kan dock extrapolera den "teoretiska" vikten på en angiven "kontrolldag" med en avvikelse på några dagar. Detta gör det lätt att jämföra kalvarnas tillväxtresultat.

Vikter för transportörer

På plattformsvagnen kan du väga kalvarna med vilken transportvagn som helst, till exempel CalfBuggy. Vagnens vikt lagras i programmet och dras automatiskt av. Upp till fyra olika "transportvikter" kan lagras. Det kan också vara till exempel den starka praktikanten som alltid bär kalvarna själv och står på vågen med dem.

Vägningssamlingar

Även om inga elektroniska öronmärken finns tillgängliga eller om du drar dig för att manuellt skriva in de levande öronmärkena, erbjuder WeightControl ett enkelt utvärderingssystem: vägningssamlingarna. Syftet är att placera kalvarna i en viss "grupp" och dokumentera deras genomsnittliga viktutveckling.

Varje vägning av en kalv kan allokeras till en vägningssamling. Vägningssamlingar är märkta med nummer från 1-999999. Du kan sedan fastställa dina egna regler för användningen av vägningssamlingen, t.ex.:

  1. Enkel åtskillnad mellan kvig- och tjurkalvar: tjurkalvar i samling 1, kvigkalvar i samling 2.
  2. Får du som uppfödare kalvar från många olika gårdar och vill dokumentera kalvarnas ökningar från de olika leverantörerna? Övervaka enkelt ökningar per ursprung med hjälp av en vägningsinsamling per leverantör.
  3. Du har flera kalvboxar, men du har inte dokumenterat i WeightControl eller CalfGuide vilka kalvar som finns i vilken box? För att bestämma gruppens genomsnittsvikt använder du bara en vägningssamling per box.

I datautvärderingen och exporten anges alltid vägningssamlingen, dvs. även om det inte är möjligt att gruppera utifrån kalvnumret kan du snabbt och enkelt utvärdera data enligt vägningssamlingen.

Tekniska uppgifter

WeightControl "Base"

Vågplatta (LxBxH)120 x 98 x 10 cm
Användarterminal30 x 44 x 120 cm
Max belastning2 000 kg
Vikt91 kg
FunktionerDataexport som CSV-fil via USB eller direkt i CalfGuide, RFID-stickläsare som tillval, påkörningsramper som tillval

WeightControl "Single"

Totala dimensioner (LxBxH)210 x 94 x 132 cm
Dimensioner invärtes (LxBxH)161 x 48 x 100 cm
Max belastning150 kg
Vikt160 kg
FunktionerDataexport som CSV-filer via USB eller direkt i CalfGuide, RFID-Stickreader som tillval

WeightControl "Multi"

Totala dimensioner (LxBxH)182 x 147 x 146 cm
Utrymme i boxen2,5 m²
Max belastning2000 kg
Vikt340 kg
Funktionerindividuell vägningsfunktion, tre dörrar, mottagning för frontlastare, dataexport som CSV-fil via USB eller direkt i CalfGuide, RFID-stickläsare som tillval
Kontakt
Handbok kalv

Holm & Laue Handbok kalv